Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A téradatok hozzáférésének kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A téradatok hozzáférésének kérdései"— Előadás másolata:

1 A téradatok hozzáférésének kérdései
FÖLDÜGYI FŐOSZTÁLY A téradatok hozzáférésének kérdései Horváth Gábor István főosztályvezető

2 Alapgondolat 1. Az Alkotmány 61. § (1) szerint: „a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, valamint arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetve terjessze.” 2. Az információkkal összefüggő szabályozások: „2001. évi CVIII., a évi XC., a évi LX. és a évi CLVII. törvények 3. A térinformációk infrastruktúráját szabályozó EU-s irányelv: 2007/2/EK irányelv, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakításáról - INSPIRE. 4. Generikus gondolat: Az információs szabadságjogok közös filozófiája, hogy a polgárt átláthatatlanná, az államot pedig átláthatóvá kell tennünk (idézet helye: Kulcsár Zoltán: Adatvédelem az interneten. Internetes blogg). 5. Specifikus gondolat: Jogszabály(ok) írja(ják) elő, hogy a területi tervezésekhez kötelező az állami alapadatokat felhasználni. Egységes ingatlan-nyilvántartás → a tulajdon viszonyok digitális adatait és a digitális kataszteri térképek.

3 Téradatféleségek csoportjai
Térinformatikai adatkörök osztályai: térinformatikai alapadat körök; térbeli referencia alapadatok; tematikus térinformatikai alapadatok; alkalmazott térinformatikai adatok.

4 A térbeli referencia alapadatok tovább osztályozása
térbeli keret referencia alapadatok; vonatkozási és vetületi rendszerek; geodéziai hálózatok; GNSS műholdas és földi helymeghatározó infrastruktúra; kataszteri rendszer; egységes ingatlan-nyilvántartás; közigazgatási határok; térbeli térképi referencia alapadatok; állami topográfiai térképek; vetülethelyes távérzékelési alapadatok, ortofotó.

5 INSPIRE – az Európai Közösségek térinformációs infrastruktúrája
Célja: a téradat-infrastruktúra kapcsán az általános létrehozási szabályok megállapítása a közösségi környezetpolitika céljaira, valamint azon politikák és tevékenységek céljaira, amelyek hatást gyakorolhatnak környezetünkre. Irányelvei: szabályozza a metaadatoknak, a téradat készletek és szolgáltatások szabványosításának és interoperabilitásának, a hálózati szolgáltatásoknak és az adatok megosztásának kérdését az Európai Uniós szintjén és a tagállamokra érvényesen. Alapvető gondolata: a tagállamok saját nemzeti szintű megoldásaikat az INSPIRE-hez igazítva hozzák létre.

6 INSPIRE – jövőképe a térinformációs adatokat ott kell felmérni, és vezetni (nyilvántartani), ahol fenntartásuk a leghatékonyabb; lehetővé kell tenni az Európát átívelően különféle forrásokból származó folytonos térinformációk egyesítését; lehetővé kell tenni a valamely szinten felmért térinformációk minden más szintű alkalmazással történő megosztását, (mélyreható vizsgálatok részletezett és generalizált adatok szintjeit is); szükséges térinformációs adatoknak könnyen és világosan elérhetőnek kell lenniük; könnyen megtalálható legyen, hogy milyen térinformációs adatok érhetők el, hogy azok miképpen használhatók a kérdéses igény kielégítésére.

7 Az INSPIRE körébe tartozó téradatok
Az Irányelv hatálya alá azok a téradat-készletek tartoznak, amelyek: olyan területhez kapcsolódnak, ahol egy tagállam joghatósággal rendelkezik és/vagy joghatóságot gyakorol; elektronikus formátumban állnak rendelkezésre ; közfeladatok körébe tartozó, hatóság által létrehozott vagy elkészíttetett, kezelt és frissített adatféleségek; az Irányelv I., II. vagy III. mellékletében felsorolt téradat körökhöz tartoznak.

8 I. Melléklet: Térbeli referencia-alapadatok
koordinátarendszerek; földrajzi hálórendszerek; földrajzi nevek; közigazgatási határok; címek; kataszteri térképek; közlekedési hálózatok; vízrajz; védett helyek.

9 II. Melléklet: További közös térbeli referencia-adatok
domborzat; felszínborítási adatok; ortofotók; földtan.

10 III. Melléklet: Tematikus téradatok
statisztikai egységek épületek talaj földhasználat emberi egészség és biztonság közüzemi és közszolgáltatások környezetfigyelő létesítmények termelő és ipari létesítmények mezőgazdasági és akvakultúra ágazati létesítmények népesség eloszlási adatok területgazdálkodási övezetek természeti kockázati zónák légköri viszonyok adatai meteorológiai földrajzi jellemzők oceanográfiai földrajzi jellemzők tengeri régiók bio-geográfiai régiók élőhelyek és biotópok állati fajok és növényi fajták megoszlása energiaforrások ásványi nyersanyagok

11 INSPIRE menetrendje 2010. decemberre el kellett készíteni az I. és a II. melléklethez tartozó adatkörök metaadat leírását; 2011. június végére működnie kell az európai adatszolgáltatásra kész szervernek, szelektált tartalmakkal; 2013. évben a teljes adatszolgáltatási rendszernek működnie kell; 2019-re kell megvalósulnia a III. melléklethez tartozó adatkörökre a teljes körű szolgáltatásának;

12 Magyarország feladata az INSPIRE-ben
2010. június óta az INSPIRE tagállami feladatainak megvalósításának irányításáért Magyarországon a Vidékfejlesztési Minisztérium felel. A feladatok kötelező végrehajtásában hivatalosan jelen vannak az INSPIRE adatkörökhöz tartozó adatgazdák.

13 Eddigi eredményeink megtörtént a hazai jogharmonizáció az INSPIRE-rel;
megtörtént a jelentések rendezett készítése és az INSPIRE Team részére való megküldése; előállítottuk a metaadat készleteket az I. és a II. mellékletek adatköreire (kivéve a cím adatkört); a metaadat szolgáltatások működnek a referencia alapadat, a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a földtani és a területi tervezés adatkörökre; országos tematikai geoportál működik a referencia adatokra; működik az egységes ingatlan-nyilvántartási adatok TAKARNET24 jelű országos szintű közszolgáltatása.

14 VM szerepe a hazai téradat infrastruktúrában
műszaki ügyek, szabványügyi feladatok, jogi feladatok, jogszabály alkotás, szervezeti kérdések megoldása, pénzügyi vonatkozású feladatok megoldása, nemzetközi együttműködés.

15 Hozzáférés a téradatokhoz Google megoldás szerint
A Google-féle térképi és ortofotó adatok hétköznapi, egyedi és nem szakma specifikus igényeket elégítenek ki. Adataik minőségbiztosítása, felbontásuk, minőségük és tartalmi szerkezetük sokfélesége miatt a hitelességük nem teljes körű. 23 m

16 Google adatkezelési filozófiája
A Google mintaszerűen szabályozza le az általa végzett szolgáltatások és adat hozzáférések és használatok mikéntjét és körülményeit. A Google által követett szabályozási megoldás akár mintául is szolgálhatna az állami és közszolgálati téradat szolgáltatások körülményeinek szabályozására.

17 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A téradatok hozzáférésének kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések