Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi tájékoztató 2016. Vizsgára jelentkezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi tájékoztató 2016. Vizsgára jelentkezés."— Előadás másolata:

1 Érettségi tájékoztató 2016. Vizsgára jelentkezés

2 Kétszintű érettségi 2005-től nincs külön felvételi és érettségi. A tanulók - választásuk szerint - emelt és közép szinten érettségizhetnek. A felsőoktatási intézmények kötelesek elfogadni az érettségit felvételiként. A felsőoktatási intézmények maguk szabhatják meg, hogy mely tárgyból és milyen szintű érettségi vizsgával kell rendelkezniük a tanulóknak.

3 Jelentkezés lépései 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása továbbtanuláshoz szükséges érettségi tárgyak meghatározása a többletpontok lehetőségének és szükségességének átgondolása után az érettségi vizsgatárgyak szintjének meghatározása az érettségi jelentkezési lap kitöltése beadása – jelentkezés a vizsgára

4 Az érettségi vizsga szintjei Középszint belső lebonyolítású helyi felügyelet belső értékelésű vizsga Emeltszint a középszintű szóbeli vizsgák előtt bonyolítják le külső lebonyolítású Oktatási Hivatal teljesítményt független értékelők ítélik meg

5 Értékelés Középszint (É%) 5-ös80-100% 4-es60-79% 3-as40-59% 2-es25-39% Emelt szint (É%) 5-ös 60-100% 4-es47-59% 3-as33-46% 2-es25-32%

6 Vizsga fajtái rendes előrehozott szintemelő kiegészítő ismétlő pótló javító

7 Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

8 Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett vizsga.

9 Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatantárgyból - a pótló- és a javítóvizsga kivételével - szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető

10 Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatantárgyból első alkalommal tett vizsga

11 Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése

12 Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett (a javító kivételével mindegyik fajta) érettségi vizsga folytatása

13 Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen érettségi vizsga megismétlése

14 Vizsgaidőszakok Tavaszi időszak május-június hónapi (minden fajta vizsga megszervezésre kerül) Őszi időszak október-november hónapi (minden fajta vizsga megszervezésre kerül, de csak a kijelölt iskolákban)

15 Jelentkezés helyszíne a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt: –saját középiskolában (vagy - őszi vizsgaidőszakban - a kijelölt középiskolában) a tanulói jogviszony megszűnése, az érettségi bizonyítvány megszerzése után: –bármely az érettségi vizsgát megszervező középiskolában –őszi vizsgaidőszak a kijelölt középiskolában –az OKTATÁSI HIVATALBAN

16 Jelentkezés határideje a májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig – az osztály érettségi jegyzőjénél az októberi-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig – a kijelölt középiskolákban

17 Milyen tárgyakból lehet érettségi vizsgára jelentkezni? érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette tudását osztályzattal értékelték és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja

18 Vizsga jellemzői a tanulói jogviszony fennállása alatt vizsgatárgyanként az érettségi vizsga összes fajtája első alkalommal ingyenes közép- és emelt szinten is a jelentkezés független a felkészítés szintjétől, a vizsga szintje szabadon választható meg

19 Vizsga jellemzői a jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja ha a jelentkezőnek nincs érettségi bizonyítványa, akkor a korábban teljesített (eredményes) érettségi vizsgáit fel kell tüntetnie a jelentkezési lapján, és az eredeti törzslapkivonatokat csatolnia kell a jelentkezéskor!

20 Választható vizsgatárgyak magyar nyelv és irodalom – írásbeli + szóbeli történelem – írásbeli + szóbeli matematika – írásbeli (középszinten) egy idegen nyelv – írásbeli + szóbeli) egy további tantárgy (általában írásbeli + szóbeli, a készségtárgyakból gyakorlati + szóbeli) Az érettségi kiállításához legalább öt tárgy eredményes vizsgája szükséges:

21 A rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele a középiskolai tanulmányok eredményes befejezése minden tantárgyból 50 óra közösségi szolgálatról igazolás Év végi bukás esetén –kérelmére átminősíthető a rendes érettségi vizsga előrehozott érettségi vizsgára – így a többi tárgyból vizsgázhat (érettségi bizonyítványt azonban nem kaphat eredményes vizsga esetén sem, csak törzslapkivonatot) –sikeres javítóvizsga után újra rendes érettségi vizsgára jelentkezhet

22 Fontos információk az érettségi bizonyítványba az összes vizsgatárgy eredménye bekerül, ha az legalább elégséges minősítésű ismétlő vizsga nem tehető a tanulói jogviszony alatt ha azonos tárgyból több eredménnyel is rendelkezik a vizsgázó, akkor ő határozza meg, hogy melyik kerüljön az érettségi bizonyítványába (írásbeli nyilatkozattal!)

23 Az érettségi vizsgateljesítmény értékelése a pontszámok százalékos megadásával és osztályzattal is mindkettő bekerül az érettségi bizonyítványba több részes vizsgatárgy esetén minden vizsgarészből minimum 12%-ot el kell érni a legalább elégséges minősítéshez (pl. írásbelin és szóbelin egyaránt)

24 A jelentkezési laphoz kapcsolódó teendők személyi igazolvány bemutatása, előrehozott érettségi vizsgán kapott eredeti törzslapkivonatok leadása a jegyzőknek előzetes jelentkezési lap kitöltése, leadása a jegyzőnek a jegyző rögzíti az adatokat, kinyomtatja és visszaosztja a jelentkezési lapokat

25 A jelentkezési laphoz kapcsolódó teendők a jelentkezési lap összes adatának ellenőrzése, pontosítása, korrigálása az érettségi tárgyak feltüntetése, a vizsgaszintek, a vizsgafajták megjelölése – ellenőrzés

26 A jelentkezési laphoz kapcsolódó teendők a célnyelven tett vizsgák sorában a vizsganyelv feltüntetése a jelentkezési lap aláírása (nélküle a jelentkezés érvénytelen!) a szülő aláírása a végleges jelentkezési lapon (amennyiben a jelentkező kiskorú) a jelentkezési lap leadása (határidőre!)

27 Az érettségi jelentkezési lap módosítása a leadott érettségi jelentkezési lap 2016. február 15-ig módosítható, kiegészíthető az utolsó – a számítógépbe bevitt – kinyomtatás után aláírt jelentkezés az érvényes!

28 A módosítás menete a tanuló a jegyzőnek jelzi a módosítást a jegyző rögzíti a számítógépben a módosításokat kinyomtatja az új jelentkezési lapot a vizsgázó aláírja, szükség esetén aláíratja a szülővel a módosított jelentkezési lapját leadja a végleges jelentkezési lapot a jegyzőnek, aki egyidejűleg megsemmisíti az előző jelentkezés dokumentumát

29 Jelentkezési lap

30 A felvételi/érettségi jelentkezés menete minden jelentkezőnek saját felelőssége a határidők betartása, a pontos adatszolgáltatás és a jegyzőkkel való együttműködés! a felvételi jelentkezés ezzel párhuzamosan folyik, az iskola ezzel kapcsolatban semmiféle továbbítási feladatot nem vállal mindkét eljárás befejezésének határideje 2016 február 15.

31 Hiteles információforrások Az iskola házirendje Az iskola pedagógiai programja Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata Az érettségi vizsga részletes követelményei Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

32 Hiteles információforrások Oktatási Hivatal Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási HivatalNemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Hivatal Felvételivel kapcsolatos információk Nemzeti Erőforrás Minisztérium

33 Továbbtanulási lehetőségek Informatikai ágazat –Informatikai rendszergazdaInformatikai rendszergazda –SzoftverfejlesztőSzoftverfejlesztő –Gazdasági informatikusGazdasági informatikus –CAD-CAM informatikusCAD-CAM informatikus

34 Továbbtanulási lehetőségek Gépészet ágazat –Járműipari fémalkatrész-gyártóJárműipari fémalkatrész-gyártó –Ipari gépészIpari gépész –Gépi forgácsolóGépi forgácsoló –Gépgyártástechnológiai technikusGépgyártástechnológiai technikus

35 Továbbtanulási lehetőségek Elektronika-elektrotechnika ágazat –VillanyszerelőVillanyszerelő –Elektronikai műszerészElektronikai műszerész


Letölteni ppt "Érettségi tájékoztató 2016. Vizsgára jelentkezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések