Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉFOÉSZ 1981- Országos szervezet 22 ezer tagság Minden megyében van képviseletünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉFOÉSZ 1981- Országos szervezet 22 ezer tagság Minden megyében van képviseletünk."— Előadás másolata:

1 ÉFOÉSZ 1981- Országos szervezet 22 ezer tagság Minden megyében van képviseletünk

2 Érdekvédelem Jog Önérvényesítés Támogatott Döntéshozatal Gondnokság Választójog Intézményi Férőhely Kiváltás

3 Szolgáltatások, Képzések, Kiadványok Kulcsprogram- Támogatott Lakhatás Fecskeszolgálat Támogató Szolgálat Napközi Otthonok Rehabilitációs munkahely Képzések Kiadványok / könnyen érthető kiadványok

4 A Támogatott Lakhatás 2011-2016 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

5 Kezdetek 2010 Szakmai program kidolgozása / ÉFOÉSZ szakemberei: gyógypedagógus, pszichológus, szociális, jogász/ Kísérleti program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2011-ben júniusában indítottuk útjára a KULCS programot. A program célja az volt, hogy korábban nagy létszámú intézményben értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára biztosítsunk olyan szolgáltatásokat, amelyek révén önállóan vagy kis segítséggel élhetnek lakásaikban.

6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó Értékek Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében valamennyi szolgáltatás, támogatás fejlesztésénél figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a fogyatékos ember - meglevő képességei és lehetőségei határain belül - maga rendelkezhessen élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, megvalósítandó emberi és morális értékeiről. A normalizáció elve alapján a fogyatékos személy számára a társadalom más tagjaival azonos életminták és hétköznapi életfeltételek elérhetőségét kell biztosítani Az integráció feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl. oktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint a társadalmi és gazdasági intézmények legszélesebb körével. Semmit rólunk, nélkülünk elve azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek saját jogon vagy a maguk választotta képviselőik útján, értelmi fogyatékossággal élő, autizmus spektrumzavarral élő és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek esetében saját jogon vagy szüleik útján részt vesznek az életüket meghatározó döntések előkészítésében, a döntésekben és a döntések végrehajtásában. A támogatott döntéshozatal elvének az élet minden területén érvényesülnie kell. A támogatott döntéshozatal elve a helyettes döntéshozatallal szemben a fogyatékos személy saját döntéshozatalának, egyéni döntési képességétől függő, teljes, minden lehetőségre kiterjedő segítését jelenti.

7 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó A Támogatott Lakhatást Irányító Alapelvek Jog az önálló élethez, valamint az önállósághoz szükséges támogatás biztosítása; A személy jogainak tisztelete amely, választásokat és kockázat vállalást eredményez; A személy választási joga, hogy hol és kivel fog élni; A döntések meghozásához szükséges baráti/családi/pártfogói segítség biztosítása (támogatott döntéshozatal); Az összes szükségletükkel kapcsolatos magas színvonalú, hozzáférhető gondoskodás. Szolgáltatások és programok, melyek támogatják és kontrollálják a személyeket, A fogyatékossággal összefüggő támogatás megjelenése a közösségben, amely a társadalmi tudat formálását is segíti

8 A program kulcselemei 1.A személy szükségleteinek és akaratának megfelelő támogatás 2.A tapasztalatok figyelembe vétele 3.Személy központú tervezés- igazi otthon létrehozása 4.Minőségi támogatások biztosítása, óvintézkedések 5.Képzett támogató személyzet kialakítása 6.A közösségi támogató háló létrehozása

9 A közösségi alapú szolgáltatás megszervezése 1.Lakhatási szolgáltatás 2.Lakhatást kiegészítő szolgáltatások 3.Egyéb szolgáltatások „ Megmutatom, megcsináljuk Együtt, Te megcsinálod egyedül”

10 Mentor képzés Az ÉFOÉSZ akkreditált felnőttképzési intézménye a már meglévő elméleti alapok és a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra építve 25 órás képzési programot biztosított: Önismeret Támogatói attitűd Az önérvényesítés elősegítése, döntéshozatal Együttélés Csoportfejlesztés A programban dolgozó szakemberek számára állandó szupervíziót biztosít.

11 Kliensek állapota Fizikai és egészségi állapot Képességek gyógypedagógiai felmérése Szociális állapot felmérése Motiváció vizsgálata

12 Az egyéni jövőtervek alapjai 7 pillér 1.Önellátás ( személyi higiénia, étkezés, 2.Kapcsolatok ( család, barátok párkapcsolat. 3.Szociális helyzet ( anyagi körülmények, személyes iratok megléte) 4.Oktatás 5.Munkahely 6.Önérvényesítés 7.Szabadidő

13 A 7 pillér fontossága Mivel a rendszer tartósságát, s így a kliens önálló életét biztosítja, így a programunk célja, a meglevő szolgáltatások segítségével minden egyes pillér szükség esetén történő megtámogatása

14 Kulcsprogram a gyakorlatban Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos és Pszichiátriai Otthona Lesencetomaji intézményével megállapodást kötöttünk Tapolca városával együttműködés / lakás/ Mentorképzés 25 órás 11 fiatal 60 órás elméleti képzése Lesencetomajon

15 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó 60 órás Elméleti Képzés Lesencetomajon az intézményben Anyaga Önismeret Önérvényesítés Támogatott Döntéshozatal Támogatott Lakhatás Kapcsolati szféra Együttélés, szabályok Konfliktus kezelés Segítők képzése Támogatott lakhatás előkészítése

16 60 órás elméleti oktatás Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

17 Tapolca városa 3 szobás lakást biztosít az ÉFOÉSZ számára -A lakás alakítása a 3 fiatal döntése alapján. -Gyakorlati oktatás a lakásban

18

19

20 60 órás gyakorlati oktatás anyaga a lakásban Tervezés, megvalósítás Egészséges életmód Táplálkozás Tisztálkodás, sport, öltözködés Háztartási ismeretek Biztonság, kockázat, segítség kérés Baleset, tűz, krízishelyzetek Gazdálkodás Munkavállalás Ügyintézés Intimitás

21 60 órás gyakorlati oktatás Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

22 Megnyitó

23

24 Önálló élet kezdeti lépései Megállapodás a beköltöző lakókkal. Könnyen érthető formában is. Megállapodás a gondnokokkal. Tapolca város teljes jogú polgárai. / lakcímkártya/ Önálló számlát nyitottak a fiúk maguknak.

25 Élet a lakásban

26 Munka Kezdetekben visszajártak dolgozni a nagyintézményben Saját döntésük volt kb.1 év után, hogy Tapolcán dolgoznak Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

27

28 Intézetből lakásba - a KULCSprogram tapasztalatai -2015.05.12. Támogató Háló 2011. - 2015 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

29 Támogatói Háló

30 Leggyakrabban igényelt segítség Pénzkezelés Hivatalos ügyek intézése Szabadidő eltöltése Főzés

31 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó Tapolca 2011 - 2015

32 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó a Támogatott Lakhatás Veszprém 2014 december - 2015

33 Körülöttük levő szolgáltatások - Támogató Szolgálat / heti, napi szinten/ - Nappali Intézmény / napi/ -Rehabilitációs foglalkoztatás / napi/ -Önérvényesítés / heti -Támogatott döntéshozatal / napi / -Intézményvezető /Tapolca/ -Esetvitelt biztosító munkatárs -Kísérő támogatást biztosító munkatárs Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

34 Gyakoriság SzolgáltatásokVeszprémTapolca Nappali Intézménynapi szinten Intézményen belüli szociális foglalkoztatás napi szinten Fejlesztésnapi szintenheti szinten Étkezésnapi szinten Támogató szolgálatheti szinten Információ nyújtás tanácsadásheti szinten Rehabilitációs Védett foglalkoztatásnapi szinten Önérvényesítéshavonta kétszer Támogatott döntéshozatalnapi szinten Intézményvezetőnapi szinten Esetvitelért felelős személynapi szinten Kísérő támogatást biztosító munkatárs napi szinten Szolgáltatások gyakorisága

35 Szabadidő Zöldségtermelés Musical színház/ próbák/ Befőzés

36 Kert

37 Társadalmi életbe való aktív részvétel

38 Gyakorlati Tapasztalataink Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó Igazi otthont hoztunk létre! A Fiúk szeretnek a Kulcsprogramokban élni, a város befogadta őket! Aktív részesei Tapolca város életének. Az évek során egyre kevesebb segítségre van szükségük. Az egyénre szabott támogatások biztosításának fontossága. A képzés, felkészítés a program kulcsszerepe. Az önérvényesítés, fejlesztés mindennapokban. A támogatott döntéshozatal a mindennapokban. Támogató háló mindennapi működése, működtetése. Bizalom! A mai napig igényelt támogatások: pénzkezelés, hivatalos ügyek intézése, főzés, szabadidő hasznos eltöltése.

39 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó Támogatott Lakhatás /1993. évi III. törvény/ „ A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja”

40 Az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

41 Alapszolgáltatások a fogyatékos személyek részére /1993. évi III. törvény/ -Étkezés -Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -Támogató Szolgáltatás -Fogyatékos személyek nappali ellátása Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

42 A támogatott Lakhatást kiegészítő szolgáltatások Támogatott döntéshozatal - Mindenkinek szüksége van támogatásra a döntéshozatalkor. -Az embereknek választási lehetőséget kellene adni, hogy kitől akarnak támogatást kapni. -A támogatás jöhet bárkitől akiben bízol (családtag, barát, szomszéd, tanár) -Támogatott döntéshozatal segít aktívabb állampolgárrá válni. -Munka lehetősége: Intézményen belüli foglalkoztatás: -munka-rehabilitáció -fejlesztő felkészítő -Védett foglalkoztatás -Nyílt munkaerőpiac Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége - Horváthné Somogyi Ildikó

43 Terveink Szombathely Önkormányzata 1 lakást biztosít az ÉFOÉSZ fiataljai számára. Tatabánya Önkormányzata 2 lakást biztosít. Az elméleti képzés már befejeződött. A gyakorlati képzés most kezdődik. Pápa megbeszélés folyik.

44 Köszönöm a figyelmüket! Horváthné Somogyi Ildikó ÉFOÉSZ Veszprém Megyei Elnök ÉFOÉSZ Országos Alelnök efoesz.tapolca mail.datanet.hu


Letölteni ppt "ÉFOÉSZ 1981- Országos szervezet 22 ezer tagság Minden megyében van képviseletünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések