Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL"— Előadás másolata:

1 A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL
WÉBER LÁSZLÓ VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.

2 ELŐNYEIRŐL ÉS HÁTRÁNYAIRÓL
EMLÉKEZTETŐÜL: A PPP – KONSTRUKCIÓK ELŐNYEIRŐL ÉS HÁTRÁNYAIRÓL (KLASSZIKUS, ELMÉLETI MEGFOGALMAZÁSOK)

3 ELŐNYÖK: EGYSÉGNYI BEFEKTETÉS MELLETT TÖBB ÉRTÉKET TEREMT, A KOCKÁZATOKAT AZ A FÉL VISELI, AKI JOBBAN TUDJA KEZELNI AZOKAT, A MAGÁNSZEKTOR INNOVATÍV, HATÉKONYABB ELJÁRÁSAI IS MEGJELENNEK A KÖZSZFÉRA TEVÉKENYSÉGÉBEN, A KÖZPÉNZBŐL VALÓ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY EGYENLETESEBBEN, IDŐBEN SZÉTTERÍTVE, ÉV ALATT JELENTKEZIK, EBBŐL IS KÖVETKEZŐEN TÖBB JELENTŐS KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁS VALÓSÍTHATÓ MEG PÁRHUZAMOSAN, A KÖZPÉNZBŐL TÖRTÉNŐ KIADÁSOK HOSSZÚ TÁVRA TERVEZHETŐK.

4 RELATÍV HÁTRÁNYOK: VISZONYLAG MAGAS TERVEZÉSI, BESZERZÉSI ÉS EGYÉB TRANZAKCIÓS KÖLTSÉG, HOSSZABB ELŐKÉSZÍTÉSI PERIÓDUS, A HOSSZÚ IDŐTÁVBÓL FAKADÓ SZÁMOS MAGASABB KOCKÁZAT, PÉLDÁUL KAMAT, ÁRFOLYAM, STB., GYAKRAN PROJEKTENKÉNT EGYÉNI MEGOLDÁSOKAT KELL ALKALMAZNI.

5 A PPP- KONSTRUKCIÓ KÖZEL HÁROM ESZTENDŐS MAGYARORSZÁGI
MÚLTJA TÜKRÉBEN HOGYAN LÁTJUK EZEKET A VONÁSOKAT? KELLŐEN ÉRVÉNYESÜLNEK-E EZEK AZ ELŐNYÖK? MEGFELELŐEN KEZELHETŐK-E EZEK A HÁTRÁNYOK? MELYEK AZOK A TERÜLETEK, AHOL RÖVIDEBB TÁVON LEHETNE JAVÍTANI A FELTÉTELRENDSZEREN? TAPASZTALATOK, PÉLDÁK: BEFEKTETŐI SZEMPONTBÓL, JELLEMZŐEN DBFO – KONSTRUKCIÓKRÓL SZÓLUNK, ELSŐSORBAN AZ OM, IM ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROJEKTEK, A KONCESSZIÓVAL MOST NEM FOGLALKOZUNK, HÁROM ÉV  TAPASZTALAT CSAK AZ „INDULÁST” ILLETŐEN VAN.

6 AZ ELŐZŐEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A KÖVETKEZŐKBEN ÉRINTENI FOGUNK
BIZONYOS PPP-SPECIÁLIS JOGI KÉRDÉSEKET, PÉNZÜGYI, ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEKET, A KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK PROBLÉMÁIT, A JOGALKOTÁSI HÁTTÉR KÉRDÉSÉT.

7 PPP-SPECIÁLIS JOGI KÉRDÉSEK
MENNYIBEN VAN / LEHET HATÁSSAL A KOCKÁZAT-ALLOKÁCIÓS METODOLÓGIA A PPP-SZERZŐDÉSEK ALAPVETŐEN PROJEKT-FINANSZÍROZÁSI ALAPÚ JOGI STRUKTÚRÁJÁRA ÉS EZ MENNYIBEN BEFOLYÁSOLJA A SZERZŐDÉSES KONSTRUKCIÓT, A BIZTOSÍTÉKOK KÖRÉT, AZ ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT JOGI MEGOLDÁSOKAT?

8 A KOCKÁZAT-MEGOSZTÁS, MINT MEGHATÁROZÓ SZEMPONT
HELYES-E, HOGY (IMPLICIT MÓDON) AZZÁ VÁLT? HÁROM ALAPVETŐ KOCKÁZATI CSOPORT: ÉPÍTÉSI (LÉTESÍTÉSI), RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI, KERESLETI. EUROSTAT – IRÁNYELV (2004. FEBRUÁR 11.) IRÁNYMUTATÁS A PROJEKTEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL A NEMZETI SZÁMLÁK (ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS) RENDSZERÉBEN, HA MAGÁNTÁRSASÁG VISELI AZ ÉPÍTÉSI (LÉTESÍTÉSI) + VALAMELYIK MÁSIK KOCKÁZATOT, AKKOR A PPP-PROJEKT NEM MINŐSÜL, KORMÁNYZATI SZEKTORON BELÜLI ESZKÖZNEK  NEM RONTJA A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT, NEM NÖVELI AZ ÁLLAMADÓSSÁGOT (MAASTRICHTI MUTATÓ). A KSH KIALAKULT ÉRTELMEZÉSI GYAKORLATA MENNYIRE MEREV STRUKTÚRÁK EZEK A KOCKÁZATI CSOPORTOK? MEGJELENÉSI FORMÁJUK: A PPP-SZERZŐDÉS MEGFOGALMAZÁSAI, A SZERZŐDŐ FELEK KONKRÉT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, AZ EGYÉB SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSOK (PÉLDÁUL BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS, STB.) BEFOLYÁSOLJÁK-E AZ IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELÉST?

9 AJÁNLATKÉRŐI GYAKORLAT – KÉSZ TERVEK? REKONSTRUKCIÓ?
AJÁNLATADÓI (BEFEKTETŐI) GYAKORLAT – KERESLETI KOCKÁZAT? RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI KOCKÁZAT ÉS SZANKCIÓK? AZ EUROSTAT-BESOROLÁS SZEMPONTJÁBÓL VITATHATÓ KÉRDÉSEK? PROJEKTFINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ  BANKI BIZTOSÍTÉKOK A FELVETT HITEL VISSZAFIZETÉSÉRE (JELZÁLOG, VAGYONT TERHELŐ ZÁLOGJOG, A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FIZETÉSI KÉPESSÉGE, ENGEDMÉNYEZÉS, STB.), KÖZVETLEN KAPCSOLAT A PPP-PROJEKTET KIÍRÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNNYEL? A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÖGÖTT A MAGYAR ÁLLAM HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA - PTK. 28.§ (2) ÉS 37.§ KI MIT ÉS HOGYAN ÉRTELMEZ? TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG (GKM, PM, IRM, MEH, KSH), MELLETTE A KVI, FELÜGYELETI MINISZTÉRIUM, STB.

10 PÉNZÜGYI, ADÓZÁSI, SZÁMVITELI KÉRDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEK
A BEFEKTETŐ MILYEN JELLEGŰ ÉS TÍPUSÚ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG BIRTOKÁBAN KEZDI MEG A FEJLESZTÉST? TULAJDONJOG – FÖLDHASZNÁLATI JOG ÉS HASZONÉLVEZETI JOG INGYENESEK-E EZEK? HA VAN VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ RÉSZE LESZ (ÁTHÁRÍTVA A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐRE) A SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA (TEAOR, ÉJ, SZJ)? A KSH VÉGZI A BESOROLÁST, AZ ADÓZÓ ALKALMAZZA AZ APEH FELÉ PÉNZÜGYI MODELL, KOCKÁZATI LOGIKA  OPERATÍV LÍZINGHEZ HASONLÓ KONSTRUKCIÓ? VÉTELI KÖTELEZETTSÉG, MARADVÁNYÉRTÉK (HA 0 FT, AKKOR PÉNZÜGYI LÍZING  AZ ÁHT 100. § TILTJA), ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

11 A KÖZBESZERZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZETETTSÉGE A KIÍRÓ OLDALÁN IDŐBEN JELENJEN MEG MINDEN OLYAN SZERVEZET, AMELYEK ÉRDEMBEN RÉSZT VESZNEK A FOLYAMATBAN A BESZERZÉS TÁRGYA ÁLTALÁBAN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ELŐRE NEM HATÁROZHATÓ MEG MINDEN ÉRDEMI KÖZREMŰKÖDŐ (PÉLDÁUL 10 % FELETTI ALVÁLLALKOZÓ), V.Ö. 65. § (1) ÉS 71. § (1) a) és b) A PPP-KONSTRUKCIÓ ADEKVÁT MEGVALÓSÍTÓJA A ERRE LÉTREHOZOTT PROJEKTTÁRSASÁG; IGÉNY, HOGY AZT NE CSAK AZ AJÁNLATKÉRŐ IGÉNYELHESSE, HANEM AZ AJÁNLATTEVŐK IS KEZDEMÉNYEZHESSÉK, ILLETVE EGY AJÁNLATTEVŐ IS ALAPÍTHASSON A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOT (PROJEKTTÁRSASÁGOT), V.Ö. 52. §

12 A SZERZŐDÉS IGEN ÖSSZETETT, HISZEN KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓL, ÍGY IDŐIGÉNYES A SOKSZEREPLŐS SZERZŐDÉSEGYEZTETÉSI FOLYAMAT A KBT. ÁLTAL ELŐÍRT 30 NAPON BELÜL ÁLTALÁBAN NEM LEHET BEFEJEZNI EZEKET A TÁRGYALÁSOKAT, V.Ö. 99. § (2) ELŐFORDULHAT, HOGY EZEKET A KOMPLEX SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERZŐDÉSEKET MÓDOSÍTANI SZÜKSÉGES A KBT. NEHEZEN TELJESÍTHETŐ JOGI FELTÉTELEKET TÁMASZT A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK ESETÉBEN, V.Ö § (2), (3), ILLETVE 303. § ELŐÍRÁSAI - EZEKET OLDANI INDOKOLT

13 A JOGALKOTÁSI HÁTTÉR KÉRDÉSE
VANNAK ORSZÁGOK, AHOL KÜLÖN JOGSZABÁLYOK, TÖRVÉNYEK RENDELKEZNEK A PPP-KONSTRUKCIÓKRÓL; MAGYARORSZÁG A SPECIÁLIS VONÁSOKNAK A MEGLÉVŐ JOGSZABÁLYI KERETEKBE ILLESZTÉSÉT VÁLASZTOTTA 2091/2003. (V.15.) KORMÁNYHATÁROZAT A KORMÁNYPROGRAM ALAPJÁN LÉTESÍTENDŐ DIÁKOTTHONI FÉRŐHELY VÁLLALKOZÓI ALAPON TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL, 2098/2003. (V.29.) KORMÁNYHATÁROZAT AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZEKTOR KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS (PPP) ÚJSZERŰ FORMÁINAK ALKALMAZÁSÁRÓL, SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSOK, PÉLDÁUL 2126/2004. (V.28.) KORMÁNYHATÁROZAT ÚJ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK LÉTESÍTÉSÉRŐL, VALAMINT A BERUHÁZÁSOKHOZ KÖTŐDŐ FORRÁSBEVONÁSRÓL A HATÁROZATOKBÓL FAKADÓ FELADATOK ÉS FELELŐSÖK  ? PTK. - AZ ÁLLAM HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA § (2) ÁHT – EGY ÉVEN TÚLI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KBT – LÉNYEGÉBEN EU-KONFORM A MAI SZABÁLYOZÁS ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY – A VAGYONKEZELŐI JOG ÁTRUHÁZHATÓSÁGA MAGÁNBEFEKTETŐRE ÉVI XCII. TV.

14 MIT KELL TOVÁBBRA IS SZORGALMAZNI EZEN A TÉREN?
A PPP-KONSTRUKCIÓK SAJÁTOSSÁGAINAK MEGFELELŐ ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSÉT A KÜLÖNBÖZŐ JOGSZABÁLYOK KÖZÖTT, ELSŐSORBAN A KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG, ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY, ILLETÉK JOGSZABÁLYOK, SZÁMVITELI TÖRVÉNY, ADÓTÖRVÉNYEK, ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AZ EGYES SZEKTOR-SPECIFIKUS JOGSZABÁLYOK CÉLZOTT HARMONIZÁLÁSÁVAL.

15 (TOVÁBBI SPECIÁLIS KÉRDÉS:
HELYÉNVALÓ-E, HOGY AZ EDDIGI MAGYARORSZÁGI PPP- KONSTRUKCIÓKBAN ELSŐSORBAN A MEGHATÁROZÓ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK, CÉGCSOPORTOK JELENTEK MEG BEFEKTETŐKÉNT ? A MAGASÉPÍTŐ-IPARI PIAC BESZŰKÜLÉSE ÉVEKBEN  PIACTEREMTÉS EZ A MAGASÉPÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA? JELLEMZŐEN NAGY A BEFEKTETÉSI TŐKEBŐSÉG EBBEN AZ ÜZLETÁGBAN? A VÁLASZ NYILVÁNVALÓAN ÖSSZETETT: BIZONYOS PIACTEREMTÉSI TENDENCIA TETTEN ÉRHETŐ, NINCS TŐKEBŐSÉG, SŐT… - A KERESKEDELMI BANKOK BEKAPCSOLÓDÁSA, AZ AJÁNLATKÉRŐK KIVITELEZŐ-SPECIFIKUS REFERENCIAKÖVETELMÉNYEI, A NAGYBEFEKTETŐK ÓVATOSSÁGA A LÉNYEGÉBEN KIALAKULATLAN MAGYARORSZÁGI PPP-KONSTRUKCIÓK KÖZÖTT – POLITIKAI FELHANGOK, STB.)

16 ÖSSZEFOGLALÁSUL A HÁROMÉVES TAPASZTALATOK ALAPJÁN
KELLŐEN ÉRVÉNYESÜLNEK-E A PPP-BEN REJLŐ ELŐNYÖK? MEGFELELŐEN KEZELHETŐK-E A VELE JÁRÓ HÁTRÁNYOK? MELYEK AZOK A TERÜLETEK, AHOL RÖVIDEBB TÁVON LEHETNE JAVÍTANI A PPP FELTÉTELRENDSZERÉN? A HÁROMÉVES TAPASZTALATOK ALAPJÁN MINDEGYIK FÉL TANULJA EZT A KONSTRUKCIÓT, AZ ELVEK SEM TISZTÁK, KEVÉS A GYAKORLAT, A PPP-KONSTRUKCIÓ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGEN KÍVÜLI VOLTA „A” PRIORITÁSI SZEMPONT – PEDIG EZ ADDICIONÁLIS HOZADÉK ÉS NEM VALÓDI CÉL, AZ AJÁNLATKÉRŐK ÁLTALÁBAN NEM KEZELIK KELLŐ SÚLLYAL A FELADAT ÖSSZETETTSÉGÉT, KEVÉS PPP-SZAKEMBERT VONNAK BE AZ ELŐKÉSZÍTÉSBE, AZ ERRE SZÁNT IDŐTARTAMOT IS RÖVIDRE SZABJÁK, VALÓBAN MEGJELENTEK AZ ÚJ ÖTLETEK, HATÉKONY ELJÁRÁSOK, RACIONÁLISABB MEGOLDÁSOK (ELSŐSORBAN A TERVEZÉSBEN), TÉNYLEG SOK JELENTŐS, VÉGSŐ SORON KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁS VALÓSUL MEG PÁRHUZAMOSAN.

17 AMIRE NINCS MÉG TAPASZTALAT
A HOSSZÚ IDŐTÁVBÓL FAKADÓ KOCKÁZATOKRÓL – UGYAN VANNAK SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSOK EZEKNEK A KOCKÁZATOKNAK A KEZELÉSÉRŐL, DE A MÉG NEM TUDJUK, HOGYAN MŰKÖDNEK (PÉLDÁUL KAMATOK, ÁRFOLYAMOK, ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA, A DÍJFIZETÉS INDEXÁLÁSA, STB.), KOMOLY SZAKMAI KRITIKA MÉG NEM FOGALMAZÓDOTT MEG A KÖZSZFÉRA, AZAZ A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK OLDALÁRÓL – A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, GARANTÁLT KERESLET, STB., UGYANCSAK NINCS MÉG ÁTFOGÓ ÉSZREVÉTEL A KORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL, PÉLDÁUL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, KEHI, STB. OLDALÁRÓL - A NAGYOBB ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA VÁRHATÓ.

18 BIZTOS, HOGY A PPP-KONTSRUKCIÓK KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGEN KÍVÜLI VOLTA, MINT PRIORITÁSI SZEMPONT CSAK HOSSZÚ TÁVON KERÜLHET AZ ŐT MEGILLETŐ VALÓS POZÍCIÓBA, DE VANNAK RÖVID TÁVON IS JAVÍTHATÓ / JAVÍTANDÓ FELTÉTELEK EZEKET TEKINTETTÜK ÁT CÍMSZÓSZERŰEN AZ ELŐZŐEKBEN, VÉGSŐ SORON TELJES ÉRDEKAZONOSSÁG LEHET A KÖZSZFÉRA ÉS A MAGÁNSZFÉRA KÖZÖTT: LEGYENEK A FELTÉTELEK EGYÉRTELMŰBBEK, SEGÍTSÉK ELŐ A PPP-KONSTRUKCIÓKBAN REJLŐ ELŐNYÖK KITELJESEDÉSÉT, ÖSSZEHANGOLT TEVÉKENYSÉG, KONSTRUKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS KELL EZEK MEGALKOTÁSÁHOZ AZ ÁLLAMI, KORMÁNYZATI RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT (PÉLDÁUL ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐK) + A MAGÁNBEFEKTETŐ PARTNEREK + A SZAKMAI SZERVEZETEK KÖZÖTT, EHHEZ A KOMPLEX KÖZÖS MUNKÁHOZ EZÚTON IS KÉRJÜK A HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZREMŰKÖDÉSÉT, SEGÍTSÉGÉT.


Letölteni ppt "A MAGYARORSZÁGI PPP-PROJEKTEK FELTÉTELRENDSZERÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések