Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi vizsgaelnöki feladatok díjazásának kifizetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi vizsgaelnöki feladatok díjazásának kifizetése"— Előadás másolata:

1 Érettségi vizsgaelnöki feladatok díjazásának kifizetése
Előadó: Bódi Ilona pénzügyi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály

2 A kifizetés alapja a mindkét fél által aláírt Megbízási szerződés
Egyéni vállalkozók esetén számla alapján történik a kifizetés. Egyéni adószámos magánszemély esetén számla kiállítását követően számfejtéssel történi a kifizetés. Számla kiállítására nem jogosult magánszemély esetén számfejtéssel történik a kifizetés. Számfejtés esetén a Megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg kerül kitöltésre az Adóelőleg-nyilatkozat a Megbízott részéről 2 példányban. A számlát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nevére és címére kell kiállítani Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. A kifizetések minden esetben átutalással történnek. Készpénzfizetési számla nem fogadható be! A kifizetésekhez csatolni kell a ‘”Kiküldetési rendelvény és Elszámolás” vagy a „Kiküldetési rendelvény és Útnyilvántartás elszámolás” nevű nyomtatványokat 2-2 példányban.

3 Adóelőleg-nyilatkozat a 2018
Adóelőleg-nyilatkozat a évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről A nyilatkozatot adó magánszemély Neve: …………………………………………………. Születési neve: …………………………………………………. Születési helye, ideje: …………………………………………………. Lakcíme: …………………………………………………. Anyja neve: …………………………………………………. Adóazonosító jele: …………………………………………………. TAJ: …………………………………………………. Adószáma: …………………………………………………. Számla száma: …………………………………………………. Foglalkoztatás minősége: főfoglalkozása van ⎕ főfoglalkozása nincs ⎕ A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg alapjának megállapításához a következő nyilatkozatot teszem: Az önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlegének megállapítása során - a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem. ⎕ vagy - a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. Az önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során

4 Adóelőleg-nyilatkozat a 2018
Adóelőleg-nyilatkozat a évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről - a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. A nem önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem. Az adóelőleg megállapítása során az igazolás nélkül elszámolható költség levonását kérem - az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből ⎕ - a nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből.⎕ Belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott személyként a belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételből igazolás nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány levonását kérem. ⎕ Nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személyként a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg (legfeljebb a napidíj erejéig történő) levonását kérem.⎕ A fenti nyilatkozatomat annak visszavonásáig kérem figyelembe venni az adóévben. ⎕ Kelt:…………………………………… …………………………………… Magánszemély aláírása

5 Adóelőleg-nyilatkozat a 2018
Adóelőleg-nyilatkozat a évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről 8. A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. A kifizető, munkáltató megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A kifizető, munkáltató adószáma: Szolnok, ……………. ………………………… aláírás

6 Számla ADATTARTAMA A számla kötelező tartalmi elemei az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény szerint: A számla sorszáma, mely a számlát – kétséget kizáróan - azonosítja Megbízott neve Megbízott címe Megbízott adószáma (Nem adóazonosító jel) Megbízott , mint egyéni vállalkozó nyilvántartási száma Megbízott neve mellett az ‘egyéni vállalkozó’ megnevezése vagy az ‘ev’ rövidítés - az egyéni vállalkozókról szóló évi CXV. törvény 16. § (4) szerint Fizetés módja: Átutalás Teljesítés időpontja: a Megbízási szerződésben szereplő feladat elvégzésének dátuma, több időpont/vizsganap esetén az utolsó nap A számla kiállításának kelte: a számla tényleges kiállításának napja, mely a Teljesítés napjával vagy azonos nap vagy az azt követő napok egyike Fizetési határidő: Megbízási szerződés szerint a számla kiállításának napját követő 30. nap

7 Számla kitöltése Megbízó neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megbízó címe: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. A ‘Szolgáltatás’ megnevezése Áfa kulcs megjelölése: AM M.e.: db/alkalom Mennyiség: Megbízási Szerződés 3.2. pontja szerint Egységár (Áfa nélkül): Megbízási Szerződés 3.2. pontja szerint Érték (Áfa nélkül): Megbízási Szerződés 3.2. pontja szerint A számlán a következő szöveg feltüntetése a Megbízási Szerződés 3.2. pontja szerint: „Száz forintra kerekítés miatti korrekció:……(összeg)” A számlaérték Áfa nélkül: Ez egy összesen sor, mely a számlán szereplő részletezett összegek összesen sora Az ÁFA kulcs….(AM) % és összege: Ezt a sort ki kell húzni, összeget nem kell szerepeltetni. A számla végösszege: Betűvel, illetve számmal kell kiírni a végösszeget – ez egy összesen sor. Számla javítása : 1./ kézi számla esetén szabályos javítással kézzel lehetséges 2./ gépi számla esetén ‘számlával egy tekintett alá eső okirattal’

8

9

10

11

12

13 https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/ uzemanyagarak/benzinar_.html

14 Észrevételek a számla kitöltéséhez – gyakori hibák
Az egyéni vállalkozó megjelölés és nyilvántartásba vételi szám nem kerül feltüntetésre. Az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolvány száma és a nyilvántartási szám nem azonos! Az adószám helyett adóazonosító jel kerül feltüntetésre. Az áfakulcs, mennyiségi egység, mennyiség és áfa nélküli egységár rovatok nem kerülnek kitöltésre vagy úgy kerülnek kitöltésre, hogy számszakilag nem helyesek. Amennyiben a megbízási díj a vizsgáztatási alapdíj %-ában kerül megállapításra a mennyiség és a mennyiségi egység rovatokban 1 alkalom feltüntetése szükséges, ekkor áfa nélküli egységár = áfa nélküli érték. A teljesítés időpontja ellentétes a Megbízási szerződésen szereplő dátummal. Készpénzfizetési számla kerül kiállításra utalásos számla helyett. Száz forintra kerekítés miatti korrekció sor nem kerül feltüntésre, hanem az egész összeg egy sorba kerül számlázásra. A vevőnél a Kormányhivatal neve és címe helytelenül szerepel . Ha javítás történik a számlán, az hivatalos formában kell, hogy megtörténjen. A kiküldetési rendelvényen az útiköltség elszámolás számszakilag pontatlan (kerekítési hibák), a fogyasztási norma nem kerül feltüntetésre vagy helytelenül ( történik, olvashatatlanul történik a rendelvény kitöltése.

15 jogszabályi hivatkozások - FOGALMAK
Számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek tartalmazzák. Saját gépkocsi elszámolás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. sz. mell. II. fejezet 6.pont, 3. sz. mell. IV. fejezet 1.pont, 11.sz.mell. III. fejezet 1.pont alapján Saját tulajdonú jármű igazolása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3.sz. mell. IV. fejezet 9. pont, a 11.sz. mell. IV. fejezet 12.pont alapján Közeli hozzátartozó fogalma – A évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerint: „a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

16 Köszönöm a figyelmet! Előadó: Bódi Ilona pénzügyi referens
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály


Letölteni ppt "Érettségi vizsgaelnöki feladatok díjazásának kifizetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések