Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring Tájékoztató TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring Tájékoztató TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,"— Előadás másolata:

1 Monitoring Tájékoztató TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

2 2007-2013 Elszámolható költségek ESZA/ERFA elszámolható költségek útmutató Pályázati útmutató Költségvetési specifikáció együttesen tartalmazza.

3 Kifizetési igénylések típusai Előleg Időközi kifizetési igénylés Záró egyenleg kifizetési kérelem

4 Előleggel történő elszámolás Elszámolása Amikor a köztes kifizetés összege eléri a megítélt támogatás összegének 60%- át. Legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igénylésben. Visszafizetése Amennyiben nem nyújt be kifizetési igényt az előleg kifizetésétől számított 8 hónapon belül.

5 A Kifizetési kérelem összeállítása Legalább egyszer kötelező benyújtani Kifizetési kérelmet! Kifizetési igénylés benyújtása: Ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át és legalább 100 eFt-ot – konzorciumi tagonként kell értelmezni Előkészítés költsége kizárólag az első Kifizetési kérelemben számolható el (konzorciumi tagonként értendő) Utófinanszírozás esetén – A kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra A Kifizetési igénylést a Főpályázónak kell benyújtani

6 A kifizetési kérelem összeállítása Az ÚMFT pályázó tájékoztató segítségével Elérhetősége: http://emir.nfu.hu/nd/umft/http://emir.nfu.hu/nd/umft/ Használata kötelező Alátámasztó dokumentumok lefűzése megfelelő sorrendben kifizetési kérelem 6 sz. Táblázat alapján6 sz. Táblázat Sablonok, segédletek elérése az információs menüből pl.: e-tanagyag az online számlakitöltő használatához Hitelesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő aláírása Első benyújtása az előleg igénybevételétől számított 8 hónapon belül Hiánypótlás 1 alkalommal lehetséges! (30nap) 1 elektronikus és 1 eredeti (papíralapú) példányban kell beküldeni (elutasítás, jó tételek továbbengedése!)

7 Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai Dokumentum-mátrix Számlák (kötelező tartalmi, formai elemei) Költségösszesítők Szerződések, Nyilatkozatok Számlák kifizetését alátámasztó dokumentumok Teljesítésigazolások

8 A számla formai/tartalmi követelményei A számlán szerepelnie kell a projekt azonosító számnak „Támogatás elszámolására benyújtásra került” Aláírásra jogosult hitelesítése Pontos költségvetési hely számlára való felvezetése A számla számlalista - kifizetési kérelem 6.sz.táblázat - szerinti sorszáma Számlák-vállalkozói szerződések-megrendelők összhangja (dátum, megnevezés, összeg, EMIR, teljesítésigazolás) Dátumok (összesítő!)

9 Kifizetés bizonylatokkal kapcsolatos követelmények Bankszámlakivonaton az egyértelmű beazonosítást segítő jelzés – szöveges megjegyzés részösszegre vonatkozóan EMIR-rel való egyezőség (adatok és a kifizetés bizonylata) Számlához való kapcsolódás – elszámolni kívánt részösszeg Tényleges teljesítést tükröz – a számla kiállítója felé teljesített tranzakcióról szól Mindenben megegyező hitelesített másolat Járulékok bevallása - 292/2009. (XII.19) Korm.rendelet 119.163.p (16/A melléklet) Nyilatkozatok (p.azonosító, számlasz., szállító neve, számla értéke)

10 Összesítők kitöltése Az összesítőkben csak azokat a költségeket lehet szerepeltetni, amelyek az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek. Pályázó Tájékoztató oldal információs menüjéből tölthető le a dokumentum (www.nfu.hu)www.nfu.hu Számlakitöltőben 1 soron, több tételben kell rögzíteni az összesítőket 25 millió Ft, ill. e feletti megítélt támogatás esetén 500 eFt alatti összesítő benyújtása szükséges, e feletti támogatástartalmú számlákat külön kell rögzíteni (Az alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani)

11 Záró kifizetési igény Záró PEJ-jel együtt kerül benyújtásra Legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni a kapott előleggel (vagy amikor a köztes kifizetés összege eléri a 60%-ot) 50 millió Ft feletti támogatás esetén könyvvizsgálói igazolás benyújtása kötelező! Ezt követően további számlák elfogadására már nincs lehetőség

12 A támogatás folyósítását kizáró okok Nyomtatványok/dokumentumok nem megfelelősége, hiánya A helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tár fel Köztartozása van (emir 30 napnál nem régebbi) Támogatás-halmozódás állapítható meg Végelszámolási/ felszámolási/csődeljárás Szabálytalanság vagy csalás miatti vizsgálat

13 Támogatási Szerződés módosítása A projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Támogatási szerződésben rögzítetthez képest (2 számjegyű számviteli kategória). A projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik Amikor a költségek átcsoportosítása olyan költségvetési sort érint, ahová korábban nem terveztek költséget

14 Támogatási Szerződés módosítása A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest A Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitáson változtatni nem lehet.

15 Változás bejelentés Változásbejelentő/szermód sablon – változáskövető tábla! Változásbejelentőszermód Benyújtandó dokumentumok: mindkét esetben a komplett költségvetés 8 napon belül köteles tájékoztatni a KSZ-t a változásokról A betervezett nagyértékű eszközök, immateriális javak darabszáma növekszik, illetve egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő Bármely egyéb betervezett költség egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő Költségek ütemezése változik Eredetileg betervezett költségsorok közötti költségek átcsoportosítása esetén

16 Helyszíni ellenőrzés A projekt fizikai megvalósulásának, eredeti dokumentumok, könyvelési dokumentumok ellenőrzése Jegyzőkönyv készül

17 Főkedvezményezett feladata Közvetítés a KSZ és a konzorciumi tagok között Kifizetési kérelmek benyújtása! Korrekció benyújtása Helyszíni szemle lebonyolítása

18 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Lukácsi Leila E-mail: leila.lukacsi@okmt.hu Tel..06-1-354-4636


Letölteni ppt "Monitoring Tájékoztató TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések