Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megkérjük kedves olvasónkat/olvasóinkat hogy d ő ljenek hátra, amint kész a popcorn az ENTER lenyomásával kezd ő dhet is az „el ő adás”. Köszönjük!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megkérjük kedves olvasónkat/olvasóinkat hogy d ő ljenek hátra, amint kész a popcorn az ENTER lenyomásával kezd ő dhet is az „el ő adás”. Köszönjük!"— Előadás másolata:

1 Megkérjük kedves olvasónkat/olvasóinkat hogy d ő ljenek hátra, amint kész a popcorn az ENTER lenyomásával kezd ő dhet is az „el ő adás”. Köszönjük!

2 Érdekesség : Mindkét alkotás a romantika idején keletkezett. Csongor és Tünde o 1830-ban keletkezett, viszont csak 1 évvel kés ő bb, 1831-ben jelenhetett meg. o Azonban az 1879-es színpadi bemutatót már Vörösmarty nem élte meg. Varázsfuvola o 1791-ben keletkezett és még ebben az évben megtörtént a bemutató. o Vörösmartyval ellentétben, Mozart még élt a bemutató idején, viszont 2 hónappal kés ő bb életétvesztette. Csongor és Tünde o M ű faja: mesejáték o Témája a boldogságkeresés, az igazi boldogságot pedig csak a beteljesült szerelemmel érhetjük el. o Filozófiai kérdéseket is felvet: - Mi az élet értelme? - Miben rejlik a boldogság? Varázsfuvola Téma: o A boldogság mibenléte o A szerelem fontossága és ereje o Valós és valótlan közötti határ elmosódása

3 Csongor és Tünde Mindkét alkotás középpontjában a boldogságkeresés áll. Csongor és Balga mindent megtesz szerelmük megtalálásáért, kitartóan követik ő ket minden nehézség ellenére. Csongor miután találkozik a 3 vándorral, úgy gondolja, hogy az életben a legfontosabb a szerelem. Balga kiszabadul Kurrah csapdájából, és tovább keresi az ő Böskéjét Varázsfuvola o Tamino egy kép alapján beleszeret Paminába, és megmentésére indul. Kiállja a próbákat és a végén elnyeri szerelme kezét. o Segít ő je, Papageno csak egy társat keres magának, nincs konkrét szerelme. Találkozik egy banyával, aki azt kéri hogy vegye el feleségül, különben élete végéig kenyéren és vízen élhet. Ezért Papageno beleegyezik, és csodák csodájára a boszorkány átváltozik egy szép, fiatal lánnyá, akit Papagenának hívnak. o Papageno ezáltal megtalálta igaz szerelmét és a boldogságot

4 Csongor és Tünde Csongor és Tünde: „Égi szerelem”. Csongor egyszer ű földi ifjú, Tünde pedig földöntúli lény. Ármány szakítja szét ő ket, Tündének visszakell térnie hazájába, Tündérhonba. Csongor kalandok és küzdelmek során megtalálja szerelmét, és egymásé lesznek. Balga és Ilma: „Földi szerelem”. Balga Csongort, míg Ilma Tündét szolgálja. Az ő szerelmük egyszer ű bb, sokkal valóságosabb, földiesebb. Varázsfuvola Tamino Pamina: „Égi szerelem”. Tamino egy ifjú herceg, Pamina az Éjkirályn ő lánya. Tamino feladata hogy kiszabadítsa ő t, aki viszont nem fogságban van, hanem Sarastro rabolta el hogy megmentse anyja gonoszságától. Ő ket nem választja el ármány; Sarastro nem áll a szerelmesek közé, de addig nem lehetnek egymáséi, amíg ki nem állják a próbákat. Papageno és Papagena: „Földi szerelem”. Papageno madárember, aki az egyszer ű szórakozási módokat részesíti el ő nyben. Társat keres magának, akivel leélheti az életét. Papagena el ő ször csúf banya képében jelenik meg el ő tte, és csak miután beleegyezik a házasságba, mutatja meg igazi énjét. Nem lehetnek rögtön egymáséi, Papagénát elragadják kedvesét ő l, Papagenonak meg kell érte küzdeni. A férfi végs ő elkeseredésében öngyilkossághoz folyamodna, de megállítják az ifjak, és emlékeztetik b ű vös haragjára. A hangszer megszólalása után egymáséi lehetnek a fiatalok.

5 Mirígy két Varázsfuvola szerepl ő vel is párhuzamba állítható. Monostatos: Sarastronak dolgozik és szerelmes Paminába. Ő a fekete lélek megtestesít ő je. Azzal igyekszik meggy ő zni a lányt, hogyha viszonozza szerelmét, azzal megmentheti anyja, és saját életét. Miután Sarastro el ű zi, segít az Éj Királyn ő jének. Megpróbálja leigázni a palotát, de a mennydörgés és villámlás elijeszti ő ket, s elvesznek az örök sötétségben.. Mirigy: Az ártó démont testesíti meg, minden nemes törekvés megakadályozóját. Ő választja el egymástól Csongort és Tündét. Mirigy bosszújának háttere ismeretlen, de ártani akar Csongornak. A m ű során többször kéri az ördögök segítségét. Csongor és Tünde Varázsfuvola Éjkirályn ő : Nagyravágyó. Célja, hogy legy ő zze Sarastrot, szétrombolja a Nap templomát, és visszaszerezze hatalmát. Egyszer még lányát is megkéri, hogy ölje meg fogvatartóját, de az képtelen rá. Ezért kitagadja lányát. Az Éj Királyn ő je azonban nem csak Miríggyel, hanem az Éjjel is párhozamba állítható. Éj: Mindenki fölött áll. Tünde hozzáfordul, mikor le akar mondani halhatatlanságáról. Monológjában a semmit jeleníti meg. Felhívja arra a figyelmet, hogy az emberi élet múlandó és semmi nem tart örökké. Varázsfuvola Az Éj Királyn ő je: Csillagok fényét ő l övezett trónon jelenik meg. Nem segíti a szerelmeseket, inkább hátráltatja ő ket. Önz ő célja a végtelen és mindent magába foglaló hatalom megszerzése. A m ű végén elnyeri méltó büntetését: elt ű nik az örök sötétségben.

6 Csongor és Tünde A szerelmeseknek próbákat kell kiállniuk, miután Mirígy elválasztja ő ket egymástól. Csongornak követnie kell szerelmét minden nehézség ellenére. A banya és az ördögök többször is igyekeznek megállítani, de ez nem sikerül. El kell jutnia Tündérhonba társával, Balgával, de ebben senki nem segít nekik. Problémák: o Balgát megkötözi Kurrah o a Hajnal birodalma o a Hármas út o a Varázskút Az operában jobban kirajzolódnak a kalandok. Itt is megjelenik a hármas út: három fiú három oltárkapuhoz vezeti (természet, értelem, bölcsesség), ahol egy hang sugallja, hogy válassza a középs ő ajtót. A Csongor és Tündében is a középs ő a helyes út: „Sík mez ő ben hármas út, jobbra balra szertefut, a középs ő célra jut.” Tamino, miután találkozik szerelmével, Paminával, a Próbák palotájába kell, hogy menjen. El ő ször a hallgatás a feladata: nem szólhat senkihez, ezért Pamina azt hiszi, hogy a fiú nem szereti többé…. Varázsfuvola A lány eközben bels ő megpróbáltatásokon megy keresztül, úgy is ki kell tartani szerelme mellett, ha érzései már nem találnak viszonzásra. Ekkor tanul meg a lány igazán szeretni. Azután a fiataloknak meg kell vallaniuk, hogy bármit vállalnak szerelmükért. A harmadik próbára Tamino és Pamina már együtt mehetnek: mindközül a legnehezebb feladat, mikor át kell kelniük a négy elemen. A próbákat sikeresen kiállják, s egymáséi lehetnek.

7 A Csongor és Tündében a varázseszközöket nem kapja Csongor, hanem ellopja a három ördögt ő l. Mikor találkozik velük a hármas útnál, ő k épp örökségükön marakodnak. Csongor felajánlja, hogy segít nekik az igazságos döntésben: versenyfutásra bírja az ördögöket, s közben kereket old a varázsszerszámokkal. A köpönyeg láthatatlanná teszi visel ő jét, míg a csizma az ostorral megsuhintva bárhová elrepíti gazdáját. Csongor ennek a segítségével jut el Tündérhonba, de kés ő bb az ördögök visszaveszik örökségüket. Csongor és Tünde Tamino és Papageno az Éj Királyn ő je szolgáitól kapják a segít ő eszközöket. Az Éj Királyn ő je gonosz, ám mégis segít a h ő söknek - ezzel Pamina mihamarabbi megtalálását igyekszik elérni. Tamino egy varászfuvolát, míg Papageno egy mágikus harangjátékot kap. A varázsfuvolát Pamina apja faragta egy ezeréves tölgy fájából. Játéka képes megszelídíteni a vadállatokat. Hangja a lélek tisztaságát szimbolizálja. Aki képes játszani rajta, az képes lecsillapítani bels ő, állati ösztöner ő it. Az utolsó próbánál a varázsfuvola védi meg Taminót és Paminát a vízt ő l és a t ű zt ő l. A mágikus harangjáték lehet ő vé teszi Papagenónak, hogy kapcsolatba lépjen a természet er ő ivel és hatalmaival. Papageno ennek segítségével leli meg szerelmét, Papagenát. Varázsfuvola

8


Letölteni ppt "Megkérjük kedves olvasónkat/olvasóinkat hogy d ő ljenek hátra, amint kész a popcorn az ENTER lenyomásával kezd ő dhet is az „el ő adás”. Köszönjük!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések