Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felvételi 2012 Tájékoztatás 2012. 01. 20.. A tájékoztatás célja Az alábbiakban a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felvételi 2012 Tájékoztatás 2012. 01. 20.. A tájékoztatás célja Az alábbiakban a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések."— Előadás másolata:

1 Felvételi 2012 Tájékoztatás 2012. 01. 20.

2 A tájékoztatás célja Az alábbiakban a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések című kiadványok kiegészítéseként megjelent jelen tájékoztatás tartalmát ismertetjük. A tájékoztatás a 2011. december 15-én megjelent Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványok olyan kiegészítő, illetve módosított információit tartalmazza, amelyeket az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tett indokolttá.

3 Hivatalos kiegészítés I. A Hivatalos kiegészítés 2012. január 31-én fog megjelenni elektronikus formában a www.kormany.hu, a www.oh.gov.hu, valamint a www.felvi.hu honlapokon. A Hivatalos kiegészítés komplex módon fogja tartalmazni a felsőoktatási intézmények által kért módosításokat, kiegészítéseket, valamint törléseket, tehát a Hivatalos kiegészítés a jelen tájékoztatáshoz képest még több, a jelentkezéshez szükséges információt fog tartalmazni. www.kormany.huwww.oh.gov.huwww.felvi.hu

4 Hivatalos kiegészítés II. FIGYELEM! Amennyiben a 2012. január 31-én megjelenő Hivatalos kiegészítés táblázatai nem tartalmaznak valamely, a 2011. december 15-én megjelent Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványokban meghirdetett képzést, úgy az a képzés nem indul. A jelentkezési lapon megjelölhető meghirdetett képzések tekintetében tehát ezek a kiadványok az irányadók (e-felvételiben a legördülő menüben már nem lehet kiválasztani a mégsem induló képzéseket).

5 A felsőoktatás finanszírozása A.) államilag támogatott képzés: a képzés teljes költségét az állam fizeti B.) állami részösztöndíjjal támogatott képzés: a képzés 50%-át fizeti az állam C.) önköltséges képzés: a képzés költségeit a hallgató viseli

6 Az állami ösztöndíjas/részösztöndíjas képzésre jogosultak Állami ösztöndíjjal, illetve állami részösztöndíjjal támogatott képzésben nem mindenki jogosult részt venni, a jogosultságot elsősorban az állampolgárság, illetve az ehhez kapcsolódó menekültügyi, bevándorlásügyi státusz, valamint az esetlegesen a felsőoktatásban korábban, államilag támogatott képzésben folytatott tanulmányok befolyásolhatják.

7 Az állami ösztöndíjjal/részösztöndíjjal folytatható tanulmányok egy személy – állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott felsőoktatási szak-, alap-, valamint mesterképzésben – 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún. támogatási idő. Amennyiben a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges képzési formában folytathatja.

8 A támogatási idő felhasználása A 12 félévbe beleértendő a felsőoktatási szakképzés (a korábban, tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés nem!), alapképzés, egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés keretében folytatott tanulmányok. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév lehet. Speciális esetekben – például azoknál az egységes, osztatlan képzéseknél, ahol a képzési és kimeneti követelmények szerint a képzési idő 10 félévnél hosszabb – a támogatási idő jogszabálynál fogva megnő, illetve pl. a fogyatékossággal élők esetében a támogatási idő megnövelhető.

9 A támogatási idő felhasználása II. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, vagyis ha valaki egy 6 féléves képzési idejű állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, de azt ténylegesen 6+2=8 félévnél tovább folytatja, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

10 A támogatási idő felhasználása III. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben kizárólag párhuzamosan vehet részt és a párhuzamos támogatott féléveket egyenként és nem egyként kell számítani, azaz a párhuzamosan támogatott félévek összeadódnak.

11 Jelentkezés és besorolás a különböző finanszírozási formákra Mit kell megjelölni a finanszírozási forma oszlopban? A = államilag támogatott képzés K = állami részösztöndíjas képzés önköltséges képzés

12 Az állami részösztöndíjas képzés Az állami részösztöndíjas finanszírozási formában vállalni kell az önköltség felének a megfizetését, ezért az a jelentkező nyerhet felvételt, aki „K” betűjeles képzési formát jelölt meg a műszaki, a természettudomány, vagy az informatika képzési területekhez tartozó valamely alapképzési szakot, vagy a földmérő és földrendező mérnök, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vagy az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakok közül valamelyiket jelölte meg felvételi pontszáma alapján bekerül az állami részösztöndíjas keretbe a hallgatói szerződés aláírásával az önköltséges képzés helyett az állami részösztöndíjjal támogatott képzési formát választja

13 A finanszírozási formák közötti átsorolás az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel az első tanévre szól tanév végén az adott felsőoktatási intézmény rangsort állít fel a hallgatók tanulmányi teljesítményét figyelembe véve, és átsorolja a hallgatókat az eltérő finanszírozási formák között. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

14 A hallgatói szerződés A felsőoktatási törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele a hallgatói szerződés megkötése.

15 A hallgatói szerződés A hallgatói szerződés aláírása a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás feltétele, a jelentkező a kézhezvételtől számított nyolc napon belül köteles egy eredeti, általa aláírt példányt az Oktatási Hivatalnak megküldeni ahhoz, hogy állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas képzésben részt vehessen. További egy eredetei, aláírt példány a felsőoktatási intézménynek kell átadni. A hallgatói szerződés megszűnik, amennyiben a magyar állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas hallgató szerződéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól a hallgatói szerződésekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint mentesült.

16 A hallgatói szerződés által megszabott kötelezettségek A.) meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet B.) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony), vagy

17 A hallgatói szerződés által megszabott kötelezettségek C.) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj vagy állami részösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az első pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy

18 A hallgatói szerződés által megszabott kötelezettségek D.) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíjnak vagy állami részösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a második pont szerint hazai munkaviszonyt.


Letölteni ppt "Felvételi 2012 Tájékoztatás 2012. 01. 20.. A tájékoztatás célja Az alábbiakban a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések