Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? STEP BY STEP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? STEP BY STEP."— Előadás másolata:

1 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? STEP BY STEP

2 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. AJÁNLÁS A segédlet olyan 5.000 fő alatti települések ifjúsági referenseinek, ifjúságsegítőinek, polgármestereinek nyújt szakmai támogatást, ahol: egyrészt a fiatalok bevonása problémaként jelentkezik; másrészt jelen van a szándék arra, hogy a fiatalok érdekérvényesítését intézményesítsék.

3 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. FOGALOMMAGYARÁZAT I. Ifjúsági érdekérvényesítés és –képviselet: a fiatalok helyi (települési, kistérségi, stb.) szintű – formalizált vagy informális keretek között történő – részvételét tekintjük. Az ifjúsági párbeszédrendszereknek számos formája van: Települési ifjúsági önkormányzat: az adott település korosztályi lakosainak köréből választott képviseleti testület. Települési diákönkormányzat : a településen működő általános iskolák tanulói által választott testület. Ifjúsági érdekegyeztető fórumok (ifjúsági tanács, ifjúsági kerekasztal, stb.): helyi szintű, a korosztály ügyeinek többoldalú egyeztetését, érdekérvényesítést felvállaló formális vagy nem formális testületek. Ifjúsági civil szervezet: az ifjúsági korosztály tagjaiból álló formalizált, korosztályi érdekképviseletet felvállaló szervezetek. Nemformális ifjúsági közösségek: az ifjúsági korosztály tagjaiból álló, ifjúsági ügyeket felvállaló, a fiatalok érdekében tevékenykedő fiatalok csoportja.

4 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. FOGALOMMAGYARÁZAT II. Co-management: olyan módszer, amely keretében megvalósul az együttműködés azon szintje, ahol a fiatal polgár véleménye egyenértékű a felnőtt polgár véleményével. Az önkormányzati és az ifjúsági oldal minden esetben egyforma létszámban képviselteti magát egy adott kérdés tárgyalásakor. A döntéshez 50%+1 fő szavazata szükséges.

5 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. ELŐFELTÉTELEK Anyagi forrás : - nem szükséges. Materiális eszközök : - közösségi tér a fiataloknak. Humán eszközök : - aktív fiatalok, - felnőtt segítő (ifjúsági referens vagy ifjúságsegítő, stb.) Körülmények: - elindult ifjúsági kezdeményezések a településen. Bevonandó együttműködők : - fiatalok; - ifjúsági referens/ifjúságsegítő, - települési önkormányzat képviselői, - ifjúsági civil szervezetek - ifjúsági klub, - iskola.

6 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 1. LÉPÉS: MEGLÉVŐ MINTÁK ÖSSZEGYŰJTÉSE Felelős: - ifjúsági referens/ifjúságsegítő Időszükséglet: - 1-2 hónap Eszköz, módszer: - szakmai szervezetekkel, módszertanokkal kapcsolatfelvétel, - elérhető releváns kutatások tanulmányozása a térségben. Mire figyeljünk? - hasonló településméretre vonatkozó dokumentumokat tanulmányozzunk; - tisztázzuk előre a kereteket, pontosítsuk a fogalmakat – tudjuk, hogy milyen érdekképviseleti formát akarunk létrehozni.

7 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 2. LÉPÉS: ÖNKORMÁNYZATTAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL, EGYEZTETÉS Felelős: - ifjúsági referens/ifjúságsegítő Időszükséglet: - 1-4 hét Eszköz, módszer: - személyes találkozó, - előkészített írásos anyagok, tervek. Mire figyeljünk? - az önkormányzatot már a folyamat elején vonjuk be – nagyon fontos a támogatásuk, továbbá befolyásolhatja bevonásuk mértéke az ifjúsági önkormányzat majdani mértékét is. - konkrét elképzeléssel, tervekkel keressük meg az önkormányzatot – hangsúlyozzuk, hogy miért jó, mit profitálhatnak belőle, hogyan merült fel a fiatalok körében az igény, stb.

8 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 3. LÉPÉS: TELEPÜLÉSEN LAKÓ FIATALOK MEGSZÓLÍTÁSA Felelős: - ifjúsági referens/ifjúságsegítő Időszükséglet: - 2 hét Eszköz, módszer: - Kézbesített, papír formátumú levél, felhívás Mire figyeljünk? - határozzuk meg a korosztályi életkori határokat (lehetőleg a kezdeményező fiatalokkal együtt); - törekedjünk arra, hogy a tájékoztató levelet minden, a korosztályba tartozó fiatal megkapja a településen. - figyeljünk arra, hogy a megkereséssel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel tudják, hogy kihez és hová fordulhatnak.

9 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 4. LÉPÉS: VÁLASZTÁSI ALAPOKMÁNY, MŰKÖDÉSI ALAPOKMÁNY TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSE Felelős: - ifjúsági referens Időszükséglet: - 1-2 hét Eszköz, módszer: - szövegezési/tervezési munka kiscsoportban, kezdeményező fiatalok bevonásával. Mire figyeljünk? - a települési „felnőtt” önkormányzat alapokmányait is ismerjük meg, a használható elemeket és módszereket vegyük át (megkönnyíti a majdani közös munka folyamatát és kereteit).

10 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 5. LÉPÉS: VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSA Felelős: - ifjúsági referens, helyi választási bizottság Időszükséglet: - 1 hónap Eszköz, módszer: - elektronikus választás (ld. XX Stepbystep), vagy - „hagyományos” választás. Mire figyeljünk? - az elektronikus választás módszerét külön step by step ismerteti.

11 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 6. IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MEGALAKÍTÁSA, ESETLEGES BIZOTTSÁGOK/MUNKACSOPORTOK LÉTREHOZÁSA Felelős: - ifjúsági referens, megválasztott ifjúsági képviselők, ifjúsági polgármester Időszükséglet: - 1-2 hét Eszköz, módszer: - Működési alapokmány elfogadása Mire figyeljünk? - Az ifjúsági polgármester lehetőleg 16 év feletti személy legyen (választhatóság korhatárhoz kötése esetében), ez az önkormányzattal való együttműködés miatt fontos (tájékozottság, elérhetőség).

12 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 7. ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA AZ IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT LÉTREHOZÁSÁRÓL Felelős: - ifjúsági referens Időszükséglet: - 1-2 nap Eszköz, módszer: - Személyes tájékoztatás, - Választási jegyzőkönyvek bemutatása. Mire figyeljünk? - Célszerű formális találkozót egyeztetni. - Az ifjúsági referens a találkozót követően jelezzen vissza az ifjúsági önkormányzat tagjainak.

13 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 8. IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDTETÉSE Felelős: - ifjúsági referens, ifjúsági önkormányzat tagjai, ifjúsági polgármester Időszükséglet: - 4 év (lehet kevesebb/több is) Eszköz, módszer: - Rendszeres ülések, - Közösségi hely, - Működési költségvetés, - Munkaterv, - Együttműködési megállapodások, partnerek, - Kommunikációs eszközök. Mire figyeljünk? - Minél több lakoshoz jusson el az információ az ifjúsági önkormányzat működéséről, használjuk ki a papíros és elektronikus tájékoztatás eszközeit.

14 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÉPÉSEK 9. ÖNKORMÁNYZATTAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEINEK KIDOLGOZÁSA, EGYEZTETÉSE Felelős: - ifjúsági referens, ifjúsági önkormányzat tagjai, ifjúsági polgármester Időszükséglet: - 1-2 hét Eszköz, módszer: - Évente tervezés, egyeztetés az együttműködés kereteiről Mire figyeljünk? - Lehetőleg „harcoljunk ki” alaptámogatást (feladathoz kötött támogatást) az önkormányzattól.

15 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. PRAKTIKÁK - Kulcsfontosságú a kommunikáció annak érdekében, hogy elismerjék az ifjúsági önkormányzatot és tevékenységét. Bevált eszköz: rendszeresen megjelentetett, a település minden lakosához eljuttatott újság, amely folyamatosan tájékoztatást nyújt az ifjúsági önkormányzat kezdeményezéseiről, eredményeiről. - Pénzszerzési praktika – bevált módszer: települési szintű fém- és hulladékgyűjtés a fiatalok által – az önkormányzattal feladatra kötött szerződés, amelyben vállalták, hogy a befolyt összeget megduplázzák.

16 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. DOKUMENTÁCIÓ 1. VÁLASZTÁSI ALAPOKMÁNY 2. MŰKÖDÉSI ALAPOKMÁNY 3. www.bordanynet.hu www.bordanynet.hu 4. BILD újság példányai

17 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. KOCKÁZATOK ÉS KEZELÉSÜK 1. Kockázat : fiatalok aktivitása, részvétele a megalakuláskor csökken; Kezelése: érdekeltté kell tenni a fiatalokat a választási részvételben – bevált eszköz: mozijegyet kapnak a szavazók, vagy a szavazók körében nyereménysorsolás. 2. Kockázat : felnőtt önkormányzat nem fogadja el az ifjúsági önkormányzatot, nem tekinti partnernek. Kezelése: nyilvános működés, folyamatos híradás az ügyekről.

18 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSEI 1. Önkormányzat felé lobby tevékenység; 2. Évente felülvizsgált működési terv; 3. Elérhető pályázatok.

19 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. LÁTHATÓVÁ TÉTEL Fontos a folyamatos információk eljuttatása a fiatal választópolgárok számára. Honlap működtetése, települési szintű információs újság kiadása legalább háromhavi rendszerességgel.

20 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÖNYVEK, SZAKIRODALOM 1. Wootsch Péter: Otthonosan itthon. Települési ifjúsági munka – az otthonosság megközelítései. Mobilitás Könyvek 4. 2. Nemzeti Ifjúsági Információs és Tudástár (www.niida.hu)www.niida.hu

21 H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? S TEP BY STEP I. REFERENCIASZERVEZETEK Kulturális és Szabadidős Egyesület – Bordány; www.bordanynet.hu


Letölteni ppt "H OGYAN HOZZUNK LÉTRE IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOT ? STEP BY STEP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések