Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ENABLE antibullying program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ENABLE antibullying program"— Előadás másolata:

1 Az ENABLE antibullying program
Iskolapszichológusok tájékoztató fóruma 2017. május10. Budapest Az ENABLE antibullying program

2 European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments
ENABLe Európában

3 Bullying – Iskolai bántalmazás (zaklatás)
Olyan szándékos, ismétlődő viselkedés, melynek célja, hogy fizikális vagy pszichés fájdalmat/kárt okozzon egy nem provokáló, magát megvédeni nem tudó diáknak A hatalom elérése, demonstrációja érdekében történő erőfitogtatás, elismerés kikényszerítése Ami NEM tartozik ide: egyenlő felek közötti konfliktus, játékos verekedés, egyszeri támadás, barátok közötti cívódás, ugratás, önvédelem, félreértés Formái: fizikai, szóbeli, kapcsolati, cyber

4 Egyenlőtlen erőviszonyok
Miért nem tudja megvédeni magát a célponttá vált diák? Bántalmazó erősebb (vagy az áldozat erősebbnek tartja): Testileg erősebb – nagyobb, idősebb Kompetensebb – idősebb, jobban tanul, jobb képességei vannak Népszerűbb – látszólag elismerik, befolyásolja a csoportot, keresik a társaságát Többen vannak ‚Bekóstolt’ célszemély ideális áldozatnak tűnik, mert láthatóan sebezhető Látványosan kiborul/Megsemmisül/Senki nem védi meg

5 A probléma nagysága – a bullying gyakorisága iskoláskorban
Felső tagozatos iskolások 15,2 %-a hetente (többször) válik bántalmazás áldozatává (OFI, 2015) Iskoláskorúak egészségmagatartása kutatás (HBSC, 2014)

6 Gyakoriság (ESPAD, 2015) Lányok: 14,3 % Fiúk: 10,2 %
9-10.-es diákok – 8569 fő 306 osztály három iskolatípusból Fiúk: ,9 % Lányok: 12,4 % Lányok: 14,3 % Fiúk: ,2 % SZAKISKOLÁKBAN legelterjedtebb

7 Hazai anti-bullying programok
Óvodáskor Alsó tagozat Felső tagozat Középiskola NyugiOvi Program komplex program hazai fejlesztés elszórtan működik jogállás? KiVa Program finn módszertan pilot –adaptációs fázisban nem ingyenes OFI – ISKON csoportfoglalkozások és jó gyakorlatok ingyenes iskon.opkm.hu KamaszOK vagyunk gyakorlatsorozat nemcsak bullying témájú Megvásárolható DVD ENABLE Nemzetközi módszertan Komplex iskolai program Ingyenes Pilot - adaptációs fázisban

8 Az enable program koncepciója
Szociális és érzelmi tanulás (SEL) Csak részben fókuszál a bántalmazásra Osztálytermi foglalkozások keretében Anti-bullying aktivitás fokozása (AB) Anti-bullying attitűd és norma erősítése, védelmi stratégiák fejlesztése Kortársmentorok képzése

9 SEL (Socio-emotional learning)

10 Önismeret és éntudatosság: Saját érzelmeink, gondolataink felismerése, önértékelési képességet: az egyén pontosan ismeri erősségeit, korlátait, Önmenedzselés: Az egyén azon képessége, hogy hatékony érzelemszabályozás stresszkezelés, önmotiváció, adekvát érzelemkifejezés Társas tudatosság: Különböző háttérrel és kultúrával rendelkező emberek elfogadása, megértése, emberek közti hasonlóságok különbségek elfogadása Társas készségek: Különböző egyénekkel és csoportokkal megfelelő kapcsolatok kialakítsa ki pl. nyílt kommunikációt, az aktív hallgatást, az együttműködést, és ellenállás a nem megfelelő társadalmi nyomásnak. Felelős döntéshozatal: Közösség normáit alapul véve tiszteletteljes, együttműködő viselkedés, cselekedetek és következmények reális értékelése. /Zsolnai Anikó − Rácz Anna − Rácz Kata: Szociális és érzelmi tanulás az iskolában Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/10. szám/

11 JAVASLATOK A VÉGREHAJTÁSHOZ
Osztálytermi SEL foglalkozások 10 alkalom (45 perc): csoport-, egyéni-, páros munka, megbeszélések, ötletgyűjtés Eszközök és előkészület Érzelmi Intelligencia kérdőív (kinyomtatva vagy kivetítve) L1R1 Tanulmányi szerződés L1R2 segédanyag lap/feladatlap L1R3 segédanyag lap - a prezentáció 6. diájának példánya Nagyméretű papírlap/csomagolópapír a csoportos megbeszélés rögzítéséhez A csoportos munkához megfelelő tér Hangulat applikációk áttekintése, használatának megismerése olyan szintig, amennyire át szeretnénk a diákoknak, appok megjelenítése (interaktív táblán vagy képernyőn) INSTRUKCIÓK JAVASLATOK A VÉGREHAJTÁSHOZ IDŐ 1.Bevezetés Az ENABLE program bemutatása „A mai órán belekezdünk egy iskolai programba, amit úgy hívnak, hogy Enable program. Ez egy 10 részes tanóra sorozat, amelynek az a célja, hogy az iskolai bántalmazás előfordulását közösen csökkentsük. Ehhez először az kell, hogy jobban megismerjük önmagunkat és a helyzeteket, amikbe kerülünk”. Kérdezzünk rá, hogy miért fontos megérteni magunk és mások érzéseit? 2-3 perc

12 SEL foglalkozások vázlata 1-5
Ki vagyok én? érzelmi intelligencia, az érzelmekben való jártasság, az önismeret,társas tudatosság szükséges a bullying helyzetek megelőzéséhez és a tovaterjedés megállításához Hogy vagyok? érzelmi szókincs bővítése, negatív érzelmek kedvezőtlen reakciókhoz vezethetnek társas helyzetekben pl. bullyinghoz A bullying jellemzői hangulatunk befolyásolja, hogyan bánunk másokkal: rossz hangulat belevihet abba, hogy másokat bántsunk, tipikus bullying helyzetek, szerepek Mások érzelmeinek felismerése bullying helyzetben nemcsak a saját érzelmeim fontosak, hanem a másiké is, hogyan ismerjük fel mások érzelmeit, szándékait? Ez nem bullying, csak…. határ bántás és nem bántás között, önfelmentő stratégiák lehet jó döntést hozni (vagyis nem bántani a másikat) stresszhelyzetben is? Van mód a helyes helyzetértékelésre

13 Sel foglalkozások vázlata 6-10
Hogyan irányítsam érzelmeimet? döntési lehetőség érzelem és cselekvés (bullying) között, megküzdési stratégiák A magok elvetése bántalmazás helyzetet is lehet újra-értékelni és mozdulni a kedvező kimenet irányába bántalmazásban betöltött szerepet is meg lehet változtatni A pozitív változtatás indítása miért nehéz jól cselekedni? milyen érzelmek miatt nehéz közbeavatkozni? hogyan lehet felülkerekedni ezeken a nehézségeken? A változás alapjai ideális osztályközösség – osztályszintű célok felállítása a biztonságos légkör eléréséhez: mit tudunk tenni azért, hogy mindenki biztonságban érezze magát? Hogyan tovább? egyéni célok meghatározása társas-érzelmi készségek fejlődésében: én mit tudok tenni azért, hogy mások biztonságban legyenek? mit szeretnék elérni magammal kapcsolatban?

14 Az enable program koncepciója
Szociális és érzelmi tanulás (SEL) Csak részben fókuszál a bántalmazásra Osztálytermi foglalkozások keretében Anti-bullying aktivitás fokozása (AB) Anti-bullying attitűd és norma erősítése, védelmi stratégiák fejlesztése Kortársmentorok képzése ÚJ: Osztálytermi foglalkozások keretében

15 Osztálytermi Anti-bullying foglalkozások
10 alkalom (45 perc) Expliciten foglalkozik a bullying témájával A foglalkozások célja? Több ismeret a bántalmazásról A diákok képesek legyenek elkülöníteni a bullying formákat A bullying hatásainak megismerése és megértése A fiatalok érezzék magukat biztonságban az iskolában Ismerjék meg segítségkérés lehetőségei az iskolán belül és kívül A tanulók kiálljanak az áldozat mellett és ne bátorítsák a bántalmazót!

16 Anti-bullying foglalkozások
Mit jelent a bullying? A bántalmazás formái A bántalmazás háttere: miért lesz valaki áldozat? A bántalmazás sohasem jogos A bántalmazás háttere: miért lesz valaki bántalmazó? A bántalmazás hatása Hitek és tévhitek a bántalmazással kapcsolatban Reakciók a bántalmazásra, bullying-szerepek A beavatkozás lehetőségei: a védelmező jellemzői, a barát megvédése A proszociális viselkedés kultúrájának erősítése: bókok, támogatás, jóvátétel A hatékony beavatkozás módja bántalmazási helyzetben Segítségkérés, támogatók köre Anti-bullying kampány/akció tervezése

17 Közös aktivitás: „Mi a bullying?”
Szociometrikus választás: különböző bullying-definíciók közül választani, indoklás Kérje meg az osztályt, hogy tegye fel a kezét az, aki már hallotta a bántalmazás (bullying) kifejezést . Az 5. dián található definíciókat írja le egy papírlapra és tegye ki a terem különböző részein, minden definíció külön lapra kerüljön. Kérje meg a diákokat, hogy álljanak az alá a papírlap alá, ami szerintük a helyes definíciót tartalmazza. Válasszon ki néhány diákot, hogy magyarázzák el, miért az alá a definíció alá álltak be. Miért gondolták azt, hogy ez a helyes meghatározás? 10 Csoportos megbeszélés: „Ezentúl ha azt mondom bullying, mindenki azt érti alatta, hogy….” Miután a diákok visszaültek a helyükre, kérje meg őket, hogy mondják el, szerintük mitől lesz egy viselkedés 'bullying '. Kattintson az 5. diára, amely tartalmazza a bullying definícióját, a kritériumokat Az előző tevékenység alapján döntsék el, hogy a csoport határozzon-e meg egy definíciót a bántalmazásra, amely tartalmaz minden olyan elemet, ami a diákok szerint bántalmazásnak minősít egy viselkedést, vagy ha a diákok elfogadhatónak tartják, használják az 5. dián feltüntetett meghatározást. Összegyűjteni, hogy milyen szavakat, kifejezéseket (lehet szleng is) tartanak leginkább közel állónak, hasonló jelentésűnek, mint a bullying – felírni a táblára, munkafüzetbe.

18 Választható modulok Kinek ajánljuk? SEL modul
Ahol súlyos/akut bullying van az osztályban Ahol várhatóan nagy a résztvevők ellenállása Ahol kevés tapasztalat van a nem hagyományos órakeret alkalmazására és igény van szenzitív témák didaktikusabb feldolgozására Ahol a diákoknak érzékelhetően nagy szükségük van általában az önismeret fejlesztésére Anti-bullying modul Ahol van előzetes tapasztalat vagy fogékonyság szenzitív témák explicit feldolgozására Ahol lehetőség van nagyobb intenzitású feladatokra Kortársmentorok képzése Ahol van hagyománya, „gondozója” a kortárs-segítésnek Ahol a SEL modul megy osztálytermi keretek között

19 PILOT ISKOLÁK 15 iskola Budapesten
7-8 iskola Salgótarján vonzáskörzetében 7-8 iskola Székesfehérvár vonzáskörzetében 2 kísérleti osztály/iskola (nem kell ugyanarról az évfolyamról) 1. kísérleti osztály: kiképzett iskolapszichológus vezeti + ofő részt vesz II. kísérleti osztály: kiképzett tanár (ofő/más) vezeti Kísérleti osztály lehet 2017/18 tanévben évfolyam, nem végzős, induló lehet (ez esetben a bemeneti mérések szeptemberben történnek) Általános iskola: 7. évfolyam Középiskola: évfolyam Kontroll osztály: a kísérleti osztályokkal párhuzamos osztály (lehetőleg), aki a mérésekben vesz csak részt

20 A PILOT PROJEKT MEGVALÓSTÁSA
Tájékoztató fórum iskolapszichológusoknak 5/10/2017 Felkészítő tréning a megvalósító szakembereknek Feedback-találkozó Képzők képzése 8/28/2017 4/30/2018 8/28/2018 2017 máj. júl. szept. nov. 2018 márc. máj. júl. 2018 Today 8/31/2017 8/27/2018 Nevelőtestületi tájékoztató 5/31/2017 Pilot intézmények kiválasztása Pilot fázis lezárása, program véglegesítése 22 days Toborzás 5/10/ /31/2017 15 days Bemeneti mérések diákok körében 6/1/ /15/2017 4 days Felkészítő tréningek 8/28/ /31/2017 4 days Bemeneti mérés tanárok körében 8/28/ /31/2017 232 days Program pilot megvalósítása 9/1/ /20/2018 5 days Kimeneti mérések 4/23/ /27/2018 117 days Tapasztalatok összegzése 4/30/ /24/2018

21 Felkészítő tréningről
2017 augusztus utolsó hetének két egymást követő napján 20 óra (nem bentlakásos) Budapesten/Székesfehérváron/Salgótarjánban Program szakértői vezetik 7-8 iskola/csoport, vagyis fő Felkészítés elsősorban az osztálytermi csoportfoglalkozások megvalósítására (SEL és/vagy AB?) és az előforduló bullying esetek kezelésére

22 Elvárások a csatlakozóktól
Iskolapszichológus elköteleződése, a program iskolai bevezetésében aktív szerepvállalás, felelősségvállalás: iskola beszervezése, mérések lebonyolítása, részvétel a felkészítő tréningen, nevelőtestületi képzés megvalósítása, csoportfoglalkozások megvalósítása egy osztályban, részvétel a feedback-találkozón + opcionálisan: kortársmentorok képzésének megvalósítása, részvétel a képzők képzésén Intézményvezető elköteleződése, a program iskolai bevezetésének támogatása 2 kísérleti osztály/iskola Egyik kísérleti osztály osztályfőnöke, aki részt vesz a felkészítő tréningen és megvalósítja az osztálytermi foglalkozásokat (SEL vagy AB) az osztályában Másik kísérleti osztály osztályfőnöke, aki az iskolapszichológus mellett részt vesz az osztálytermi foglalkozások (SEL vagy AB) megvalósításában az osztályában Opcionálisan: kortárs-mentorokat képző tanár

23 ENABLE diák-KÉRDŐÍV Célja:
Állapotfelmérés: a résztvevő gyerekek szükségleteinek és nézőpontjának felmérésére A program értékelés Program előtt és a 2017/18 tanév végén érdemes felvenni 2 kísérleti és 2 párhuzamos kontroll osztályban Eredményekről kap visszajelzést az iskola a nevelőtestületi képzésen Online kérdőív Anoním, de kód szükséges az összepárosítás miatt Kb. 50 tétel és néhány nyitott kérdés Az áldozattá válás gyakoriságáról, formájáról, súlyosságáról, a következményekről Az elkövetés gyakoriságáról, formájáról, súlyosságáról, a következményekről A szemlélők reakciójáról Attitűdökről, iskolai klímáról

24 JELENTKEZNI ITT: sulinetinfo@oh.gov.hu
JELENTKEZNI ITT: Jelentkezés után a megadott -címre érkezik a regisztrációs felület linkje projektvezető: lévainé müller katalin


Letölteni ppt "Az ENABLE antibullying program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések