Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtártípusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtártípusok."— Előadás másolata:

1 Könyvtártípusok

2 A nemzeti könyvtár szolgáltatásai http://www.oszk.hu
Jellemzői: nyilvános, prézens használatot biztosít, fő cél: megőrzés, a nemzeti irodalom egyetemes hozzáférhetővé tétele, nincs körülhatárolható felhasználói köre – ehhez igazodó szolgáltatások Közvetlen szolgáltatások (on-line) Kurrens és retrospektív nemzeti bibliográfia regisztrálás, központi katalógusépítés, Hungarika adatbázisok, IKER, MANCI, Könyvtárközi dokumentum-ellátás (magyar eredetiben nem, külföldi könyvtárközi), nemzetközi cseretevékenység, Központi szolgáltatások (helyi) Helyben használat, EBSCO, OPM, csoportos könyvtárlátogatás, multimédia olvasóterem, mikrofilm, reprográfia, KSZK, kötelespéldányok fogadása és elosztása, fölöspéldányok fogadása, elosztása, ISBN, ISSN, stb.

3 Közkönyvtárak Jellemzői: a szolgáltatások igénybevétele demokratikus alapjog, egyenlő hozzáférést biztosít, a figyelem középpontjában az egyén áll, a helyi társadalom információs központja, sokrétű és sokszínű szolgáltatásokat nyújt, tömeges használatra szánt gyűjtemény és közösségi színtér Szerteágazó funkciók, elvárások Kölcsönző hely, információ lelőhely, olvasói színtér, amelyet alkotmányos jogon vehet igénybe a felhasználó. Szociális funkciója nagy, esélyegyenlőséget biztosít Közigazgatási település szerkezet: megyei, városi, községi könyvtárak feladatellátás - szolgáltatások

4 A legközelebbi elérési pontok, a könyvtári rendszer végpontjai
Megyei könyvtárak A megye könyvtárainak együttműködése Kötelespéldány szolgálat Könyvtárközi dokumentum ellátás (ODR) Nemzeti és kisebbségi könyvtári ellátás szervezése Települési könyvtárak segítése (térségi mozgókönyvtári szolgáltatás) Statisztikai adatszolgáltatás Helyismereti szerepkör, képzés, továbbképzés Városi könyvtárak Város és vonzáskörzete lakosságának ellátása – városi szintű ellátás Községi könyvtárak A legközelebbi elérési pontok, a könyvtári rendszer végpontjai Nem önálló szolgáltatók, cél: a helyi lakosság ellátása

5 A szakkönyvtárak szolgáltatásai
Jellemzők: lépéstartás a tudományok fejlődésével, piaci verseny, minőség, pontosság, naprakészség, gyorsaság Nem a kiadványokat, hanem a kiadványok tartalmát, információit rendszerezi Cél: szakmai, specifikus információs igények kiszolgálása, újdonság, naprakész tájékozottság az adott szakterületen Magasabb szintű feldolgozás, erősebb technikai fejlettség, a tudományterület és a felhasználó igények előtérbe helyezése, dokumentációs tevékenység, mélyfeldolgozás, rendszerezettség, az önálló ismeretszerzés támogatása, a felhasználó magasabb szintű kiszolgálása Szolgáltatások Referátum készítés, (szöveges tartalmi összefoglalás) Tömörítvények készítése (az eredeti szöveg tömörített változata, amelyben minden lényeges elem megtalálható), szemlék, tanulmányok, fordítások az eredeti mű alapján Szakbibliográfiák, szakirodalmi adatbázisok, on-line adatbázisok Témafigyelés, Irodalomkutatás, tartalomjegyzék másolat tárgyszójegyzékek, tezauruszok, indexelési eljárások (hivatkozás indexek), tájékoztató eszközök készítése új információk felkutatása adott tudományterületen Távoli felhasználás, elérés

6 Felsőoktatási könyvtárak
Jellemző: jogviszony az anyaintézménnyel és a hallgatókkal, cél: az oktató és kutató munka támogatása, a hallgatók tananyaggal való ellátása, szakirodalmi szolgáltatások biztosítása, önálló ismeretszerzés és információkereső technikák megtanítása Szolgáltatások: Rugalmas (késői) nyitva tartás, vizsgaidőszakban is Önkiszolgáló kölcsönzési és visszavételi eszközök, számítógépes adatbázisok, sajátos kölcsönzési igények (hétvégi kölcsönzés) Tömegigények – olvasótermek Korszerű technikai eszközök (kártyás fénymásolók, szkennerek) Digitalizált tartalmak (teljes szövegű elektronikus dokumentumok, online hozzáférés a folyóiratokhoz, szakdolgozatokhoz) Közös katalógusok, lekérdező felületek, forrásmunkák, referáló lapok, témafigyelés, irodalomkutatás, referálás, bibliográfiák, csoportos műhelymunka Használóképzés, távoktatás

7 Iskolai könyvtárak Funkciója, feladata, jellemzői:.
feladata az iskola pedagógiai programja, az iskolai oktató nevelő munka kiszolgálása az iskola funkciójának megfelelő információ-, ismeretszerzés, ennek begyakorlása tervszerű, szisztematikus, rendszerszerű, közvetve és közvetlenül irányított könyvtárpedagógiai tevékenységet folytat állománya a képesség- és készségfejlesztés eszköze, forrása rendkívül változatos módszerekkel és technikákkal dolgozik, a csoportos felhasználás az elsődleges az egyéni mellett a felhasználói minőség demokratikus (tanár és diák) A könyvtár az iskola része, a könyvtáros egyben pedagógus is Típusai: általános és középiskolai könyvtár (kollégiumi könyvtár) – iskolatípusonként változó (ÁMK, kettős funkciójú könyvtárak, egyéb összevont intézmények) Jogi szabályozás: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 11/1994. MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

8 Az iskolai könyvtárak szolgáltatásai
A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsátása; tájékoztatás a dokumentumokról, szolgáltatásokról; tanórák tartása; egyéni és csoportos helyben használat biztosítása; könyvtári dokumentumok kölcsönzése; az iskolai tankönyvellátás segítése (tartós tankönyvek kölcsönzése); tanórán kívüli foglalkozások tartása informatikai szolgáltatások; részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében; más könyvtárak szolgáltatásainak elérése

9 Az iskolai könyvtári foglalkozások alapformái
Könyvtárbemutató óra Cél: általános tájékozódás, viselkedési szabályok Könyvtárhasználati (készségfejlesztő ) óra Cél: könyvtári segédeszközök használtatása, gyakorlás, fejlesztés Könyvtárra épülő szakóra (szaktanár tartja) Cél: használóképzés, adott tudományág összefoglaló kézikönyveink ismerete, ismeretterjesztés, meghatározott téma egyéni v. csoportos kutatása, tematikus gyűjtőmunka, a tanult ismeretek más szempontú összehasonlítása, játékkultúra fejlesztése Tanórán kívüli szabadidős programok (könyvbarát klub, tanulmányi versenyek, felzárkóztatás, tehetséggondozás, napközis foglalkozások) Cél: érdeklődéskeltés, kutatásfejlesztés, a lemaradók segítése Könyvtári élet kialakítása (műveltségi vetélkedők, évfordulós megemlékezések, felolvasások, könyvközeli programok) Alkotókkal való találkozás (írók, költők, művészek, híres emberek a könyvtárban)


Letölteni ppt "Könyvtártípusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések