Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA BEMUTATÁSA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA BEMUTATÁSA."— Előadás másolata:

1 A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA BEMUTATÁSA

2 A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA 2008. július 1. SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLFY JÁNOS MŰSZERIPARI ÉS VEGYIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÍTÉSZETI, FAIPARI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

3 A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA 4 tagintézményből áll4 tagintézményből áll 6 telephelyen működik6 telephelyen működik Közel 2.500 diák, 230 tanár, 70 technikai dolgozóKözel 2.500 diák, 230 tanár, 70 technikai dolgozó Egy OM azonosítóval rendelkezik (201165)Egy OM azonosítóval rendelkezik (201165)

4 A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Nappali, esti, levelező tagozat Szakiskolai, szakközépiskolai, technikus képzés Szakiskolai, szakközépiskolai, technikus képzés Főiskolai képzés, a Kecskeméti Főiskola GAMF karának kihelyezett tagozata Főiskolai képzés, a Kecskeméti Főiskola GAMF karának kihelyezett tagozata A Szolnoki Főiskola Műszaki karának gyakorlati A Szolnoki Főiskola Műszaki karának gyakorlati képzése képzése Felnőttképzés: Felnőttképzés: több mint 250 szakma regisztrálttöbb mint 250 szakma regisztrált

5 Igazgatóság Hicsó György igazgató Pápai Sarolta Zita közismereti tárgyakért felelős igazgatóhelyettes Szekeres János felnőttképzésért felelős igazgatóhelyettes Kiss Ferenc szakmai tárgyakért felelős igazgatóhelyettes Nagy Gyula műszaki-gazdasági igazgatóhelyettes

6

7 2014/2015. tanévre tervezett beiskolázás

8 Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény P á lyav á laszt á si ny í lt nap:2013. november 26. 9.00 ó ra P á lyav á laszt á si sz ü lői é rtekezlet:2013. november 26. 17.00 ó ra Szakk ö z é piskolai k é pz é sTagozatk ó d K ö zleked é s szakmacsoport 11 Felv é teli pontsz á m í t á s 50 % K ö zponti í r á sbeli eredm é ny 50 % Á ltal á nos iskolai eredm é ny (magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, idegen nyelv, technika tant á rgyak 7. é v v é gi 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n) Tervezett megszerezhető szakk é pes í t é s é retts é gi ut á n: aut ó szerelő aut ó elektronikai műszer é sz Szakiskolai k é pz é s (3 é ves szakk é pz é s)Tagozatk ó d Hegesztő12 É p ü let é s szerkezetlakatos 13 Karossz é rialakatos 14 Villanyszerelő15 Felv é teli pontsz á m í t á s 100 % á ltal á nos iskolai eredm é nyek ((magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, technika, rajz tant á rgyak 5., 6., 7. é v v é gi é s 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n)

9 Építészeti, Faipari Tagintézmény P á lyav á laszt á si ny í lt nap: 2013. november 14. 8.00 ó ra Szolnok, S á rk á ny ú t 6. 2013. december 12. 9.00 ó ra Szolnok, Petőfi ú t 1. P á lyav á laszt á si sz ü lői é rtekezlet: 2013. november 20. 16.00 ó ra Szakk ö z é piskolai k é pz é sTagozatk ó d Faipar szakmacsoport (katonai alapismeretek) 21 Felv é teli pontsz á m í t á s 50 % K ö zponti í r á sbeli eredm é ny 50 % Á ltal á nos iskolai eredm é ny (magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, idegen nyelv, rajz tant á rgyak 7. é v v é gi é s 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n) Tervezett megszerezhető szakk é pes í t é s é retts é gi ut á n: Faipari technikus Szakiskolai k é pz é s (3 é ves szakk é pz é s) Tagozatk ó d Asztalos22 Kőműves é s hidegburkol ó 23 Á cs 24 Festő, m á zol ó é s tap é t á z ó 25 sz á raz é p í tő 26 Felv é teli pontsz á m í t á s 100 % á ltal á nos iskolai eredm é nyek (magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, rajz tant á rgyak 7. é v v é gi é s 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n)

10 Jendrassik György Gépipari Tagintézmény P á lyav á laszt á si ny í lt nap:2013. november 28. 8.00 ó ra 2013. december 3. 8.00 ó ra P á lyav á laszt á si sz ü lői é rtekezlet:2013. november 28. 16.30 ó ra 2013. december 3. 16.30 ó ra Szakk ö z é piskolai k é pz é sTagozatk ó d Informatika szakmacsoport31 K ö zleked é s szakmacsoport 32 G é p é szet szakmacsoport 33 Felv é teli pontsz á m í t á s 50 % K ö zponti í r á sbeli eredm é ny 50 % Á ltal á nos iskolai eredm é ny (magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, idegen nyelv, fizika tant á rgyak 7. é v v é gi é s 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n) Tervezett megszerezhető szakk é pes í t é s é retts é gi ut á n: CAD-CAM informatikus K ö z ú ti k ö zleked é s ü zemvitel- ell á t ó G é pgy á rt á stechnol ó giai technikus

11 Pálfy-Vízügyi Tagintézmény P á lyav á laszt á si ny í lt nap:2013. november 21. 9.00 ó ra 2013. november 25. 9.00 ó ra P á lyav á laszt á si sz ü lői é rtekezlet: 2013. november 21. 16.30 ó ra 2013. november 23. 10.00 ó ra Szakk ö z é piskolai k é pz é sTagozatk ó d Vegyipar szakmacsoport41 K ö rnyezetv é delem-v í zgazd á lkod á s szakmacsoport 42 Informatika szakmacsoport43 É p í t é szet szakmacsoport 44 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 45 Felv é teli pontsz á m í t á s 50 % K ö zponti í r á sbeli eredm é ny 50 % Á ltal á nos iskolai eredm é ny (magyar nyelv é s irodalom, matematika, t ö rt é nelem, idegen nyelv, fizika/k é mia tant á rgyak 7. é v v é gi é s 8. f é l é vi eredm é nyek alapj á n) Megjegyz é s: K ö rnyezetv é delem-v í zgazd á lkod á s szakmacsoport: a fizika/k é mia mellett a biol ó gia tant á rgy eredm é ny é t is lehet v á lasztani. É p í t é szet szakmacsoport: a t ö rt é nelem helyett a rajz is v á laszthat ó. Tervezett megszerezhető szakk é pes í t é s é retts é gi ut á n: Vegyipari technikus K ö rnyezetv é delmi technikus V í z ü gyi technikus Informatikai rendszergazda Automatikai technikus Magas é p í tő technikus Elektronikai technikus

12 Szakképzés Szakközépiskola:szakmacsoportos képzés  9 - 10. évfolyam – szakmai orientáció  11 – 12. évfolyam – szakmai alapozó  Beszámítás Szakiskola:szakképesítésre felkészítő képzés  3 éves szakképzés: „duális” „előrehozott”

13 A tanulói életpálya:szakiskola „Magyar duális” képzés Alapja: Szakképzési Törvény 77 szakképesítésben indítható ez a képzési forma Iskolánk a - hegesztő, - kőműves és hidegburkoló; - asztalos; - ács; - festő, mázoló és tapétázó; - szerkezetlakatos - villanyszerelő szakképzésben vezette be.

14 A tanulószerződés Mi a tanulószerződés? A tanulószerződés egy olyan gyakorlati képzést, gyakorlati képzőhelyet biztosító dokumentum, amely valamilyen gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre. Melyek az előnyei? - A tanuló havonta pénzbeli juttatást (fizetést) kap, ami nem lehet kisebb, mint a minimálbér 20%-a. Ezt a teljesítménynek megfelelően félévente emelni kell. - Kiegészítő juttatás is szerezhető, ha a tanuló hiányszakma megszerzését tűzte ki célul. Ez a plusz pénzbeli juttatás a minimálbér 20%-a lehet. - A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult - A tanulószerződés idejét beleszámítják a szolgálati időbe. A Szakképzési törvényből adódó változás: - Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. - Eddig csak a 10. évfolyamtól lehetett kötni - Csak a szakiskolai képzésre vonatkozik a változás Szigorú feltételei vannak: –csak a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében –ezt a gazdasági kamara ellenőrzi Vagy továbbra is iskolai tanműhelyben

15 Hiányszakmák Az Észak –Alföldi Régió kiemelt ösztöndíjas szakmái intézményünkben: Ács-állványozó Hegesztő Szerkezetlakatos Villanyszerelő

16 Az ösztöndíjrendszer működési elvei Alanyi jogon tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek Az ösztöndíj folyósítása független a tanulószerződés alapján fizetett juttatásoktól Feltétel: támogatott szakmára történő jelentkezés (ezek kijelölése az RFKB feladata) Az ösztöndíj mértéke: A tanulmányi eredményük miatt ösztöndíjban nem részesíthető 2,5 alatti átlageredményt elérő tanulók szakmai kompetenciafejlesztésben vehetnek részt.

17 Felvételi Tanév rendje szerint (47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete) –Jelentkezés a központi felvételi vizsgára –Központi írásbeli felvételi vizsga –Jelentkezési lapok leadása –Szóbeli meghallgatás –Felvételi jegyzék –Módosítás –Végeredmény –Tanulók értesítése

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.szolmusz.hu www.szolmusz.hu


Letölteni ppt "A SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA BEMUTATÁSA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések