Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETÜNK HATÁSA A MINDENNAPI ÉLETRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETÜNK HATÁSA A MINDENNAPI ÉLETRE"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETÜNK HATÁSA A MINDENNAPI ÉLETRE
Lestyán Mária

2 Azt, hogy fizikai környezetünk nem csak „érzékelhető”, de rejtett módon is hatással van ránk tudjuk, de a miérteket nem kutatjuk

3 Tudjuk mire van szükségünk …….?
„Krónikus, depressziós állapotoknál, kóros ingerültség vagy ideges túlfokozottság esetén az orvos régebben szinte közhelyszerűen ajánlotta a környezet- változtatást. A "kilépést a régiből, megszokottból az irritálóan beidegzettből". Ennek a gyógymódnak kétségtelenül sok száz éves kedvező statisztikája van. S azért alkalmazták gyászesetek, betegségek, szerelmi csalódások, válási hajszák és különféle neuraszténiás tüneteket produkáló egyéb megpróbáltatások után, mert rájöttek, hogy az emberi természet meglepően gyors változással reagál rá. De hogy miért teszi ezt, odáig már nem terjedt az egzakt tudomány érdeklődése. „ Szepes Mária

4 Környezetváltoztatás szimbolikus cselekvés!
„Abban a miliőben, ahol élünk, s ahol a megpróbáltatás vagy sokk ért bennünket, az emberek és tárgyak magukba szívták gondolatainkat, érzéseinket, szenvedéseinket, indulatainkat. S fogva tartanak bennünket. Saját környezetében mindenki árnyakat éltet, amelyek eléje állnak minden menekvési, változtatási szándékában. Rászólnak, emlékeztetik, gátolják, lendületét megtörik, kételyt támasztanak benne, s arra hivatkoznak, amit tudnak róla előző cselekvéseiből, elbukásaiból, összeomlásaiból s főleg a kudarcból, amely valamilyen formában érte.” Szepes Mária

5 Miként hat. Csak a „sötét” oldal hatna. Vannak pozitív hatások
Miként hat? Csak a „sötét” oldal hatna? Vannak pozitív hatások? Van hatásom a hatásokra?

6 Pszichés hatás

7 Hatnak ránk!

8 Leadbeater néhány bevezető gondolata
A teozófia tanulmányozói legalább elméletben tudnak arról, hogy mindennek van rejtett oldala, és azt is tudják, hogy legtöbb esetben ez a rejtett oldal sokkal fontosabb, mint az, ami fizikai szemmel látható. Megértjük a telepátiának nevezett jelenséget, mert ahogy vannak hő-, fény- és elektromos hullámok, éppen úgy vannak gondolathullámok is, bár finomabb anyagban hatnak, s ezért fizikai érzékeinkkel nem észlelhetők. Világunk rejtett oldalát a hétköznapi ember elméje három, egymástól eltérő okból képtelen felfogni. Először azért, mert világunknak még egy kiterjedése (dimenziója) van, melyet nem képes érzékelni; másodszor azért, mert a világ magasabb rendű oldala túlságosan finom fejletlen észlelőképességének; harmadszor, mert a világnak olyan értelme és célja van, amiről az átlagembernek rendszerint halvány sejtelme sincs. Negyedik dimenzió: Ha kifejlesztjük asztrális érzékeinket, közvetlenebb érintkezésbe jutunk ebben a kiterjedéssel, s így elménk többé-kevésbé kényszerül azt elismerni.

9 Leadbeater néhány bevezető gondolata
Fizikai világunknak, ha magasabb szempontból tekintjük, van egy másik rejtett oldala is, amelyet a Teozófia minden tanulmányozója jól ismer, mert ezeket: az asztrális és mentális világokat már sok előadásban és könyvben ismertették. Ez az a láthatatlan birodalom, ami áthatja a láthatót és megszokottat, sőt ennek a legfontosabb részét képezi. Bennünket most csak az a tény érdekel, hogy minden, számunkra látható anyagot nemcsak az aether, hanem különféle fajtájú finomabb anyagok is áthatják, s hogy ezeknek a finomabb anyagoknak sokféle fokozata van. Világunk harmadik aspektusa, amely a többség elől el van rejtve, a lét terve és célja. Az emberek általában minden felismerhető cél nélkül vergődnek át az életen, kivéve talán a tisztán fizikai küzdelmet, amelyet a vagyonosodásért vagy a hatalom elnyeréséért vívnak, mert homályosan azt hiszik, hogy ezek boldoggá teszik.

10 Leadbeater néhány bevezető gondolata
Az első tény, amelyet be kell látnunk az, hogy minden dolog hatásokat sugároz szét környezetére, a környezet pedig ezt a szívességet azzal viszonozza, hogy szintén sugárzásokat bocsát szét. A szó szoros értelmében minden – a nap, a hold, a csillagok, angyalok, emberek, állatok, fák, sziklák, – minden szakadatlanul rezgéseket áraszt, mindegyik a maga sajátos típusának megfelelően, mégpedig nemcsak a fizikai világban, hanem más, finomabb világokban is.

11 Hatás magyarázat

12 Gondolaterő „Az Én megnyilvánulásai: gondolatok, érzések és cselekedetek, az Én három aspektusától: a tudástól, az akarattól és a tevékenységtől külön-külön származnak ugyan, de ennek a ténynek nem szabad elhomályosítania azt a másikat, hogy tudni illik a lényeget nem lehet szétválasztani: az egész Én tud, az egész Én akar, az egész Én cselekszik. Minden megnyilvánulás besorozható e három valamelyikébe, világainkban az Én csak ezen három módon nyilvánulhat meg. Mint ahogy minden szín a három alapszínből származik, úgy az Én számtalan megnyilvánulásának forrása az akarat, a cselekvés, a tudás. Az élet mozgás, a tudat is mozgás. Ha a mozgás az anyagra hatást gyakorol, rezgés áll elő. „ Annie Besant”

13 Gondolaterő - Rezgések
„A rezgések különböző osztályait a természetben is különböző nevekkel választjuk el egymástól, amennyiben az egyik csoportot fénynek, a másikat hőnek, a harmadikat villamosságnak, a negyediket hangnak nevezzük és így tovább. Mégis, lényegükben azonosak mind, mind az éter mozgásának változatai, noha gyorsaságban és a hullámok jellegében különböznek egymástól. Gondolatok, vágyak, tettek, a tudás-, akarat- és energia-aspektusnak anyagban való tevékeny megnyilvánulásai mind azonos természetűek, azaz mind rezgésekből állnak, tüneteikben azonban – rezgéseik eltérő jellegénél fogva – különböznek egymástól. Van a rezgéseknek egy sorozata bizonyos fajta anyagban, s bizonyos jelleggel, amelyet gondolati rezgésnek nevezünk. Tiszta és magasröptű gondolatok gyors rezgésekből állnak, s a mentális anyagnak csak ritkább és finomabb fokozatait képesek rezgésbe hozni. A durvább fokozatok, amelyek nem tudnak kellő gyorsasággal rezegni, mozdulatlanok maradnak. Ha ilyen gondolat hozza rezgésbe a mentális testet, a durvább anyagú részecskék mintegy kiperegnek belőle, helyüket finomabb anyagú részecskék foglalják el, s így a mentális testbe jobb anyag kerül. Hasonlóképpen aljas és rossz gondolatok a mentális testbe a kifejeződésüknek megfelelő durvább anyagot vonzzák, az az anyag pedig eltaszítja és kiszorítja a finomabb anyagot. Ha mentális testünk finomabb anyagból áll, durva és rossz gondolatok nem találnak benne visszhangra, tehát nem is árthatnak.” Annie Besant

14 1. Lakás Nagy hatással van ránk a mindennapi életben a hely, melyet lakóhelynek választunk, a tárgyak melyekkel önkéntelenül körbevesszük magunkat. Kívülről gyakran ítéletet lehet mondani arról a személyről, aki az adott lakást birtokolja, mivel az ember szobája bizonyos fokig önkifejezésének meghosszabbítása. Megmutatja ízlését könyvekkel, képekkel, szobrokkal, bútorokkal, tapétával és virágokkal kapcsolatban. Mindenegyes ilyen dolog állandóan hatással van rá akkor is, ha ennek egyáltalán nincs tudatában.

15 Mi alapján választunk általában?
Méret Ár, lakbér Csatornázás, közművek Közlekedés Család közelsége Munkahely

16 Teozófiai szempontok Legyen elégséges hely
Legyen megfelelő távolság a szomszédoktól Különálló ház Megvilágítás, fény, nap Csend Kert Esztétika

17 Szomszédok Túlzott közelségük esetén aurájuk minden rezdülését érezzük
Lehetetlen okkult szempontból „elmenekülni” Eltérő ízlés, érdeklődési kör, törekvések Ha nincs más lehetőségünk a változtatásra tegyünk meg mindet, hogy harmonikusan éjünk együtt a körülményekkel! (Rossz szomszédság török átok!)

18 Megvilágítás Napfény hatása a fizikai egészségre (depresszió)
Napfény nélkülözhetetlen dolgokat hordoz Természetes fény Szellőzés

19 Szomszédos épületek Káros hatású helyek:
kocsma, vágóhíd, börtön, húsbolt, zálogos, pénzkölcsönző, szerencsejáték olyan hely ahol harsány elkeseredett vita zajlik (fárasztó hatás, dühös rezgések) uzsorás esetén bánat, kétségbeesés, gyűlölet

20 Esztétika Ronda, unalmas, depressziót keltő lakhely, ilyen gondolaformák felhőjével vesz körül Hiába a szép ház, rossz környéken, ha a környék ronda, undorítók a szomszédok, vagy az elhaladó járókelők rezgése negatív

21 2. Utca Minősége nagy fontossággal bír
Hátrányos adottságok: nagy forgalom, vonat, villamos pálya, koldusok (üvöltő szellemek), „hangos” burkolat Káros környezeti hatások: légszennyezés, füst, kemikáliák, zaj, üzemek

22 Zaj Tökéletlen civilizációnk egyik legnagyobb hibája, hogy szinte állandóan szenvednünk kell a zajtól. Annak ellenére, hogy bizonyos idő eltelte után meg lehet szokni a zajt, és később már nem is vesszük ezt észre, mindenegyes új zajkitörés egy ütés az asztrális és mentális testünkre. Ennek a hatása pedig pontosan olyan, mint a fizikai testre mért ismételt ütéseké. Egy ezek közül nem bír nagy jelentőséggel, azonban egy idő után az összesített hatás hatalmas szenvedést okoz. A fizikai testen ez fájdalmat jelent,és azonnal megértjük a jelentését,valamint azonosítjuk a forrását. Az asztrális test esetén ez ingerlékenységet, míg a mentális hordozónknál kimerültséget okoz, valamint képtelenné tesz minket, hogy tisztán gondolkozzunk.

23 3. Képek, szobrok Állandóan egy bizonyos ideát tükröznek
Gondolatokat és érzéseket sugároznak mivel a szerző saját magából rengeteget tesz a műbe

24 Hatás A gondolatok és érzések, melyek a képben bezárva vannak, ugyanúgy sugárzanak ki belőle, mint ahogy egy rózsaszálból az illata. Minden festménynek van egy rejtett oldala, az elképzelés, ami a művész fejében és szívében volt. Ez az elképzelés, amikor megformálta a képet, világosan kifejeződött az asztrális és a mentális anyagban, annak ellenére, hogy csak részlegesen tudta a művész elképzeléseit a fizikai világban megvalósítani. Érzései és érzelmei, amelyeket magában dédelgetett és ki szeretett volna fejezni, megtalálhatóak az asztrális világban. Ezek, melyeket a festmény láthatatlan párjának tekinthetünk, állandóan karrakterüknek megfelelő rezgéseket bocsájtanak ki, bármilyenek is legyenek ezek, és így egy állandó hatást fejtenek ki arra a személyre, aki a kép hatásának ki van téve.

25 Kerülendő Közönséges, aljas, borzalmas témájú, alacsonyrendű élet züllött jelenetei, vadászjelenetek, Keresztre feszítés, Getsemáné kertje Portrék amelyek bánatot, dühöt, fájdalmat tükröznek

26 Ajánlott Gyönyörű tájképek, tengeri tájak, katedrálisok, csodálatos épületek, kellemes környezet Egy-egy finom portré Sugárzó Krisztus, Szűz és a Gyermek Kiemelkedő szépség Barátok, híres emberek képei

27 4. Dísztárgyak Kis emléktárgyakkal kapcsolatban óvatosság szükséges
Amikor olyan tárgy birtokosa leszünk, melynek nem ismerjük a történetét, nem lehet megmondani, hogy ez a tárgy segítőnek, kártékonynak vagy negatívnak fog bizonyulni. Nehéz a tisztántartásuk

28 Nem kívánatos Lándzsák, tőrök, kardok és bármi, ami a vérrontáshoz köthető Régi, ismeretlen eredetű tárgyak Szörnyű történetű tárgyak

29 5. Könyvek Könyveink álladóan hatással vannak ránk!
Könyvtárunk kialakításánál a legfontosabb követelmény az, hogy józan és egészséges könyveket engedjünk csak be, mert a könyveknek különösen erős hatású gondolatformájuk van, így az emberre gyakran erős, láthatatlan hatással bír. A legfontosabb azonban az, hogy elkerüljük a határozottan káros könyveket, a borzalmas, neurotikus jellemeket, amelyeket jobb, ha egyáltalán nem is tanulmányozzuk. Ilyen például a természetellenes, és visszataszító hölgy, aki állandóan habozik addig, amíg eléri az illetlenség határát, a történetek a kétséges morálról, a gyanús ügyletek, és az ostoba, üres történetek.

30 6. Bútorok

31 Színek hatása Még egy olyan egyszerű kérdésnek is, mint a bútorok, a dekoráció színei, is van rejtett oldala. Mivel minden szín egy meghatározott rezgésszámmal rendelkezik, ezek közül némely rendkívül hasznos az ember számára, míg mások károsnak minősülnek. Általánosabban szólva, a világos és finom árnyalatok hasznosak, míg a durva, sötét árnyalatokat jobb, ha elkerüljük. Arra is oda kell figyelni, hogy milyen célra szándékozzuk a szobát használni. Például étkező céljára használt helység ne legyen vörös, vagy meditációra illetve alvásra szánt szoba se legyen ilyen színre festve.

32 7. Ékszerek Általában az ékszerek viselésétől tartózkodni kell, annak ellenére, hogy minden kőnek meg van a maga saját hatása, a legfontosabb befolyás azonban az, hogy mások szívében keserű irigységet és sóvárgást idéz elő. Rengeteg hölgy nem tud a nélkül az ékszerére tekinteni, hogy ne lenne tele mohósággal azért, hogy van ez neki. Tehát így nincs egy olyan értékes és szép kő sem, amely ne lenne a rá irányuló féltékeny vágyódás központja.

33 Történelmi ékszerek A nagy ”történelmi” ékszerek esetében még egy másik probléma is felmerül. Velük kapcsolatosan szörnyű bűntényeket követtek el, tehát ezek inkább a borzalom, semmint a szépség forrásaiként szolgálnak az érzékeny ember számára. Az ékszer az ásványvilág legmagasabb fejlettségi fokát képviseli, tehát az ereje arra, hogy benyomásokat fogadjon és megtartson sokkal nagyobb, mint bármely másik tárgy esetében lenne. A Gnosztikusoknál alkalmazott ékszer, amelyet kétezer évvel ezelőtt arra használtak, hogy az ünnepségeket elkezdjék, még mindig megtartotta élénk mágneses hatásának központját, ahogy ezt bármely érzékeny személy láthatja és érezheti.

34 8. Talizmánok Az ékkövek hosszú ideig olyan tökéletesen megőrzik magnetikusságukat, és olyan hatalmas erőt őriznek egy kicsiny terjedelemben, hogy ezek a tárgyak a legkényelmesebb talizmánnak minősülnek, ha ilyenre bármilyen okból szükség mutatkozik. A talizmán nem egy középkori vagy vallásos babona, ahogy gyakran feltételezik, hanem egy nagyon határozott, hatékony eszköz a mindennapi életben. Ezek a kis tárgyak, amelyek egy tudós személy által egy meghatározott célra magnetizmussal feltöltöttek, ha megfelelően használják őket, akkor ezt a mágnesességet páratlan erősséggel bocsájtják ki hosszú ideig. A célok, amelyekre ezt használni lehet, végtelen számúak.

35 A tisztátlan gondolat rezgések csomagjaiként fejezik ki magukat az asztrál és alsóbb mentális testekben. Ezek csak akkor képesek behatolni az ember testeibe, ha ezek viszonylagos nyugalomban vagy lágyan vibráló állapotban vannak, hogy a behatoló gondolat rezgése legyűri ezt a rezgést és átveszi ennek helyét. A talizmán ennek a rezgésnek pont az ellenpárjával van erősen feltöltve, így ez a két rezgés együtt nem képes megélni. Valamelyik a kettő közül felülkerekedik és harmóniába kerül magával. A tisztátlan gondolat valamely olyan személytől származik, aki ezt nem is akarattal tette. Ez egyszerűen csak egy az alsóbbrendű vágyak kifejeződése, vagy csak emléke. Ezért ez magában nem képvisel kiemelkedő energiájú erőt, hanem a hatása köszönhető az átlagos ember-aki fogadja a behatást-belső fogadókészségének, mivel ez a készség fogadja és válaszolja meg a behatást. Másrészről viszont a talizmán szándékosan, egy meghatározott célra, hozzáértő személy által van feltöltve. Ez az ember hosszú idejű tanulás után jut el erre a fokra, hogy az ő legenyhébb gondolata is sokkal erőteljesebb, mint az átlagember egész napos rendszertelen álmodozása. Így amikor a két gondolati folyam kapcsolatba kerül egymással, ne legyen a legkisebb kétségünk sem afelől, hogy melyik fogja kioltani a másikat. Talizmánok

36 Legtöbbször az ember, aki megpróbálja jobban tenni a dolgát, azért bukik meg ezen igyekezetében mert lankad a figyelme. A tisztátlan gondolat alattomosan kúszik be és elfoglalja, a tudatot mielőtt ez egyáltalán megfigyelhető lenne. Azután pedig rohamosan elér egy olyan állapotot, amelyben a kiszemelt áldozat nem is kíván ellenállni. A talizmán értéke az, hogy ilyen esetben biztosít időt arra, hogy az áldozat összeszedje magát. Amulettnek általában véve kettős hatása van. Nem csak azáltal működik, hogy sugarakat bocsájt ki, hanem ahogyan a tisztátlanság esetében azt leírtuk, a talizmán jelenlétének a tudata általában felkelti a bátorságot és a hűséget viselőjének tudatában. Ha a talizmán félelem ellen van, ahogyan azt most végiggondoljuk, a kétféle hatás élesen elkülönül. A bátorság az asztrális és a mentális testekben fejezi ki magát szerkezetének állandósága és erőssége által. Emellett azok a színek, melyek a különböző magasabb minőségeket képviselnek, állandó, nyugodt fénnyel világítanak.

37 Az állandóan jelenlevő talizmán saját kisugárzása ellenőrzi már a félelem első jelét is, így lehetetlenné teszi, hogy az illető elérje a pánikos félelem későbbi fokozatait. Tehát közvetlen hatása van, de közvetve hat viselője elméjére is. Amikor a félelem első jeleit érzi, valószínűleg visszaemlékezik az amulettjére és meg is fogja azt. Ebben a pillanatban felmerül benne a gondolat:”Miért kell félnem akkor, amikor velem van ez erős magnetikus központtal rendelkező tárgy?”. Így ahelyett, hogy behódolna a rezgéseknek és engedné, hogy addig erősödjenek, amíg kibírhatatlanná válnak, előhívja saját akaratának tartalék erőit és megerősíti magát ezekkel, mint, aki saját hordozóinak Mestere, ami valóban ilyenkor szükséges. A Talizmánnal kapcsolatban van egy harmadik lehetőség is, amely néhány esetben még az előbb említett kettőnél is erőteljesebb. A tárgy, bármi is legyen az, erősen magnetizálva lett egy olyan személy által azzal a feltételezéssel, hogy az illető fejlett és erős, tehát megfelelően érzékeny is. Ha ez így van, akkor az amulett kapcsolatban van alkotójával és rajta keresztül létrehozójának figyelmét is oda tudja vonzani. Ha ő még él a fizikai világban, akkor fizikai agyában vagy érzi, vagy nem érzi ezt a hívást, mindenesetre egójában ez tudatossá fog válni. Úgy fog válaszolni, hogy erősíteni fogja a talizmán rezgéseit saját, erős gondolati hullámaival, megtartva az amulett erejét és vigasztaló hatásait.

38 Drágakövek mint talizmánok
Vannak különféle tárgyak, amelyek bizonyos fokig természetes talizmánként szolgálnak. Az összes drágakő ebbe a kategóriába tartozik, mert mindegyiknek van egy meghatározott befolyása, melyet kétféle módon lehet használni. Először is a hatás szükségszerűen magához vonzza bizonyos fajta elementáris lényeget, és az összes hasonló gondolat és vágy természetesen kifejeződésre kerül rajta keresztül. Másodszor pedig az a tény, hogy rendelkezik ezekkel a természetes tulajdonságokkal a magnetizmus megfelelő eszközévé teszi, mivel ugyanazon a vonalon működik, mint ezek a gondolatok és vágyak. A kövek részecskéinek rezgései a fizikai síkon nyilvánulnak meg, míg az érzelmek az asztrális síkon, néhány oktávval feljebb manifesztálódnak. Az ékkő azonban a fizikai síkon rezeg egy olyan hangon, amely ezen a szinten azonos a magasabb szinten lévő tisztaság rezgésével, magnetizáció nélkül is úgy fog működni, hogy el fogja nyomni a tisztátlan gondolatokat és érzéseket. Emellett könnyen fel lehet tölteni asztrális és mentális szinteken a tiszta gondolatok és érzések rezgéseivel, amelyeknek ugyanaz a rezgésszámuk. Drágakövek mint talizmánok

39 Ajándéktárgy mint amulett
Olyan tárgy is, amely nem lett céltudatosan talizmánnak kialakítva, néha rendelkezik az amulett erejével. Ajándék, melyet a szeretett lénytől kapunk, és melyet folyamatosan viselünk, emlékeztet bennünket a személyre, amelytől azt nekünk ajándékozta. Ez gyakran azt az érzést nyújtja a számunkra mintha a szeretett lény állandóan velünk lenne, és megakadályozza, hogy olyan tetteket hajtsunk végre, melyeket a donor jelenléte esetén nem tennénk. (Természetesen negatív irányba is működik)

40 9. Tárgyak amelyeket magunknál hordunk
Azok a tárgyak, melyeket a zsebünkbe téve magunkkal hordunk hatást gyakorolnak ránk. Karóránk például állandóan velünk van és magnetizmussal erősen töltötté válik. Ha néhány év hordás után átadjuk, vagy kölcsönadjuk egy olyan személynek, aki érzékeny, állandóan emlékezni fog az óra tulajdonosára és úgy fogja érezni, mintha jelen lenne.

41 10. Pénz A pénz konkrét formájában, mint érme vagy bankjegy gyakran töltött a lehető legrosszabb fajtájú magnetizmussal. Az új bankjegyek és az új érmék általában ártalmatlanok, de miután egy ideje már forgalomba vannak egy bizonyos idő eltelte után nemcsak fizikai szennyeződést vesznek fel, hanem egyéb, különböző behatást is, amely szinte minden esetben nagyon károsnak bizonyul.

42 Csak annyi pénzt hordozzunk a zsebünkben, amennyi feltétlenül szükséges!
Ennek okát nem nehéz megérteni, mivel az érmét körbevevő magnetizmust azon emberek gondolatai és érzései produkálják, akik az érmét forgatják és használják. Először, is mint egy általános elvet azt kell elfogadnunk, - anélkül hogy bármilyen érzelmet is belekevernénk ebbe-hogy bármilyen érme, amit ilyen sok ember hordoz illetve fog a kezébe, elkerülhetetlenül fel lesz töltve különböző fajtájú magnetizmussal. Ennek következtében, a rezgések szempontjából nézve a rosszindulatú. Káros hatások adódnak össze. Ilyen jellegű behatás zavaró és irritáló, és ugyanilyen, de lényegesen nagyobb volumenű hatással van az asztrális és a mentális testekre is, mivel folyamatosan bombázza a fizikai testet rádiumsugárzással.

43 Fémpénz A nikkel nem annyira nemes, mint az arany vagy az ezüst és lényegesen kevésbé fogékony a káros behatásokra, mint a réz, bronz. Alkímiai szempontból az a fém a nemes, amely azonnal válaszol a magasabb rendű gondolatokra, de ellenálló az alacsonyrendű, káros gondolatok behatásának.

44 11. Ruházat Minden ruha legyen bő és kényelmes: semmiképp se nyomja kellemetlenül a test bármely pontját. Emellett arra is fordítsunk gondot, hogy bőrfelületünk ne érintkezzen közvetlenül gyapjúval vagy bőrből készült ruházattal. A ruházatnak élénk színűnek kell lennie, nemcsak azért, hogy szomszédjaink szemét gyönyörködtessük, hanem azért is mert ezeknek a színeknek ránk is van hatásuk.

45 Állati eredetű anyagok
Az állattól származó termék, melyet sohasem lehet teljesen megtisztítani, természetellenes meleget produkál, összetapad és elzárja a pórusokat, lassan szívja magába a nedvességet és nehezen szárad ki, tehát visszatartja a test nedvességét, így elősegíti a megfázás kialakulását és támogatja a reuma megjelenését. Gyakran idéz elő pörsenést és egyéb bőrbetegségeket, nem lehet kifőzni anélkül, hogy tönkre ne, tenné a rostokat, emellett elveszti eredeti alakját és méretét is. Okkult szempontból ez a tiltás még hangsúlyosabb és magába foglal több más tényezőt is.

46 Ágynemű A ruházkodás tárgya elvezet bennünket az ágynemű kérdéséhez: de nem sokat tudunk mondani ezzel kapcsolatosan, csak annyit, hogy okkult szempontból nézve a vastag, nehéz matracok nem kívánatosak. Mindenesetre meg kell azt előzni, hogy ezek a tárgyak az alvó bőréhez érjenek, mert egyébként is elkerülendő, hogy állati befolyás alá kerüljünk. Ez ezerszer fontosabbá válik, amikor a test alvó állapotba kerül, és teljesen kiszolgáltatottá válik egyéb behatások részére. Az Adyarban általánosan használt pókhálószerűen steppelt ágy tűnik okkult szempontból a legmegfelelőbbnek.

47 Imagináció művészete „Ma azonban az a helyzet, hogy fizikai értelemben legtöbbször nem áll módunkban környezetet változtatni, elutazni, elköltözni, legalábbis éppen akkor nem, mikor égető szükség volna rá. De lehetséges, hogy egy környezetváltoztatást, "kilépést a régiből" szimbolikus átrendezés segítségével vigyünk végbe. Ne felejtsük el, hogy körülöttünk és bennünk minden "egy-egy szimbólum porba öltöztetve". Az élet művészete az imagináció művészete, az a tehetség, hogy a dolgok üres keretét zengő, színes, intenzív tartalommal tudjuk-e megtölteni. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor a legcsodálatosabb környezet is belső szegénységünk elmosódó háttere marad.” Szepes mária

48 Útravaló Szepes Mária ajánlása alapján
„Az imagináció által történő környezetváltoztatás jelképes cselekvéssorozatát mindenkor egyéni ízlésünk szerint kell kialakítanunk. Ez a jelképes cselekvéssor imaginációnk beindításához, inspirálásához szükséges. Ezzel mozdítjuk ki destruktív irányba futó pályájáról, de tudattalanunkat is e szimbólumokkal oldjuk fel zsibbadt, kórosan helytelen pozitúrájából. S ehhez elég, ha markírozzuk a folyamatot, feltéve, hogy a többit tudatos imaginációvarázslattal adjuk hozzá. Mint ahogy a rituálék mozzanatai, a templomtáncok konfigurációi vagy a jógapozitúrák is elégségesek ahhoz, hogy a lélek és szellem nála nagyobb erőkkel lépjen kapcsolatba. Fontos, hogy pl. megcsontosodott szokásainkon, napirendünkön akármilyen kis mértékben, de változtassunk valamit. Esetleg csak annyit is, hogy kávé helyett teát iszunk reggel vagy megfordítva. Átfésüljük a hajunkat. Más útvonalon járunk haza. Sétáinkon más városrészeket keresünk fel. Kimegyünk a pályaudvarra, mintha elutazni készülnénk, s a pályaudvar átmenetiségében, a vonatok beérkezése és kifutása közben tudatosítjuk egész fizikai életünk átmenetiségét, ragaszkodásaink értelmetlenségét. Belemélyedünk valami szép, művészi folyóiratba, amely színes, távoli tájak fotóival van tele. Átrendezzük a szobánkat. A bútorok helyét megváltoztatjuk. Étrendünkben újfajta ízeket alkalmazunk. Új illatszert vásárolunk. Röviden: kilépünk a megszokottból, a zsarnokian kényszerítő szokások gyűrűjéből, határozott céllal és tudatosan.” Szepes Mária

49 Felhasznált irodalom C. W. Leadbeater: Világunk rejtett oldala
Annie Besant: A gondolat erő Annie Besant – C. W. Leadbeater: A gondolatformák Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája

50 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Think positive Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETÜNK HATÁSA A MINDENNAPI ÉLETRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések