Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Burkali Bernadett Farkasné Horváth Gabriella Dr. Bazsika Erzsébet Dr. Borcsányi Mónika Hamburger István Dr. Menyhárt Ildikó Parragi Katalin A Téti Kistérség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Burkali Bernadett Farkasné Horváth Gabriella Dr. Bazsika Erzsébet Dr. Borcsányi Mónika Hamburger István Dr. Menyhárt Ildikó Parragi Katalin A Téti Kistérség."— Előadás másolata:

1 Burkali Bernadett Farkasné Horváth Gabriella Dr. Bazsika Erzsébet Dr. Borcsányi Mónika Hamburger István Dr. Menyhárt Ildikó Parragi Katalin A Téti Kistérség lakosságának egészségi állapota ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

2 Adat és módszer  AdatforrásokKSH, adott évi, megyei évkönyvei WHO HFA, HFA-MDB adatbázis ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének adatbázisa  Epidemiológiai módszerek SHA/100. 000 fő – Időbeli változások bemutatására direkt standardizálás (standard: európai populáció 1976 népességének kormegoszlása) Kistérségek esetében: 1997-2006. három éves mozgó átlagolás SHH (2001-2005. és 2002-2006. évek összevont adatai)- Területi egyenlőtlenségek bemutatására indirekt standardizálás (viszonyítási alap: országos korspecifikus halálozási arányszámok meghatározott korcsoportos bontás szerint)

3 Élveszületések és halálozások számának alakulása a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben 1996-2006 (élveszületés, halálozás/1000 lakosra) A kistérségben az élveszületések aránya megegyezik a régiós átlaggal, a halálozásoké viszont mindvégig meghaladja azt, az utolsó vizsgált évben 19%-kal.

4 A népesség száma nem és korcsoport szerint a Téti Kistérségben 2003, 2006. Négy év összehasonlításában is szembetűnő a lakosság számának csökkenése a 25 év alattiak körében. A 60 év feletti korosztályokban kiemelkedően magas a női túlsúly. A régiós átlagnál markánsabb az idős lakosság számának emelkedése.

5 Az öregedési index változása a Téti Kistérségben 1996-2006. A kistérség lakossága nemcsak a régiós, de az országos átlagnál is markánsabban öregszik. Míg 2003-ban 112, 65 év feletti lakos jutott 100 gyermekkorúra, addig 2006-ban már 114.

6 Halandóság nemenkénti változása a 0-X éves lakosság (felső ábra) 0-65 (alsó ábra) körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő A 0-X évesek körében mindkét nem esetében 6%-os mortalitás csökkenés írható le. A férfiak körében bekövetkezett 14%-os korai halálozás csökkenés markánsabb, a nők közt megfigyelhető kedvező változásnál. A kistérségben élő férfiak halálozása szinte a teljes időszak alatt - mindkét korcsoportban- meghaladja nemcsak a regionális, de az országos átlagot is.

7 Vezető halálokok súlya a 0-64 és 65-X éves férfiak és nők körében a Téti Kistérségben, 2002-2006. A 65 éves kor előtt bekövetkező női halálozások majd 42%-át valamilyen rosszindulatú daganatos megbetegedés okozza, mely egyben vezető halálok is ebben a korcsoportban. A férfiak korai halálozásban közel 12%-kal alacsonyabb a daganatos halálozás haláloki súlya. Az idős lakosság körében bekövetkezett halálozások 2/3-ad részét a keringési rendszer betegségei okozzák.

8 A korai halandóság területi egyenlőtlenségei férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005 (SHH) Kapuvári kistérség Téti kistérség A nők korai halálozása statisztikailag igazolhatóan 22%-kal alacsonyabb az országos átlagnál, a férfiaké viszont 17%-kal magasabb annál.

9 Keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő Annak ellenére, hogy a férfiak halálozása 8%-kal csökkent, míg a halálozás relatív kockázata a kiindulási időszakban 10%-kal, a záró időszakban már 30%-kal haladta meg az országos szintet. A női halálozás 45%-os emelkedés mellett, az országos átlagnál kedvezőbb szintről, azt 20%-kal meghaladóra emelkedett.

10 Keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli Régió kistérségeiben, 2001-2005 A női halálozás nem tér el szignifikánsan az országos szinttől, a férfiaké szignifikánsan 37%-kal magasabb annál.

11 Egyes keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás időbeli alakulása (SHA) (1997-99/ 2004-06) és a területi egyenlőtlenség az országos átlaghoz képest (SHH) (2002-2006) a Téti Kistérségben A férfiak keringési rendszer betegségei miatti halálozása, statisztikailag igazolhatóan 25%-kal, meghaladja az országos átlagot. Ezen belül drámai a hipertónia és cerebrovascularis betegségek miatti, országos átlagot kétszeresen meghaladó mortalitás.

12 Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő Az 1999 és 2003 közt bekövetkezett jelentős növekedés ellenére, a férfiak halálozása közel 8%-kal csökkent a teljes időszak alatt, ami valamelyest elmarad a nők körében leírható 12%-os csökkenéstől. A női lakosság korai mortalitása mindvégig az országos átlag alatti. A 45-59 éves férfiak halálozása enyhe emelkedést mutat.

13 Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli Régió kistérségeiben, 2001-2005 Sem a férfiak országos referencia szint feletti, sem a nők referencia szint alatti mortalitása nem igazolható statisztikailag.

14 0-X éves férfiak és nők halálozása a daganat lokalizációja szerint a Téti Kistérségben 2002-2006. A férfiak rosszindulatú daganatos halálozásának 29%-át a légcső-, hörgő és tüdő daganatai okozzák, 13%-át a vastag és végbéldaganatok. A nők rosszindulatú daganatos halálozásának 17-17%-át okozzák az emlő valamint a vastag és végbéldaganatok. A légcső-, hörgő és tüdődaganatok haláloki súlya 11%.

15 Egyes rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta korai halálozás időbeli alakulása (SHA) (1997-99/ 2004-06) és a területi egyenlőtlenség az országos átlaghoz képest (SHH) (2002-2006) a Pannonhalmai Kistérségben Bár a területi egyenlőtlenségek alapján egyik daganatféleség sem mutat országos átlag feletti halálozást, figyelmet érdemel, hogy a nők légcső, hörgő, tüdő daganatok miatti halálozása 1,3-szorosára, emlődaganatos halálozása közel 2,5- szeresére emelkedett az időszakban. A szűrhető daganatok miatti halálozásuk 80%- os emelkedése, szintén intervenciót igényel.

16 Az emésztőrendszer betegségei ill. az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő A férfiak halálozása az ezredfordulót követően jelentős csökkenést mutat, a teljes időszakra vonatkozóan 44%-os kedvező változás írható le. Mivel az emésztőrendszeri halálozások túlnyomó többsége alkoholos májbetegség miatt következik be, ezeket együtt mutatjuk be. Ugyan a teljes időszak alatt, jelentősen csökkent az alkoholos májbetegség okozta halálozás a térségben mindkét nem esetében, kiemelendő, hogy a halálozás szintje mindkét nemben mindvégig az országos szint feletti. emésztőrendszer betegségei alkoholos májbetegség

17 Az emésztőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005 Sem a férfiak sem a nők országos referencia szint feletti mortalitása nem igazolható statisztikailag.

18 Az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005 A férfiak halálozása 53%-kal szignifikánsan meghaladja az országos szintet.

19 Morbiditás és mortalitás külső okai miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Téti Kistérségben A férfiak külső okok miatti halálozása 8%-kal, a nőké 85%-kal csökkent. A női halálozás mindvégig lényegesen az országos és régiós szint alatti, a halálozás relatív kockázata az utolsó vizsgált időszakban az országos átlagnak csupán 20%-a. Kiemelt kockázatú a férfiak 45-64 éves korcsoportja. Mindkét nem motoros járműbalesetek miatti halálozása 50%-ot meghaladóan csökkent. Rizikócsoportnak tekinthető a 30-44 illetve 65 év feletti férfi lakosság. A férfiak szándékos önártalom miatti korai halálozása 37%-kal emelkedett 10 év alatt, a 45-59 éveseké viszont megötszöröződött. A férfiak korai halálozása az ezredforduló óta tartósan az országos átlagot jelentősen meghaladó.

20 Dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő A férfiak halálozása az ezredfordulót követően jelentősen csökkent ugyan, de csupán az utolsó vizsgált időszakra csökkent az országos szint alá. A női halálozás közel 40%-os emelkedést mutat, aggasztó emellett az is, hogy minden vizsgált korcsoportban a mortalitás emelkedése látszik.

21 Elsődleges prevenció által befolyásolható korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő A férfiak mortalitásában bekövetkezett kedvező változás eredményeként az időszak végére halálozásuk az országos szint alá csökkent. A nők halálozása 33%-kal emelkedett, aminek eredményekét az országos szintet közelítő mortalitás mutatkozik.

22 Összefoglalás I.  A kistérség lakossága nemcsak a régiós, de az országos átlagnál is markánsabban öregszik.  A férfiaké korai halálozása statisztikailag igazolhatóan 17%-kal magasabb az országos átlagnál.  A férfiak keringésrendszeri betegségek miatti korai halálozása 37%-kal magasabb az országos átlagnál.  Ezen belül a hipertónia és cerebrovascularis betegségek miatti mortalitás az országos átlagot kétszeresen is meghaladja.  A nők légcső, hörgő, tüdő daganatok miatti halálozása 1,3-szorosára, emlődaganatos halálozása közel 2,5-szeresére emelkedett az időszakban.  Szűrhető daganatok miatti halálozásuk 80%-kal emelkedett.

23  Az alkoholos májbetegség okozta halálozás mindkét nem esetében, tartósan és jelentősen az országos szint feletti. A férfiak halálozása 53%-kal haladja meg az országos szintet  A 45-59 éves férfiak szándékos önártalom miatti korai halálozása 10 év alatt megötszöröződött. A férfiak korai halálozása az ezredforduló óta tartósan az országos átlagot jelentősen meghaladó.  A férfiak dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása szinte a teljes időszak alatt jelentősen az országos szint feletti, emellett minden női korcsoportban a halálozás emelkedése látszik.  A nők elsődleges prevenció által befolyásolható mortalitása 33%-os növekedést mutat. Összefoglalás II.

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

25


Letölteni ppt "Burkali Bernadett Farkasné Horváth Gabriella Dr. Bazsika Erzsébet Dr. Borcsányi Mónika Hamburger István Dr. Menyhárt Ildikó Parragi Katalin A Téti Kistérség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések