Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. számú Összevont Óvoda Heten egy nyelven. Küldetésnyilatkozatunk Hisszük és valljuk, hogy a gyerekek nevelése során megfelelünk azoknak az értékeknek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. számú Összevont Óvoda Heten egy nyelven. Küldetésnyilatkozatunk Hisszük és valljuk, hogy a gyerekek nevelése során megfelelünk azoknak az értékeknek,"— Előadás másolata:

1 I. számú Összevont Óvoda Heten egy nyelven

2 Küldetésnyilatkozatunk Hisszük és valljuk, hogy a gyerekek nevelése során megfelelünk azoknak az értékeknek, melyek elvárhatóak az óvodai neveléstől, mert:

3 családias jellegű kis óvodáinkban barátságos, derűs nyugalmat adó légkör megteremtésével neveljük gyermekeinket.

4 Szakmailag képesek vagyunk a legtöbbet nyújtani, mert: a játékon, mint elsődleges tevékenységen keresztül az egyéni képességfejlesztés előtérbe helyezésével,

5 az anyanyelvi kultúra sokoldalú fejlesztésével az óvodai élet napi folyamatában biztosítjuk gyermekeink fejlődését.

6 Ezen elveket megvalósítva az óvodáinkba járó gyermekek fizikai és lelki egyensúlya biztosíték a sikeres iskolakezdésre.

7 Összevont óvoda vezetője Szántóné Szabó Erzsébet Székhely: Szitás utca 99. Tel.: 06 (1) 287-0095 Email: szantoneszaboe@gmail.com

8 Tagóvodák: Csillag utca 1. Tagóvoda vezető: Várnai Józsefné Tel.: 06(1) 286-0030 E-mail: csillagutca1@gmail.com

9 Grassalkovich út 86. Tagóvoda vezető: Ilyés Zoltánné Tel.: 06(1) 287-1734 Email: grass.86ovi@gmail.com

10 Rézöntő utca 24. Tagóvoda vezető: Kristóf Gabriella Tel.: 06(1) 287-3678 E-mail: edespista@gmail.com

11 Szitás utca 99. Tagóvoda vezető: Egresiné Beck Zsuzsanna Tel.: 06(1) 289 – 0844 E-mail: szitasovoda99@gmail.com

12 Templom utca 10. Tagóvoda vezető : Verebényi Gáborné Tel.: 06 (1) 287-3093 E-mail: templom10ovi@gmail.com

13 Templom utca 167. Tagóvoda vezető: Sándor Józsefné Tel.: 06(1) 287-0133 Email: templom167ovoda@gmail.com

14 Személyi feltételek tagóvodai szinten Dolgozók: Óvodapedagógus (4 fő) / Tagintézmény vezető Pedagógiai asszisztens Dajka(2fő), Konyhai dolgozó (1fő)

15 Dokumentumok Az intézménnyel kapcsolatos dokumentumok minden óvodában megtalálhatók és megtekinthetők: SZMSZ- Szervezeti Működési Szabályzat PP- Pedagógiai program, Házirend Alapítványunk- Soroksár I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért (Adó 1%) Honlapon minden megtalálható : www.hetenegynyelven.hu

16 Az óvodák profiljai Német nyelvi nevelés: ismerkedés a nyelvvel mondókák, dalok, gyermekjátékok segítségével /Szitás Óvoda, Templom 10. Óvoda/ A többi tagóvodákban jelenleg hangsúlyozott területek az alábbiak: Kompetencia alapú nevelés: 4 modul köré épülő nevelés (Tűz, Víz, Levegő, Föld) /Rézöntő Óvoda, Templom 167. Óvoda/ Néphagyományokra épülő nevelés: minden évben más néphagyomány ápolása, elfeledett népi dalok, játékok, szokások felelevenítése, projektek /Grassalkovich Óvoda/ Ének zene és néptánc: az ének érzelmi hatásának kiemelése minden területen, hangszerhasználat /Csillag Óvoda/

17 A nevelési év rendje Nevelési év: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. Szorgalmi időszak: szeptember 1-jétől május 31-ig Nyári időszak: június 1-jétől augusztus 31-ig A nyári zárás időpontját a fenntartóval egyeztetve szabályozzuk nevelési évenként. A zárás időpontjáról a szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk. Az ügyeletek megszervezésének rendje zárás alatt, illetve a nevelés nélküli napokon: Az intézmény nyári, illetve téli zárásának ideje alatt lehetőséget biztosítunk ügyelet igénybevételére az összevont óvoda tagóvodáiban illetve a kerület egy másik, erre a célra kijelölt óvodájában. A nevelés nélküli napokon, valamint nyáron május 31-e után a gyermekeket összevont csoportban helyezzük el augusztus 31-ig. Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 6-tól délután 17-ig

18 Napirend szeptember 1-től május 31-ig 6:00 - 7:00 : Ügyelet, összevont csoport 7:00 – 11:45 : Játék a csoportszobában Testápolás Folyamatos reggeli Különböző tevékenységformák kezdeményezése Növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások Beszélgető kör, anyanyelvi játékok Egészségfejlesztő, szervezett mozgás, mozgásos játékok Játék a szabadban Séták, szabad mozgás 11:45 – 13:00 : Testápolás, ebéd 13:00 – 14:45 : Pihenés mesével 14:45 – 17:00 : Teremrendezés, testápolás Uzsonna Játék a csoportszobában, vagy az udvaron

19 Nyári napirend Június 1-től augusztus 31-ig 6:00 -7:00 : Ügyelet, összevont csoport 7:00 -11:30 : Gyülekezés az udvaron, csoportszobában Mosdóhasználat Folyamatos reggeli Játék, szabadon választott tevékenység Egészségfejlesztő, szervezett mozgás, mozgásos játékok 11:30 - 13:00 : Tisztálkodás, öltözködés Ebéd Mosdóhasználat 13:00 – 14:45 : Pihenés mesével 14:45 – 17:00 : Teremrendezés, testápolás, uzsonna Játék az udvaron vagy a csoportszobában

20 Tevékenység formák Verselés- mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése, védelme A környezet téri, formái, mennyiségi megismerése a tevékenységekben megvalósuló tanulás Munka jellegű tevékenységek

21 Kiemelt feladatunk: anyanyelvi nevelés Beszélgető kör Kommunikáció Illemszabályok Beszédkedv felkeltése, fenntartása Beszéd fejlesztés Beszédművelés

22 ALAPELLÁTÁS AZ ÓVODÁBAN TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA: o logopédiai szűrés o fejlesztő pedagógiai szűrés SZÜKSÉG SZERINTI ELLÁTÁS, szakemberek bevonásával:  logopédiai fejlesztés tanköteles korban  fejlesztő pedagógiai ellátás tanköteles korban  Mozgásfejlesztés  pszichológusi segítség nyújtás  SNI gyermekek fejlesztése, szakértői vélemény alapján  fiatalabb gyermekek (3-4 évesek) szűrése óvónő vagy szülő kérésére

23 Programok, ünnepek Hagyományos ünnepek:  Születésnapok  Szüreti napok, Márton-nap (németnemzetiségi óvodák)  Mikulás  Karácsonyvárás  Farsang  Anyák napja, évzáró  Madarak és Fák napja  Gyermeknap  Búcsúztató- iskolába készülő gyermekeknek  Kihívás napja  Nemzeti ünnep- március 15-i megemlékezés  Környezetvédelemmel kapcsolatos ünnep / egy világnap évente/  Egyéb rendezvények : Kirándulások, színházi előadások

24 Fórumok Családlátogatás: ismerkedés céljából Beszoktatás: augusztus utolsó hetében 3 nap. Délelőttönként 9:00-10:30 óráig várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket. Szülői értekezlet: évente 2x Fogadó óra: igény szerint, gyermek fejlődéséről, esetleges problémákról. Szülő is kérhet fogadóórát. Nyílt napok: óvodánként változó (családi hét, ismerkedő délután, nyílt délelőttök, kézműves délután) Nyílt ünnepek: óvodánként változó (Mikulás, Karácsony, Farsang, Évzáró, Anyák napja, Gyereknap).

25 6 ÉVES KORTÓL ISKOLA 3-6 ÉVES KORIG ÓVODA 0-3 ÉVES KORIG CSALÁD GYERMEK FEJLŐDÉSE

26 Az óvoda kapcsolatrendszere Az óvoda és a család kapcsolata: Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Az óvoda körültekintően szervezi meg az együttműködés formáit. Formái: Beiratkozás, környezettanulmány, beszoktatás, családlátogatás, nyílt délelőtt, családi hét, munkadélután, szülői értekezlet, fogadó óra Az óvoda és a bölcsőde kapcsolata: Formái: Az óvodavezető részt vesz az óvodai beiratkozások előtt a bölcsődei szülői értekezleten. Egyeztetés a bölcsödéből átkerülő gyermekek fejlettségi szintjéről.

27 Kerületi óvodák o Ovi kupa o Sport délelőtt Tagóvodák: o Madarak, fák napja megszervezése, lebonyolítása Az óvoda és az iskola kapcsolata Formái: Ősszel az óvónők meglátogatják az 1. osztályos gyerekeket Tavasszal óralátogatásra mennek az óvónők az iskolába menő gyerekekkel Zenei bemutató évente egy alkalommal – Tücsök zene Az iskolák bemutatkoznak a nagycsoportos szülői értekezleten – Táncsics M. Művelődési ház

28 Pedagógiai Szakszolgálat: Segítséget adnak a speciális nevelést igénylő feladatok megoldásában. Formái: o szakmai kapcsolat tartása pszichológussal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal, további szakemberekkel, o szűrővizsgálatok elvégzése Családsegítő: Segítséget ad a veszélyeztetett gyermekek gondozásba vételében, a családgondozásban. Formái: o gyermekvédelmi megbízottak összejövetelei o egyéni személyre szabott segítségadás o felvilágosító előadások szervezése o konferenciák

29 Közművelődési intézmények: Az intézmények kínálatából úgy válogatunk, hogy elősegítsük a nevelési feladatok sokoldalú megoldását. Formái:  gyermekműsorok  könyvtárlátogatások  kiállítás Egészségügyi intézmények: Formái: o szűrővizsgálat a gyermekorvosi rendelőben tanácsadás keretében a szülő jelenlétében o a gyermekek, személyi higiénéjének ellenőrzése negyedévente

30 Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal: Bekapcsolódunk a német nemzetiségi csoportok hagyományainak ápolásába, a multikulturális értékek közvetítése érdekében.  Karácsonyi fellépés  Szüreti felvonulás  Márton nap a tájházban Egyéb intézmények Junior vendéglátó Zrt.: o Gyermekétkeztetést biztosítja o Évente egyszer tájékoztatást kapunk az új előírásokról, változásokról o Folyamatosan érdeklődnek a gyerekek étkezési szokásairól, a bevezetett újdonságok beválásáról.

31 Mottónk: AZ ÓVODA A GYERMEKEK SZÁMÁRA SZERVEZETT INTÉZMÉNY, CSAKIS A GYERMEKEK ÉRDEKÉT LEHET SZEM ELŐTT TARTANI.


Letölteni ppt "I. számú Összevont Óvoda Heten egy nyelven. Küldetésnyilatkozatunk Hisszük és valljuk, hogy a gyerekek nevelése során megfelelünk azoknak az értékeknek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések