Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyszerű kapcsolatok tervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyszerű kapcsolatok tervezése"— Előadás másolata:

1 Egyszerű kapcsolatok tervezése
SSEDTA Egyszerű kapcsolatok tervezése

2 Egyszerű kapcsolatok A keretanalízis során hagyományosan azt tételezzük fel, hogy a kapcsolatok csuklósak, vagy pedig merevek. Kevés kapcsolat ilyen a valóságban.

3 Kapcsolatok tervezése. Alapelvek
Merev kapcsolat: gyártása, szerelése drága Valódi csuklós kapcsolat: ez is drága Egyszerű kapcsolat: rugalmasnak kell lennie

4 Az EC3 előírása Az Eurocode 3 szerint:
„a névlegesen csuklós kapcsolatnak ké-pesnek kell lennie a számított erők átvi-telére anélkül, hogy benne olyan, jelen-tős nagyságú nyomatékok lépnének fel, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhat-nák a szerkezeti elemeket”

5 Elvárások a kapcsolatokkal szemben
A kapcsolatoknak erőket kell továbbítaniuk elfordulásokat kell lehetővé tenniük

6 A kapcsolatok mechanikai jellemzői
A kapcsolatoknak három fő mechanikai jellemzője van: Ellenállás: képes igénybevételek továbbítására Merevség: az M– görbéje kellő meredekségű Elfordulási képesség: elegendő nagyságú

7 A merevségre vonatkozó követelmény
Az S j,ini nem nagyobb, mint 0,5 E Ib / Lb ahol S j,ini a kapcsolat kezdeti elfordulási merevsége Ib a kapcsolt gerenda szelvé- nyének inercianyomatéka Lb a kapcsolt gerenda hossza

8 Az ellenállásra vonatkozó követelmény
A kapcsolatba befutó elemektől függ Arról gondoskodik, hogy a kapcsolat ellenállása jóval kisebb legyen, mint a kapcsolatba befutó elemeké A nyíró- és normálerők átadásáról azonban gondoskodni kell!

9 Legnagyobb nyomatéki ellenállás

10 Elfordulási képesség A kialakulni kívánó elfordulások követ- keztében a kapcsolat nem mehet tönkre Nem elég, ha a kapcsolatot a terhe- letlen állapotában nézzük

11 A hézag záródásának hatása

12 Gyakorlati szempontok
Az egyszerűként tervezett kapcsolatok egy része nagyobb nyomatékot ad át, mint amit az EC3 megenged. A gyakorlatban ezek a kialakítások jól működnek. Használatukat kiterjedt kutatások is alátámasztják.

13 Egymáshoz kapcsolt láncszemek módjára
Erőátadás Egymáshoz kapcsolt láncszemek módjára Az ellenállást a leggyengébb lánc-szem határozza meg Erőátadás elsősorban: hegesztési varrattal csavarokkal szegecsekkel (ritkán)

14 Oszlop–gerenda kapcsolatok 1. példa

15 Oszlop–gerenda kapcsolatok 2. példa

16 Oszlop–gerenda kapcsolatok 3. példa

17 Jellegzetes gerenda–gerenda kapcsolat

18 Egyszerű gerincbekötő szögacélos kapcsolat

19 Az oszlopra továbbítani kell a nyíróerőt. Ez több lépésben történik
Erőátadás Az oszlopra továbbítani kell a nyíróerőt. Ez több lépésben történik a gerendáról a csavarokra a csavarokról a szögacélra a szögacélról a csavarokra a csavarokról az oszlop övlemezére

20 Egyszerű gerincbekötő szögacélos kapcsolat
1 L v 3 2

21 Erőátadás A gerenda gerincéről a csavarokra: nyírási kiszakadás
A gerenda gerincéről a csavarokra: palástnyomási tönkremenetel A csavarok elnyíródása A szögacél szárainak palástnyomási vagy nyírási kiszakadási tönkremenetele Az oszlop övét kapcsoló csavarok elnyíródása Az oszlop övét kapcsoló csavarok palást-nyomási tönkremenetele

22 Szükséges ellenőrzések húzóerő esetén
Nyírási kiszakadás a gerenda gerincében (módosított tönkremeneteli zóna) A gerenda gerinclemezét kapcsoló csava-rok palástnyomási tönkremenetele A csavarok elnyíródása A gerincbekötő szögacélok húzási tönkre-menetele Az oszlop övlemezét kapcsoló csavarok húzási tönkremenetele

23 További kialakítási kérdések
Minimális végtávolság Minimális széltávolság Maximális vég- és széltávolság Minimális osztásköz Maximális osztásköz

24 Összefoglalás Bevezettük az egyszerű kapcsolatok gondo-latát mind az idealizált, mind pedig a tényle-ges viselkedésből kiindulva. Bevezettük azt a gondolatot, hogy a kapcso-lat alkotóelemek összességeként épül fel. Áttekintettük az ellenállásra, merevségre és elfordulási képességre vonatkozó követel-ményeket. Bemutattunk gyakorlati kapcsolati kialakítá-sokat.


Letölteni ppt "Egyszerű kapcsolatok tervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések