Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló elemzése. A gazdasági elemzések  A vezetői döntéseket előkészítő, tervadatokkal, tervszámokkal végrehajtott ún. prospektív elemzések (előzetes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló elemzése. A gazdasági elemzések  A vezetői döntéseket előkészítő, tervadatokkal, tervszámokkal végrehajtott ún. prospektív elemzések (előzetes."— Előadás másolata:

1 Beszámoló elemzése

2 A gazdasági elemzések  A vezetői döntéseket előkészítő, tervadatokkal, tervszámokkal végrehajtott ún. prospektív elemzések (előzetes vizsgálatok) azt a célt szolgálják, hogy megalapozott intézkedéseket hozhasson a vezetés.  A végrehajtás szakaszában végzett operatív elemzés célja az optimális végrehajtás biztosítása.  Az időszak végi (revíziós jellegű, visszatekintő, retrospektív) elemzés a feladatok végrehajtását követően, utólag elvégzett áttekintés, értékelés, mely a múlt hibáinak és erényeinek tisztázásával a következő év(ek) reális tervezését segíti elő.

3 A gazdasági elemzések tartalmuk szerint  Vagyoni helyzet elemzése a mérleg vertikális (az eszközöket és a forrásokat külön-külön) és horizontális (az eszközöket és a forrásokat egymáshoz viszonyítva) vizsgálatát jelenti.  Pénzügyi elemzés a likviditással és cash flow kimutatással, míg a  Jövedelmi helyzet elemzése az eredmény és a költségek alakulásával kapcsolatos vizsgálatokat jelenti.

4 Elemzési módszerek  Deduktív (egészből a részek felé) elemzés az átfogóbb eredményekből kiindulva a részeredmények felé haladunk a vizsgált jelenséget elemeire bontjuk, majd ezeket részelemekre figyelemmel kell lenni az ok-okozati összefüggésekre is. Ezt nevezzük átfogó elemzésnek. Mérlegnél az egyes eszköz és forráscsoportok belső arányainak vizsgálata, mutatószámokkal történő elemzés  Induktív (részelemekből az egész felé) elemzés az egyszerűbb tevékenységekből az átfogóbb, összetettebb felé halad a vizsgálat a részelemekből indulunk ki (pl. munkaműveletek, munkafolyamatok, stb.) az összefüggések ismeretében, kalkulációk készítésével jutunk el a jelenségek elemeihez, majd a jelenséghez. Ezt a módszert nevezzük részletes elemzésnek. Mérlegnél az egyes mérlegtételek alakulásának részletes elemzése.

5 Milyen információkat rejt a beszámoló? 1. Az eszközök összetétele 2. A saját és idegen tőke aránya 3. A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek 4. Adósságállomány (hosszú lejáratú kötelezettségek) 5. Likviditás ( pénzügyi helyzet) 6. Tőkeellátottság ( a befektetett eszközök fedezettsége saját tőkével és hosszúlejáratú kötelezettségekkel)

6 Milyen információkat rejt a beszámoló?

7 A vagyoni helyzet elemzése  Az elemzés tárgya Az eszközök és források összetétele A vagyon változása Eszközök és források lejárati összhangja  Vagyoni helyzet elemzésének módszerei Abszolút eltérések módszere Relatív eltérések módszere  vertikális  Horizontális

8 Vertikális mutatók-eszközök Pl.: Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök * 100 Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgó eszközök * 100 Összes eszköz Ingatlanok aránya Ingatlanok Tárgyi eszközök * 100 Forgóeszközök aránya a befektetett eszközökhöz Forgó eszközök * 100 Befektetett eszköz

9 Vertikális mutatók-források Pl.: Saját tőke aránya (tőkeerősség) Saját tőke * 100 Összes forrás Kötelezettségek aránya (idegen források aránya) Kötelezettségek * 100 Összes forrás Idegen forrás és a saját vagyon aránya, tőkeáttételi mutatók. Szállítók és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya. Tőke növekedési ráta (saját tőke növekedésének mértéke) MSZE *100 Jegyzett tőke

10 Horizontális mutatók ( eszközök forrásfedezettsége, eszközök forrásigényessége ) Pl.: Eszköz igényességi mutató (tőkemultiplikátor) Eszközök összesen * 100 Saját tőke Tőkeellátottsági mutató Saját vagyon * 100 Készletek+Tárgyi eszközök nettó értéke Rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége Forgó eszközök * 100 Rövid lej. Köt Szállítók fedezettségi mutatója: vevők *100 szállítók

11 Likviditás elemzése - Likviditási mérleggel ESZKÖZÖKFORRÁSOK I. Likvid eszközök  pénzeszközök  egyes értékpapírok II. Mobil eszközök  követelések  értékpapírok III. Mobilizálható eszközök  készletek IV. Immobil eszközök  befektetett eszközök I. Lejárt tartozások (azonnal esedékes tartozások) II. Rövid időn belül esedékes tartozások III. Éven túl esedékes tartozások IV. Vissza nem fizetendő források  saját tőke

12 Likviditás elemzése - mutatószámokkal Forgóeszközök Likviditási ráta = ______________________________ Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Likviditási gyorsráta = _____________________________ Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Likvid értékpapírok Pénzhányad = _____________________________________ Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Időtartam mutató (nap)=________________________________ Napi átlagos működési kiadások

13 Adóssági és hitelképességi (tőkeáttételi) mutatók Saját tőke Tőkeellátottság = __________________ Eszközök összesen Kötelezettségek Eladósodottság aránya = _______________________ Eszközök összesen Kötelezettségek Idegen tőke aránya= _______________________ Saját tőke Adózott eredmény + Értékcsökkenési leírás összege Adósság visszafizető képesség = ____________________________________________ Kötelezettségek

14 Hatékonysági mutatók A hatékonyság az erőforrások felhasználásának gazdaságossága, a nemzetgazdaság, a vállalat, az egységek szintjén vizsgálható. A tevékenységek hatékonysága függ az egyes elemek hatékonyságától és a tevékenységek arányaitól. Hatékonyság= Hozam/Felhasznált erőforrás Forgótőke-szükséglet Működési finanszírozási igény =_________________________ Árbevétel Egységnyi időszak átlagos árbevétele Készletek forgási sebessége = ______________________________________ Egységnyi időszak átlagos készletértéke Árbevétel 1 alkalmazottra eső árbevétel = ________________________________ alkalmazottak átlagos létszáma

15 Jövedelmezőség Jövedelmezőség: a gazdálkodók működésének eredményességét fejezi ki lényege: eredményelemzés  eredményre ható tényezők  eredményhányadok  eredmény hatása a működésre  Beruházási, finanszírozási döntések hatékonysága (a befektetők jövedelem elvárások fejében döntenek a befektetés mellet)  Tulajdonosi elvárások  Vállalkozás fejlődése Jövedelmezőség = Eredménykategória / Vetítési alap

16 Jövedelmezőségi mutatók Eredménykategóriák: üzemi tevékenység eredménye szokásos vállalkozási nyereség adózott eredmény mérleg szerinti eredmény fedezeti összeg Vetítési alap: értékesítés nettó árbevétele árbevétel + bevétel saját tőke összege lekötött eszközök nettóértéke + készletek összes eszközérték bérköltség személyi jellegű ráfordítások átlagos állományi létszám

17 Jövedelmezőségi mutatók Adózott eredmény Árbevétel-arányos adózott eredmény = ______________________ (ROS-return on sales) Árbevétel Adózott eredmény Sajáttőke-arányos adózott eredmény = ______________________ (ROE-return on equity) Saját tőke Azt fejezi ki, hogy milyen jövedelmezően működteti a tulajdonosi tőkét a vállalkozás. Adózott eredmény Eszköz-arányos adózott eredmény = ____________________________ (ROA-return on assets) Összes eszközállomány Az eszközállomány működtetésének hatékonyságát mutatja

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Beszámoló elemzése. A gazdasági elemzések  A vezetői döntéseket előkészítő, tervadatokkal, tervszámokkal végrehajtott ún. prospektív elemzések (előzetes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések