Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (támogatások önkormányzatok számára) Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (támogatások önkormányzatok számára) Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT."— Előadás másolata:

1 A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (támogatások önkormányzatok számára) Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG H-6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A. Iroda: 5400 MEZŐTÚR, PETŐFI TÉR 1. TEL.: +36 30 359 7435 Facebook: www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat. E-mail: agnes.barancsi@me.gov.hu www.szechenyi2020.hu Szászberek 2016. január 28.

2 Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Feladatai:  A politikai-,szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése  A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata  A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás  A legjobb gyakorlatok terjesztése  Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése

3 MNVH regisztrált tagjai – jelenleg közel 13.000 tag

4 Miért regisztráljon? Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat Szabad tagság – térítésmentes regisztráció Információhoz jutás Szakosztályok munkájában való részvételi lehetőség – prioritás tengelyek mentén Együttműködési lehetőségek Projektötleti felhívások megjelenése

5 http://www.mnvh.eu

6 6 https://www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat

7 Vidékfejlesztési Program (elfogadásra került) 7 2014-2020 Prioritások 1. kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás 2. az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3. élelmiszerláncok szervezése, termék feldolgozás 4. ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai sokféleség, tájak állapotának megőrzése 5. erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése 6. társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki területeken 2007-2013 Támogatási tengelyek I.tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely – LEADER

8 Legfontosabb célkitűzések  Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);  Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése;  Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;  Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem - vidéki településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések -  Tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;  Területi kiegyenlítés és fókuszálás; + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL) Fiatal Gazda (FIG) 8

9 Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest  Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett).  Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások (6 prioritás).  A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.  Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar)  Egyszerűsítés ₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) ₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása)  Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik 9

10 Egyszerűbb, hatékonyabb pályázati eljárások  Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)  Adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása  Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége  ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza  www.palyazat.gov.hu www.palyazat.gov.hu

11 VP források megoszlása 11

12 VP források - beruházások 12

13 VP források - beruházások 13

14 14 Állattenyésztés fejlesztése építési beruházás, gép- és eszközbeszerzés energiahatékonyság és megújuló energia trágyatároló agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Kertészet fejlesztése új, építéssel járó kertészeti technológia építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés ültetvénytelepítés és korszerűsítés öntözés agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Mezőgazdasági vízgazdálkodási, öntözésfejlesztési támogatások víztározók létesítése természetes szűrőmezők kialakítása meliorált utak kialakítása víztakarékos öntözési technológiák, öntözés- bővítés energiatakarékos öntözési technológiák agrár-innovációs operatív csoportok fiatal gazda Célok

15 15 Kisméretű terménytároló és szárító fejlesztési támogatások kis léptékű terménytárolók építése, meglévők fejlesztése kapcsolódó épített vagy mobil eszközök megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák Mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása (élip.) hozzáadott érték növelése erőforrás-hatékonyság javítása borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés) REL csoportok tagjainak beruházásai agrár-innovációs operatív csoportok projekt-beruházásai Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése és diverzifikáció A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Nem mezőgazdasági tevékenység továbbfejlesztése (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Célok

16 16 Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig) Jogosult települések a 6. prioritásban

17 17

18 Támogatások önkormányzatok számára  A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az önkormányzatok részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezeteket is jelenti.  Feltétel: 1)50% fölötti mezőgazdasági bevétel és 2)6000 STÉ termelési érték  Ezen szociális szövetkezetek „kollektív” beruházásnak minősülnek, ezért 10-20% plusz támogatásra lehetnek jogosultak.  Egyre több ilyen típusú szövetkezet jön létre. 18

19 Vidéki térség-specifikus eszközök Eszközök: 1)Nem mezőgazdasági tevékenység indítása 2)Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása 3)Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései 4)Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 5)Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései 6)LEADER ÚJ! ÚJ! A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás). 19

20 Vidéki térségek eszközei I. Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (Diverzifikáció, 6.2. művelet) Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység indítása. Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet. Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is! Témakörök:  Kézműves tevékenységek  Kisipari tevékenységek  Turisztikai szolgáltató tevékenységek  Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység Támogatás:  Induló mikrovállalkozások támogatása (40.000 euró átalány módon)  Üzleti terv alapján átalány (5 évre: két részletben 75-25%)  Az első kifizetést követő további igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. 20

21 Vidéki térségek eszközei II. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (Diverzifikáció, 6.4. művelet)  Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai (pl. kézműves, turisztika, stb.)  A fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re végzi. Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is! Témakörök:  Kézműves tevékenységek  Kisipari tevékenységek  Turisztikai szolgáltató tevékenységek Támogatás:  Támogatási intenzitás: 50-70% (max.: 100.000 EUR) 21

22 Vidéki térségek eszközei III. Együttműködések támogatása Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések (16.3. művelet) – konzorciális jellegű (a VP-ben ÚJ) Típusai: - Mezőgazdasági és mezőgazdasági típusú vállalkozások - Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági típusú vállalkozások (benne: együttműködési költségei és kis egyéni beruházások költségei is) A szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott együttműködések (16.9 művelet) - konzorciális Legalább 1 mezőgazdásági termelő és Legalább 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó (szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási, stb.) szereplő Eszközei: HH-csoport rehabilitációs bevonása, szemléletformálás és készségfejlesztések, marketingtevékenységek (első sorban a szolidáris célok népszerűsítése érdekében – „segítő vásárlás”) 22

23 Vidéki térségek eszközei IV. Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben (7.2. művelet) Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN! Pl.: helyi megújuló (mg-i vagy erdőgazdálkodási eredetű) energia-megoldásra való áttérés  Helyi külterületi közutak fejlesztése  Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése  Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények fejlesztése (funkcionalitás és fenntarthatóság, energiahatékonyság!!)  Településképet meghatározó épületek külső felújítása  Autonóm természet-közeli szennyvízkezelési megoldások 2000 LEÉ alatt  tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása Támogatható tevékenységek:  Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%  Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 150 millió Ft, intenzitás: 75-95%  Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, intenzitás: 50-65% 23

24 Vidéki térségek eszközei V. Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben (7.4. művelet) Az alintézkedés célja:  Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése  Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken  Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése  Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása  Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek:  Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (konyha+ előkészítés): max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése: max. 30 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés: max. 12 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése: max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95% 24

25 Vidéki térségek eszközei VI. LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (19.2. intézkedés)  IV. Tengely LEADER program „utódja”  HFS kidolgozásához és megvalósításához kapcsolódó támogatás  Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által kialakított műveletek és támogatási konstrukciók alapján meghirdetett pályázatok (IH-val együttműködés)  Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata is. LEADER (4 művelet): 1)helyi fejlesztési stratégiák készítése (minőségi kiválasztás: stratégiai fókusz, helyi szükségletek, valamiben újszerűség, a VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése) 2)helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás); 3)együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi együttműködéseken – pl. város- vidék); 4)szervezés és működés (feladat-finanszírozás) A 2)-ben a támogatási összeg max.: 240.000 €/ támogatott helyi projekt 25

26 26 REL – rövid ellátási lánc

27 http://www.mnvh.eu

28

29

30 Projektötleti témákról részletesebben Projektötleti témák:  LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (támogatások önkormányzatok számára) Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések