Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/"— Előadás másolata:

1 Számvitel Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/ 795-1585 e-mail: laszlo.meszaros@ngm.gov.hu

2 2013/34/EU irányelv  az implementálás ütemezése  a számviteli törvény módosításával (2015. évi CI. törvény) (2015. évi CI. törvény)  jelentősebb terjedelmű módosítás  egyéb témák felülvizsgálata (pü-i műv., osztalék) (pü-i műv., osztalék)  egyéb kapcsolódó jogszabályok módosítása (pl. Hpt., Bit., és Ptk.) (pl. Hpt., Bit., és Ptk.)

3 2013/34/EU irányelv Vállalkozás kategóriák és beszámolók  mikrovállalkozás - mikrogazdálkodói beszámoló (értékhatár: marad a jelenlegi) (értékhatár: marad a jelenlegi)  kisvállalkozás – egyszerűsített éves beszámoló (mfö 1,2 Mrd, ná 2,4 Mrd, fogl. 50 fő) (mfö 1,2 Mrd, ná 2,4 Mrd, fogl. 50 fő) az értékhatárokat emelni kellett! az értékhatárokat emelni kellett!  közép- és nagyvállalkozás – éves beszámoló egységesen (egy kategóriaként) lehet szabályozni egységesen (egy kategóriaként) lehet szabályozni

4 Példa az egyszerűsített éves beszámoló készítésére Üzleti évek2014201520162017201820192020 Mérlegfőösszeg (M Ft) 600 700750 900 850 1000 Nettó árbevétel (M Ft) 1300 17001900 2500 2100 Létszám (fő) 45 4851 53 55 5749 Egyszerűsített éves beszámolót készíthet * a korábbi évek adatainak figyelembe vételével nem­*nem* IGEN igen nem

5 Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőkre vonatkozó értékhatárok az alábbiak szerint alakulnak: korábbi a 2016. évi üzleti évtől Mérlegfőösszeg (M Ft)54006000 Nettó árbevétel (M Ft)800012000 Létszám (fő)250

6 2013/34/EU irányelv Új fogalmak és a meglévő fogalmak pontosításai - kapcsolt vállalkozások (csak anya, leány) - kapcsolt vállalkozások (csak anya, leány) - társult vállalkozások (jelentős részesedés, - társult vállalkozások (jelentős részesedés, mértékadó befolyás) mértékadó befolyás) - jelentős tulajdoni részesedés mértéke (> 20 %) - jelentős tulajdoni részesedés mértéke (> 20 %) - mértékadó befolyás (a szavazatok - mértékadó befolyás (a szavazatok >= 20 %- a közvetlenül vagy közvetve) >= 20 %- a közvetlenül vagy közvetve) - közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók - közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (Kkt. szerint, és bővül) (Kkt. szerint, és bővül) - rendkívüli tételek „megszűnése” - rendkívüli tételek „megszűnése” (rendező elv) (rendező elv)

7 Példa az új mérlegtételekre Jelentős részesedés kapcsán

8 2013/34/EU irányelv Értékelési és bemutatási szabályok változása  üzleti vagy cégérték tartalma (keletkezése szűkül)  üzleti vagy cégérték értékcsökkenése (5-10 év között, ha a hasznos élettartam nem (5-10 év között, ha a hasznos élettartam nem becsülhető, terven felüli écs. visszaírás nincs) becsülhető, terven felüli écs. visszaírás nincs)  negatív üzleti vagy cégérték (5 és 10 év között)  részesedés bekerülési értéke (a fizetett ellenérték, ücé nem csökkenti) ücé nem csökkenti)  átmeneti szabályok

9 2013/34/EU irányelv A rendkívüli bevételek és ráfordítások megszűnésének hatásai  rendező elv  egyes tételeknél nettó kimutatás  kiegészítő melléklet szerepe (a megszűnéskor 2016-ban és később) (a megszűnéskor 2016-ban és később)

10 2013/34/EU irányelv Osztalék elszámolásának szabályai: mi változik és mi marad változatlan?  ET-ból, „benne” az előző évi adózott eredmény (változás: a TT nem kompenzálja az „-” ET-ot) (változás: a TT nem kompenzálja az „-” ET-ot)  fedezetszámítás (ST-LT- (+) ÉT- osztalék>=JT) az ET-nél, ST-nél figyelembe lehet venni az ET-nél, ST-nél figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítésig megkapott osztalékot de a tárgyévben a mérlegkészítésig megkapott osztalékot

11 Az eredménykimutatás séma változása

12 2013/34/EU irányelv A kiegészítő melléklet adattartalmának változásai a különböző típusú beszámolók esetében  új tételek (pl. kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek, igénybe vett szolgáltatások előfordulású tételek, igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei, egyszerűsített éves beszámoló jelentős tételei, egyszerűsített éves beszámoló összevont jelentős tételei) összevont jelentős tételei)  egyszerűsített éves beszámoló kieg. mell.

13 2013/34/EU irányelv Könyvvizsgálat – NEM változik  közérdeklődésre számot tartó vállalkozásoknál és közép- és nagyvállalkozásoknál kötelező és közép- és nagyvállalkozásoknál kötelező  kisvállalkozások, vagy azok egy része mentesíthetők azok egy része mentesíthetők (maradhat a jelenlegi mentesítési értékhatár) (maradhat a jelenlegi mentesítési értékhatár)

14 2013/34/EU irányelv Más, kapcsolódó jogszabályok módosítása a számviteli törvény változása kapcsán  az „adózott eredmény” miatt  az osztalék elszámolás miatt

15 2013/34/EU irányelv Hatályba lépés-Átmeneti szabályok  a 2016. üzleti évre alkalmazandó  2015-re még a régi szabályt kell alkalmazni (jogtárak!!!) (jogtárak!!!)  Összehasonlító adatok/2016 üzleti évi beszámoló nyitó adatai - átrendezés nyitó adatai - átrendezés

16 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra

17 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra  kiindulópont, az Szt. módosítása - külön fejezet - külön fejezet - egyebekben az Szt. alkalmazandó - egyebekben az Szt. alkalmazandó  kapcsolódnak az adójogszabályok és  egyéb más jogszabályok

18 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Az alkalmazók köre, az alkalmazás ütemezése  fokozatos bevezetés  2016 önkéntes/tőzsdei cégek, leányvállalatok, koncessziós társaságok koncessziós társaságok  2017 kötelező/tőzsdei cégek, hitelintézetek önkéntes/biztosítók, önkéntes/biztosítók, egyéb pénzügyi vállalkozások, egyéb pénzügyi vállalkozások, leányvállalatok, leányvállalatok, értékhatár felettiek (könyvvizsg.) értékhatár felettiek (könyvvizsg.)  2018 kötelező/a 2017 évi kivételeknek

19 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Értelmező rendelkezések, fogalmak  aki az IFRS-ek szerint készíti el éves beszámolóját, annál mit kell érteni: beszámolóját, annál mit kell érteni: éves beszámoló éves beszámoló mérleg, mérlegfőösszeg mérleg, mérlegfőösszeg eredménykimutatás eredménykimutatás adózás előtti, adózott eredmény adózás előtti, adózott eredmény kiegészítő melléklet kiegészítő melléklet lényeges hiba, stb…….alatt lényeges hiba, stb…….alatt

20 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Saját tőke megfeleltetési tábla  célja „Más jogszabályok alkalmazásában, ha a jogszabály kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a saját tőke, illetve annak egyes elemei alatt a megfeleltetési tábla szerinti tételeket kell érteni.„ „Más jogszabályok alkalmazásában, ha a jogszabály kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a saját tőke, illetve annak egyes elemei alatt a megfeleltetési tábla szerinti tételeket kell érteni.„  tartalma, módosító tételek

21 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Az IFRS-ekre történő áttérés szabályai  IFRS-ek szerinti feladatok +  felkészültséget igazoló könyvvizsgálói jelentés (IFRS minősítésű személy, IFRS számviteli politika, (IFRS minősítésű személy, IFRS számviteli politika, áttérés éve előtti év első napjára vonatkozó IFRS mérleg) áttérés éve előtti év első napjára vonatkozó IFRS mérleg)  bejelentés NAV-hoz, KSH-hoz, MNB-hez előtte 90 nappal előtte 90 nappal (2016-ban utána 15 napon belül) (2016-ban utána 15 napon belül)

22 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra A visszatérés szabályai  mikor lehet (pl. 5 üzleti évi IFRS beszámoló után, anyavállalat személyében (pl. 5 üzleti évi IFRS beszámoló után, anyavállalat személyében bekövetkezett változás) bekövetkezett változás)  mikor kell (ha a feltételek már nem adottak, vagy pl. megszűnés) megszűnés)  nyitómérleg, nyitóleltár  IFRS-ek szerinti tételek, kivéve ami nem értelmezhető kivéve ami nem értelmezhető

23 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra Speciális helyzetek  átalakulás, egyesülés, szétválás (az indokolatlan áttérések kizárása, (az indokolatlan áttérések kizárása, az átértékelések eltérő kezelése) az átértékelések eltérő kezelése)  végelszámolás, felszámolás különös szabályai

24 IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra  adózási vonatkozások (Tao., helyi adó, egyéb adók, stb.) (Tao., helyi adó, egyéb adók, stb.)  statisztikai vonatkozások  az IFRS-ekre áttérők bejelentési kötelezettsége  összehasonlító adatok előállítása az IFRS-ekre való első áttéréskor való első áttéréskor  az IFRS-ek alkalmazásának várható előnyei és nehézségei nehézségei

25 2013/34/EU irányelv és az IFRS-ek kormányrendeletek módosítása az irányelvi módosítások kormányrendeletek módosítása az irányelvi módosítások és az IFRS-ek miatt IFRS-ek miatt

26 AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2015. 2016.  2016. évi beszámoló előző évi adata  Mit kell könyvelni és mit nem átrendezni: átrendezni: - kapcsolt és egyéb besorolást - kapcsolt és egyéb besorolást - jóváhagyott osztalékot, ideértve az - jóváhagyott osztalékot, ideértve az eredménytartalék igénybevételét eredménytartalék igénybevételét - rendkívüli tételeket - rendkívüli tételeket  Szt. módosítás várható

27 AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK Új Ptk. – 2016. március 15.  Kft. 3 milliós feltöltési kötelezettsége  ígérni tudni kell (5 éves elévülés)  feltöltés módjai - vagyoni hozzájárulással, - vagyoni hozzájárulással, - jegyzett tőkén felüli szabad saját tőkéből - jegyzett tőkén felüli szabad saját tőkéből  feltöltés sajátos módja: adózott eredményből az osztalékfizetés szabályai szerint ??? osztalékfizetés szabályai szerint ???

28 AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 40 Eurós behajtási költségátalány  a jelenlegi helyzet  mi lenne a végleges megoldás  Szt. módosítással átmeneti megoldás

29 AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK Beszámoló közzététele  tévesen közzétett beszámoló cseréje - az elfogadott beszámolóra - az elfogadott beszámolóra - évente csak egyszer - évente csak egyszer - passzív státuszba helyezés - passzív státuszba helyezés  további elképzelések - a kicserélésre - a kicserélésre - online kitöltésre - online kitöltésre

30 AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK PÁK….. Pénzügyi Ágazati Közfelügyeleti Hatóság

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Számvitel Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések