Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ZÁRÓ KONFERENCIA 2012. március 30. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ZÁRÓ KONFERENCIA 2012. március 30. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ."— Előadás másolata:

1 ZÁRÓ KONFERENCIA 2012. március 30. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ

2 Pályázati kiírás Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/09/1 Pályázati felhívásban közzétett cím: „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézmény- rendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

3 Kedvezményezett: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A projekt címe: „A HUMÁN-TÁR-HÁZ intézményesülése: széleskörű szakmai és intézményi együttműködésen alapuló, felnőttképzési centrum létrehozása” TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0016 azonosító számú pályázati projektje

4 A pályázati támogatás alapvető célja - a munkavállalók ismeretei és képességei a fejlesztés révén egyre nagyobb mértékben feleljenek meg a munkaerő-piaci követelményeknek, - ezt hivatottak elősegíteni – többek között – a közművelődési intézmények által kidolgozott és lebonyolított képzési programok, - legyenek elérhetőek a felnőttek tanulását segítő szolgáltatások, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, kistérségekre, és településekre.

5 A pályázati támogatás megvalósításának célja I. Közvetlen célja hogy a közművelődési intézmények – az intézményi akkreditáció megszerzését követően – képessé és alkalmassá váljanak a - felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, - képzések szervezésére és lebonyolítására, - a résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia- változásának vizsgálatára. További cél - a közművelődési intézmények felnőttképzési szolgáltatási körének bővítése, - valamint a közművelődési szakemberek képzése, hogy a közművelődési szakemberek is rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal.

6 A pályázati támogatás megvalósításának célja II. További részcélok felnőttképzésre alkalmas akkreditált közművelődési intézmények számának bővülése; a helyi munkaerő-piaci igényekhez és sajátosságokhoz igazodó felnőttképzési szolgáltatások létrehozása; képzési keretrendszerhez közvetve vagy közvetlenül illeszkedő képzések számának növelése; a felnőttképzési szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedése; munkaerő-piaci integráció elősegítése a képzések által.

7 PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi non-profit szervezetek pályázhattak önállóan, vagy konzorciumi formában: 1. közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint), 2. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat – az 1997. évi CXL törvény szerint, 3. fenti intézmények fenntartói.

8 Nyugat- Dunántúli Régió: 4 nyertes pályázat Győr Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT: Győr-Moson-Sopron megye hátrányos helyzetű célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése 26 042 045 Ft Bak Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ "KÉP-ZÉS-TÁR a hátrányos helyzetűekért" Göcsej kapujában 21 391 025 Ft Szombathely Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A HUMÁN-TÁR-HÁZ intézményesülése: széleskörű szakmai és intézményi együttműködésen alapuló felnőttképzési centrum létrehozás 22 500 640 Ft Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ XXI. századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden 23 447 272 Ft

9 A projekt összefoglaló ismertetése A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ a TÁMOP-3.2.3/1-2009-0016 azonosító számú pályázata 22.500.640 Ft támogatásban részesült. Projekt kezdete: 2010. augusztus 1. Projekt befejezése: 2012. március 31. Projektfenntartási kötelezettség: 2017. március 31. Projektmenedzsment: - a projekt pénzügyi vezetője Zotterné Boda Erzsébet - projektmenedzser Milánkovich György A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevők: - esélyegyenlőségi, felnőttképzési munkatárs Bagáriné Viszket Katalin - információs munkatárs(ak), az MMIK Információs és tájékoztatási szolgálatának munkatársai

10 Széleskörű szakmai és intézményi együttműködés Partneri kapcsolat: - a fenntartóval (Vas Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartó Központ) - a Polgármesteri Hivatalokkal, önkormányzati képviselőtestületekkel, - a munkaügyi szervekkel, a területileg illetékes Munkaügyi Központtal és kirendeltségeivel, - a potenciális helyi munkáltatókkal, cégekkel, - a közművelődési intézményhálózattal, - az iskolákkal, TISZK szervezetekkel és felnőttképzőkkel, - a média képviselőivel.

11 A partnerség területei -a munkaerőpiac és a lakósság felnőttképzési igényének megismerése, - az álláskeresők foglalkoztatását és elhelyezkedését segítő képzések megvalósítása a megye egész területén, - a hátrányos helyzetűek bevonása a felnőttképzési szolgáltatások igénybevételére és a képzésekbe, fejlesztő programokba történő bekapcsolódásuk támogatása, -oktatási, képzési programok, tananyagok fejlesztésében együttműködések kialakítása a partnerségben résztvevő szereplőkkel, - közösen szervezett konferenciák, szakmai napok szervezése és lebonyolítása, - a munkában állók és a munkáltatók munkahelymegtartó, át- és továbbképző tanfolyami igényeinek helyi szinten történő megvalósítása.

12 Megvalósítandó tevékenységek, beszerzések tananyagfejlesztést megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igényeket és sajátosságokat feltáró elemzés elkészítése; legalább egy új, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása; a közművelődési szakemberek felkészítése képzési tevékenység végzésére; legalább kettő, minimum 90 órás, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, képzésenként minimum 10, maximum 30 fő részvételével; felnőttképzési konzultációs szolgáltatás kialakítása; help desk típusú (tanulást segítő, konzultatív jellegű személyes tanácsadó szolgáltatás) tevékenységek; figyelemfelkeltő kommunikációs kampány (legalább a helyi média bevonásával); a támogatott programmal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása a megvalósító intézmény, vagy a fenntartó szervezet honlapján; intézményi felnőttképzési akkreditáció megszerzése.

13 Megvalósított képzések: 1./ Szakmai megvalósítók projekthez kapcsolódó képzése (közművelődési szakemberek képzése - 3 fő belső munkatárs) Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél 2./ Kettő, egyenként 90 órás OKJ-n kívüli szakmai képzés (Borturizmus alapjai, Nagykonyhai kisegítő) 3./ Kettő, egyenként 16 órás Elhelyezkedést segítő tréning

14 Szakmai képzések: I. Célcsoport - hátrányos helyzetűek – /akik ezt igazolni is tudják/ különösen a romák, az iskolai oktatásból lemorzsolódottak, alacsony végzettségűek, képesítés nélküliek, munkanélküliek, tartósan inaktívak, GYED-en vagy GYES-en lévők, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek, továbbá a 800/2008. EK rendelet 2. cikk 18. és 19. pontjai szerinti célcsoportok. II. A képzések közös jellemzői: - olyan kompetenciaváltozásokat biztosítanak, amelyek a tanulást segítik, - munkaerő-piaci kompetenciákat fejlesztenek, - a képzések gyakorlatorientáltak, - elősegítik az önfoglalkoztatást, - támogatja az OKJ-s képzésekbe való későbbi bekapcsolódást.

15 III. Képzési feltételek Képzési idő: 90 óra (6 óra/alkalom, összesen 15 nap) Helyszín: elmélet - Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) gyakorlat - Melegkonyhai gyakorló hely Szombathelyen, - Pálinkafőzde gyakorló helyszín Győrváron, - Borok Háza és pincészeti gyakorló helyszín Kőszegen. Jelentkezési feltétel: a hátrányos helyzetet és iskolai végzettséget igazoló dokumentum leadásával. Tanfolyami létszám: Nagykonyhai kisegítő képzés – 15 fő Borturizmus alapjai képzés – 16 fő A képzéseken való részt vétel költségei a projektben tanulók számára ingyenesek. A résztvevők étkezési támogatásban és a vidékiek útiköltség-térítésben részesültek.

16 Felnőttképzési szolgáltatások A szolgáltatások kialakítása két közvetlen céllal történik: 1.a képzésekben résztvevők kompetenciafejlesztése (csapatépítés, kommunikációs készségek) és azok mérése, szakemberek bevonásával értékelése és egyéni tanácsadás; 2.általános, nonformális, informális, egyéni és kiscsoportos képzési, tanácsadási szolgáltatások a pályázatban megjelölt célcsoportok részére, partnerszervezetek bevonásával.

17 A projekttevékenység megvalósítói (a tevékenységeket saját vagy bevont beszállítói, partneri intézmények közreműködésével valósítja meg) Saját: projektmenedzsment és közvetlen pályázatmegvalósítói szakmai, pénzügyi tevékenységek, marketing tevékenység nyomon követése, képzések, szolgáltatások, akkreditációk szervezése, koordinálása, informatikai feladatok ellátása. Külső szervezetek: felnőttképzési tevékenységek kialakítása, szakmai, módszertani támogatása, projektmenedzsmentet támogató menedzsment szolgáltatások, képzések oktatói (képzésenként meghatározott); szolgáltatásokba bevont szakemberek (módszertannak megfelelő számban); eszközbeszerzés, felújítás beszállítói, reklám-marketing tevékenységek.

18 Indikátorok I. - A képzést sikeresen befejezők közül aktív foglalkoztatottakká váltak aránya a képzést követő egy éven belül 10 % - A képzésbe bevont résztvevők közül a képzést sikeresen befejezők aránya 100 % - Bevezetett felnőttképzést támogató szolgáltatások száma 2 darab - Kompetenciavizsgálatok száma 62 (40) darab - Képzésen kívüli, egyéb felnőttképzési szolgáltatások (help- desk, mentorálás, konzultáció, stb.) 500 darab - Felnőttképzésben résztvevők száma 51 fő

19 Indikátorok II. - Lebonyolított felnőttképzések száma 2 darab - Képzéseken résztvevők száma 31 fő - Lebonyolított tréningek száma 2 darab - Tréningeken résztvevők száma 20 fő - Akkreditált felnőttképzési programok száma 3 darab - Nem formális és informális tanulási alkalmakon részvételek száma 1400 darab - Nem formális és informális tanulási alkalmak száma 200 darab - Konferenciák, szakmai találkozók száma 8 darab

20 A megvalósult tevékenységek eredményei összegezve: - felnőttképzési centrum létrehozása, kialakítása (átalakítás, felújítás, eszközbeszerzés) - belső közművelődési szakemberek képzése (3 fő belső munkatárs) - képzések megvalósítása (2 db 90 órás képzés, 50 tananyag, 31 fő résztvevő) - felnőttképzési, konzultációs szolgáltatások kialakítása, megvalósítása - felnőttképzési intézményakkreditáció - képzések fejlesztése, akkreditációja (3 képzési program akkreditációja, 2 képzés tananyaga, 1 képzés e-tananyaga) - honlapfejlesztés: alkalmassá teszi intézményét help-desk szolgáltatásokra, kompetenciamérésre, e- tanulásra.

21 Pályázati tevékenységek megvalósításához - építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés - Az MMIK épületén belül Felnőttképzési centrum kialakítása a második emeleten mintegy 80 m2-en. Három felújított, modern felszereltségű helyiség létrehozása, melyek alkalmasak: - képzések, - egyéni és kiscsoportos felnőttképzési szolgáltatások megvalósítására.

22 Széleskörű hálózati együttműködésre épülő partnerség a felnőttképzés területén Az együttműködés célja: A tanulási lehetőségek jobb hozzáférhetősége érdekében a közművelődési intézményhálózat vidéki bázisain kihelyezve oktatási, szakképzési, továbbképzési lehetőséget teremt a helyi foglalkoztatás előmozdítása céljából. Gyakorlatorientált, a helyi igényekre épülő képzéseket fejleszt, valósít meg partnereivel a megye egész területén. Az együttműködés szereplői: önkormányzatok, munkaügyi kirendeltségek, kistérségi szervezetek, közép- és felsőoktatási intézmények, akkreditált felnőttképzők, foglalkoztatók, a közművelődési intézményhálózat vidéki bázisai, MMIK.

23 A projekt menedzsmentje, munkatársai és közreműködői nevében köszönöm figyelmüket! Milánkovich György felnőttképzési és projekt referens, projektmenedzser 06/94/312-535: 06/30/299-0170 Email: milankovich.gyorgy@kulturista.hu


Letölteni ppt "ZÁRÓ KONFERENCIA 2012. március 30. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések