Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2013/2014. tanévben. KIFIR működése 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2013/2014. tanévben. KIFIR működése 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi."— Előadás másolata:

1 A 2013/2014. tanévben

2 KIFIR működése 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. 40/2013.(VI.4.)EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 3 sz. melléklete. A felvételi eljárás tanévre szóló feladatairól és a határidőkről 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

3 Mit kell tudni a szülőknek és a tanulóknak? Segítség: www.oktatás.hu kifir@oh.gov.huwww.oktatás.hu kifir@oh.gov.hu OM azonosító és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2014/2015. tanévre

4 Középfokú intézmények Tanulmányi területek meghatátozása a KIFIR-ben 2013. szeptember 30- áig. Az OH ez alapján elkészíti a hivatalos jegyzéket. A középiskola elkészíti a felvételi tájékoztatóját és nyilvánosságra hozza 2013. október 31- éig.

5 A felvételi eljárás elemei Beiskolázás történhet: az általános iskolai tanulmányi eredmények, + központi írásbeli felvételi, + szóbeli meghallgatás, + speciális igények (sport, művészeti alkalmassági vizsgák) alapján.

6 Felvételi elemei Írásbeli vizsga eredménye minimum 50%. A középis- kola választhat, hogy melyik tárgyból kéri az ered- ményt (vagy a beszámításuk súlya eltérő lehet, de összesen minimum 50 %) Szóbeli eredménye maximum az elérhető pontszám 25 %-át teheti ki. Alkalmassági vizsga pontszámként nem számítható be.

7 Tanulmányi eredmények számítása: Bizonyítvány és félévi értesítő alapján Nem számítható be a nyelvvizsga, sportverseny, ami elválasztható az iskolától Magatartás és szorgalom sem számítható be A fenti kereteken belül a középfokú iskola maga döntheti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, és azokból hogyan képez pontszámot saját felvételi eljárásában, azonban a felvételi tájékoztatóban minden erre vonatkozó szabályt köteles nyilvánosságra hozni.

8 Központi írásbeli vizsgák: Általános tantervű iskolák Tehetséggondozó központok 6 és 8 évf. gimnáziumok, ha az előző években 1,5 szeres volt a jelentkezés Amennyiben az intézmény valamely tanulmányi területénél előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt, mindkét tantárgyból köteles megszervezni azt. A tanuló teljesítményének értékelését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhat- ja.

9 Központi írásbeli vizsgák Amennyiben az intézmény valamely tanulmányi területénél előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt, mindkét tantárgyból (magyar nyelv; matematika) köteles megszervezni azt. A tanuló teljesítményének értékelését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

10 Jelentkezés 2013. dec. 10-ig a www.oktatás.hu honlapról letölthető TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával.www.oktatás.hu A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. SNI előnyök- a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt.

11 Központi írásbeli vizsgák Központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok. Országosan egységes eljárásrend. Nem tantárgyi tudást, hanem kompetenciákat mér, melyek a továbbtanuláshoz szükségesek. Feladatlaponként 45 perc - 10 feladat; 15 perc szünet. 50-50 pontot lehet elérni.

12 Központi írásbeli vizsgák: Előző évek feladatai és megoldásai: www.oh.gov.hu a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Korábbi beiskolázási időszak adataiwww.oh.gov.hu

13 Központi írásbeli vizsgák időpontjai 2014. jan. 18. 10 óra, pótló írásbeli vizsga: 2014. jan. 23. 14 óra (csak orvosi igazolással, komoly indokkal), személyazonosításra alkalmas igazolvány (diák, vagy személyi), körző,vonalzó és szögmérő használható, számológép, telefon használata tilos.

14 Megtekintés, észrevételezés Igazgató által megjelölt helyen és időben, a vizsgát követő 8 napon belül, egy munkanapon. Kérésre másolatot köteles készíteni az iskola (kérhet érte pénzt). Lehet fényképezőgéppel is másolatot készíteni. Észrevétel a következő munkanap 16 óráig tehető - a középiskola igazgatójának címezve -, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén.

15 Eredmények közzététele 2014. febr. 6-ig kell hivatalos Értékelő lapot kiállítani:vizsga részletes eredményeit tartalmazza, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített. Az értékelő lapot minden tanulónak át kell adni.

16 Szóbeli meghallgatás 2014. febr. 18 - márc. 7. Témakörei és kérdési a NAT általános iskolai követelményrendszerére, az iskola pedagógiai programjában meghatározott és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjaival együtt az intézmény felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek. Szóbeli vizsgákra a középiskola legalább három napot köteles kijelölni.

17 Középfokú felvételi eljárás folyamata: Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. Dokumentumcsomag részei: Jelentkezési lapok Tanulói adatlapok Módosító tanulói adatlapok Kitöltési útmutatók

18 Középfokú felvételi eljárás folyamata Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány iskolába jelentkezni óhajt a tanuló. Tanulói adatlapból kettőt kell kitölteni (egy példány marad az iskolában, egy példányt elküld a Felvételi Központnak).

19 Jelentkezési lapok és tanulói adatlapok kitöltése Annyi jelentkezési lapot, ahány iskolába jelentkezni óhajt (elektronikusan kerül kitöltésre,, a kódok automatikusak- mesterjelszó kezelőben kiadott jogosultság alapján általában az osztályfőnök) Pótlapot kell kitölteni, ha 8, vagy annál több intézményt kíván megjelölni Tanulói adatlapból kettőt (egy pd marad az iskolában, egy pd-t elküld a Felvételi Központnak)

20 Jelentkezési lap: Tanuló személyes adatai Az általános iskolai tanulmányi eredmények Egyéb információk (pl. kollégium, menza, tanult nyelv) Legfontosabb adatok Valamennyi mező kitöltendő Jelige magadása lehetséges (Jelige a felvételi vizsgán is megadható) Ha a tanuló nem ad meg jeligét, a középfokú iskola a tanuló oktatási azonosító számával teszi közzé a felvételi vizsgán elért eredményeket.

21 Kinek kell kitölteni? Minden tanköteles, nyolcadik osztályos tanulónak Aláírások: szülők, tanuló, osztályfőnök, igazgató. Elvált szülők esetén a gondviselő szülőnek van tájékoztatási kötelezettsége

22 Tanulói adatlap Rangsorolni kell a tagozatokat (OM azonosító, telephely kód, tanulmányi terület kód). Ez a lap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be, a középiskola döntését nem befolyásolja. Ez alapján készül a felvételi jegyzék, melybe a középiskolák igazgatói beírják döntésüket (rangsorban elfoglalt hely, vagy az elutasítás ténye). Középiskola nem kérhet tájékoztatást a sorrendről.

23 Célszerűség Egy adott iskolába szeretne bekerülni adott iskola tanulmányi területeit kell egymás után feltüntetni. Adott terület a fontos azonos tanulmányi területeket kell rangsorolni.

24 Határidők Jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok általános iskolai továbbításának határideje: 2014. február 14. Amennyiben olyan tanulmányi területre is jelentkezik a tanuló, amelyhez a középiskola kéri a központi írásbeli vizsga eredményét, akkor a dolgozatot értékelő középiskola által kiállított hivatalos Értékelő lap másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz.

25 Tanulói adatlapok feldolgozása a Felvételi Központban Adatokat adatbázisban rögzíti. A KIFIR ideiglenes felvételi jegyzéket készít, mely a tanulmányi területeket tartalmazza ABC sorrendben és a jelentkezők névsorát. Ezt interneten keresztül a középiskoláknak megküldi 2014. március 24- ig. Ebbe írja be a középiskola a jelentkezők rangsorszámát, vagy E=elutasítva A középiskola nem tudja, hogy a jelentkező hányadikként jelölte az iskolát

26 középiskola Lebonyolítja felvételi eljárását a kiadott tájékoztató szerint. Figyelembe veszi: az általános iskolai jegyeket, a központi írásbeli és szóbeli vizsgán elért eredményeket, az alkalmassági vizsga eredményét, ahol van. Elkészül az ideiglenes felvételi rangsor 2014. március 12. Minősítés: Sorszám (rangsorolt); Elutasítva (E).

27 Módosítás lehetősége 2014. márc. 17-én és márc. 18-án az általános iskolában. Új iskolát nem lehet megjelölni. Az eredeti sorrend módosítható, ill. ugyanabban az iskolában egyeztetés után új tanulmányi terület is megjelölhető. A középiskola igazgatója a kiegészített lista alapján 2014. április 8-ig elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket és megküldi azt a Felvételi Központnak.

28 A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) 2014. április 18-ig.

29 Értesítés 2014. április 25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30 Jogorvoslat A döntés ellen az Nkt. 37.§-a alapján jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. A jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-éig befejeződik.

31 A középfokú felvételi eljárás speciális esetei Arany János Tehetséggondozó Program két napos felvételi vizsga: képességvizsgáló teszt megoldása és a központi írásbeli vizsga. Művészeti és testkultúra tanulmányi területek további készségek, képességek meglétét is lehet vizsgálni. Sportiskola az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.

32 SNI tanulók részvétele A speciális felvételi követelményeket minden középiskola maga határozza meg. Ezért felvételi előtt érdemes tájékozódni. Az iskola dönthet: mentesít, vagy figyelembe véve a szakértői véleményt engedményeket adhat: időhosszabbítás, segédeszköz használata, értékelés egy része alóli felmentés.

33 A rendkívüli felvételi eljárás Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem jutott be középfokú iskolába, akkor használja ki a 2014. május 5. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezés - sel, egyeztetéssel történik. Ez az eljárás már nem tartozik a KIFIR hatáskörébe.

34 Felvételi szervezése Nkt. 50.§ (1) A tanulói jogviszony elsősorban felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. (2) A középfokú iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. (4) Középiskolában központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. Helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát.

35 Gimnáziumi oktatás célja Nkt. 11.§ (1) „ A gimnázium négy, hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.” Központi írásbeli vizsga szükséges a város minden KLIK által fenntartott gimnáziumi képzéséhez.

36 Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Képzés neve, kódjaSzóbeli vizsga Alkalmassá- gi vizsga 11 Művészeti képzés-drámanincsigen 12 Művészeti képzés-vizuális kultúranincsigen 21 Biológia- idegen nyelv emelt képzés nincs 22 Sportiskolai képzésnincsigen 51 Nyelvi előkészítő évfolyam- angolangol nyelvnincs 52 Nyelvi előkészítő évfolyam- németnémet nyelvnincs

37 Varga Katalin Gimnázium Képzés neve, kódjaSzóbeli vizsga 01 Arany János Tehetséggondozó Program Képességvizsgáló teszt 02 Matematika- angol emelt szintű nincs 03 Magyar- angol két tanítási nyelvű angol nyelv 04 Általános tehetséggondozó program 4 modullal nincs

38 Verseghy Ferenc Gimnázium Képzés neve, kódjaSzóbeli vizsga 01 Természettudományi programnincs 02 Matematika speciális tantervű programnincs 03 Angol nyelvi speciális tantervű programangol nyelv 04 Német nyelvi speciális tantervű programnémet nyelv 05 Társadalomtudományi programnincs

39 Köszönöm a figyelmet ! Deák László deak@szechenyi-szolnok.sulinet.hu


Letölteni ppt "A 2013/2014. tanévben. KIFIR működése 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések