Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes életvitel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes életvitel."— Előadás másolata:

1 Személyes életvitel

2 III. A helyes életvezetés elméleti alapjai.
9. Élj értelmesen Isten teremtett világát a magas fokú intelligencia jellemzi Minket is értelmes lénynek teremtett Meglepő, hogy a Biblia mennyire az értelmünkre épít. Pl. metanoja = megtérni = új felismerésre jutni Isten értelmes döntése volt, hogy Fiában emberként megváltja az emberiséget. A végrehajtásához a szeretete – az érzelme is kellett.

3 „ Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16

4 Az értelmes döntés végrehajtásának erőforrása az érzelem.
Súlyos hiba és veszély, amikor az érzelem megelőzi, kikapcsolja az értelmet. Amikor dühödt haragból, csupán érzelmi felindulásból cselekszel Számtalan tragédia értelmetlen érzelmi felindulásból Isten – saját képére – értelmes lénynek teremtett. Használjuk az értelmünket! Az ismeretek, a tapasztalatok, a tudás értelmes alkalmazását: bölcsességnek hívják. Legyünk bölcsek!

5 10. Legyünk jó sáfárai javainknak.
Sáfár: teljes hatáskörrel gazdálkodik valakinek a tulajdonával, de pontos elszámolással tartozik neki. Isten minden embert az Ő sáfárának tekint. „Mid van, amit nem kaptál?” 1Kor4:7 Testünket, képességeinket, az időt, az anyagi javainkat, stb. Földi életünk alakulására is meghatározó, hogy miként sáfárkodunk pl. a pénzünkkel, anyagi javainkkal.

6 A jó pénzgazdálkodásnak két művészete van:
- Becsületes úton minél több pénzhez juss. - A megszerzett pénzt jól oszd be. A fegyelmezett pénzkezelés a családban Több módszer lehetséges. Ne ess adósságcsapdába Értelmes önfegyelemmel vásárolj! Vedd hitben komolyan: Isten számon kér! Felelősségteljes életre késztet az élet minden területén. Hogyan kér számon Isten? Mt. 25:31-46 Támogassuk Isten embermentő evangéliumi programját.

7 11. Az összeszedettség, és a hűség biztos jövőt formál.
A kettő egymást kiegészíti: határozottság és megmaradás benne. Összeszedettség = nem szétszórt, nem bizonytalan, lehet rá építeni. A szétszórt gondolkodású ember élete is hányódó – naponként új ötlet, új kezdés, és új csőd. Mint medrében hömpölygő folyó – szép, hasznos, áldás! A céltudatos határozottság – nyugalmat áraszt, biztonságot jelent, önmagadnak, családnak, környezetednek.

8 Hogyan nyerhető meg? - Legegyszerűbb útja: Jézus Krisztusban. - Vállaljuk a harcot a bennünk ágaskodó romboló indulatok ellen! „Megtanítottak benneteket arra is, hogy gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok, és hogy fel kell öltözzétek az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy hozzá hasonlítson, igazságban és szentségben éljen.” Ef 4:22-24 - Legyenek határozott prioritásaink! Házasság, család, tiszta lelkiismeret, megbecsülés, gyülekezeti közösség, jó hírnév.

9 Hűség – devalválódott értékű fogalom
Alapja és tartalma a hit. Aki hisz valamiben, valakiben – hű hozzá Addig vagy hű valakihez, amíg hiszel benne A hűség erőforrása a szeretet – sűrített, kikristályosodott szeretet. A hűség egy szilárd jellem. Minden területen hű – emberekhez, vállalt feladathoz, a kimondott szavához.

10 A hűségnek a Földön is, a Mennyben is nagy jutalma van.
Többre bízatás „Jól van! Jó és megbízható szolga vagy! Hűséges voltál ezzel a kevésen, ezért ezentúl sokat bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt” Mt 25:23 Az élet koronája – az üdvösség „Semmit se félj a rád váró szenvedésektől! Mert a Sátán néhányat közületek börtönbe fog zárni, hogy próbára tegyen, és szenvedni fogsz tíz napig. Maradj hűséges, még ha meg is kell halnod, és akkor neked adom az örök élet koronáját” Jel 2:10

11


Letölteni ppt "Személyes életvitel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések