Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elek, 2007. október 1.Keresztes György1 A természetközeli erdőgazdálkodás szükségessége és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon a bujáki FAO-projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elek, 2007. október 1.Keresztes György1 A természetközeli erdőgazdálkodás szükségessége és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon a bujáki FAO-projekt."— Előadás másolata:

1 Elek, 2007. október 1.Keresztes György1 A természetközeli erdőgazdálkodás szükségessége és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon a bujáki FAO-projekt tapasztalatai alapján

2 Elek, 2007. október 1.Keresztes György2 •a termőhelynek megfelelő fafajmegválasztás, amelynek folyamán mindenkor az őshonos fafajoké az elsőbbség, •magról való természetes felújítás alkalmazása mindenütt, ahol lehetőség van rá, •fafajgazdag elegyes, lehetőleg többszintű és vegyeskorú faállományok létesítése és fenntartása, •ökológiai stabilitás fenntartását szolgáló faállomány- szerkezet kialakítása, •az erdők biológiai, faji és genetikai sokféleségének megőrzése és lehetőség szerinti gazdagítása. (Solymos Rezső (2000): Erdőfelújítás és –nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban) Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás ?

3 Elek, 2007. október 1.Keresztes György3 Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás? A természetközeli erdőgazdálkodás –az adott termőhelyen a természet által alkotott, újratermelhető erdőtársulásban folyik úgy, hogy annak –faji összetételét és szerkezetét nem változtatja meg lényegesen. Nagyon fontos, hogy –a különböző erdőművelési és fahasználati tevékenységek során tekintettel van a termőhelyre is, annak állapotát nem rontja, mivel a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás záloga az ép, roncsolatlan termőhely. (Bartha Dénes: in Gadó Gy. P. (szerk., 2000): A természet romlása, a romlás természete. Föld Napja Alapítvány, Budapest.)

4 Elek, 2007. október 1.Keresztes György4 A természetközeli erdőgazdálkodás a természeti folyamatokat optimálisan kihasználó, a tartamosságot, biológiai sokféleséget biztosító gazdálkodási elv, amelynek alkalmazása során –nem sérül az erdő, mint legfejlettebb életközösség ökológiai egyensúlya, –olyan kíméletes beavatkozásokat hajtanak végre, amelyek nem sértik az erdő talaját, a megtelepült csemetéket és az idős állomány egyedeit, –azonos súllyal kezeli az ökológiát és az ökonómiát. Olyan erdőképet, erdőket alakít ki, amelyek –kis-, közepes-, nagycsoportos felépítésűek, –termőhelyálló, lehetőleg őshonos fafajúak, –elegyes erdők és ezért ökológiailag stabilak, –optimális élőfakészletűek, –természetes úton önmegújulásra képesek. Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás? (http://www.mecsekerdo.hu, a szentendrei Templomdombi Általános Iskola Comenius- projektje: comeniusproject.freeweb.hu)

5 Elek, 2007. október 1.Keresztes György5 A természetes folyamatokat optimálisan kihasználó, a tartamosság és a biológiai sokféleség érdekeit figyelembe vevő gazdálkodási mód. (MTA Erdészeti Albizottsága, Mátyás Csaba, 1998.) Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás?

6 Elek, 2007. október 1.Keresztes György6 természetközeli erdőkezelés: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással, vagy szálalással végeznek. (Az FVM 91/2007. (VIII. 23.) számú rendelete az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből 1. § f.) Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás?

7 Elek, 2007. október 1.Keresztes György7 Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás? Szálalás: A szálalás a faállománynak ismétlődő, szálanként, ill. kisebb lékenként történő kitermelése úgy, hogy az egész faállomány szerkezetében lényegi változás nem áll elő. A szálalás során összekapcsolódik a kitermelés, a felújítás és a nevelés. (www.aesz.hu)

8 Elek, 2007. október 1.Keresztes György8 Szálalás. Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás?

9 Elek, 2007. október 1.Keresztes György9 Mit jelent ez a gyakorlat szempontjából? •Teljes és állandó borítottságot, •többkorú, sőt „folyamatos” korú állományt, •sokfafajú, erősen elegyes állományt, •gyakori belenyúlást, de kismennyiségű kitermeléssel, •…

10 Elek, 2007. október 1.Keresztes György10 … továbbá •egészen más szemléletet az erdőgazdáktól, mint korábban, •és egészen más tudást az erdőgazdáktól, mint korábban, •folyamatos tanulást, •állandó odafigyelést, viszont •alacsonyabb erdőgazdálkodási költségeket és •magasabb nyereséget … amikor már az állományaink átalakultak.

11 Elek, 2007. október 1.Keresztes György11 Mit nevezhetünk tehát természetközeli erdőgazdálkodásnak?

12 Elek, 2007. október 1.Keresztes György12 Hol, milyen erdőkben lehet szálaló (természetközeli) erdőgazdálkodást folytatni? 1.Őshonos (legalábbis döntően őshonos) fafajokból álló állományban. 2.Ahol adottak a természetes felújulás feltételei. … részletesebben (Bodonczi László nyomán):

13 Elek, 2007. október 1.Keresztes György13 Hol, milyen erdőkben lehet szálaló (természetközeli) erdőgazdálkodást folytatni? 1.Van magot termő állomány. 2.A mag megfelelő időben a megfelelő helyre kerül. 3.Adottak a csírázása feltételei. 4.Az újulat megmaradása biztosított. Ahol biztosítottak a biológiai feltételek: …. továbbá …

14 Elek, 2007. október 1.Keresztes György14 Hol, milyen erdőkben lehet szálaló (természetközeli) erdőgazdálkodást folytatni? 5.A megfelelő szemlélet. 6.A szükséges szakmai tudás. 7.A szükséges elhatározás éa elfogadás. 8.A gazdasági érdek. Ahol biztosíthatók a személyi feltételek: … továbbá …

15 Elek, 2007. október 1.Keresztes György15 Hol, milyen erdőkben lehet szálaló (természetközeli) erdőgazdálkodást folytatni? 9.Jelölés. 10.Feltáróhálózat. 11.A termelés és közelítés, kiszállítás helyes időpontja. 12.A megfelelő (kíméletes és olcsó) technológia. Ahol biztosítottak a technikai feltételek:

16 Elek, 2007. október 1.Keresztes György16

17 Elek, 2007. október 1.Keresztes György17 Miért szükséges a természetközeli erdőgazdálkodás? Megváltoztak az erdőgazdálkodás körülményei: •Társadalmi változások. •Gazdasági változások. •Ökológiai változások.

18 Elek, 2007. október 1.Keresztes György18 Miért szükséges a természetközeli erdőgazdálkodás? •Társadalmi változások. –Megnőtt védelmi igények: »természetvédelmi, tájvédelmi, »környezetvédelmi (talaj, víz, levegő, …) »egészségvédelmi, »egyéb. –Megnőtt közjóléti igények: »üdülés (gépkocsik elterjedése, …), –A civil szervezetek megerősödése.

19 Elek, 2007. október 1.Keresztes György19 Miért szükséges a természetközeli erdőgazdálkodás? •Gazdasági változások. –Megváltoztak az erdőgazdálkodásban az arányok, csökkent az erdőfelújításokra fordítható „eredményhányad”. –Csökkentek az erdőfenntartási támogatások. –Az erdő, mint megélhetési lehetőség felértékelődése (ökoturizmus).

20 Elek, 2007. október 1.Keresztes György20 Miért szükséges a természetközeli erdőgazdálkodás? •Ökológiai változások. –Környezetkárosítások: »invazív fajok elterjedése (fák, lágyszárúak, …) »por, füst, CO2, … –A termőhelyek változásai: »globális felmelegedés, »monokultúrák károsodásai, »szélsőséges vízjárás sokhelyütt, »a talajvízszint süllyedése,

21 Elek, 2007. október 1.Keresztes György21

22 Elek, 2007. október 1.Keresztes György22

23 Elek, 2007. október 1.Keresztes György23

24 Elek, 2007. október 1.Keresztes György24 Szálalás. Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás? •Gazdasági erdeményessége általában jobb, mint a vágásos erdőgazdálkodásé. •Alkalmasabb az ökoturizmusra és más erdei bevételek előállítására. •Kiválóan megfelel a nem erdészeknek.


Letölteni ppt "Elek, 2007. október 1.Keresztes György1 A természetközeli erdőgazdálkodás szükségessége és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon a bujáki FAO-projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések