Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Értékesítendő ingatlanok Készítette: dr. Zelenyánszki Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Értékesítendő ingatlanok Készítette: dr. Zelenyánszki Miklós."— Előadás másolata:

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Értékesítendő ingatlanok Készítette: dr. Zelenyánszki Miklós

2 Értékesítendő ingatlanok Andrássy u. 38. (volt óvoda) Szabadság tér 10. (volt Leánykollégium) Gerlai Kastély Pósteleki Kastélyrom Lencsési 138. (volt Ruhaipari Szki.) Ifjúsági tábor Szarvasi út melletti telek Sportcsarnok melletti terület Franklin-Báthori utcai építési telkek Mazán László utcai telephely

3 Pósteleki Kastélyrom (Hrsz.: 01305/1.)

4 Ingatlannal kapcsolatos tájékoztató adatok Tulajdoni lap másolat Ingatlanról készült fényképek Az építmény alaprajza Térképvázlat

5 Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató adatok, információk: Helyrajzi szám: 01305/1. Területe: 7569 m² Művelési ága: kivett út, rom Tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdoni hányad: 1/1 Bruttó ár:4.375.000,- Ft Az ingatlan forgalomképes, per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan fekvésére és megközelíthetőségére vonatkozó adatok: A területen a város turisztikai vonzerejének fokozását szolgáló létesítmény valósítható meg, a kastély eredeti építészeti megjelenésének megfelelő építmény megépítésével. A beépítés lehetőségeiről a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál egyeztetni kell. Az értékesítendő ingatlan közmű csatlakozási lehetőségekkel nem rendelkezik. A tervezett létesítmény közmű csatlakozásait a vevőnek kell kiépítenie. A közműépítésekkel kapcsolatban a szolgáltatókkal egyeztetni kell. Az eladó felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a közműkapcsolatok a 01305/2 hrsz-ú, természetvédelmi területen keresztül valósíthatók meg, így ezekhez a munkákhoz az illetékes hatóságok engedélye is szükséges.

6 Beépítési kötelezettség: Az adásvételi szerződés aláírásától számított 5 év. A beépítési kötelezettség a vevő által tervezett létesítmény jogerős használatbavételi engedélyének megszerzésével tekinthető teljesítettnek. Az eladó önkormányzat a beépítés teljesítésének biztosítására öt évig terjedő visszavásárlási jogot köt ki az adásvétel tárgyát képező ingatlanra. Az eladó önkormányzat érvényesíti a visszavásárlási jogát abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított egy éven belül a létesítmény jogerős építési engedélyét nem szerzi meg, ha a vevő által megvalósítani kívánt beruházás műszaki készültsége a szerződés aláírásától számított két éven belül a 10 %-ot, három éven belül az 50 %-ot nem éri el vagy ha a beruházás teljes befejezése öt éven belül nem éri el. A visszavásárlási ár a vevő által árverésen kialkudott és kifizetett licitár. Az eladó a műszaki készültség szükség szerinti felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakértővel készítteti el. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az adásvétel tárgyát képező ingatlanon semmilyen beruházást, átalakítást, bontást nem hajthat végre. Egyéb feltételek: Az eladó önkormányzat a vevő részéről 50.000.000,- Ft azaz ötvenmillió forint óvadék letételét kéri, melynek formája lehet ügyvédi készpénzletét, bankgarancia, vagy a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per-, teher-, és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadék abban az esetben illeti meg az önkormányzatot, ha a vevő az építési engedélyre, műszaki részteljesítésekre vagy teljes felújításra vonatkozó határidőnek nem tesz eleget. Az eladó önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a vevő által tervezett létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri, és a vevő ezt igényli, bérleti szerződést köt vele a 01305/2 hrsz alatt felvett parkerdőre, 30 éves időtartamra, azzal a feltétellel, hogy a bérlő a parkerdő használatából a város lakosságát nem zárhatja ki. A bérleti szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha az önkormányzat az őt megillető, a 01305/1 hrsz-ú ingatlanra

7


Letölteni ppt "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Értékesítendő ingatlanok Készítette: dr. Zelenyánszki Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések