Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter"— Előadás másolata:

1 Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter
Előadó: Molnár István, TMB Hungary Kft. Füzér, november 19. TMB Hungary Kft.

2 Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter
A koncepció két fő részre osztható: Az Északi Várak Útján tematikus program, ami az együttműködés tartalmi, szolgáltatási kereteit foglalja össze. Az Északi Várak Útján Klaszter koncepció, ami a hálózati típusú együttműködés és fejlesztés szervezeti kereteit adja. A klaszter a program tartalmára, szolgáltatás minőségére, versenyképes árképzésre ad szervezeti keretet. A klaszter a tematikus bázisú vevőorientációt és standardizálást, valamint a stratégiai és operatív érdekközösségen alapuló márkaképzést, az ehhez szükséges eszközök közös és hatékony finanszírozását és működtetését biztosítja. TMB Hungary Kft.

3 Érdek/érdekközösség kialakítása garantált bizalom hozzárendelése
Megoldás Érdek/érdekközösség kialakítása + garantált bizalom hozzárendelése Példa az érdekközösségre: területi, tájegységi alapon, pl. Zemplén, Gömör-Tornai karszt vagy Nográd-Novohrad Piac, értékesítés alapon Tematikus szakosodás például valamilyen történelmi korszakra Közös termékcsomagok, árpolitika, kedvezményrendszer, kártya stb. A látogatófogadás, informálás közös feladatrendszer Példa a garantált bizalomra: Közösen ellenjegyzett koncepció, ebből levezetett egyedi arculatok. Önálló, társpályázók elkülönített finanszírozással típusú pályázat készítése, ahol a társpályázók között külön jogi megállapodás biztosítja a többi pályázatban résztvevő jogi, anyagi és erkölcsi biztonságát. TMB Hungary Kft.

4 A koncepció együttműködést szabályozó garanciális elem
Tartalmi, szolgáltatási keret A vár klaszter tipikus regionális, területi és tematikus alapon szervezett turisztikai célú együttműködés, ahol a résztvevők elfogadnak egy, az együttműködésüket érdekeik mentén szabályozó és összefogó koncepciót. A közös koncepció szabályozza az egyes tagok: - megkülönböztető jegyeit és karakteres, egyedi arculatára épülő kizárólagos programstruktúráját, - látvány- és attrakcióelemeket, - funkció- és arculatmegosztást, stb. Szabályoz bizonyos módszertani kérdéseket, elsősorban a tulajdonos és a piac, valamint egyes meghatározó partnerek pl. Műemlékvédelem irányában. TMB Hungary Kft.

5 A vezérattrakció súlya, a tagság összetételéből adódó sajátosságok
A vezérattrakció szerint: Turisztikailag a legmeghatározóbbak, Diósgyőr, Eger, Sárospatak önmaguk is képesek a fejlődésre/fejlesztésre. Turisztikai szempontból jelentős, de csekély gazdasági erejű várak kezelői, pl. Füzér, Hollókő (itt a vezérattrakció nem a vár) Turisztikailag kevésbé preferált, nagy fejlesztést igénylő, csekély gazdasági erejű várak kezelői, pl. Cserépváralja. A tagság összetétele szerint: A kulturális örökség tulajdonosa vagy kezelője önkormányzat, non-profit civilszervezet, helyi szolgáltatók, turisztikai és egyéb szervezők, intézmények. TMB Hungary Kft.

6 Ma minden vár ugyanazon a célpiacon akar értékesíteni.
Élménylánc Ma minden vár azonos sablon turisztikai programelemeket alkalmaz, nem hiteles és a várhoz kapcsolódóan legjellemzőbb történelmi korból, ráadásul ugyanazon szereplőkkel, például lovagi torna. Ma minden vár ugyanazon a célpiacon akar értékesíteni. Specializáció, egyedi a romhoz, a rá legjellemzőbb történelmi korszakhoz illő egyedi arculat szükséges, a klaszter koncepción belül kidolgozott egyességek alapján. TMB Hungary Kft.

7 Ír példa képekben TMB Hungary Kft.

8 TMB Hungary Kft.

9 TMB Hungary Kft.

10 Turisztikai élménylánc
Az idegenforgalom az a gazdasági ágazat - ezen belül fokozottan a kulturális és örökségturizmus - melyben a látogató (vevő) által megélt élmények (ezek kínálata) – a forgalom és bevételek nagyságában direkt módon tükröződnek. Ebből adódóan meghatározó az emberi tényező : a leendő látogató kulturális és életminősége, életkora stb. által meghatározott igényszint, a folyamatokban résztvevő szolgáltatók/szolgáltatások minőségében és egyéb tartalmi elemekben, a helyi humán erőforrás minősége, a turisztikai termékeket alapvetően meghatározó természeti, kulturális és örökség elemek a vonzerő az erre alapozott szolgáltatás és tartalom . A szolgáltatás során az utazás céljának megfeleltetetten élmények sorozatát várja el a vendég. Az utazás orientációjából adódóan az egyre inkább meghatározott élménylánc, mely Magyarországon, de különösen az Észak-magyarországi Régióban általánosan nem azonos minőségű láncszemekből – kínálati elemekből – áll, és az egyes kínálati elemek nem kapcsolódnak egymáshoz, az élménylánc a legtöbb helyen szakadozott. TMB Hungary Kft.

11 Versenyelőnyök kihasználása
Az egyes attrakcióelemek, pl. a „kis” várromoknál sikeressége (indikátorok naturáliákban: látogatók, rendezvények száma, stb.) és versenyképessége egyre inkább lokális környezetük (pl. a természeti értékek és ezek állapota, szolgáltatások, programcsomagok, stb.) kiterjedtségétől és minőségétől függ. A globális verseny alapegységei nem az egyes attrakcióelemek, hanem a stratégiai szövetségen, hálózaton alapuló desztináció szinten menedzselt komplex kínálati csomagok. Mikrotérségi, regionális specializáció szükséges A lokális versenyelőnyökre (bázisa a teljes szolgáltatói és természeti környezet) tartós versenyelőnyt kell felépíteni és biztosítani. TMB Hungary Kft.

12 Az együttműködés értelme
A vár önállóan értékesül: Korlátozott funkciók és célok Korlátozott piaci lehetőség és hatásfok A vár környezetével együtt értékesül: A vár vezér vonzerő és vezérprojekt funkciót vívhat ki A vár tematikus útban, klaszterben értékesül. A környezet és kompetenciák meghatározzák, hogy milyen tematikus körutakhoz csatlakozzon. Specializáció, egyedi arculat koncepció történelmi korra, eseményre, személyre, legendára, stb. fókuszálva. Megkülöböztető jegyek és funkciók a klaszteren belül. Jobb hatásfokú értékesülés, forrásbiztosítás, beszerzés TMB Hungary Kft.

13 TMB Hungary Kft. ATTRAKCIÓMEZŐ MÁTRIX ….. …………………... INSTRUMENTUMOK
Célközönség, Ajánlat csomagok TÁJJELLEGŰ TERMÉKEK ÖKOTURISZTIKAI PROGRAM HELYSZÍNEK PARTNERSÉGI SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT TÖRTÉNELMI, KULTURÁLIS EMLÉKHELYEK RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYÖRZŐ PROGRAMOK EGÉSZSÉG- ÉS WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK ÖKO-ISKOLA …………………... ÖKOTURISTÁK X KÖRNYEZET TUDATOS NEVELÉS TÁJJELLEGŰ KÉPZÉSI PROGRAMOK (falusi konyha művészet, apród képzés, boszorkány képző) MENEDZSER REKREÁCIÓ ….. TMB Hungary Kft.

14 Idegenforgalmi kompetencia mátrix

15 Közös működési felületek pl
Közös működési felületek pl.: Látogatófogadás, informálás, egymás kiajánlása főfunkció A látogatófogadás-informálás funkciósor mentén minden tag a saját adottságai és célrendszerének megfelelően számba veszi és meghatározza a vendégfogadáshoz kapcsolódó infrastrukturális, szolgáltatásbeli és egyéb pl. kulturális sajátosságait és feladatait. Például: a látogató fogadó és információs központ funkció: látogatófogadó és információs központ, parkoló és ideiglenes parkoló (nagyrendezvényekre), buszmegállóhelyek, folyamatosan karbantartott és feltöltött WC és szociális kiszolgáló blokk, pihenő, bográcsozó, roston, kemencés sütőhelyek, szemétgyűjtőhelyek, egységes beléptető rendszer és egymás látogatottságát javító ár és kedvezménypolitikával, 3 napos és 1 hetes körút tematikák TMB Hungary Kft.

16 A kulturális és örökségturizmushoz kapcsolódó alapvető piaci helyzet
A kulturális turizmus alapvetően körutakban realizálódik, de a low-cost airline műfaj megjelenésével nő az egy-egy városra vagy közvetlen környezetükre koncentráló utazók száma. Magyarországon a szervezett kulturális körutak csaknem kizárólagosan külföldi desztinációkra irányulnak. Magyar piaci elemzések szerint kulturális körutakon az összes kiutazó 15-17%-a vesz részt. Ez az arány lassan nő és a résztvevők életkora jellemzően az öregedést mutatja. A kulturális körutak piaca évi 6 mrd Ft-ra tehető, a résztvevők 60-65%-a ebben a szegmensben rendszeresen visszatérő utazó. A célközönség Magyarországon meghatározóan a es éveikben járó szülőkből tevődik ki, akiknek gyermekei már önállóan vagy korosztályukkal utaznak és a korábbi családi nyaralások kulturális deficitjét kívánják pótolni. A másik célközönség a még iskolába járók, jellemzően az oktatási intézmény által szervezett formában vagy az egyéb formában megjelenő éves korosztály, majd az 1-2 gyermekkel megjelenő fiatal családok TMB Hungary Kft.

17 A kulturális és örökségturizmushoz kapcsolódó alapvető piaci helyzet
A magyar kulturális turisztikai utazásszervezők, touroperátorok főleg külföldi programokat szerveznek. Az utazásszervezőknek versenyképes programcsomagokat kell kiajánlani és/vagy feladatukat a klaszternek részben át kell venni, ezt a hiányt pótolni kell. Külföldön igen erős és egymás programjainak látogatásával erős belső látogatói forgalmat generálnak a „várbarátok köre” típusú forgalom szervezés és az iskolai történelem oktatáshoz kapcsolódó interaktív történelemóra jellegű programcsomagok. TMB Hungary Kft.

18 Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter Szervezeti keret
Tipikus regionális, területi és tematikus alapon szervezett együttműködés a turisztikai klaszter, ahol a résztvevők elfogadnak egy az együttműködésüket érdekeik mentén szabályozó és összefogó koncepciót A klaszteren belül megvizsgálandó: meglévő kompetenciák szerint szakterületi feladat, felelős lebontás tematikus út típusú feladat, felelős felosztás turisztikai, elérhetőségi szempontból jellemző tájegységi, területi bontás, pl. nógrádi, mátrai-bükki, zempléni-csereháti szorosabb területi koordináció, pl. TDM alapon. TMB Hungary Kft.

19 Eddigi tapasztalatok Magyarországon
Az Északi Várak útján Idegenforgalmi Klaszter tevékenysége szempontjából Magyarországon két példát lehet vizsgálni: a Dél-Dunántúli Várturisztikai Klaszter (Pécsvárad, Siklós, Szigetvár, Dunaföldvár, Ozora, Simontornya) KLÖSTERREICH Egyesület TMB Hungary Kft.

20 A klaszter létrehozását elősegítő körülmények, többnyire hiányok
A várklaszter lokális és regionális húzóágazat lehet, ha kialakul a lokális háttér (a tagok többségénél az objektum pl. várrom, kastély, stb. önmagában „nem eladható”) és az üzleti partnerekre, érdekkörre alapozott piaci fellépés. Háttérszervezetek hiánya Utazásszervezők A klaszter, mint szervezeti innováció A vár klaszter tipikus regionális, területi és tematikus alapon szervezett turisztikai célú együttműködés, ahol a résztvevők elfogadnak egy, az együttműködésüket érdekeik mentén szabályozó és összefogó koncepciót TMB Hungary Kft.

21 Klaszter célok A lokális és tematikus előnyöket kihasználó csoportosulások pl. ÉVÚ klaszter lehetséges előnye – klaszter célok: Erőforrások és kompetenciák közös/megosztott hasznosítása, használata Munkamegosztás (specializáció) Közös beszerzés, fejlesztés Közös forrásallokáció, pályázat Közös beruházások és piaci fellépés, front és back office funkció, CRM Költségelőnyök a közös beszerzésen túl pl. termékdifferenciálás és stratégiai pozícionálás TMB Hungary Kft.

22 A klaszter rövid, közép és hosszú távú célja
A klaszter a régió gazdaságfejlesztésében a turizmus által elvárható eredmények biztosításához az eddig ezen a területen hiányzó: Identitás – tudatfejlesztés, hitelesség a helyreállításban és bemutatásban közös tematikus fellépés és speciális kínálati tömeg, egymást kiegészítő egyedi karakteres arculat az egyes várral, egyéb kulturális örökséggel rendelkező tagok között, differenciált speciális piaci szegmensre szabott marketing és márkastratégia együttes piaci pozicionálás, együttes fellépéssel maximált pályázati forrásbiztosítás, regionális márka és corporate identity speciális klaszterre szabott turisztikai márkarendszer felépítése Az Északi Várak Útján Klaszter nem egyszerűen, mint hálózati, szervezeti eszköz jelenik meg hanem a országos és regionális hiányokhoz kapcsolódóan hiánypótol, a globális trendekhez igazodva új szerepkört lát el, ezzel külön hozzáadott értéket biztosít az utazó számára. TMB Hungary Kft.

23 Az együttműködés fő területei
1. főirány: A térség településeinek rendezvényei jelenleg nem állnak össze egységes, egész éven át tartó rendezvénysorozattá, tehát a települések egymagukban nem képesek egész évben jelentős érdeklődésre számot tartó eseményeket szervezni. A turizmus fejlesztése a helyi lakosok és vállalkozók felkészítését, képzését is igényli (pl. nyelvtudás, helyi vezetés, vendégfogadás, stb.). A képzések megszervezése, optimális csoportméret kialakítása egy település esetében nem lehetséges. 2. főirány: Várklaszter tematikus együttműködés TMB Hungary Kft.

24 Lehetőségek, feladatok
Kutatási, feltárási, örökségvédelemi, kulturális és művészeti, oktatási, ifjúsági programok, nagyrendezvények helyszíne Európai kulturális útvonal programhoz történő csatlakozás Egyéb, határon átnyúló, európai szintű kiterjesztés Turisztikai fejlesztési program vezérprojekt funkció Műemléki-, értékkataszter Vonzerőleltár Projekt/projektgazda kataszter Halland svéd modell (értékmegőrzés, képzés, foglalkoztatás) Hiteles újraépítés TMB Hungary Kft.

25 A fejlesztés meghatározó szempontjai
A turisztikai termékek fejleszthetősége csakis a települések társadalmi-kulturális helyzetének javítása mellett képzelhető el. A legfontosabb feladat ennek érdekében a munkahelyteremtés, vagyis a turizmusból származó jövedelmek növelése és lehetőség szerint helyben tartása. Ennek érdekében a fejlesztések során három szempontot kell figyelembe venni: A látogatószám nem növelhető korlátlanul, mivel a kiszolgáló létesítmények mennyiségét és minőségét (a védett területen az újonnan építendő építményekre vonatkozó korlátozások) a természetvédelmi vagy más típusú, pl. Hollókő esetében világörökségi védett státusz behatárolja. A fenntartható turisztikai termékek esetében a helyi értékek hasznosítása, az egyedi arculat megőrzése kívánatos és nem mesterségesen létrehozott, sem a természeti, sem a kulturális ellátó rendszerekhez nem illő attrakciók (pl. mesterséges tó, üdülőfalu) létesítése. A mennyiségi és minőségi korlátozásokból egyaránt következik, hogy a klasztertagok turisztikai termékeinek piacra vitelében is a tömegesség helyett a piacszegmentációra és a speciális értékesítési csatornák igénybevételére kell helyezni a hangsúlyt a tömegmarketing helyett TMB Hungary Kft.

26 Külpiaci lehetőségek A külpiaci lehetőségeket alapvetően két fő irányra bontjuk, amely területeken az akvizíciós munka is különböző lesz. Határon átnyúló együttműködés az egyes tagok, közös projektek és régió szinten és az így generált forgalom 2. Külföldi látogatók, akik: fő célként a tematikus út miatt érkeznek nem a várklaszter kulturális örökség témakör az elsődleges uticél, de például általános üdülés, vagy termál, bor, ökoturisztikai célok mellett a klaszter tagok, vagy ezek által összeállított többnapos programcsomagok kínálatát is igénybe veszik TMB Hungary Kft.

27 A Klasztermenedzsment szervezet által a klaszter tagjainak nyújtott szolgáltatások
I. Értékesítési csatornák aktivizálása értékesítési pontok felkutatása információnyújtás az értékesítési pontok felé kereslet és kínálat meghatározása, folyamatos összehangolása közvetlen kapcsolattartás termékek eljuttatásának megszervezése/koordináció II. Információnyújtás, marketing piaci információk eljuttatása a termelők és szolgáltatók felé promóció, reklám térségi arculathoz illeszkedő csomagok kidolgozása közös rendezvények szervezése III. Képzések szervezése, fejlesztése szakmai képzések tartása, tapasztalatcserék szervezése, kereslethez igazodó új, illetve egyedi képzések kifejlesztése IV. Termékfejlesztés, technológia- és minőségfejlesztés tanácsadás segítségnyújtás a forrásteremtésben TMB Hungary Kft.

28 A Klasztermenedzsment szervezet által a klaszter tagjainak nyújtott szolgáltatások
V. Minőségbiztosítási rendszer bevezetése és működtetése védjegyek kialakítása, - védjegyezés termékek- és szolgáltatások belső minőségbiztosítása meglévő minőségbiztosítási rendszerek gyakorlati alkalmazásának támogatása VI. Új, innovatív szolgáltatások nyújtása a klasztertagok számára, az általuk képviselt termék-előállítók és szolgáltatók számára VII. Projektmenedzsment javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására egyeztetések szervezése, lebonyolítása és részvétel egyeztetéseken projekt előrehaladási jelentések összehasonlítása pénzügyi menedzsment közreműködés, a végső pénzügyi elszámolás és a záró jelentés elkészítése a felelős hatóságok és az európai uniós szervek által a projekt végrehajtása során megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása közreműködés a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi felügyeletében a támogatási szerződésben szereplő zárási időpontig monitoring tevékenység, belső értékelési rendszer kialakítása kockázatok kezelésének támogatása, változtatás és változás menedzsment TMB Hungary Kft.

29 Marketingstratégia TMB Hungary Kft.
A vár klaszter tipikus regionális, területi és tematikus alapon szervezett turisztikai célú együttműködés, ahol a résztvevők elfogadnak egy, az együttműködésüket érdekeik mentén szabályozó és összefogó koncepciót. A várklaszter sikere nagyban múlik azon, hogy képes-e tagjaival egy olyan egyszerű és kifejező marketingstratégiát, és ezáltal egy márkát teremteni, mely a desztinációba látogatók számára későbbi turisztikai döntésükben elsődleges helyre kerül. A klaszter sikeres működése, marketing tevékenysége, márkapozícionálása és differenciálása esetén középtávon egy olyan márkadesztinációt hozhat létre, mely a turisták és látogatók számára egyértelművé teszi: ha aktív pihenés - vártúra akkor az „Északi Várak Útján”. TMB Hungary Kft.

30 A klaszter kiemelt marketing feladatai
a természeti és épített értékek célirányos hasznosítása turisztikai célokra, márkadesztináció létrehozása egységes arculati kézikönyv elkészíttetése, kiadványok készítése (pl. tematikus programcsomagok), logó együttműködés a turizmusban érintett és érdekelt intézményekkel, így elsősorban a helyi önkormányzatokkal, a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, a Magyar Turizmus Zrt. térségi szervezetével és mindazon szervezetekkel, amelyek tevékenységükkel, szolgáltatásukkal elősegítik a turizmus fejlődését, vonzerőleltár elkészítése, folyamatos frissítése, minősítési rendszer kidolgozása (védjegy) és hasznosítása, marketingkutatás (adatgyűjtés, feldolgozás, a térségbe érkező vendégekről, felmérések készítése), közös internetes megjelenés, egységes turisztikai honlap készítése és aktualizálása, direkt marketing (hírlevelek, regisztrációk turisztikai honlapokon, utazási irodák honlapján stb.) TMB Hungary Kft.

31 Döntéselőkészítő javaslat, prioritásrend a klaszter feladataira
Marketing és piaci megjelenés Részvétel 1 országos turisztikai közönségvásáron Részvétel 1 országos turisztikai szakmai vásáron Piacfelmérés az osztrák touroperátorok között Képzés Idegenvezető , animátor , túravezető képzés ( településenként 5 fő , 3 időben eltérő turnusban) vizsgával IT eszközök központi hardver beszerzése szoftver 50 felhasználóra Infrastruktúra fejlesztés TMB Hungary Kft.

32 Döntéselőkészítő javaslat, prioritásrend a klaszter feladataira
Klaszter szinten használt reklám és kommunikációs eszközök Várturisztikai térkép Egységes webes megjelenés, honlap (magyar, angol, német, szlovák nyelven) Belföldi on-line kampány Klaszter szintű várturisztikai reklámfilm Tematikus utak részletes bemutató film Egyedi, vár és környezete bemutató film Várak történetének feldolgozása könyv formátumban Településenként megkülönböztető arculati elemek, vonzerő, attrakció, élménylánc Tag/projekthelyszín szintű jövőre irányuló előkészítő munka TMB Hungary Kft.

33 Tag/projekthelyszín szintű jövőre irányuló előkészítő munka példák:
Hiányzó létesítmények tervezése, engedélyeztetése, stb. Közös téma lehet pl. látogató fogadó központ kialakítása, parkolóval, szociális blokkal, információs, értékesítő irodával, előadóhellyel, stb. (olyan létesítmények létrehozása, melyekből az adott helyszínen minden klasztertagnak és nem tag szolgáltatónak is haszna van) 2. Tematikus utak, programok tervezése és ezek összehangolt kínálatba helyezése Rákóczi hagyatéka történelmi tematikus út A török kor és a végvárak tematikus út Történelmi családok/kúriák, várak, volt uradalmi és kulturális gazdasági központok tematikus út, pl. Károlyi, Kossuth, Andrássy, stb. TMB Hungary Kft.

34 Tag/projekthelyszín szintű jövőre irányuló előkészítő munka példák:
Ifjúsági / Történelemóra élménycsomag történelem, (történelemóra, honismereti élménycsomag) kultúra, természet, kézművesség orientált 1 és 2 napos projektcsomagok (csoportos látogatások szakmai vezetéssel, úgy, hogy a szórakoztató-, szabadidőelemek a programban 40% körüli arányban szerepelnek) Vártúra tartalmi elemre épülő osztálykirándulás a-d. elemekkel 40%-ig, 60%-ban szórakoztató-, szabadidőelemek a programban. A kínálat célja az, hogy az általános és középiskola minden évfolyama évente egyszer a kiválasztott kort reprezentáló programcsomagok valamelyikét vegye igénybe és helyszíni hatékony történelem órán ismerje meg a történelmi folyamatokat, összefüggéseket. E program számára egy pénzügyi alapot is létre kívánunk hozni, melybe az iskolák bepályázva a program kulturális örökséghez kapcsolódó programrészeihez támogatást vehetnek igénybe. a-d. tematikai elemeket tartalmazó táborok TMB Hungary Kft.

35 Tag/projekthelyszín szintű jövőre irányuló előkészítő munka példák:
4. Várjátékok, lovagi tornák, harci és aktív turisztikai élménylánc 5. Ökoturisztikai körutak 6. Az egyes projekthelyszínekhez kötődő kiválasztott kornak megfeleltetett gasztronómiai programok élménylánca 7. Kézműves aktív, passzív koordinált tematikus út 8. Történelmi kalandtúrák klaszter programcsomag A klaszter a tematizált élményláncoknak az egyes projekthelyszínekre (tag) az adottságok alapján markáns megkülönböztető jelekkel a koncepciót és a klaszter szintű koordinációt biztosítja. Valamint biztosítja a fentiekre épülő piaci akvizíciós munka feltételeit. TMB Hungary Kft.

36 Történelemóra csomag TMB Hungary Kft.
A történelemóra csomag 1 nap helyszínenként, tartalma a kiválasztott helyszín- és korspecifikus: történelmi események, kapcsolódó személyek, összefüggések élményszerű bemutatása gasztronómia bemutatása kézműves program A történelemóra csomagba azokon a helyszíneken, ahol az adottságok lehetővé teszik kulturális programelemeket is beépítünk, pl. a helyszínnel foglalkozó regények, költemények, környéken járt, született írók, költők alapokon. A történelemóra csomagon keresztül a látogató diákok vezetnek el marketing oldalon a családi turisztikai programokhoz. A program nem titkolt funkciója (természetesen a tárgyi tudás bővítése, személetalakítás, identitásfejlesztés, történelmi összefüggések megértése mellett), hogy a diákok hazatérve szüleikkel még valamelyik másik pl. családi turizmusra összeállított programcsomagból vásároljanak. A program oktatási céljait is hatékonyabbá teszi pl. az egyes csoportokon belül vagy csoportok közötti helyszíni ismeretbázisú verseny, melynek győztesei pl. olyan emléklapot kapnak, mely a családi turizmus rendezvényein azonos helyszínre történő visszatérés vagy más klasztertagoknál árengedmény igénybevételére jogosít. TMB Hungary Kft.

37 Rákóczi hagyatéka történelmi tematikus út
TMB Hungary Kft.

38 Nógrádi határon átnyúló példa
Négy vár/várrommal rendelkező nógrád és novohrad megyei település: Hollókő, mint vezető partner, Filakovo, mint külföldi partner, Salgótarján Város, Siatorska Bukovinka (Somoskői-vár) önkormányzata és a Füleki Vármúzeum, mint partner arra a közös elhatározásra jutottak, hogy: kiaknázva a geopolitikai és kulturális, tájegységi, történelmi örökség adottságaikat és országos ismertségüket közös turisztikai tartalom és szolgáltatásfejlesztést, határon átnyúló turisztikai termékcsomagokat hoznak létre, azokat közösen értékesítik. Az öt partner az E571 és az E71 (M3 autópálya) számú utakat összekötő észak-déli közlekedési folyosó mentén 50 km hosszú sávban helyezkedik el, és olyan turisztikailag már bevezetett területekkel szomszédos, mint a Mátra, az Alacsony-Tátra. A tengelyt erősíti Hollókő világörökség státusza, illetve a tervezett Nógrád-Novograd Geopark, akivel szorosan koordinált, egymást kiegészítő tevékenység tervezett. TMB Hungary Kft.

39 TMB Hungary Kft.

40 TMB Hungary Kft.


Letölteni ppt "Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések