Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Harmatozzatok égi magasok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Harmatozzatok égi magasok"— Előadás másolata:

1 Harmatozzatok égi magasok
Harmatozzatok égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

2 Mert az emberek ott tévelygenek, Hol te égi fényed útján nem vezérled Őket, édes Üdvözítőnk!

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!

6

7 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

8 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

9 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

10 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

11 Ím az áldozat, melyet bemutat Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg, Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

12 Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben. Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

13 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

14 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

15 Ébredj, ember, mély álmodból, Megszabadulsz rabságodból
Ébredj, ember, mély álmodból, Megszabadulsz rabságodból. Közelít már üdvösséged, Eltörlik már minden vétked.

16 Elküldé az Úr angyalát, Hogy köszöntse Szűz Máriát, Kinek tiszta, szűz méhébe Alászállt az örök Ige.

17 A Szűzhöz így szól az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal
A Szűzhöz így szól az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal! A Szentlélek megárnyékoz, S áldott méhed gyümölcsöt hoz.

18 Fiad Jézus néven hívod, Ő váltja meg a világot, Melyet oly rég tart a Sátán Fogságban a bűnnek láncán.

19 Ó fényességes szép hajnal, Kit így köszöntött az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal!

20 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép lánya És Szentléleknek mátkája.


Letölteni ppt "Harmatozzatok égi magasok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések