Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése"— Előadás másolata:

1 EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
Az Eurocode 3 EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

2 Az EC3 1.1. részének felépítése
Az EC része 9 fejezetből és több mellékletből áll A tanfolyam nem foglalkozik a 7.–9. fejezetekkel: 7. fejezet: Gyártás és szerelés 8. fejezet: Kísérlettel segített tervezés 9. fejezet: Fáradás Általában a mellékletekre sem utalunk közvetlenül

3 Általános terminológia
Az Eurocode szabványok több, pontosan meghatározott kifejezést használnak: tartószerkezeti forma – a szerkezeti elemek és a teljes rendszer általános jellege építési mód – a fő építőanyag építési eljárás – építés végrehajtásának módja Az EC3 több további kifejezést is használ: Keret – tartószerkezeti elemek összessége Alkeret – keretnek az analízis céljára külön kezelt része

4 Az EC3 speciális szakkifejezései
Az EC3 használ néhány pontosan meghatá-rozott szakkifejezést: Kerettípus: Egyszerű – a kapcsolatok nem visznek át nyomatékot Folytatólagos – a kapcsolatokat merevnek feltételezzük Részlegesen folytatólagos – az analízis során a kapcsolatok jellemzőit számértékükkel kell figyelembe venni Hosszok a szerkezeti elemek stabilitás-vizsgálatához: Hálózati hossz: oldalirányú megtámasztások/végek távolsága Kihajlási hossz: egyenértékű csuklós végű rúd hálózati hossza

5 Az EC3 speciális szakkifejezései (kapcsolatok)
Részleges szilárdságú kapcsolatok: a terve-zési ellenállás kisebb, mint a kapcsolt elemé Csuklós kapcsolat: olyan kapcsolat, amely nem képes átadni jelentős hajlítónyomatékot Merev kapcsolat: alakváltozásai nem befo-lyásolják jelentősen az igénybevételek elosz-lását Félmerev kapcsolat: sem nem csuklós, sem nem merev.

6 Az EC3 speciális szakkifejezései (keretek)
Merevített keret: az oldalirányú eltolódásokat a merevítő rendszer megakadályozza Merevítetlen keret: a merevítő rendszer nem aka-dályozza meg kellő mértékben az oldalirányú eltoló-dásokat Kilengő keret: kis oldalirányú merevség – figyelembe kell venni a vízszintes eltolódásokat Nem kilengő keret: nagy oldalirányú merevség – nem kell figyelembe venni a vízszintes eltolódásokat

7 Anyagjellemzők Három névleges acélminőség (EN 10 025):
Fe 360 névleges folyáshatár = 235N/mm2 Fe 430 névleges folyáshatár = 275N/mm2 Fe 510 névleges folyáshatár = 355N/mm2 Szilárdság kisebb, ha t > 40mm és 100mm Minden szerkezeti acélra E = 210 kN/mm2. Különleges követelmények: képlékeny analízis, szívósság, hidegen hajlított acél

8 Ellenőrzések Az elvégzendő ellenőrzések a „szerkezet típusától” függnek Keretek esetén ellenőrizni kell: a keresztmetszetek ellenállását a szerkezeti elemek ellenállását a kapcsolatok ellenállását a keret stabilitását a helyzeti állékonyságot Húzott elemek esetén ellenőrizni csak: a keresztmetszetek ellenállását kell.

9 Teherbírási határállapot
Ellenőrzés a terhek felszorzott (tervezési) értékére A szerkezeti elemekben fellépő „hatáskövet-kezmények” meghatározása: a szerkezet ana-lízisével Szerkezeti elemek méretezése: elkülönített elemekként Az elvégzendő ellenőrzések attól függnek, milyen szerkezeti elemről van szó

10 Használhatósági határállapot – lehajlások
Külön lehajlási korlát tartozik: a tetőkhöz általában; a nem csak karbantartási célból járható tetőkre; a födémekre általában; a rideg burkolattal vagy válaszfalakkal ellátott födőmekre és tetőkre; az oszlopokat alátámasztó födémekre; arra az esetre, ha az esztétikai szempont megha-tározó;

11 Használhatósági határállapot – rezgések
A figyelembe veendő dinamikus hatások: berendezések keltette rezgések a szerkezet saját maga által keltett rezgései A rezonancia elkerülhető, ha a szerkezet és a gerjesztő forrás sajátfrekvenciája eltérő

12 Használhatósági határállapot – rezgések (folyt.)
Közönség számára nyitott helyeken a szerkezet rezgése kerülendő (komfortérzés) Ez dinamikus analízissel vizsgálható A legkisebb sajátfrekvencia korlátozása: 3 Hz általános rendeltetésű födémre 5 Hz tornaterem és táncterem esetén Vagy: kellő merevség biztosítása a lehajlá-sok korlátozásával


Letölteni ppt "EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések