Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pest megye helyzete a 2014- 2020 uniós költségvetési ciklusban, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 2015.09.22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pest megye helyzete a 2014- 2020 uniós költségvetési ciklusban, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 2015.09.22."— Előadás másolata:

1 Pest megye helyzete a 2014- 2020 uniós költségvetési ciklusban, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 2015.09.22

2 Területfejlesztési koncepció - helyzetfeltárás Területfejlesztési koncepció – javaslattevő fázis Területfejlesztési program Integrált Területi Program Pest megye területfejlesztési tervezési tevékenysége 2012-2014 2012. november 2013. november 2014. június 2014. október Pest megye társadalmi- gazdasági helyzetértékelése hosszú távú jövőkép és célrendszer meghatározása partnerségen alapulva stratégia és operatív programok meghatározása 2020-ig, teljes tervezéssel a VEKOP-hoz illeszkedő 12 projektcsomag, 370 projekt Ágazati OP-k felé való betervezés 2014. június 2014. október ITP-hez kapcsolódó ágazati Javaslatok bemutatása Integrált Területi Program 2.0 2015. május Kiválasztási kritériumrendszer és indikátorvállalás

3 Partnerség a tervezési folyamat során A teljes folyamatot széles körű partnerségre építettük, önkormányzatok, gazdasági érdekképviseletek, vállalkozások, egyetemek, turizmus szervezetei, vidékfejlesztés intézményei, egészségügy intézményei, szakminisztériumok, Budapest, Érd, Több tucat fórumot tartottunk az elmúlt három év során, Érd, Cegléd, Pomáz, Kistarcsa, Szob, Aszód, Gyál, Nagykovácsi, Érd, Vecsés, Cegléd, Dabas, Projektgyűjtést folytattunk, kérdőíves felméréseket, interjúkat készítettünk, gazdaságfejlesztési megbeszéléseket, csoportokat szerveztünk a megyében, Személyes konzultációt kezdeményeztünk a fejlesztési elképzelések megismerése kapcsán valamennyi Pest megyei településsel az Integrált Területi Program megalkotásához, Intenzív egyeztetéseket folytattunk Budapesttel és a környező megyékkel is, A nyilvánosan közzétett munkaanyagok és hírek folyamatosan elérhetőek voltak a www.pestmegye.hu honlapon,

4 Megyei fejlesztési igények - települések Bel-, külterületi közúthálózat fejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztések Vízgazdálkodás javítása a felszíni vízelvezetés, belvíz-árvíz helyzet javításával Energiahatékonyság javítása, megújuló energiatermelés önkormányzati intézményeknél Településközpontok, települési alközpontok megújítása Oktatási alapintézmények fejlesztése Forrásigény mértéke 200 Milliárd Forint 85 Milliárd Forint 71 Milliárd Forint 57 Milliárd Forint

5 Megyei fejlesztési igények - vállalkozások A vállalkozások által tervezett fejlesztések jellege

6 Területfejlesztési Koncepció – Célrendszer

7 Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag) Szobi-, Aszódi-, Tápió-menti-,Ceglédi-, Dabas-dél-, Ráckeve dél térségek Közös jellemzők: -rossz megközelíthetőség, előregedő, képzetlen társadalmi összetétel, alacsony szolgáltatás színvonal, alacsony vállalkozás-sűrűség, az agrárgazdaság, élelmiszer-ipar térvesztése Ugyanakkor: - kiváló ökológiai és táji adottságok, Jó lehetőségek a turizmus, az agrár-és élelmiszergazdaság terén a megújuló energiahasznosítás, az egészség és az alkonygazdaságban, stb. Felzárkóztatásuk csak komplex megközelítéssel, a helyi adottságokra építve, az együttműködések javításával lehetséges. Koncepció – Kevésbé fejlett térségek

8 Koncepció – Galga mentére megfogalmazott célok A helyben foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése, vállalkozási övezetek kialakítása a mikrotérségi központokban (Aszódon, Turán, és Galgamácsán). Az M3-as autópálya biztosította térségi gazdasági kapcsolatok lehetőségének kihasználása Bag és Aszód térségében. Versenyképes mezőgazdaság kialakítása a Felső Galga mentén elsősorban a szántóföldi- az Alsó Galga mentén a kertészeti termelési adottságokra és tradíciókra építve. Természeti és környezeti adottságokhoz alkalmazkodó komplex turisztikai struktúra kialakítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása. Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkába állásának elősegítése. Geotermikus fejlesztési lehetőségek kiaknázása.

9 Területfejlesztési Program – Prioritásstruktúra 1.Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása 2.Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése 3.Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása érdekében 4.Települési infrastruktúra fejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért 5.Fenntartható, hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és természeti környezet kialakítása 6.Társadalmi innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 7.Testben és lélekben egészséges Pest megye

10 Területfejlesztési Programban rögzített fejlesztési szükségletek Projektcsomag neve: Galga mente (Aszódi) térség fejlesztése [GD3.c] Magas hozzáadott értéket előállítani képes élelmiszeripar kialakítása; Komplex turisztikai kínálat kialakítása; Közúti és közösségi közlekedési hiányosságok felszámolása; Ipari telephelyfejlesztés támogatása; Helyi kultúra-, és közösségek fejlesztése; Geotermikus energia felhasználásának növelése; A térség komplex fejlesztése szükséges, melyre véleményünk szerint a hat program egy időben történő alkalmazásával lehetünk jelentősebb hatással!

11 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Operatív Program neveOperatív Program rövid neve Tervezésért felelős szaktárca neve Forrás ~(Mrd Ft) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) VEKOPNGM~260 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) GINOPNGM~2.600 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) TOPNGM~1.077 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) EFOPEMMI~730 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, Kohéziós Alap) KEHOPNFM, VM~985 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (tervezhető alapok: ERFA, Kohéziós Alap) IKOPNFM~913 Vidékfejlesztési Program (tervezhető alapok: EMVA) VPVM~1.400 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program KÖFOPME~251 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (tervezhető alapok: EHTA) MAHOPVM~13

12 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

13 A Versenyképes Közép-Magyarország OP prioritásai

14

15 2014-2020 között Pest megyében forrást biztosító operatív programok VEKOP TKR VEKOP ágazati IKOPKEHOPVP Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Vállalkozások fejlesztéseinek támogatása (mentor, termelési eszközök, külpiacra jutás, együttműködések) K+I tevékenység támogatása Kulturális és természeti örökség helyszíneinek hasznosítása, élőhely fejlesztések Társadalmi felzárkózási programok Foglalkoztathatóság javítását elősegítő programok Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzése (M2 autópálya) NEM pályázható térségi szereplőknek Vizek (árvíz) okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Szemléletformálási programok Kutatás, fejlesztés, inováció Mezőgazdaság (Technológiai fejlesztés) Élelmiszeripar fejlődésének elősegítése (Magasabb minőségű élelmiszerek előállítása) Környezetvédelmi fejlesztések (Natura2000 terület kompenzációja) Erdészet (Erdősítés támogatása) Vidékfejlesztés ( Falvak megújítása, LEADER fejlesztések támogatása)

16 VEKOP TKR alá eső fejlesztési lehetőségek Pest megye a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján Integrált Területi Programot készít, Az ITP-n keresztül a megyének a VEKOP kilenc prioritástengelye közül három prioritástengelyen belül (1, 5, 6. prioritástengelyek) összesen négy intézkedés forráskeret felhasználásának tervezésére van lehetősége: Az Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatban dönt az egyes ITP-kről. Forráskeret (Mrd Ft) 1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében 5,7 2.Fenntartható közlekedésfejlesztés 1,8 3. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései 5,1 4. A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. 1,9 ÖSSZESEN14,5

17 VEKOP TKR alá eső fejlesztési lehetőségek Támogatható területek Nyertes pályázatok várható száma Pályázati felhívások megjelenésének várható ideje Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében Ipari park, iparterület fejlesztése5-8 2015. december Fenntartható közlekedésfejlesztés Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósító települések száma 3-10 2015. október Kerékpáros barát település1 Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztése 20 2015. október 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek fejlesztése 20 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek létrehozása 18-30 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek létrehozása 3 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. Szociális rehabilitáció3-4 2015. december

18 Regionális Támogatási Térkép (RAG) változása Nagyvállalat támint. Középvállalat támint. Kisvállalat támint. Pest megye010 %20 % 35%-os régióval határos 20 %30 %40 % 50%-os régióval határos 35 %45 %55 %

19 A következő hónapok (évek) tennivalói Elkészülnek a pályázati kiírások és várhatóan októberben meghirdetésre kerülnek a VEKOP forráskeretei, Az Operatív Program végrehajtása során is szoros együttműködés szükséges a települések és a megye között (pl. projekt előkészítés és menedzsment). Ezen túlmenően egymást segítve kell a megye (a régió), mint fejlesztési térség pozícióit javítani (befektetések vonzása, térségi-, települési gazdaságfejlesztési programok indítása, határon átnyúló kapcsolatok erősítése, lobbizás hazai forrásokért is. stb.) A megyei települések egymás közötti kapcsolatainak is erősödniük kell, a verseny helyett a kooperációra helyezve a hangsúlyt. Ebben a megye is igyekszik élen járni pl. Budapest vonatkozásában. Nem dőlhetünk hátra, belenyugodva abba, hogy kevés a forrás!

20 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 1052 Budapest, Városház utca 7. Kuszák Miklós ügyvezető Tel.: 233-6855 E-mail: kuszak.miklos@pestmegye.hu


Letölteni ppt "Pest megye helyzete a 2014- 2020 uniós költségvetési ciklusban, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program 2015.09.22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések