Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törvényes öröklés és végrendelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törvényes öröklés és végrendelet"— Előadás másolata:

1 Törvényes öröklés és végrendelet
Készítette: Vanda Bernadett

2 Törvényes öröklés általános szabályai
Mikor érvényesül a törvényes öröklési rend? Kik a törvényes örökösök? rokonok meghatározása a Ptk. szerint (egyenes-,oldalági)

3 Törvényes öröklési sorrend I.
Törvényben meghatározott örökösök Törvényben meghatározott sorrend Kivételt nem engedő sorrend, szigorú rangsor

4 Törvényes öröklési sorrend II.
Leszármazók törvényes öröklési sorrendje: gyermekek öröklése távoli leszármazók törvényes öröklése Házastárs törvényes öröklése Felmenők és oldalrokonok öröklése (parentéláris öröklés) Az állam, mint törvényes örökös

5 Házastárs törvényes öröklése
Feltétele: házasság Kizáró ok: házassági életközösség a halál időpontjában nem állt fent, és nem volt visszaállítható állapotban Lehet: Egyedüli örökös Leszármazott melletti örökös Szülő melletti örökös

6 Felmenők és oldalrokonok öröklése (Parentéláris öröklés)
Parentéla: - magyar öröklési jog tradícionális eleme Három teljes parentéla Egy csonka parentéla Szülői parentéla Nagyszülői parentéla Dédszülői parentéla Csonka parentéla

7 Állam, mint törvényes örökös
Ha más örökös nincs, az államra száll a hagyaték Törvényes és szükséges örökös Törvényes örökösként nem utasíthatja vissza a hagyatékot (végrendeletiként igen) Az örökhagyó tartozásaiért csak a hagyaték értékéig felel

8 Özvegyi jog Két eset: Mire terjed ki? Meddig áll fent? Korlátozható-e?
leszármazók állagöröklése mellett ági vagyon tekintetében Mire terjed ki? Meddig áll fent? Korlátozható-e?

9 Ági öröklés Felmenő és oldalági rokonok törvényes öröklésének kiegészítője Ki örökli? Mi van akkor, ha nincs ági örökös? Mire terjednek ki az ági öröklés szabályai? Követelhető-e a már meg nem lévő ági vagyontárgy pótlása vagy ellenértéke? A volt házastárs mit tehet az ági vagyon követelőjével szemben? Hogyan kell az ági vagyontárgyat a jogosultnak kiadni?

10 végrendelet Végintézkedésen alapuló öröklés Végintézkedési képesség
Formái: Végrendelet Öröklési szerződés Halál esetére szóló ajándékozás

11 Végrendelet II. Végrendelet: Minimális alaki kellékei
Örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amelyben vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetén rendelkezik Minimális alaki kellékei Külsőleg látszódnia kell, hogy az örökhagyó személyesen tette Halál esetére szóló olyan nyilatkozat, amelyből a végrendeleti minőség kitűnik

12 Végrendelet fajtái Közvégrendelet Írásbeli magánvégrendelet:
Holográf Allográf Közjegyzőnél letett végrendelet Alakszerűségi követelmények

13 Szóbeli végrendelkezés
Mikor lehet szóban végrendelkezni? ( ehhez kapcsolódóan mi tekinthető életet fenyegető rendkívüli helyzetnek?) Alakszerű követelményei Tanú szóbeli végrendeletnél ki lehet? Meddig érvényes?

14 Végrendelet legtipikusabb tartalmi elemei
1.) örökösnevezés 2.) kizárás 3.) hagyományrendelés 4.) meghagyás

15 Végrendelet érvénytelensége
Érvénytelenségi okok: Végrendelkezési képesség hiánya Végrendeleti akarat fogyatékossága Végrendeleti akarat nyilvánításának hibája Végrendelet tartalmi hibája

16 Végrendelet hatálytalansága
Esetei: Visszavonás Új végrendelet tétele Visszavétel Időmúlás Érvénytelenség és hatálytalanság összevetése

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Törvényes öröklés és végrendelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések