Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karácsony felé november 17. Miskolc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karácsony felé november 17. Miskolc"— Előadás másolata:

1 Karácsony felé 2018. november 17. Miskolc
Erdődiné Sándor Katalin- Szalay Mária

2 I. szakasz ~ 55 perc 1. Csoportalakítás Célja:
a témanap során együttműködő tanulói csoportok kialakítása hangulati előkészítés

3 2. /a. A napi igeszakasz megfejtése
Célja: ráhangolódás a témanapra az igeszakasz, segítségével (a szétdarabolt igeszakasz sorba rendezése, felragasztása egy lapra) 2./b. A napi igeszakasz értelmezése és megtanulása Célja: az igeszakasz üzenetének megértése; memóriafejlesztés

4 Miután meghallgatták a királyt, elindultak,
és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. (Máté evangéliuma 2, 9)

5 3. Az igeszakasznak megfelelően élőkép alkotása
Célja: hangolódás a dramatikus játékokra, metakommunikációval 4. Szabadvers alkotása a „Betlehemi csillag csodafényt ád” kezdetű ének kulcsszavainak felhasználásával Célja: kreativitás, szókincsfejlesztés, asszociatív gondolkodás fejlesztése Kulcsszavak a versekhez: betlehem, csillag, bölcsek, fény, pásztorok, gyermek, Jézus, Isten, győzelem, ember, öröm

6  Mi? (1 szó): ______________________________________________
Milyen? (2 szó): _____________________________________________ Mit csinál? (3szó):____________________________________________ Mit gondolsz róla? (4 szóból álló mondat): ________________________ ___________________________________________________________ Más szóval (1 szó): __________________________________________ 

7 Szabadvers a témával kapcsolatban
Szélsziporka Szabadvers a témával kapcsolatban 1. Azt álmodtam ________________voltam (valaki vagy valami) 2.__________________________________________Hol? 3._________________________________Mi történt? (esemény) 4.________________________________________Hogyan?

8 Haiku (Japán versforma - Három sor a témával kapcsolatban.)
téma: ________________________ 1. sor: 5 szótag ___________________________ 2. sor: 7 szótag ___________________________ 3. sor:5 szótag ___________________________

9 Fent- lent találkozó vers
Írj szavakat, szószerkezeteket a kulcsszó betűinek felhasználásával! Szabály: A kulcsszó első és utolsó betűjéhez írt szó, szószerkezet, mondat ugyanazt fejezze ki.

10 5. Zenehallgatás és éneklés a témanaphoz kapcsolódóan: „Betlehemi csillag csodafényt ád”
  Betlehemi csillag csodafényt ád, Hirdeti az ég, föld nagy Királyát,   Bölcsek és pásztorok, bölcsek és pásztorok őt imádják. 2. Maga a nagy Isten jött a földre, Hogy a bűn hatalmát eltörölje, Megvan a győzelem, megvan a győzelem mindörökre. 3. Nem idegen többé már az ember, Átölelte Isten kegyelemmel: Mindnyájan jöjjetek, mindnyájan jöjjetek nagy örömmel!

11 Betlehemes

12 II. szakasz ~ 45 perc Célja: Az összedolgozás képességének fejlesztése, a tanulás tanítása, a „betlehemezés” szokásának megismerése; hagyományőrzés

13 a.) kisfilm megnézése a betlehemezésről (5p30mp)
1. Ráhangolódás : a.) kisfilm megnézése a betlehemezésről (5p30mp) b.) Totó a látott kisfilmmel kapcsolatosan

14 1. Hányan léptek be először a helyiségbe?
B) hatan H) négyen M) ketten 2. Mit énekelt a többi szereplő, amikor beléptek a házba? E) csak furulyáznak U) nem énekeltek Á) a Mennyből az angyalt éneklik 3. Kik léptek be utoljára? R) egyszerre léptek be a juhászok I) az öreg juhász a bojtárral T) az angyalok 4. Hogy hívták a bojtárt? R) Jánosnak L) Pistának O) Balázsnak 5. Mit vittek a pásztorok a kis Jézusnak? E) bárányka, furulya, sajt, bakancs, kenyér M) bárányka, furulya, sajt, csizma, kalács É) bárányka, furulya, sajt, csizma, kenyér

15 6. Mi volt az asztalon? T) egy kosár gyümölcs J) sonka és tojás H) egy tál sütemény 7. Mit adtak a háziak a betlehemezőknek? Z) körtét és almát E) pénzt É) kolbászt, szalonnát 8. Melyik karácsonyi dallal indultak tovább a pásztorok? S) Pásztorok, pásztorok örvendeznek Z) Mennyből az angyal M) Pásztorok keljünk fel! 9. Hányan voltak összesen a betlehemezők? U) hatan E) hárman I) nyolcan 10. Hányan voltak összesen a háziak? S) négyen M) hatan Z) ketten

16 Megfejtés: misztérium

17 2.a.) Szövegfeldolgozás Célja : A betlehemezés népszokásának megismerése, hagyományok felelevenítése, tisztelete, hagyományőrzés Munkaforma: kooperatív (4 fős csoportokban) Felelősök lehetnek: -szóvivő -feladatmester -írnok -csendfelelős

18 2.b.) Ellenőrzés Célja: a csoportok munkájának ellenőrzése; az egymástól való tanulás megvalósulása a szóvivők bemutatják a csoport munkáját

19 Betlehemezés A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. Ez a több szereplős, dramatikus játék a  karácsonyi szokások legrégebbike: a 11. századtól kezdve van róla adat,  akkoriban  templomokban adták elő.  A   betlehemezés  elmaradhatatlan része a kifordított bundát viselő betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka. Ez általában a bekéredzkedéssel kezdődik és az adománykéréssel fejeződik be. A betlehemes szövegekben a szálláskeresés, a pásztorjáték, az angyaljelenet, a háromkirályok látogatása szerepelnek. Ez utóbbi mutatja be a napkeleti bölcsek látogatását az újszülött Jézusnál. A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy templom alakú betlehem, amelyben a Szent Család látható, valamint angyalok, állatfigurák. Nagysága változó, előfordul egy méter magas vagy ennél nagyobb betlehem is. (forrás:

20 a betlehemezés egy dramatikus játék a betlehemezők házról házra jártak
1-5. csoport 2. Miről olvastatok a szövegben? Keretezzétek be kékkel a felsoroltak közül! a betlehemezés egy dramatikus játék a betlehemezők házról házra jártak énekes-táncos játék ez egy régi karácsonyi népszokás gyerekek és felnőttek adják elő fő kelléke a jászol Heródes is szerepel benne bekéredzkedéssel kezdődik része lehet a pásztorjáték adománykéréssel fejeződik be a háziak megvendégelték őket egész napos program volt

21 1-5. csoport 3. a.) Keressétek ki az Értelmező kéziszótárból a misztériumjáték címszót! (Dolgozhattok párban is.) Hol találtátok meg? __________oldal ________ hasáb ________címszó 3. b.) Olvassátok el a szócikket. Válaszoljatok a kérdésekre! Mi a témája a misztériumjátéknak ______________________________________ Melyik korban játszották? ___________________________________________ 962 2. 1. a vallás a középkorban

22 misztériumjáték karácsonyi kifordított napkeleti Család
2-6. csoport 2. Egészítsétek ki a mondatokat egy-egy odaillő szóval! A betlehemezés egy ___________________________________ . A ___________________________ ünnepkörhöz kapcsolódik. Egyik kelléke a ______________________________ bunda. A háromkirályok látogatásának szereplői a _______________________ bölcsek. A betlehemi jászolban a Szent _____________________ látható. misztériumjáték karácsonyi kifordított napkeleti Család

23 2-6. csoport 3. a.) Keressétek ki az Értelmező kéziszótárból a misztériumjáték címszót! (Dolgozhattok párban is.) Hol találtátok meg? __________oldal ________ hasáb ________címszó 3. b.) Olvassátok el a szócikket. Húzzátok alá az igaz állításokat! A misztériumjáték a középkorból származik. Ez egy vallási témájú ének. A misztériumjáték az ókorból származik. Ez egy vallási témájú színdarab. 962 2. 1.

24 3-7. csoport 2. A mondatokba oda nem illő téves szó került. Húzzátok át és javítsátok fölé írással! A betlehemezés egy karácsonyi ünnep. A tizennegyedik századtól kezdve van róla adat. Általában bekéredzkedéssel kezdődik és közös énekléssel fejeződik be. A betlehemes szövegekben a kisjézus keresése, a pásztorjáték, az angyaljelenet, a háromkirályok látogatása szerepelnek. Fő kelléke a jászol vagy istálló alakú betlehem. misztériumjáték 11. adománykéréssel szálláskeresés templom

25 A középkorban: vallási tárgyú színjáték.
3-7. csoport 3. a.) Keressétek ki az Értelmező kéziszótárból a misztériumjáték címszót! (Dolgozhattok párban is.) Hol találtátok meg? __________oldal ________ hasáb ________címszó 3. b.) Olvassátok el a szócikket. Írjátok le a jelentését! __________________________________________________________________ 962 2. 1. A középkorban: vallási tárgyú színjáték.

26 ajándék vagy jutalom, amit valaki egy másik személynek juttat
2. Kössétek össze a szavakat a jelentésükkel! Használhatjátok a Magyar értelmező kéziszótárt! 4-8. csoport misztérium ólakban hosszúkás kerekded alakú rekesz, melybe az állatok eleségét töltötték bölcs szerepjáték jászol rejtély, hittitok adomány alak dramatikus játék nagytudású személy figura ajándék vagy jutalom, amit valaki egy másik személynek juttat

27 a) a betlehemezés napjának időpontjáról
3. Miről nem olvastatok a szövegben? Karikázzátok be a betűjelét! 4-8. csoport a) a betlehemezés napjának időpontjáról b) az egyik legősibb karácsonyi szokásról c) a népszokás elmaradhatatlan részeiről d) arról, hogy először templomokban adták elő e) a napkeleti bölcsek életéről f) az angyalok énekéről g) a Szent Család tagjairól h) a betlehem alakjáról i) a betlehem méretéről j) az adománykérésről

28 egy csoport interaktív táblánál dolgozik
a legvégén minden csoport felteszi az általa megfogalmazott kérdéseket (feladatlap 4. feladata), melyet a többieknek kell megválaszolniuk egy csoport interaktív táblánál dolgozik

29 III. szakasz ~ 40 perc 1. a.) Betlehemes drámajáték előkészítése
Célja: Élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése; Az önbizalom növelése, kapcsolatteremtő képességek fejlesztése. Beszéd-, mozgás-, és önkifejezés fejlesztése.

30 Munkaforma: kooperatív csoportmunka
- a csoportok megkapják egy- egy rövid párbeszédes jelenet forgatókönyvét - a feladatuk, hogy felkészüljenek a jelenet előadására - kiosztják a szerepeket, igyekeznek minél pontosabban megtanulni a párbeszéd szövegét -elpróbálják többször is a jelenet

31 1. Mindenki olvassa el némán a jelenetet és a hozzájuk tartozó rendezői utasításokat!
a) Osszátok ki a szerepeket! b) Mindenki próbálja megtanulni a saját szövegét! c) Játsszátok el a jelenetet a szerepeknek megfelelően!

32 1. Jelenet: (Az angyalok megjelennek az alvópásztorok körében
1. Jelenet: (Az angyalok megjelennek az alvópásztorok körében. Lelkendezve mondják a következő párbeszédet, közben figyelik az alvó pásztorokat. A jelenet végén csendben elsétálnak.) 1. ANGYAL: Nagy örömet mondunk nektek! 2. ANGYAL: Megszületett Betlehemben a Megváltótok! 3. ANGYAL: Pásztorok, pásztorok, nagy öröm vár rátok! 4. ANGYAL: Megszületett a kis jézus! 1. ANGYAL: Messze, Betlehemben van egy istálló, mely égi fényben ragyog. 2. ANGYAL: Ott született meg a kisded. 3. ANGYAL: Menjetek hát, s meg ne álljatok Betlehem városáig! 4. ANGYAL: Ott találjátok a Gyermeket a város szélén egy rongyos istállóban.

33 2. Jelenet: (A pásztorok az angyali jelenet előtt érkeznek a színpadra, úgy tesznek, mintha aludnának. Ahogy az angyalok elhagyják a játékteret, eljátsszák, hogy felébrednek, s csodálkozva kérdezgetik egymást a látomásukról.) 1. PÁSZTOR: Ti is láttátok az angyalokat? 2. PÁSZTOR: Még az éneküket is hallottuk. 3. PÁSZTOR: Azt mondták, megszületett a Messiás! 4. PÁSZTOR: Betlehemben, Jászolban fekszik. 1. PÁSZTOR: Ne beszélgessetek annyit! 2. PÁSZTOR: Inkább induljunk: lássuk a dolgot, amit az angyal hirdetett nekünk. 3. PÁSZTOR: Én szaladok a báránykámért. 4. PÁSZTOR: Van a tarisznyámban egy kerek sajt. 1. PÁSZTOR: Én meg ezt a kanna tejet adom oda! 2. PÁSZTOR: E friss kenyér is legyen az övé! 3. PÁSZTOR: Hűvös van. Egy meleg takaró is jó szolgálatot tehet. 4. PÁSZTOR: No, induljunk!

34 3. Jelenet: (A pásztorok bandukolnak Betlehem felé
3. Jelenet: (A pásztorok bandukolnak Betlehem felé. Mikor megérkeznek, bezörgetnek az istálló ajtaján. Köszöntik a Szent családot, majd közelebb mennek a jászolhoz. Egyenként meghajolnak a kis Jézuska előtt, majd elmondják a szövegüket. Amikor nem ők szerepelnek, egy kicsit hátrébb húzódnak. A jelenet után oldalra leülnek, és utat engednek a három királynak.) A NÉGY PÁSZTOR közösen mondja: Az Úr áldjon Benneteket! 1. PÁSZTOR: Köszöntelek, Jézuska! Miért fekszel te a jászolban? Ebben a hideg istállóban? 2. PÁSZTOR: Ha Magyarországon születtél volna, jobb szállásra akadtál volna! 3. PÁSZTOR: Adnánk neked tejecskét. 4. PÁSZTOR: Odaadnám a subámat, hogy legyen takarócskád. 1. PÁSZTOR: Neked adom a pásztorbotom, ha felnősz, vezessen utadon! 2. PÁSZTOR: Neked adom a furulyámat, s bojtárodnak fogadj el! 3. PÁSZTOR: Fogadd el a sajtocskát, hogy meg ne éhezzél! 4. PÁSZTOR: Égi istenem ezt a kenyérkét, fogadd el tőlem!

35 4. jelenet: A három király megérkezik a kis Jézus köszöntésére
4. jelenet: A három király megérkezik a kis Jézus köszöntésére. Egymás után mondják el József Attila (Három királyok) szavaival a Megváltónak szóló köszöntésüket. Ha nem tudják megtanulni kívülről a verset, akkor saját szavaikkal próbálják elmondani a szövegtartalmat.) MENYHÁRT: Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts, édes Istenem! GÁSPÁR: Istenfia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország! Gáspár volnék, afféle földi király személye. BOLDIZSÁR: Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki szerecsen király. MESÉLŐ: Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama. Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok! (József Attila: Három királyok)

36 b.) A betlehemes játék előadása
- a csoportok előadják a jeleneteiket

37 1. ANGYAL: Nagy örömet mondunk nektek!
2. ANGYAL: Megszületett Betlehemben a Megváltótok! 3. ANGYAL: Pásztorok, pásztorok, nagy öröm vár rátok! 4. ANGYAL: Megszületett a kis jézus! 1. ANGYAL: Messze, Betlehemben van egy istálló, mely égi fényben ragyog. 2. ANGYAL: Ott született meg a kisded. 3. ANGYAL: Menjetek hát, s meg ne álljatok Betlehem városáig! 4. ANGYAL: Ott találjátok a Gyermeket a város szélén egy rongyos istállóban.

38 1. PÁSZTOR: Ti is láttátok az angyalokat?
2. PÁSZTOR: Még az éneküket is hallottuk. 3. PÁSZTOR: Azt mondták, megszületett a Messiás! 4. PÁSZTOR: Betlehemben, Jászolban fekszik. 1. PÁSZTOR: Ne beszélgessetek annyit! 2. PÁSZTOR: Inkább induljunk: lássuk a dolgot, amit az angyal hirdetett nekünk. 3. PÁSZTOR: Én szaladok a báránykámért. 4. PÁSZTOR: Van a tarisznyámban egy kerek sajt. 1. PÁSZTOR: Én meg ezt a kanna tejet adom oda! 2. PÁSZTOR: E friss kenyér is legyen az övé! 3. PÁSZTOR: Hűvös van. Egy meleg takaró is jó szolgálatot tehet. 4. PÁSZTOR: No, induljunk!

39 1. PÁSZTOR: Köszöntelek, Jézuska. Miért fekszel te a jászolban
1. PÁSZTOR: Köszöntelek, Jézuska! Miért fekszel te a jászolban? Ebben a hideg istállóban? 2. PÁSZTOR: Ha Magyarországon születtél volna, jobb szállásra akadtál volna! 3. PÁSZTOR: Adnánk neked tejecskét. 4. PÁSZTOR: Odaadnám a subámat, hogy legyen takarócskád. 1. PÁSZTOR: Neked adom a pásztorbotom, ha felnősz, vezessen utadon! 2. PÁSZTOR: Neked adom a furulyámat, s bojtárodnak fogadj el! 3. PÁSZTOR: Fogadd el a sajtocskát, hogy meg ne éhezzél! 4. PÁSZTOR: Égi istenem ezt a kenyérkét, fogadd el tőlem!

40 MENYHÁRT: Adjonisten Jézusunk, Jézusunk. Három király mi vagyunk
MENYHÁRT: Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts, édes Istenem! GÁSPÁR: Istenfia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország! Gáspár volnék, afféle földi király személye. BOLDIZSÁR: Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki szerecsen király. MESÉLŐ: Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama. Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok!

41 IV. szakasz ~ 45 perc 1. Illusztráció készítése a betlehemes játékhoz
Célja: a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása, a problémamegoldó képesség erősítése

42 Munkaforma: csoportmunka
Szükséges eszközök: A/5-ös lap, A/3-as rajzlap, rajzeszközök szükség szerint: színes ceruza, porpasztell, filctoll, tempera, vízfesték - a csoportok egy közös képet készítenek szabadon választott technikával - a betlehemi játék bármelyik jelenetét kiválaszthatják - előtte közös tervkészítés A/5-ös lapon

43 2. Az elkészült képek kiállítása, értékelése
Célja: a tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése

44 VI: A témanap lezárása, értékelése
-„legyen ön is milliomos” kvízjátékot játszanak a tanulók -értékelik a témanapot

45 Ma az tetszett legjobban…..
Azért éreztem jól magam….. Elégedett vagyok, mert, ….. Jó lett volna, …..


Letölteni ppt "Karácsony felé november 17. Miskolc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések