Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Összeállította: Piacsek László Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Összeállította: Piacsek László Zoltán."— Előadás másolata:

1 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Összeállította: Piacsek László Zoltán

2 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Rendszerelmélet Rendszer = elemek halmaza Elemek - tulajdonságok Elemek közötti kapcsolatok A kapcsolatok hatása, intenzitása, típusa

3 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Rendszerelmélet Szabályrendszerek Visszacsatolás (közvetlen visszacsatolás) - egyik elemről a másikra csak 1 visszacsatolás érkezik. Láncreakció - 1 elem, hatással van a többi elemre. Közvetett visszacsatolás a szabályozási körben - a hatás az elemeken keresztül visszaér a kiinduló elemhez, melyre szintén hatással van és benne is változást vált ki.

4 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Rendszerelmélet Rendszerfajták Zárt rendszerek Nyílt rendszerek

5 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Strukturális jellemzők munkamegosztás (feladatok részekre bontása és kiosztása, mely lehet funkcionális, tárgyi-, vagy regionális elvű), hatáskörmegosztás (egy, vagy többvonalas szervezetek), koordinációs eszközök(strukturális, technokratikus, személyorientált), konfiguráció (mélységi, szélességi tagoltság, egységek mérete).

6 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Szervezetfajták Egydimenziós szervezetek (egy elv szerinti munkamegosztás), Két és többdimenziós szervezetek (több elv szerinti, párhuzamos munkamegosztás használata), Egyvonalas szervezetek (a hierarchiában az alá- fölérendeltség egyvonalú), Többvonalas szervezetek (az alá-fölérendeltséget két, vagy több szervezeti egység is befolyásolja).

7 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Szervezeti formák Munkacsoport (1 különleges feladatra kijelölt csapat) TEAM (különböző képességű emberek együttműködnek egy közös cél érdekében) Osztály (egy szervezési területen több munkacsoport összefüggő feladatokat lát el egy szervezeti hierarchiában elhelyezkedve) Divizionális szervezet (az osztályok centralizáltan szervezve, középpontjában a munka tárgya van, kisebb egységek, divíziók vannak, ellenőrzési és koordinációs feladatokkal ellátva) Funkcionális szervezet (az osztályok centralizáltan szervezve, középpontjában a feladat típusa, erős szabályozottság, vertikális koordináció) Mátrixszervezet (kétdimenziós rendszer, több fajtája van pl: vevőorientált-, termékorientált-, regionális-, divizionális alapú-, projektorientált-, funkcionális alapú mátrixszervezetek) Tenzorszervezetek (többdimenziós -3-4- mátrixrendszerek)

8 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Egységek és funkciók A szervezetek alapfeladatai együttesen a tevékenységi körök. Jellemezésük: kiterjedtség, egymásra épülés, a termékek vagy szolgáltatások bonyolultsága,összetétele, tartóssága, a feladatok újdonságtartalma.

9 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Legjellemzőbb szervezeti alrendszerek (Dobák Miklós alapján) Marketing Kutatás és fejlesztés Anyagbeszerzés és gazdálkodás Logisztika Termelés/szolgáltatás és a szorosan ide kötődő funkciók Értékesítés Minőségirányítás Környezetvédelem Emberi erőforrás gazdálkodás Pénzügy Számvitel Informatika

10 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezeti kultúra „A szervezeti kultúra a szervezeti tagok által osztott és közösen elfogadott alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, amelyek segítségével meghatározzák önmagukat és környezetüket.” - Dobák Miklós

11 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezeti kultura Értékei a szervezettel való azonosulás, a közösségi érzés megléte, a feladat- és kapcsolatorientált vezetés, a koordináció és az önállóság összhangja a szervezeti egységek között, viselkedési szabályok követése, teljesítmény- és eredményorientáció, konfliktuskezelés, környezeti hatások figyelése, időorientáció.

12 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezeti kultúra Szintjei 1. megfigyelhető (történetek, viselkedés, szokások, szimbólumok, tárgyak, eszközök) és 2. nem látható (értékek, hiedelmek, érzések)

13 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Tanuló szervezetek Előzetes intézkedésekkel biztosítani, hogy a szervezet tudása a követelményeknek mindig megfeleljen. tiszta vízió, a közös célkitűzési folyamatok, a vevői igények maximális kielégítésére való törekvés, a kooperációs és konfliktusmegoldó képesség, a kölcsönös bizalom és csapatszellem, a felelősség, a folyamatorientáltság, az új ötletek támogatása.

14 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Tanuló szervezetek Támogat és szervez ön és csoportos képzést. Egyéni tudás – szervezeti tudás

15 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Vállalati életciklusok Növekvő periódus Csecsemőkor (megalakulás szakasza, kevés szabály, családias hangulat, kevés likvid tőke, munkatársak spontán kiválasztása) „Gyerünk-gyerünk” korszak (minden lehetőség kihasználása, rengeteg projekt, időmenedzsment problémák) Tinédzser kor (a szervezettség nő, van kialakult, működő adminisztrációs és belső kommunikációs rendszer, minőségirányítási rendszer kiépítése) Felnőtt kor (összhang az extrovertált és introvertált attitűd között, szervezett, de rugalmas, tanuló szervezet kialakulása) Kreativitás, az újítás és a kockázatvállalás, az extroverzió.

16 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Vállalati életciklusok Öregedő periódus: Megállapodottság kora (csökken a kockázatvállalás, erős belső integráció) Arisztokratikus kor (vállalkozó szerep visszaszorulása, szervezeti szokásokból rituálék lesznek, szervezeti kultúra és szabályok követése, kreativitás hiánya) Bürokrácia kora (erős adminisztratív szerep, nincs csapatmunka, jellemző a döntésképtelenség, nem termel nyereséget, addig működik, míg az alapító/fenntartó működteti) Kockázatkerülés és a meglévő szabályok követése és az introverzió.

17 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán A szervezetfejlesztés módszertana „A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő és felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokba való tervszerű beavatkozás útján, magatartás-tudományi ismeretek felhasználásával.”(R. Beckhard).

18 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán A szervezetfejlesztés módszertana A szervezetfejlesztés beavatkozás a szervezeti hatékonyságot befolyásoló tényezőkbe emberi (emberi erőforrás fejlesztése, munkakör át/alakítás, belső kommunikáció fejlesztése, motiváció stb…), szerkezeti (például folyamatok újra-, és átszervezése, LEAN management), technológia (például, fejlesztések, új technológia bevezetése).

19 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán A szervezetfejlesztés módszertana A szervezeti változások menedzselésének folyamata Egy külső, és/vagy belső motiváció, befolyás, kényszer, indukál egy változtatási ötletet (a probléma definiálása), mely kidolgozásra és a vezetőség által elfogadásra kerül változtatási program formájában - diagnózis felállítása és az akcióterv megalkotása, Megvalósítás, Értékelés, Lezárás.

20 PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "PBKIK Ny. sz.: 02-0098-05; AL-1313, Piacsek László Zoltán Szervezetismeret Összeállította: Piacsek László Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések