Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE"— Előadás másolata:

1 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE

2 A jövőkép fontosságával kapcsolatos magyarázó elemek:
A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE A jövőkép fontosságával kapcsolatos magyarázó elemek: A jövőkép egy érzelmekkel telített, a jövőkép tulajdonosának erős motivációs tényezőt nyújtó elképzelése. Az énkép szerves részét képezi az egyén jövőjéről alkotott elképzelése. „ A lerombolódott énkép a szabaduláskor „stigmaként” akadályozza a sikeres rehabilitációt, és párosulva a nagyfokú önállótlansággal, előrevetíti a visszaesést.” – (Goffman, E., 1961) A TÁMOP projekt keretében a szakmai megvalósítók, valamint a Bv. intézetben szolgálatot ellátó személyzet együttes célja a fogvatartottak reintegrációjának elősegítése. A reintegráció processzusának fontos elemét képezi a fogvatartottak jövőképének pozitív irányú fejlődése, amelynek kibontakoztatását a Büntetés-végrehajtási Intézetek leterheltsége okán, a projekt megvalósításában team-et alkotó szakemberek teljesítenek ki. A jövőkép formálódása a fogvatartottak szemléletváltásának ékes bizonyítéka, melynek rögzítésére a Megvalósíthatósági Tanulmány által hivatkozott „Jövőterv” elnevezésű dokumentum szolgál.

3 A jövőkép értelmezése a Megvalósíthatósági Tanulmány szerint:
A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE A jövőkép értelmezése a Megvalósíthatósági Tanulmány szerint: A „Jövőterv” a fogvatartott számára: Reális perspektívát kínál Kiszámíthatóvá teszi a jövőt, Tervszerű önmegvalósítási programot ad, Intézményi-munkáltatói támogatást ígér ehhez, Sokféle egyéni szükséglet kielégítését garantálja. „ A jövőterv elkészítéséhez alapvető szemléletváltás szükséges, hogy e terv ne egyoldalúan előíró „kötelezvény” legyen, hanem kölcsönösségen és valós együttműködésen alapuljon.” Az esetvitel folyamatának mérföldkövét jelentő dokuentum a társadalomba való visszailleszkedés során egy maradandó bizonyítékul szolgál a kliens és a szakemberek közti megállapodásra. Ez egy egyezmény, amely kölcsönös felelősségvállaláson alapul, melynek betartását együttesen ellenőrzik a felek, alapozva az ügyfél belső erőforrásaira, természetes támaszaira, illetve a szakemberek szakmai támogatására.

4 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
A jövőkép változásának vizsgálata a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben Fenti kérdéskör kibontása érdekében egy összehasonlító vizsgálatra került a kaposvári bv. intézetben, ahol a TÁMOP projektben résztvevő, s azon kívül maradó fogvatartottak jövőbeli elképzeléseit szerettük volna kontrasztba állítani. Vizsgálódásunk eszközéül, a félig strukturált interjú módszerét alkalmaztuk, amely a következő kérdéseket tartalmazta. 1. Milyen elképzelései vannak a jövőjével kapcsolatban? 2. Milyen eredményeket szeretne felmutatni az életében 5 éven belül? 3. Milyen akadályokat lát céljai megvalósításának útjában? 4. Mit gondol, ki lehet segítségére céljai elérésében? 5. Mit jelent az ön életében a TÁMOP? A vizsgálatban 20 fő került meghallgatásra, ahol 10 fő TÁMOP programban résztvevő, 10 fő, pedig TÁMOP programon kívül álló.

5 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
A jövőkép változásának vizsgálata a Somogy Megyei Büntetés- végrehajtási Intézetben A Büntetés-végrehajtási Intézet reszocializációs elemei kiegészülve a TÁMOP projekt megvalósításában tevékenykedő szakemberek munkájával előzetes feltevésünk szerint nagymértékben elővetíti a fogvatartottak jövőképének fejlődésorientált változását. Fenti kérdéskör kibontása érdekében egy összehasonlító vizsgálatra került a kaposvári bv. intézetben, ahol a TÁMOP projektben résztvevő, s azon kívül maradó fogvatartottak jövőbeli elképzeléseit szerettük volna kontrasztba állítani. Vizsgálódásunk eszközéül, a félig strukturált interjú módszerét alkalmaztuk, amely a következő kérdéseket tartalmazta. A vizsgáltban 20 fő került meghallgatásra, ahol 10 fő TÁMOP programban résztvevő, 10 fő, pedig TÁMOP programon kívül álló. 1. Milyen elképzelései vannak a jövőjével kapcsolatban? 2. Milyen eredményeket szeretne felmutatni az életében 5 éven belül? 3. Milyen akadályokat lát céljai megvalósításának útjában? 4. Mit gondol, ki lehet segítségére céljai elérésében? 5. Mit jelent az ön életében a TÁMOP?

6 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
TÁMOP projektben résztvevők • A jövőt érintő kérdések kapcsán körvonalazhatóbb, részletesebb tartalmi elemeket megfogalmazó elképzelések (példák) • Tervezőképességük fejlettebb, reálisabb rálátásuk van jövőjükkel kapcsolatban (példák) • Pozitív hozzáállással tekintenek az esetlegesen felmerülő problémákra, ezek megoldására szélesebb eszköztárral rendelkeznek (példa) TÁMOP projekten kívül maradók • A jövőt érintő kérdések kapcsán bizonytalanabb elképzelések, kevéssé kibontott, megalapozatlan jövőkép (példák) • Irreális elképzeléseik vannak a jövőjükkel kapcsolatban (példák) • Kevésbé motiváltak, problémák jelentkeznek az akadályok felismerésében, az akadályok elhárításának szűkebb körét ismerik (példák)

7 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
TÁMOP projektben résztvevők • A természetes és mesterséges támaszok egyöntetű igénybevételével kívánja elérni céljait. (példák) • A TÁMOP megítélése egyértelműen pozitív, az egyéni fejlődési lehetőségeknek teret ad. TÁMOP projekten kívül maradók • Csak önmagára, illetőleg szűk körre támaszkodik céljai eléréséhez. (példák) • A TÁMOP lehetőségeivel nem akarnak élni, bár tudnak róla.

8 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
A fogvatartottak programmal kapcsolatos megjegyzései ...”Nekem többet jelent, mint másnak. Sokkal többet. Fontos ahhoz, hogy egyenletesen fejlődjön a személyiségem!..” ...”A szabadulás után könnyebb visszailleszkedésem segíti elő..” …”A programnak ugyan nem vagyok részvevője, de a véleményem annyi, hogy ez egy pozitív dolog, mert az újrakezdésben, a jövőre való elképzelésben, a szabad életben biztos segít..” …”Sok segítséget nyújtanak, ha kérik őket, és talán a jövőben is tudnak életvitelszerűen segíteni.” …” Nem sok mindent jelent számomra, mert név van, mögötte meg semmi nincsen, az egész program még gyerekcipőben jár”. … „Sok lehetőség a szakma felkészítéséhez, amely munkahelyhez vagy eléréséhez vezethet, és segít jobb emberré válni.” …”Nekem a TÁMOP új emberek megismerése, illetve az életben ez által talán egy lehetőség a könnyebb úthoz, amelyben nincs börtön.” …”Szerintem ez jó lehetőség néhány ember számára, akinek van jövője, kitűzött célja. Ez a program segít a helyzetek megoldásában és a társadalomba való visszailleszkedésben. Egy olyan tanácsot adnék, ha lehet, minden bv. intézetben induljon TÁMOP.” …”Bár a programot belülről nem ismerem, de a programban szereplők lelkivilágának, csapatszellemének, tudásának fejlődését segíti elő láthatóan.”

9 TÁMOP-ra járok, javulásra várok, megjavul majd a zsivány…
TÁMOP-ra járok, okosabbá válok, köszönöm a Te munkád. TÁMOP-ra járok, javulásra vágyok, megjavul majd a zsivány… TÁMOP-ra járok, sikeressé válok, köszönöm a Te munkád.

10 A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A TÁMOP másképp: TÁMOF TÁMFAL TÁMPONT TÁMLAP TÁMPÓ Készítette: Gondozó asszony, gondnok: Simon Katalin Tulajdonos: Thurzó Gábor Tanácsadó asszony: Kárpáti Melinda Bv-s kollegák: Főnevelő asszony:Péter Ildikó strázsamester: Átó Szabolcs


Letölteni ppt "A REINTEGRÁCIÓ HATÁSA A FOGVATARTOTTAK JÖVŐKÉPÉRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések