Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2007. március 20.

2 Vizsgadelegálási adatok  23 területi kamara 10 ezer vizsgadelegálás (hálózatos megvalósítás, jelentős tapasztalat a kiválasztásban, delegálásban)  4895 vizsgabizottsági tag (ebből érdekképviseleti tag 382 fő),pályáztatással folyamatosan bővíteni akarjuk a névjegyzéket  Kamarának átadott 16 szakmában 2006-ban 1563 szakmai vizsgadelegálást végeztek a területi kamarák  Az Országos vizsgaelnöki listáról 554 fő vizsgaelnök a 16 szakmában (telepítve az ISZIIR felületre)

3 Vizsgadelegálás változásai, kamarai szemszögből  2006. december 8.Keret-Megállapodás az SZMM és az MKIK között 16 szakmában vizsgaelnöki delegálás és további feladatok átvétele  2006 december 11. 1993. LXXVI. Tv. Módosítása a kamara 16 szakképesítésben megkapta a vizsgaelnöki delegálás jogát és felelősségét (7. § (1); 14. § (2)  2007. január 25. megállapodás a gazdasági érdek-képviseletek és az MKIK között a vizsgabizottsági tagok delegálásában  Együttműködési Megállapodás Az SZMM és az MKIK között 2007. február 14. (részletes szabályozás a mellékletekkel együtt) április 01- től kamara delegálja a vizsgaelnököt.

4

5

6 Vizsgadelegálások száma 2006-ban Szakképesítés megnevezése Vizsgadelegálások száma 2006- ban Ács-állványozó 62 Asztalos 151 Bőrdíszműves 25 Cipőfelsőrész-készítő 11 Cukrász 94 Épületburkoló 67 Férfiruha-készítő 8 Fodrász 132 Kárpitos 22 Kozmetikus 66 Kőműves 148 Nőiruha-készítő 105 Pincér 172 Szakács 251 Szobafestő-mázoló és tapétázó 147 Villanyszerelő 102 Összesen1563

7 Vizsgaszervezői jogosultság  Iskolairendszerű vizsgáztatás alanyi jogon (intézmény, alapító okirat)  Iskolarendszeren kívüli pályázat alapján 18/2004 OM. r. szerint 16 átadott szakképesítésben az SZMM-hez tartozó  Iskolarendszeren kívüli, iskolák alanyi jogon nyilatkozattal, önmaguk által felkészített vizsgázókat vizsgáztathatnak, regisztrált felnőtt képzők, tevékenység szerinti bejegyzés az alapító okiratba  Regionális képzőközpontok alanyi jogon nyilatkozattal, pályázat alapján 18/2004. OM r. szerint

8 Vizsgaszervezők  Iskolairendszerű vizsgaszervezők zárt adatállomány a programban, megújításra kerül az OH adatai alapján  Iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezők zárt adatállomány, csak a közzétett szervezők jogosultak jelentésre és vizsgáztatásra  A jogosultságban és vizsgaszervezői elnevezésben, címben történő változást szíveskedjenek bejelenteni az MKIK felé a változtatást tartalmazó dokumentumok másolatával.

9 Vizsgaelnöki delegálás folyamata  Jelentés küldése 30 nappal a vizsga megkezdése előtt (vizsgaszervezői jogosultság, törvényesség, időpontok, létszám min-max létszám vizsgálata)  Elnök kiválasztás elsősorban a névjegyzékből,telefonos egyeztetés (megyei, regionális, országos, összeférhetetlenség, konkurencia, szakmaiság vizsgálata)  Megbízás, értesítés vizsgaszervezőnek(15 nap), elnöki jelentés elkészítése, küldése (két hét), felrögzítése  Vizsgaszervező értesíti az elnököt, tagokat, érintetteket (10 nap) gyakorlati feladat és helyszín egyeztetése és jóváhagyása  Vizsgabizottság elnöke az írásbeli feladatokat 7 nappal a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt kézhez kapja

10 Jelentés a szakmai záróvizsga előkészítéséről  Legalább 30 nappal a szakmai vizsga megkezdés előtt kell a jelentést megküldeni a kamarának és az érdekképviseletnek  Kivéve: februári-márciusi időszak  május-júniusi időszak  októberi időszak  Az írásbeli tételek igénylése továbbra is változatlan módon az NSZFI-től és az OH-tól történik  Az átmeneti időszakban a jelentéseket a 2007. augusztus 31.-ig lebonyolításra kerülő szakmai vizsgákról az NSZFI- hez kell küldeni  A 2007.szeptember 01.-től lebonyolításra kerülő záróvizsgákat közvetlenül a területi kamarákhoz kell bejelenteni, az átadott, és az ISZIIR.HU felületen feltüntetett letölthető területi kamarai címlista szerint, Jelentés lapon

11 Vizsgaszervezők felé kamarai kérések  A vizsgára jelentkeztetés feltételeinek vizsgálata a vizsgaszervező feladata és felelőssége, kamarai szvk. alapján indított szakmák, sikeres szintvizsga a záróvizsgára bocsátás feltétele  A jelentés küldését a törvényben előírt határidő betartásával kérjük küldeni  Teljes vizsgabizottság előtt történjen a záróvizsga  Ha probléma merül fel a vizsga folyamán azt szíveskedjenek írásba foglalni és a vizsgaszervező és az elnök is írja alá, lehet eltérő is a két vélemény külön aláírással  Telefonos ügyelet kamarák, érdekképviseletek  Díjazás, plusz útiköltség, szállás költség

12 Vizsgabejelentés módosítása  Vizsgabejelentésben módosítást, csak írásban fogadunk el (pl. időpont elírást, változtatást, helyszín változtatást stb.)  Az elnök és a tag esetén is kérjük betartani

13 Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági tag kérése  A vizsgabizottsági tag kérése, 2007.augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakmában a területi kamará- tól kéri a vizsgaszervező  2007. szeptember 01.-től bonyolítandó vizsgáknál pedig az öt gazdasági érdekképviselethez történik a bejelentés közvetlenül a címlistán feltüntetett szakmák felsorolása szerint  Kapcsolt vizsgáknál a jelentés lapon a megjegyzés rovatba beírni az OKJ számát a kapcsolásnak és a több vizsgázói létszámmal rendelkező szakmához és érdekképviselethez jelenteni a vizsgát (azonos létszám esetén telefonos egyeztetés történik)

14 Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági elnök kérése  A vizsgabizottsági elnök kérése (jelentés) 2007. augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakképesítésben az NSZFI-hez kell küldeni  A 2007. szeptember 01.-től bonyolítandó záróvizsgák jelentéseit már közvetlenül a területi kamarákhoz küldje a vizsgaszervező

15 Szakmacsoportonként kapcsolt záróvizsga  Vizsgaelnöki jelentés küldése oda történik, ahol az érintett szakmákban(kettő vagy több szakma) több a vizsgázói létszám, területi kamara vagy NSZFI 2007. szeptember 01.-től  A vizsgabizottsági tag kérésénél is a fenti elv a meghatározó  A 10 fő alatti iskolarendszeren kívüli vizsgáknál a jelentést a minisztériumtól kért és jóváhagyott engedéllyel együtt küldjék a kamarának a vizsgaszervezők.  A 35 fős felső határt is vegyék figyelembe a vizsgaszervezők (rugalmasság, ésszerűség, törvényesség)

16 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos határidők  30 nap szakmai záróvizsga jelentés  15 nap vizsgaszervező értesítése  10nap vizsgahelyszín közlése az érdekeltekkel  7 nap kijavított írásbeli küldése az elnöknek, a két vizsgarész között minimum 8 nap legyen  4/2006. OM rendelet a tanév rendjéről, melléklet  Írásbeli vizsgarész május 21-25.  Gyakorlati, szóbeli június  Utolsó vizsganap után (30 nap) a vizsgaösszesítő beküldése a vizsgaszervező részéről továbbra is az NSZFI- nek

17 Tételigénylés  A szakmai záróvizsgák írásbeli tételeinek igénylése továbbra is az NSZFI-től igényelhető, illetve az iskolairendszerű vizsgáztatásban a regionális OH (Oktatási Hivatal)-tól (nincs változás)  A vizsgaszervező a záróvizsga utolsó vizsgarészétől számított 30 napon belül az NSZFI részére megküldi a vizsgaösszesítőt elektronikus és postai úton is (26/2001. OM r. 5. sz. melléklet)

18 ISZIIR program fejlesztése  A szakmai záróvizsgák program fejlesztése, karbantartása, módosításai folyamatos  Módosítása a törvényi változásokat követi (eljárásrend, új OKJ)  Folyamatos karbantartást végzünk a zárt vizsgaszervezői listákban, OKJ módosítások a régi és új párhuzamos működtetése a területi kamarai adatváltozások módosításai, tagi névjegyzék bővítés, elnöki névjegyzék bővítés, elnöki továbbképzés rögzítése (tervezet)  Lekérdezések nyílt és zárt rendszere fejlesztés alatt  Területi kamarák javaslatait, tapasztalatait figyelembe véve fejleszti az MKIK a programot  Gazdasági érdekképviseleteknek segítséget adnak a kamarák betanulásban és a vizsgaszervezésben, programfejlesztő javaslataikat figyelembe vesszük.

19 Szakmai vizsgákról lekérdezések  A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak félévente szolgáltatunk adatokat az Együttműködési Megállapodásban foglalt kérésnek és paramétereknek megfelelően.  Az NSZFI-nek is átadjuk ugyanazt az adatállományt a szakmai vizsgákról a statisztikák készítéséhez  Az elnöki jelentésekből is összegzéseket végzünk a fenti időintervallumokban

20 Minőségbiztosítás  Minőségbiztosítás kidolgozása és bevezetése 2008. januártól  Minőségbiztosítás fokozatos bevezetése a vizsgaelnöki delegálásban  Minőségbiztosítás használata minimumvizsgák, továbbképzések, önértékelések, jelentések határidőre megküldése, jelentések értékelései

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szabó Bálint Szabó Bálint szakképzési tanácsadó Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Telefon: (06-1) 474-5171; Fax: (06-1) 474-5135 E-mail: szabo.balint@mkik.hu szakképzési tanácsadó Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Telefon: (06-1) 474-5171; Fax: (06-1) 474-5135 E-mail: szabo.balint@mkik.hu


Letölteni ppt "Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések