Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata"— Előadás másolata:

1 Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata

2 Miért? Konzisztens, biztonságos működés alapja Fontos a naprakészség
Nem azonos struktúra Felülvizsgálat, rendszerezés szükséges A többi alprojekt produktumával összhangban kell elkészíteni

3 Munka menete 2009. május – június: helyzetfelmérés, interjúk lefolytatása főosztály-, osztály- és csoportvezetőkkel 1.0 verzió augusztus 14. 2.0 verzió október 20. ?

4 Felülvizsgált szabályzatok
A Számlarend V. és VI. alfejezetét képező fejezetek (V. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere, VI. Bizonylati rend és az alkalmazandó nyomtatványok)  Kiskincstári Működési Szabályzat  Önköltségszámítási szabályzat  Eszközök és források értékelési szabályzata  Leltározási és leltárkészítési szabályzat  Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról szóló szabályzat  Vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat  Kártalanítási ügyekről szóló szabályzat  Belterületbe vonásról szóló szabályzat    Pénzkezelési szabályzat  Számviteli politika  A kötelezettségvállalások tartalmi és formai követelményeiről és a kötelezettségvállalások hivatali ügymenetéről szóló szabályzat  A költségvetési gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szabályzat

5 Hol és mi változott? Teljesen új szabályzat Kisebb tartalmi változások
Szervezeti egységek és hivatkozott jogszabályok aktualizálása Hivatal döntése értelmében változatlanul hagyott

6 A felülvizsgálat tapasztalatai
Elavult részek (pl. szervezeti egység, személyek) sok szabályzatban ORGANP megjelenése a szabályzatokban nem konzisztens Párhuzamos SZMSZ módosítás nehézséget okozott Némelyik szabályzat nem állt rendelkezésre elektronikus formában 2010. februárban tárgyalja a közgyűlés – nem biztos, hogy el fogják fogadni a még életben maradt javaslatokat sem Lassan őrölnek a malmok… Az interjún elmondottakat sokan nem merik vállalni Javasolt változtatások szervezeti ellenállásba ütköztek De jó tapasztalatszerzés volt további hasonló feladatokhoz

7 Hivatal felé jelzett javaslatok
Legyen elektronikusan is nyilvántartva az összes szabályzat, legyen elérhető a legfrissebb verzió! Könyvjelzők vagy hiperhivatkozások használata olyan helyeken, ahol változás lehetséges a szabályzatokban (szervezeti egység, személynevek, jogszabályok) Fordítsanak különös figyelmet a mellékletekre is! – rendszeres időközönként kötelező felülvizsgálat bevezetése Ha valami nem megfelelően van szabályozva, érdemes akár szervezeti változásokat is kezdeményezni Ne rendeletek és utasítások, hanem szabályzatok legyenek!

8 Stratégia és éves költségvetés összekapcsolása

9 Miért? Nincs egységes módszertan hazánkban
Stratégiai tervezési modellen alapuló módszerre van szükség Gördülő tervek valóban kalkulálható adatokat tartalmazzanak Hatékonyság növelése érdekében

10 Munka menete 2009. május-júniusi interjúk felhasználásával
Munka kezdete: augusztus 17. 2009. október 28. első verzió benyújtása 2009. november 10. tanulmány leadása

11 Tanulmány felépítése Startégiai tervezés és az éves költségvetés összeállításának módszertanai Best practice-ek Miskolci helyzetkép Módszertani javaslat Miskolc számára További javaslatok, lehetőségek Tevékenység-ütemezés

12 Startégiai tervezés módszertanai
Vállalati tervezési gyakorlatokból (is) ismert módszertanok SWOT-elemzés (a stratégia megalapozására) Balanced Scorecard

13 Éves költségvetés tervezése
A költségvetés célokkal való összhangját a gazdasági program tervezésbe való beépítésével kell biztosítani 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 91. § : kötelező gazdasági program 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.): gördülő tervezés Részletes idő- és ütemterv szükséges, egyértelmű felelősségekkel Az egész folyamat során elengedhetetlen az intézmények és önkormányzati vállalatok együttműködése

14 Best practice-ek vizsgálata
Wolverhampton USA, Kanada

15 Miskolci helyzetkép Stratégiai tervezés menete Miskolcon
Költségvetés tervezésének menete Miskolcon (alapvetően bázis szemléletű, excel táblák…) Éves költségvetés tervezés és a stratégia összekapcsolása részben megvalósul, de ennek nincsen egységes, informatikai eszközökkel támogatott folyamata

16 Módszertani javaslat Miskolc számára
Adottság: kötelezően ellátandó feladatok és a már meglévő kötelezettségek A stratégiai tervnek és az éves költségvetésnek egyaránt figyelembe kell vennie ezeket Tervezésük egyelőre továbbra is bázis alapon, feladatonkénti rendszeres felülvizsgálattal

17 Módszertani javaslat Miskolc számára
önkéntes vállalások: tervezésük a jelenlegi gyakorlattól eltérő módszert kíván Szociális ellátás Közművelődés Településfejlesztés Kommunális feladatok Sporttevékenységek támogatása Továbbiakban zéró bázisú tervezés ezeknél

18 Módszertani javaslat Miskolc számára
A bevételi lehetőségek feltérképezése szintén stratégiai feladat, lehetséges elméleti csoportosítás: Jelenlegi források és mértékük változására ható tényezők elemzése (pl. jogszabályi környezet, EU-s forrástervek stb.) jövőben is megmaradó források jövőben elapadó források Jövőbeli források új rendszeres források új eseti források támogatások (központi vagy EU-s) – vizsgálandó, hogy ezek célhoz rendelt vagy szabadon felhasználható források? értékesítés, privatizáció bevétel új díjköteles szolgáltatások nyújtásából együttműködés vállalkozókkal pl. kereskedő/iparos közterületi fejlesztést végez a tevékenységi engedély fejében / cégek társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása

19 Módszertani javaslat Miskolc számára – stratégia megalkotásának folyamata
Vízió: Milyennek szeretnénk látni Miskolcot? (pl. élhető város) Misszió: milyen érintett csoportok, mely igényeit, szükségleteit szeretnénk kielégíteni és hogyan Stratégiai célok: EU-s fejlesztési forrásoknak megfelelően kialakított célok egyéb, saját célok (melyeket EU-s forrásoktól függetlenül is szükséges megvalósítani – ld. önkéntes és kötelező feladatok!)

20 Balanced Scorecard felállítása
4 nézőpontot javasolunk: pénzügyi nézőpont – hogyan pozícionáljuk az önkormányzatot a „befektetők” (forrásokat biztosítók) előtt – állam, EU, civilek? Pl. hogyan teremtünk értéket? Hogyan tesszük gazdaságosabbá saját működésünket? vevők, önkormányzati szolgáltatásokat használók nézőpontja – milyen teljesítményt várnak el tőlünk? – minőség, életminőség, folyamatok nézőpontja – mely folyamatokban kell kiemelkedő teljesítményt nyújtanunk? – átfutási idő, minőség, gazdaságosság, tanulás és fejlődés nézőpontja – hogyan leszünk képesek egy fenntartható önkormányzati stratégia kialakítására és betartására?

21 Balanced Scorecard felállítása
A nézőpontokhoz kapcsolódóan határozzuk meg a stratégiai célokat, amelyek súlyozását elvégezzük egy objektív kritériumrendszer segítségével Az eredmény:

22 Stratégia és éves költségvetés összekapcsolása
Az éves tervezés folyamata továbbra is a törvényben rögzített módon De minden éves tervezési folyamat indításánál át kell gondolni a stratégiai célokat Aktualizálni kell a hosszú távú időhorizonton eloszló feladatokat, több évre szóló végrehajtásukat, és finanszírozási igényüket

23 További javaslatok Informatikai támogatás
A stratégiai célok mellé a hozzájuk rendelt Balanced Scorecardot is fel kell vinni Hároméves gördülő tervezés értékei is szerepeljenek a rendszerben

24

25


Letölteni ppt "Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések