Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Tékozló koldus ruháját szaggatja„

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Tékozló koldus ruháját szaggatja„"— Előadás másolata:

1 "Tékozló koldus ruháját szaggatja„
A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÚJRAÉPÍTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA

2 Miért nem működik a mai rendszer?
A rendszer „lefölözésre” motiválja a fenntartókat és az ellátókat. Nem ösztönöz eredményességre, hatékonyságra, szükségletorientált szolgáltatásokra. Nem differenciál semmi szerint („buta, de biztonságos"). Folyamatosan túlszabályozást indukál. Nem érte el és nem is érheti el az országos lefedettséget. Igazságtalan és növeli az egyenlőtlenséget.

3 Lesz-e Mercedes a Trabantból, ha felszereljük Mercedes alkatrészekkel?

4 Új rendszer kell! amely:
a meglévő elemeket is felhasználva logikájában, szerkezetében és a hozzáférés területén új struktúrát épít; új allokációs mechanizmust épít ki; világossá teszi az állam és a többi szereplő szerepét és felelősségét.

5 Az átalakítás főbb irányai
A szolgáltatások hozzáférésnek szabályozása, új megállapítási szisztéma kialakítása. A központi normatív finanszírozásának és szabályozásának jelentős visszaszorítása, a központi jogszabályok deregulálása. Új pénzbeli támogatási formák kialakítása – az állami normatívák kiváltására. A pénzbeli ellátások körének és normativitásának megerősítése, szélesítése, szükség esetén mértékének emelése. A központi állami támogatások felosztásának, elosztásának, a szolgáltatás-finanszírozás nagy részének regionális szintre delegálása. Probléma- és szükségletorientált központi állami programtámogatások kialakítása (figyelemmel az EU-támogatások keretében létrejövő szolgáltatásokra is). A szolgáltatások körében - ahol lehetséges - jövedelemfüggő térítési díj bevezetése.

6 A változás alappillérei A szolgáltatások központi normatív finanszírozásának és szabályozásának jelentős visszaszorítása. a) új pénzbeli támogatási formák váltanák ki az eddigi állami normatívák egy részét; b) az eddiginél nagyobb szerepet kapna a szociális szolgáltatások körében is – ahol lehetséges – a támogatások összegének jövedelemfüggő megállapítása. c) az állami támogatások központi források felosztásának, elosztásának, a szolgáltatás-finanszírozásnak a nagy része regionális szintre delegálása; d) meghatározott körben fennmaradnának probléma- és szükségletorientált központi állami programtámogatások is.

7 Az új ellátórendszer szabályozási sémája

8 Kp állam - államháztartás
Kp állam - államháztartás Régiók (Regionális Szocpol. Tanácsok) szolgáltatások . állami szolgáltatások Jelmagyarázat pénzbeli transzferek kp. állami szolgáltatások allokáció programfinanszírozás

9 Az egyik lényeges feladata: összehangolás
finanszírozás kapacitásszabályozás felelősségi körök

10 A másik lényeges feladata: Intézményes eszközökkel kell biztosítani az átjárhatóságot
bentlakásos intézmények átmeneti otthonok otthon közeli ápolást, gondozást és személyi segítést nyújtó formák ezért a hozzáférésnek és a szabályozásnak közös elveken kell nyugodnia

11 A szolgáltatás-szervezés egyes kérdései
finanszírozás – kapacitásszabályozás – felelősségi körök összehangolása átjárhatóság közös elveken nyugvó szabályozás összehangolt szervezeti-eljárási-szabályozási rendszer Forrás Központi kormányzat Régió Ellátott Költség típus Hotelszolgáltatás Speciális lakhatási támogatás Személyes térítési díj Humánszolgáltatás Ápolási-gondozási járadék Intézmény-működtetés általános költségei Kiegészítő intézmény-támogatás

12 Szolgáltatási csomag tartalma
Önellátó-képesség Hiányának pótlása Szegénység -enyhítés

13 Regionális Szociálpolitikai Tanácsok
erős szabályozási gyenge szabályozási Regionális Szociálpolitikai Tanácsok Központi kormányzat erős működés-szabályozás gyenge működés-szabályozás erős eljárási szabályok gyenge eljárási szabályok erős személyi reprezentáció gyenge személyi reprezentáció erős prioritás-, célmeghatározás gyenge prioritás-, célmeghatározás erős forrásfelosztási kompetenciák gyenge forrásfelosztási kompetenciák erős döntési kompetenciák gyenge döntési kompetenciák kompetenciák Regionális szervezet A javaslat előnyei: Nem szükséges gyökeresen átalakítani a közigazgatást. Nagyon sok központi szabályozás megszűnne, így javítva az átláthatóságot. A transzparencia mellett a rendszer ésszerűen és hatásosabban működne. A döntések közelebb kerülnek az igénybevevőkhöz, ami a szükségletek kielégítésének hatékonyabb eszköze.

14 Regionális Szociálpolitikai Tanács
a szükségletek meghatározása a döntés meghozatala, szerződéskötés ellenőrzés Funkciója: Regionális Szociálpolitikai Tanács Bizottságai A bizottságok alágazati szinten szerveződnek. információ szolgáltatás javaslattétel a szükséges szolgáltatói kapacitásokra (a pályázati, tender kiírásokra) vonatkozóan döntés-előkészítés (lehetséges pályázati nyertesek kiválasztása, a Tanács csak ezen belül dönthet a nyertesekről) a Tanács „kontrollja” az üléseken való részvételen keresztül (összeférhetetlenség, tisztességtelen lobbizás megakadályozása stb.)

15 A Regionális Szociálpolitikai Tanácsok szervezeti sémája
Városi önkormányzatok delegálnak Megyei, megyei jogú városi önkormányzatok delegálnak Ágazati miniszter delegál Kistérségi önkormányzatok delegálnak Non-profit fenntartók delegálnak Piaci fenntartók delegálnak Regionális Szociálpolitikai Tanács szakbizottságok képviselői RSzT alágazati szakbizottsága RSzT alágazati szakbizottsága RSzT alágazati szakbizottsága Egyházi fenntartók delegálnak Alágazatok országos érdekvédelmi szervezetei delegálnak Alágazatok ellátó szervezetei delegálnak Alágazatok ellátó szervezetei delegálnak Alágazatok ellátó szervezetei delegálnak

16 Az átalakítás eredményeképpen (az egyes alapelveknek megfelelően)
(önkormányzatiság) a helyi önkormányzatok szerepe "kötelezett"-ből támogatott szolgáltatás-szervezővé válna (szereplők aktív részvétele) a jelenleginél határozottan nagyobb szerephez jutnának az egyes ellátásnyújtók, ellátásfenntartók a döntéshozatalban (ellenőrizhetőség) egyértelműbbé válhat az egyes feladatok végrehajtásának számonkérhetősége

17 Az átalakítás eredményeképpen (az egyes alapelveknek megfelelően) folyt.
(ésszerűség a szükséglet-kielégítésben) megszüntethető a konkrét szolgáltatásnyújtás országosan egységes finanszírozása-szabályozása (szubszidiaritás) a döntéshozatal közelebb kerülne a valós szükségletek, információk helyéhez (így lehetőség nyílna a problémaorientált, szükségletorientált sajátos szolgáltatások finanszírozására, kialakulására) (alapszükségletek biztosítása) a központi kormányzat speciális programtámogatási (illetve regionális elosztási) formákkal, a jelenleginél sokkal célzottabban tudná kezelni az ún. fehér foltokat, a legelmaradottabb kistérségeket


Letölteni ppt ""Tékozló koldus ruháját szaggatja„"

Hasonló előadás


Google Hirdetések