Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 7. vasárnap 2017. Február 19. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 7. vasárnap 2017. Február 19. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 7. vasárnap 2017. Február 19. – „A” év

2 Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid, Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit. Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz, Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Dicsőség a magasságban Istennek, És a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

6 Urunk és Istenünk. Mennyei Király. Mindenható Atyaisten
Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának Fia!

7 Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk
Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

8 Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Amen

9 Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

10

11 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

12 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

13 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

14 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

15 Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat, Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk, Szeretetben élve s halva lássuk egykor arcodat.

16 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

17 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

18 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom
Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol talállak téged, kegyes Megváltóm? Adj világosságot, mert fényes vagy, Nálad nélkül szívem igen bágyadt.

19 Téged az én lelkem kíván keresni, Mert tenálad nélkül el kell kárhozni; Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, Vigasztald meg szívem, tekints énrám.

20 Míg fel nem talállak, keresni foglak, Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak, Vigasztalást hozzál te szolgádnak.

21 Uram Jézus. légy velünk, mi egyetlen örömünk
Uram Jézus! légy velünk, mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.

22 Uram Jézus! tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.

23


Letölteni ppt "Évközi 7. vasárnap 2017. Február 19. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések