Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERETETRŐL 2006. 09..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERETETRŐL 2006. 09.."— Előadás másolata:

1 A SZERETETRŐL

2 „URAM, TÉGY ENGEM A TE BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ, HOGY
AHOL GYŰLÖLET VAN, ODA SZERETETET VIGYEK, AHOL SÉRELEM VAN, ODA MEGBOCSÁJTÁST, AHOL SZÉTHÚZÁS, ODA EGYETÉRTÉST, AHOL TÉVEDÉS VAN, ODA IGAZSÁGOT, AHOL KÉTSÉG, ODA HITET, AHOL KÉTSÉGBEESÉS, ODA REMÉNYT, AHOL SÖTÉTSÉG, ODA VILÁGOSSÁGOT, AHOL SZOMORÚSÁG, ODA ÖRÖMET. HOGY NE VIGASZT KERESSENEK, HANEM VIGASZTALJANAK, HOGY NE MEGÉRTÉST KERESSENEK, HANEM MÁSOKAT ÉRTSENEK MEG, HOGY NE ENGEM SZERESSENEK, HANEM SZERETETET NYÚJTSANAK. MERT MIKOR ADUNK, AKKOR KAPUNK, MIKOR MEGBOCSÁJTUNK, NYERÜNK MEGBOCSÁNATOT, AMIKOR MEGHALUNK, SZÜLETÜNK MEG AZ ÖRÖK ÉLETRE. ÁMEN”. (Assisi Szent Ferenc: A Nap Fívérének imája) Forrás:

3 AZ EMBER A MINDENNAPI ÉLETBEN A SZEMMEL LÁTHATÓ, TAPINTHATÓ, ÉRZÉKELHETŐ EMBERI TESTET SZOKTUK EMBERNEK NEVEZNI . VALÓJÁBAN EZ A TEST „AZ IGAZI EMBERNEK” CSAK AZ EGYIK TESTE, AMELY ÖNMAGÁBAN NEM KÉPES SEM ÉLNI, SEM MŰKÖDNI (SEM ÉREZNI, SEM GONDOLKODNI). A LÁTHATÓ TEST A BELSŐ TESTEK ÁLTAL ÉLTETETT ANYAGI FORMA, EGY ESZKÖZ, AMELY AZ ANYAGI JELENSÉGEINEK ÉRZÉKELÉSÉRE ÉS AZ ANYAGI KÖRNYEZEBEN VALÓ TEVÉKENYKEDÉSRE SZOLGÁL. MINDEN – ÁLTALUNK ÉLŐNEK TEKINTETT – ÁLLAT, NÖVÉNY,(+BOLYGÓK) STB. MINDEGYIKE SZINTÉN ANYAGI FORMA, MELYEKET SZINTÉN A BELSŐ „TESTEIK” ÉLTETNEK. AZ EMBER ABBAN KÜLÖNBÖZIK MINDEN ÉLŐLÉNYTŐL, HOGY MINDEN EMBER VALÓBAN A TEREMTŐ MÁSA, MÁS MEGFOGALMAZÁSBAN A „GYERMEKE”: A TEREMTŐ MINDEN KÉPESSÉGÉVEL ÉS TUDÁSÁVAL. MINDEN EMBER CSAK AKKOR VÁLIK A TEREMTŐ MÁSÁVÁ, AMIKOR Ő IS TESTET ÖLT- „LESZÁLL AZ ANYAGI VILÁGBA”. AZ ANYAGI VILÁGBAN VISZONT KÉPTELEN HASZNÁLNI TEREMTŐI KÉPESSÉGÉNEK JÓ RÉSZÉT, DE MINDEN KÉPESSÉGE MEGMARADT A BELSŐ TESTEIBEN. FELADATUNK AZ ANYAGI VILÁGBAN : MINDENKINEK MEG KELL TANULNI HASZNÁLNI A BIRTOKUNKBAN LEVŐ KÉPESSÉGEINKET.

4 AZ EMBER TESTÉNEK FELÉPÍTÉSE
MINDEN LÉTBEN LEVŐ DURVA ANYAGI TESTŰ EMBERI 3 NEM LÁTHATÓ BELSŐ TESTTEL RENDELKEZIK: A FIZIKAI (ÉTERI TESTMÁS)-, ASZTRÁLIS- ÉS MENTÁLIS TEST. A FIZIKAI ANYAGI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE. A MENTÁLIS TEST (SZELLEM) A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A MENTÁLTEST IS ÖNÁLLÓ TUDAT ESZKÖZ. AZ ASZTRÁLIS TEST (LÉLEK) AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. AZ ASZTRÁLIS TEST ÖNÁLLÓ TUDAT ESZKÖZ. A FIZIKAI ANYAGI TEST MINDEN SZILÁRD, FOLYÉKONY ÉS GÁZNEMŰ RÉSZECSKÉJÉT ÉTERBUROK VESZI KÖRÜL, ÍGY AZ ÉTERI TESTMÁS A SŰRŰ FORMA PONTOS MÁSA, SZINTÉN FIZIKAI TEST. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓKBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A FELSŐBB ÉN A DÚRVA FIZIKAI TESTET BELSŐ TESTEKEN KERESZTÜL MŰKÖDTETI.

5 MINDENKI SZÁMÁRA AZ (A REZGÉS) ÉRVÉNYES, AMIT ELFOGAD.
AZ EMBERI ÉRZÉSEK MINDEN ÉRZÉS, AMIT EMBER ÉREZ AZ ASZTRÁL TESTÉBEN JÖN LÉTRE. AZ ÉRZÉSEK ASZTRÁLIS ÉLŐLÉNYEK, AZ ÉLŐLÉNYEK MINDEN TULAJDONSÁGÁVAL. MINDEN ÉRZÉS SZERETETBŐL VAGY GYŰLÖLETBŐL FAKAD: A KELLEMES ÉRZÉS VONZALMAT, SZERETETET HOZ LÉTRE; A FÁJDALOM ÉRZÉSE VISSZAUTASÍTÁST, GYŰLÖLETET HOZ LÉTRE. A VONZALOMBÓL FAKAD MINDEN SZERETET ÉRZÉS, A VISSZAUTASÍTÁSBÓL FAKAD MINDEN A GYŰLÖLET. AZ UNIVERZUMBAN MINDEN - RÁ JELLEMZŐ ÖSSZETÉVESZTHETETLEN EGYEDI REZGÉST HOZ LÉTRE, TERMÉSZETESEN AZ ÉRZÉSEK IS. MINDENNEK ILYEN REZGÉSNEK VAN EGY ELLENTÉTE (MINDEN KÉT PÓLUSÚ). A SZERETET (ELFOGADÁS: A REZGÉS) ÉS AZ ÖNZÉS (GYŰLÖLET, ELUTASÍTÁS: B REZGÉS) KÉT ELLETÉTES, DE TELJESEN AZONOS REZGÉS: A+B REZGÉS B REZGÉS: A REZGÉS: MINDENKI SZÁMÁRA AZ (A REZGÉS) ÉRVÉNYES, AMIT ELFOGAD. AZ UNIVERZUMBAN BÁRMI LÉTBE JÖN, LÉTBE JÖN AZ ELLENTÉTE IS. AZ ELLENTÉTEK EGYÜTT LÉTEZNEK, NEM OLTJÁK KI EGYMÁST!

6 AZ AURÁK MŰKÖDÉSE 1 AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. MINDENKI SZÁMÁRA AZ IGAZ –AMIT ELHISZ. BÁRMI, AMIT HISZ, GONDOL, ÉREZ, A RÁ JELLEMZŐ SZÍNEKBEN- REZGÉS FORMÁJÁBAN MEGJELENIK AZ AURÁIBAN. EZ A (ÁLLANDÓAN VÁLTOZÓ) REZGÉSKÉP TÖKÉLETESEN LEÍRJA MINDENKI JELENKORI ÁLLAPOTÁT, EGYBEN SPECIÁLIS VÉDŐ RÉTEGKÉNT MŰKÖDIK. ANYAGI ÉRZÉKSZEVEINK AZ ANYAGI VILÁG REZGÉSEIT IS CSAK KOLÁTOZOTT TARTOMÁNYBAN KÉPESEK ÉRZÉKELNI. AZ UNIVERZUM REZGÉSEI (ASZTRÁLIS, MENTÁLIS REZGÉSEK) NEM ANYAGIAK. AZ EMBER FEJLETTSÉGÉNEK MEGFELELŐEN MINDEN REZGÉST FELFOG, HISZEN RENDELKEZIK AZ UNIVERZUM ÖSSZES TESTJÉVEL(MÁSOLATA AZ UNIVERZUMNAK). AZ AURÁT „BUROK” VESZI KÖRÜL. AZ ÉP AURA MINDEN BELEÜTKÖZŐ REZGÉST (AKÁR KÍVÜLRŐL JÖN, AKÁR BELŰLRŐL) TÜKRÖZ (MEGFORDÍT): MIKOR AZ AURA-BUROK MEGSÉRÜL, A REZGÉSEK TÜKRÖZÉS NÉLKÜL KERÜLNEK AZ AURÁBA. ILYEN ESETBEN MINDEN NÉZETEINKKEL EGYEZŐ HATÁST ELLENSÉGESNEK TEKINTÜNK (ELVETJÜK), BELSŐ HITÜNKKEL ELLENTÉTES HATÁST BARÁTSÁGOSNAK ÉRTÉKELÜNK (ELFOGADJUK).

7 AHHOZ, HOGY VALAKI BÉKÉBEN (SZERETETBEN) ÉLJEN:
AZ AURÁK MŰKÖDÉSE 2 A MINKET ÉRŐ HATÁSOK HELYES ÉRTÉKELÉSÉHEZ RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY AURÁNK ÉP ÉS EGÉSZSÉGES LEGYEN. A REZGÉS B REZGÉS: MINDEN KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ HATÁST, AMINEK REZGÉS-KÉPE AZ AURÁJÁBAN MEGTALÁLHATÓ=MEGEGYEZIK A HIT-RENDSZERÉVEL, ÁTENGEDI, BEFOGADJA. A REZGÉS B REZGÉS MINDEN KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ HATÁST, AMINEK REZGÉS-KÉPE ELLENTÉTES AZ AURÁJÁBAN MEGTALÁLHATÓ REZGÉSEKKEL= ELLENTÉTES A HITRENDSZERÉVEL, LEKÖTI, ELLENSÉGNEK TEKINTI, ELVETI. B REZGÉS MINDEN KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ HATÁST, AMINEK REZGÉS-KÉPE NINCS MEG AZ AURÁBAN=NINCS ISMERETE (FOGALMA) RÓLA, ÉRZÉKELI, DE NEM KÉPES TUDATOSÍTANI (NEM TUDJA FELFOGNI). MINDEN ILYEN ESETBEN DÖNTENI KELL, HOGY A BEJÖVŐ ÚJ INFORMÁCIÓT ELFOGADJUK, VAGY ELVETJÜK. ENNEK MEGFELELŐEN AZ ÚJ REZGÉS KÉPE MEGJELENIK AZ AURÁBAN. AHHOZ, HOGY VALAKI BÉKÉBEN (SZERETETBEN) ÉLJEN: RENDSZERESEN ELLENŐRIZNI KELL AZ AURA ÁLLAPOTÁT, A BELSŐ HITRENDSZERÉT (GONDOLKODÁSÁT) ÁT KELL ALAKÍTANI.

8 „MÁSOK” ELFOGADÁSA EZ AZT JELENTI, HOGY VÁLOGATÁS (MEGÍTÉLÉS) NÉLKÜL MINDENT (MINDENKIT) OLYANNAK KELL ELFOGADNI, AMILYEN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EGYET ÉRTÜNK VELE, VAGY NEM. EZ EGYÁLTALÁN NEM JELENTI AZT, HOGY NEKÜNK IS OLYANNAK KELL LENNI, LEHET NEM EGYETÉRTENI, LEHET VITÁZNI, LEHET MEGPRÓBÁLNI VÁLTOZTATNI RAJTA, BÁRMIT LEHET TENNI, EGYET NEM SZABAD: MEGÍTÉLNI ÉS ELUTASÍTANI. ENNEK ALAPVETŐ OKA, HOGY MINDEN, AMI LÉTEZIK NAGYON SZIGORÚ TÖKÉLETES TÖRVÉNYEK SZERINT LÉTEZIK, MI VISZONT NEM ISMERJÜK A LÉTBE JÖVETEL OKAIT ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEIT. „ÉN PEDIG AZT MONDOM NÉKTEK: SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET, ÁLDJÁTOK AZOKAT, A KIK TITEKET ÁTKOZNAK, JÓT TEGYETEK AZOKKAL, A KIK TITEKET GYÛLÖLNEK, + ÉS IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, A KIK HÁBORGATNAK ÉS KERGETNEK TITEKET”. Máté 5,44., 2 Móz. 23,4., 2 Móz. 23,5., Róm. 12,14., Róm. 12,20., Luk. 23,34., Csel. 7,59. „MERT HA AZOKAT SZERETITEK, A KIK TITEKET SZERETNEK, MICSODA JUTALMÁT VESZITEK?” Máté 5,46 MÁSOK ELFOGADÁSÁT AZZAL KELL KEZDENI, HOGY ÖNMAGUNKAT KELL ELFOGADNI OLYANNAK, MINT AMILYENEK VAGYUNK. HA ERRE KÉPTELENEK VAGYUNK….HOGYAN AKARJUK EZT MEGTENNI „IDEGENEKKEL”? HA JELENLEG NEM OLYANOK VAGYUNK, MINT AMILYENEK SZERETNÉNK LENNI, CSAK RAJTUNK ÁLL, HOGY MEGVÁLTOZTASSUK MAGUNKAT….

9 AZ EMBERI ÉRZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
MINDEN EMBERI ÉRZÉST HAT CSOPORTBA LEHET SOROLNI. EGY EMBERBEN ÁLTALÁBAN KETTŐ VAGY TÖBB FAJTA ÉRZÉS ÉRVÉNYESÜL EGYIDEJŰLEG. EGY KÜLÖN ÉRZÉS PONTOS TERMÉSZETÉT AZ A VISZONY HATÁROZZA MEG AMELY A TAPASZTALÓJA ÉS AZ ÉRZÉS INDÍTÓOKA KÖZÖTT FENNÁLL. SZERETET ÉRZÉS ÖNMAGÁHOZ VISZONYÍTVA FOKOZAT MÉRTÉKE FELSŐBB RENDŰ TISZTELET IMÁDÁS ODAADÁS TISZTELET,BECSÜLET BÁMULAT EGYENLŐ VONZALOM BAJTÁRSI BARÁTSÁG UDVARIASSÁG ALSÓBB REBDŰ JÓAKARAT RÉSZVÉT GYENGÉSÉG KEDVESSÉG SZÁNALOM GYŰLÖLET ÉRZÉS ÖNMAGÁHOZ VISZONYÍTVA FOKOZAT MÉRTÉKE FELSŐBB RENDŰ FÉLELEM RÉMÜLET BORZALOM AGGODALOM EGYENLŐ HARAG GOROMBASÁG IDEGENKEDÉS HIDEGSÉG,TARTÓZKODÁS ALSÓBB REBDŰ [?] MEGVETÉS LENÉZÉS DÖLYF GŐG LEGFONTOSABB AZ, HOGY MINDEN EMBER ÉRZÉSEIBEN ÉS GONDOLATAIBAN TUDATOSAN ÉS SZABADON CSELEKEDJÉK. Forrás:C.W. Leadbeater – A.E. Powell: A láthatatlan világok élete, az asztráltestek világa [MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT Számítógépes változat: Hochrein András, 2003]

10 AZ EMBERI ÉRZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
AZ EMBERI ÉRZELMI KAPCSOLATOK 1 MINDEN ÉRZELEM KAPCSOLATOT (KÖTÖDÉST) HOZ LÉTRE AZ ÉRZELMET ÉRZŐ EGYÉN ÉS AZ ÉRZELEM TÁRGYA KÖZÖTT. A MAGYAR NYELV EZT A TÉNYT „ÉRZELMI SZÁLAK KÖTIK ÖSSZE” MEGFOGALMAZÁSSAL FEJEZI KI. MINDEN ÉRZELEM GONDOLATOKAT INDÍT EL. MINDEN LÉTBE JÖTT GONDOLAT, AMELY VALAMIRE IRÁNYUL, AUTOMATIKUSAN ELINDUL ODA, AMIRE IRÁNYUL. MIVEL A GONDOLAT ÉRZELMI SZÁLAKKAL KAPCSOLÓDIK, A GONDOLATTAL AZ ÉRZELMI SZÁLAK IS EGYÜTT „MENNEK”. MINDEN OLYAN, AMI MEGEGYEZIK A BELSŐ NORMÁINKKAL AZ TETSZIK, ELFOGADJUK, AM INEM EGYEZIK AZ NEM TETSZIK, ELUTASÍTJUK. MINDEN ÉRZELMET A BELSŐ NORMÁINKKAL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS VÁLT KI. AZ ÉRZELEM IRÁNYULHAT SZEMÉLYEKRE, ÁLLATOKRA, NÖVÉNYEKRE , TÁRGYAKRA VALAMINT NEM ANYAGI DOLGOKRA (ESZMÉKRE, HITRE, STB.) IS. AMENNYIBEN AZ ÉRZELEM SZEMÉLYRE IRÁNYUL ÉS EBBEN A SZEMÉLYBEN IS VANNAK HASONLÓ REZGÉSEK, AKKOR AZ ODA IRÁNYÍTOTT ASZTÁLIS SZÁLAK HOZZÁ KAPCSOLÓDNAK. EZ LÁTHATATLAN KÖTŐDÉST OKOZ. AMENYIBEN NINCSENEK HASONLÓ REZGÉSEK, AKKOR A KÜLDÖTT ÉRZELMI SZÁLAK VISSZATÉRNEK FELADÓJUKHOZ. ILYENKOR ÉRZELMI KÖTŐDÉS NEM JÖN LÉTRE CSAK EGYOLDALÚ ÉRZELEM.

11 AZ EMBERI ÉRZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA AZ EMBERI ÉRZELMI KAPCSOLATOK 2
AZ EMBEREKEN KÍVÜL MÁS (ÉLŐ)LÉNYBEN NINCS SZERETET FOGALOM. AMIKOR EGY EMBER ÉRZÉSEI MÁS ÉLŐLÉNYRE VAGY TÁRGYRA IRÁNYULNAK, ÉRZÉSEIT „BELEVETÍTI”, EZZEL LÉTREHOZZA BENNE IS A SAJÁT ÉRZÉSEIT. MIUTÁN A SAJÁT ÉRZÉSEI MÁSHOL LÉTBE JÖTTEK, UGYAN ÚGY TUD HOZZÁ KÖTŐDNI, MINT EGY MÁSIK EMBER HASONLÓ ÉRZÉSEIHEZ. EZ AKKOR IS ÍGY VAN, HA EZT VALAKI NEM FOGALMAZZA MEG – AZ ASZTRÁL TEST EZT AUTOMATIKUSAN MEGTESZI ÉS ÉRZÉKELI. (UGYAN ÚGY, MINT AZT, AMIKOR VALAKI ELSŐ LÁTÁSRA NEM SZINPATIKUS…) MIKOR VALAKIBEN BÁRMILYEN ÉRZÉSEK JÖNNEK LÉTRE KÉPES VONZALMAT-KÖTŐDÉST LÉTREHOZNI BÁRMI ÉS BÁRKI IRÁNT. AZ ÉRZELEM JELLEGE (SZINPÁTIA VAGY GYŰLÖLET) LÉNYEGTELEN, A KÖTŐDÉS, RAGASZKODÁS, BELE KAPASZKODÁS AZ ÉRZELEM MEGNYILVÁNULÁSAKOR UGYAN ÚGY LÉTREJÖN! ERŐS ÉRZELMI KÖTŐDÉSKOR (AMIKOR VALAKIRE RÁHANGOLÓDUNK) MEGÉREZHETŐ, HOGY A MÁSIKKAL TÖRTÉNT VALAMI. AZ EMBER KÖTŐDIK A SAJÁT BELSŐ HITÉHEZ IS, EZÉRT NEHEZEN VÁLTOZTAT. AMENNYIBEN VALAKI TÉVHITET FOGAD EL (HOZ LÉTRE MAGÁBAN), MINT SAJÁT REZGÉSEIHEZ UGYAN ÚGY KÉPES KÖTŐDNI EHHEZ IS. ENNEK ISMERT PÉLDÁJA A KÉPZELT BETEGSÉG (HIPOCHONDRIA). NAGY ÉRZELMI TÖLTÉSSEL LÉTRE JÖNNEK A BETEGSÉG FIZIKAI TÜNETEI IS. (KÖVETKEZMÉNY: UGYE IGAZAM VOLT? MEGÉREZTEM) AZ ÉLETBEN GYAKRAN ELŐFORDUL, HOGY A KÖTŐDÉS MEGMARAD, DE AZ ÉRZÉS ELLENTÉTESRE VÁLTOZIK (PL. SZERETET GYŰLÖLETRE VAGY FORDÍTVA).

12 AZ EMBERI ÉRZELMI KÖTŐDÉSEK AZ EMBERI ÉRZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
AZ ÉRZELMI KÖTŐDÉS BELSŐ INDÍTTATÁSÚ CSELEKVÉS-SOROZATOT VÁLT KI. A FÖLDI DOLGOKHOZ, TÁRGYAKHOZ, GONDOLATOKHOZ, ÉLŐLÉNYEKHEZ VALÓ ÉREZELMI KÖTŐDÉS VALÓBAN „KÖT”, „HÚZ” A FÖLDI LÉTHEZ, EGYBEN „KORLÁTOZZA” A CSELEKVÉS SZABADSÁGÁT (SZABAD AKARATOT, MIVEL CSAK OLYAN DOLGOKAT CSINÁL, AMI MEGFELEL AZ ÉRZELMEINEK). AZ ERŐS ÉRZELMI KÖTŐDÉSEK (KÜLÖNÖSEN A PÉNZHEZ, HATALOMHOZ) A VÁGY KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN NAGYON GYAKRAN LEGYŐZNEK MINDEN ERKÖLCSI GÁTLÁST ÉS ELKÉPESZTŐ CSELEKEDETEKET VÁLTANAK KI. ELHUNYTAKHOZ (AKIK AZ SZTRÁL VILÁGBAN ÉLNEK TOVÁBB) VALÓ GÖRCSÖS RAGASZKODÁS PEDIG MINDENKINEK KÁROS. AZ ELHUNYTAT KÖTI (LELÁNCOLJA) ÉS KÉPTELEN TOVÁBB HALADNI ÚTJÁN (MERT AZ ÉRZELMI KÖTÉS AZ ASZTRÁL VILÁGBAN LÉTEZŐ ERŐS LÁNC), AZ ITT MARADOTTBAN PEDIG KOMOLY BETEGSÉGET OKOZHAT (MIVEL ÖSSZE VAN KÖTVE A TESTE SOK, TŐLE IDEGEN MÁS REZGÉSSEL IS). AMIKOR VALAKI ÚGY TÁVOZIK A FÖLDI LÉTBŐL, HOGY FÖLDI ÉRZELMI KÖTŐDÉSEI MEGMARADNAK, EZEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ANYAGI TESTÉT VISZONT ELVESZTI, AZ ASZTRÁLIS LÉTBEN VALÓBAN A „POKOLBAN” ÉRZI MAGÁT. AMIKOR VALAKI IMÁD (NAGYON SZERET) VALAKIT (VALAMIT) IGYEKSZIK AZ IMÁDATA TÁRGYÁHOZ HASONLÓVÁ VÁLNI, ANNAK MINDENBEN MEGFELELNI. A SZELLEMI FELEMELKEDÉS ÉREKÉBEN CÉLSZERŰ, HA ÉRZELMI KÖTŐDÉSÜNK MAGASABB SZELLEMISÉG FELÉ IRÁNYUL PL. HITÜNKNEK MEGFELELŐ SZENTHEZ, VAGY ISTENSÉGHEZ. EZÉRT FONTOS ŐSEIK HITÉHEZ, VAGY VÁLASZTOTT HITÜNKHÖZ (ISTENÜNKHÖZ) „RAGASZKODNI”-KÖTŐDNI.

13 AZ EMBERI ÉRZÉSEK MEGSZAKADÁSA
MINDENKI SZÁMÁRA AZ IGAZ –AMIT ELHISZ! BÁRMI, AMIT HISZ, GONDOL, ÉREZ, A RÁ JELLEMZŐ SZÍNEKBEN- REZGÉS FORMÁJÁBAN MEGJELENIK AZ AURÁIBAN. ENNEK MEGFELELŐEN A HITÜNK ALAPJÁN AZ AURA „DÖNTI EL”, HOGY MIT FOGADUNKEL ÉS MIT UTASÍTUNK EL!!! AZ AURA REZGÉSEI VONZZÁK AZOKAT, AKIKBEN HASONLÓ REZGÉSEK VANNAK, EZZEL BIZTOSÍTJÁK, HOGY MINDENKI AZ ÉRZÉSEINEK MEGFELELŐ KÖRNYEZETBE KERÜLJÖN=JÓL ÉREZZE MAGÁT. ÍGY JÖNNEK LÉTRE KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGEK. BÁRMILYEN ÉRZELMI KÖTELÉK LÉTRE HOZÁSA „KIBŐVÍTI” ASZTRÁL TESTÜNKET (VAGY KELLEMES, VAGY KELLEMETLEN ÉRZÉSEKKEL). EZ ÚGY FOGHATÓ FEL, MINT EGY TEHERAUTÓ UTÁN KÖTÖTT PÓTKOCSI. EZÉRT VAN, HOGY ILYEN KÖTÖTTSÉGBEN AZ ÖRÖM MEGSOKSZOROZÓDIK (MERT EGYSZERRE TÖBBEN ÖRÜLNEK), A BÁNAT PEDIG CSÖKKEN (MERT MEGOSZLIK). AMIKOR VALAMILYEN ERŐS ÉRZELMI KÖTELÉK BÁRMILYEN OKBÓL MEGSZAKAD ÉREZHETŐ LELKI GONDOKAT OKOZ. EZT AZ OKOZZA, HOGY A KÖTELÉK ELSZAKADÁSAKOR EZ A HOZZÁ KAPCSOLT MÁSIK TEST „LESZAKAD”, AMI „ÉRZELMI SEBET” OKOZ. „AZ ÉRZELMI CSÁPOK” MEGMARADNAK, DE NEM KAPCSOLÓDIK HOZZÁ SEMMI. AZ ÉRZELMI SEB AKKOR GYÓGYUL BE , AMIKOR A „CSÁPOK” VISSZAHÚZÓDNAK A SAJÁT ASZTRÁL TESTBE. KELLEMES KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA FÁJDALMAT, DÜHÖT, DEPRESSZIÓT VÁLT KI, MAGYARUL: FÁJ A SZAKÍTÁS…FÁJ, HOGY MEGSZAKADT A KAPCSOLAT… KELLETLEN KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA KELLEMES ÉRZÉST, MEGKÖNNYEBÜLÉST VÁLT KI, MAGYARUL: NAGY KŐ ESETT LE A SZÍVÉRŐL…

14 „TUDOMÁNYOS” MEGFOGALMAZÁS:
A SZERELEM 1 „TUDOMÁNYOS” MEGFOGALMAZÁS: „A SZERELEM EGY ERŐTELJES POZITÍV ÉRZELEM, ÁLTALÁBAN EGY VELÜNK ELLENTÉTES NEMŰ EMBER IRÁNT. A SZERELEM AZ ALÁBBI ÉRZELMEKKEL TÁRSUL: VÁGYAKOZÁS, ROKONSZENV, INTIMITÁS. Oxytocin (OXY): a peptidek csoportjába tartozó ingerület átvivõ, amely perifériásan hormonfunkciót tölt be. Szerepét kimutatták az anya-utód kötõdésben, a pár kötõdésben és tanulási folyamatokban. KIMUTATHATÓ, HOGY A SZERELEM AZ OXYTOCIN NEVŰ HORMON JELENLÉTÉVEL VAN ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MELY EGY MÁSIK SZEMÉLYHEZ VALÓ BIZALMAS KÖTŐDÉS KIALAKULÁSÁBAN JÁTSZIK SZEREPET”. Forrás: Wikipédia GYAKORLATI MEGFOGALMAZÁS: A SZERELEM A SZERETET (A FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS) EGYIK ESETE. MINT AZT EMLÍTETTÜK AZ ASZTRÁL TEST FOLYAMATOSAN „ELLENŐRZI” A KI- ÉS BEMENŐ ÉRZELMI REZGÉSEKET, ÖSZEHASONLÍTJA AZ AURÁBAN MEGLEVŐ REZGÉSEKKEL. AMIKOR A SAJÁT REZGÉSEK AZONOSAK AZ ÁTHALADÓ REZGÉSEKKEL, ELFOGADJA = SZERETET ÉRZÉST VÁLT KI. EZÉRT A SZERETET ÉRZÉS A FIZIKAI ÉS AZ ASZTRÁL VILÁGBAN IS LÉTEZIK. MINDEN EMBER ÉTERI (FIZIKAI) TESTE AZ ASZTRÁL TESTHEZ HASONLÓAN SZINTÉN LETAPOGAT MINDEN „MÁS” ÉTERI TESTET.

15 EZÉRT A SZERELEM ÉRZÉS MINDIG EGY EMBER BELSŐ TESTEIBEN JÖN LÉTRE
ABBAN AZ ESETBEN, AMIKOR SAJÁT ASZTRÁLIS ÉS ÉTERI TEST MÁS TESTEK „ELLENŐRZÉSE” SORÁN EGYIDEJŰLEG MEGHATÁROZOTT MEGFELELÉST TALÁL MÁS TESTEKKEL, A KÉT SAJÁT TEST EGYMÁSNAK IS MEGFELEL ÉS REZGÉSEIK SZINERGIKUSAN ÖSSZEADÓDNAK (REZONÁLNAK). MAGYARUL: SZERELEMRE LOBBANT EZÉRT A SZERELEM ÉRZÉS MINDIG EGY EMBER BELSŐ TESTEIBEN JÖN LÉTRE AZ ÉTERI ÉS ASZTRÁL TEST EGYÜTTES REZGÉSE EGY RÓZSASZÍNŰ „SZERELEM” REZGÉST HOZ LÉTRE A BELSŐ TESTEKBEN. MIVEL EHHEZ FIZIKAI (ÉTERI) TEST IS SZÜKSÉGES, EZÉRT AZ ASZTRÁL VILÁGBAN (MIUTÁN NEM LÉTEZIK ÉTERTEST) „SZERELEM” SEM LÉTEZIK (NEM JÖHET LÉTRE). A MINDENBEN MEGFELELŐ TÁRS KIVÁLASZTÁSA NEHÉZ. A SZERELEM AZ ANYAGI VILÁGBAN TÖKÉLETES SEGÍTSÉG LEGMEGFELELŐBB TÁRS KIVÁLASZTÁSÁHOZ. A RÓZSASZÍN REZGÉS KÖRBE VESZI A BELSŐ TESTEKET, EZÉRT MINDEN TOVÁBBI KÜLSŐ REZGÉS A RÓZSASZÍNŰ „KÖDÖN” KESZTÜL KERÜL „MEGSZŰRŐDIK” ENNEK EREDMÉNYEKÉNT VÁLTOZIK, TORZUL. A MAGYAR NYELV A SZERELMES ÁLLAPOTÁRA AZT MONDJA: RÓZSASZÍN SZEMÜVEGEN KERESZTÜL NÉZI , RÓZSASZÍNBEN LÁTJA A VILÁGOT. VISZONZOTT SZERELEM ESETÉN MINDKÉT TESTET SŰRŰBB KÖD VESZI KÖRÜL, AMIN KERESZTÜL NÉZVE A PARTNEREK SOK MEG NEM FELELŐ REZGÉSEI NEM ÉRZÉKELHETŐK. MIKOR A KÖD RITKUL, ÉSZRE VEHETŐVÉ VÁLNAK AZ ELTÉRÉSEK, AMELYEK A SZERELEM MEGSZŰNÉSÉHEZ IS VEZETHETNEK. A SZERELMI KÖD RITKULÁSÁT A BELSŐ ÉRTÉKREND MEGVÁLTOZÁSA, TARTÓS TÁVOLLÉT, A BETELJESÜLÉS, AZ ÉRZÉS ÉRTELMI ÉRTÉKELÉSE OKOZHATJA.

16 ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGÉSZ UNIVERZUM KÉT EGYMÁSSAL TELJESEN AZONOS ELLENTÉTES RÉSZBŐL ÁLL. ENNEK MEGFELELŐEN BÁRHOL BÁRMI LÉTREJÖN, EGYIDEJŰLEG LÉTREJÖN AZ ELLENTÉTE IS. TERMÉSZETESEN AZ ÉRZÉLMEK MEGNYILVÁNULÁSÁBAN AZ ELFOGADÁSÁNAK IS LÉTEZIK ELLENTÉTE, AZ EL NEM FOGADÁS. MINDENKI SZÁMÁRA AZ IGAZ, AMELYIK OLDALT ELHISZI – ELFOGADJA. MINDENKI BELSŐ TESTEI OLYAN REZGÉSEKET HORDOZNAK, AMELY MEGFELEL A SAJÁT HIRENDSZERÉNEK, EZ VONZZA A HASONLÓ REZGÉSŰ EMBEREKET. MINDEN EMBER ÚGY VISZONYUL A VILÁG JELENSÉGEIHEZ, A HOGYAN A TESTE ÉS A VILÁG REZGÉSEI. HA EGYEZNEK ELFOGADJA, HA ELLENTÉTESEK, ELVETI. A SZERETET AKKOR NYILVÁNUL MEG, AMIKOR VALAKIT (VALAMIT) ELFOGADUNK. BÁRMILYEN EMBERI ÉRZÉS VAGY GONDOLAT MEGNYILVÁNULÁSA MINDEN ESETBEN KÖTŐDÉST HOZ LÉTRE. EZÉRT FONTOS, HOGY MIHEZ KÖTŐDÜNK. FÜGGETLENÜL AZ ÉRZÉS JELLEGÉTŐL AMI EGYEZIK BELSŐ REZGÉSEINKKEL (HITÜNKKEL)- ELFOGAJUK (SZERETJÜK), AMI ELLENTÉTES NEM SZERETJÜK. MINDEN KÖTŐDÉS MEGSZŰNÉSE FÜGGETLENÜL ATTÓL HOGY MIÉRT TÖRTÉNT ÉSZREVEHETŐ ÉRZELMI VÁLTOZÁST EREDMÉNYEZ. A SZERELEM A SZERETET AZON KÜLÖNLEGES ESETE, AMIKOR AZ ÉTERI ÉS AZ ASZTRÁL TEST EGYÜTT REZEG ÉS RÓZSASZÍNŰ KÖDÖT HOZ LÉTRE. A SZERELEM RENDELTETÉSE: A LEGMEGFELELŐBB PÁR KIVÁLASZTÁSA. A SZERETET(SZERELEM) MARADANDÓ, HA BELSŐ HITÜNKET MEGÉRTÉSRE, ELFOGADÁSRA ÁLLÍTJUK ÁT (LEMONDUNK MÁSOK MEGÍTÉLÉSÉRŐL)…

17 EGY FONTOS: MELYIK OLDALT (PÓLUST) FOGADJUK EL SAJÁT HITÜNK RÉSZÉNEK.
38 MEGJEGYZÉSEK 1 AZ EGÉSZ UNIVERZUM MINDEN ALKOTÓ RÉSZECSKÉJE TELJESEN EGYFORMA, ÉLŐ, MINDEGYIK RÉSZECSKE KÉT PÓLUSÚ (PONTOSABBAN 4 X 2 PÓLUSÚ). MINDEN LÉTEZŐ ENNEK AZ EGY RÉSZECSKÉNEK A KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓJÁBÓL ÉPÜL FEL. AZ ANYAGI VILÁGBAN (FOGALMAINK SZERINT) A KÉT PÓLUS EGYIKE „JÓ”, A MÁSIK „ROSSZ”. AZ UNIVERZUM MINDEGYIK RÉSZECSKÉJE MINDENT ELFOGAD, NEM KÜLÖNBÖZTET MEG = MINDENT SZERET. MINDEN ELEMI RÉSZECSKE 6 DB UGYAN OLYAN RÉSZECSKÉVEL KÉPES KAPCSOLÓDNI. AZ ELEMI RÉSZECSKÉK ELLENTÉTES PÓLUSAI EGYMÁSSAL CSAK EGY „SEMLEGES” RÉSZECSKÉN (MESSIÁSON) KERESZTÜL KAPCSOLÓDHATNAK. AZ EGÉSZ UNIVERZUMBAN A MESSIÁS ELEMEK VÁLASZTJÁK EL ÉS KÖTIK ÖSSZE AZ ELLENTÉTES PÓLUSOKAT. A MESSIÁS IS KÖTŐDIK „JÓHOZ” „ROSSZHOZ”, = MINDENT SZERET. AZ EGÉSZ UNIVERZUM FELÉPÍTÉSÉNEK ALAPJA AZ ELFOGADÁS – VAGY AHOGYAN A VALLÁSOK FOGALMAZZÁK: A SZERETET. A KÉT ELLENTÉTES POLARITÁS AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES. MINDENKI ALAPVETŐ FELADATA, HOGY MINDENNEK MEGISMERJE MINDKÉT OLDALÁT: MIND A KETTŐT EL KELL FOGADNI, HISZEN EZEK EGYFORMÁK, CSAK ELLENTÉTES POLARITÁSÚAK. EGY FONTOS: MELYIK OLDALT (PÓLUST) FOGADJUK EL SAJÁT HITÜNK RÉSZÉNEK.

18 A MEGFELELŐ REZGÉSEK HIÁNYÁBAN AZ EMBERI FEJLŐDÉS ELAKAD…
MEGJEGYZÉSEK 2 MINDEN LÉTBEN LEVŐ EMBERNEK LÉTEZIK: -DURVA ANYAGI TESTE, AMI „LÁTHATÓ”,( AZ ANYAGI VILÁG ESZKÖZE), TOVÁBBÁ NÉGY BELSŐ TESTE, ( NEM „LÁTHATÓAK”): -ÉTERI TESTE (AZ ANYAGI TEST ÉLTETÉSÉNEK ESZKÖZE), -ASZTRÁLIS TESTE (AZ ÉRZELMEK ESZKÖZE), -MENTÁLIS TESTE (A GONDOLKODÁS ESZKÖZE). -KAUZÁLIS TESTE (AZ EGO ÉS AZ EDDIGI ÉLETTAPASZTALATOK ESZKÖZE). A KAUZÁLIS TESTBEN TÁROLÓDNAK AZ EDDIGI ÉLETEK TAPASZTALATAI, TOVÁBBÁ AZOK, AMELYEKET A KÖVETKEZŐ INKARNÁCIÓKBA KELL ÁTVINNI. A SZEMÉLYISÉGBEN (EGOBAN) ROSSZ TULAJDONSÁG NINCS. EZEK HELYE „ÜRES”, AMI A MEGFELELŐ (=ELLENTÉTES) JÓ TULAJDONSÁG HIÁNYÁT JELENTI. MINDEN ROSSZ TULAJDONSÁG AZ ALSÓBB (ASZRÁLIS ÉS MENTÁLIS) TESTEKBEN TALÁLHATÓ, EZEK A KAUZÁLIS TESTBE NEM JUTHATNAK BE (MIUTÁN A „ROSSZ” UGYAN OLYAN, DE ELLENTÉTES REZGÉS, MINT A „JÓ”). AZ EL NEM FOGADÁS=SZERETET HIÁNYA „ROSSZ” (ELLENTÉTES REZGÉSŰ) TULAJDONSÁG, TEHÁT NEM KERÜLHET BE A KAUZÁLIS TESTBE. ADDIG SZÜKSÉGESEK TOVÁBBI TESTET-ÖLTÉSEK, AMÍG AZ EL NEM FOGADÁS (ÉS MÁS ELLENTÉTES REZGÉSEK) VÉGLEG ELTÜNNEK AZ ALSÓBB TESTEKBŐL. A MEGFELELŐ REZGÉSEK HIÁNYÁBAN AZ EMBERI FEJLŐDÉS ELAKAD…

19 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "A SZERETETRŐL 2006. 09.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések