Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az integrált vidékfejlesztés és az új tervek viszonya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az integrált vidékfejlesztés és az új tervek viszonya"— Előadás másolata:

1 Az integrált vidékfejlesztés és az új tervek viszonya
Dr. Csatári Bálint, geográfus, az MNVH elnökségi tagja

2 Vázlat A vidék fogalma, annak változásai
Az európai vidéktudományok és a vidéktervezés szemlélete Az új kihívások – komplexitás, koordináció, intelligens és inkluzív tervezés A kulcs: a szakértelem, komplex szemléletű, integrált vidékfejlesztés

3 A vidék fogalma A VIDÉK olyan sajátos térség (terület)
Amely NEM VÁROSIAS Ahol fontos a mező- és erdőgazdaság tájfenntartó szerepe, Ahol alacsony a népsűrűség, Ahol az ott élő társadalom „vidékinek” gondolja és érzi magát Fontosnak tűnő megjegyzések: A vidék „relatív” fogalom, „önmagában” nem definiálható A városnak van vidéke (nélküle nem létezik, kivéve mezőváros). A vidék „társadalomképét”, imázsát a város formálja. Vidéki, falusi, rurális…. Budapest – és „a magyar vidék” viszonya

4 Európában „a vidék tudományok” sok szempontú tudáskészlete működik.

5 A vidéktudományoknak „rendszere” van

6 Új „vidék-tudás” kell!

7 Az új európai tervek (szerintem)
Lényegesen különböznek a korábbiaktól abban, hogy célirányosabbak, összetettebbek, sokkal komolyabb felkészülést, tervezést, pályáztatást, menedzselést igényelnek, mint a korábbiak, sőt…. a magas színvonalú szakmaiságot, az inter- és multidiszciplinaritást „díjazza” : új területi (térbeli) és módszerbeli megoldásokat helyez előtérbe (ITI, CLLD) a város és a vidéke szervesen együttműködhet DE: benne maradt a szolidaritás, az alulról építkezés, a közösségépítés fontossága, az elesettek támogatása.

8 A magyar vidéki jövő tervezhetőségének aktuális problémái
Nincs megfelelő „tervezési” pozíciója Terület- és vidékfejlesztés Város- és vidékfejlesztés Közlekedés – és vidékfejlesztés stb. Nincs adekvát táji-területi szervezettsége (kistérség, LEADER, továbbá egyesületek, stb.) Gyér a szakember ellátottsága Gyenge a tervezési-fejlesztési kapacitása Bizonytalan az intézményi szervezettsége Az „agrárvilágán” túl igen szűkek a kompetencia keretei.

9 A vidékről való gondolkodás és lehetséges „helye” a politikában (egy régi dia felújítása!!)
2. 1. természet- és környezetvédelem vízkeret-irányelvek agrárkörnyezet- védelem piacképes mezőgazdaság település(falu- és tanya)politika területfejlesztés és regionális politika szociálpolitika kultúr- és oktatáspolitika turizmus MEZŐGAZDASÁG KÖRNYEZET A. D. A VIDÉK B. C. TÁRSADALOM TELEPÜLÉSI RENDSZER 4. 3.

10 Azaz szorgalmazni kellene…
Hogy a vidékfejlesztés konkrétan, NEVESÍTVE jelenjen meg a többi operatív programban is Hogy a vidék képviselői, szakmai szervezetei minél hamarabb ALAKÍTSANAK különböző szintű VÁROS – VIDÉK FEJLESZTÉSI SZERVEZETEKET (a CLLD alkalmazásához) Hogy legalább a megyei szinten, az önkormányzatokhoz kötődve – az integrált vidékfejlesztést is előkészítő, működtető – PROFESSZIONÁLIS TERVEZŐ-FEJLESZTŐ menedzser szervezeteket hozzanak létre.

11 A VP 1.0 tartalmát illetően…
A viták során kiderült, a vidékiek sokkal többet reméltek e dokumentumtól. Nem tartják eléggé integráltnak. Aggódnak a jelenlegi ciklusban létrehozott vidéki értékek (LEDAER HACS-ok, IKSZT-k, stb.) fenntarthatóságán. Félnek a vidéki elmaradottság, leszakadás, elnéptelenedés fokozódásától. Erőteljesebb hatású képzésekben és azok foglalkoztatás-növelő hatásában bíznak. Nagyobb hatású összefogásra lenne szükség már a tárcán belül is.

12 Komoly viták övezik az „elhatárolásokat”…
Tervezési – beavatkozási célterületekre szükség van! (A különböző vidékies tér- és tájtípusok akkor is léteznek, ha nem veszünk róluk tudomást!!!) Már az agrár- és vidékfejlesztésünk is sokkal sikeresebb lehetne, ha segítenénk adekvát tervezési-fejlesztési területi egységeik kialakításában. De az igazi az lenne, ha sokszínű vidéki jövőt a többi ágazati és Területi Operatív programmal közös téregységekben képzelhetnénk el.

13

14 Településszerkezeti típusok
Dévaványa, Vidékeink konferencia 2011

15 Farkas Jenő új kutatásai

16 Farkas Jenő új kutatásai

17 Farkas Jenő új kutatásai Juhász, A. – Nagy, Cs. – Páldy, A. – Beale, L
Farkas Jenő új kutatásai Juhász, A. – Nagy, Cs. – Páldy, A. – Beale, L deprivációs index

18 Farkas Jenő új kutatásai

19 Vitára ajánlom… Foglaljunk állást a komplex, integrált táji-területi szemléletű, jórészt alulról építkező magyar vidékfejlesztés mellett. Jelezzük, hogy a vidéki problémák megoldása, tanyáink, falvaink, kisvárosaink fenntartható fejlődése csak a vidékfejlesztésnek a többi Operatív Programban való markáns megjelenésével biztosítható. Tegyünk hitet a vidékért való szakmai – civil összefogás szükségessége mellett. Hangsúlyozzuk, hogy minden lehetséges vidéki területi szinten (táj, megye, ország) professzionális munkára, kutatásokra, folyamatos tervezésre, képzésekre, ás átlátható kompetenciájú intézményekben színvonalas csapatmunkára van szükség. Valljuk be, az EU támogatás (és a VP) csak a tényleges igények és feladatok töredékére elég. (Miután más forrás pedig nem nagyon van, ezért nagyon fontos, hogy mi van benne!)

20 Köszönöm figyelmüket! Honlapunk: mnvh.eu


Letölteni ppt "Az integrált vidékfejlesztés és az új tervek viszonya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések