Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapok. logikai igeidők jelen (Gegenwart) múlt (Vergangenheit) jövő (Zukunft) nyelvtani igeidők jelen (Präsens) I. múlt, elbeszélő múlt (Präteritum)I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapok. logikai igeidők jelen (Gegenwart) múlt (Vergangenheit) jövő (Zukunft) nyelvtani igeidők jelen (Präsens) I. múlt, elbeszélő múlt (Präteritum)I."— Előadás másolata:

1 Alapok

2 logikai igeidők jelen (Gegenwart) múlt (Vergangenheit) jövő (Zukunft) nyelvtani igeidők jelen (Präsens) I. múlt, elbeszélő múlt (Präteritum)I. jövő (Futur I.) II. múlt, befejezett múlt (Perfekt) III. múlt, régmúlt (Plusquamperfekt) II. jövő (Futur II.)

3  Használata gyakorlatilag megegyezik a magyarral, tehát:  A jelenben, vagy a beszéd pillanatában fennálló cselekvés kifejezésére. Hans macht die Hausaufgabe.  Szokásos, időtől független, általános cselekvések vagy igazságok kifejezésére: Vásárhely liegt bei Szeged. Ich stehe immer um 6 Uhr auf.  Jövőbeli cselekvés kifejezésére (általában időhatározóval): Morgen gehe ich ins Kino.  Múltbeli cselekvések elbeszélésére, az elbeszélés élőbbé tételére: 1853 ist Kaiser Franz Joseph von Österreich 23 Jahre alt und noch unverheiratet.

4  Képzése  szabályos igék esetén kauf|en (szótári alak, Infinitiv, főnévi igenév) kauf- (igető) + személyragok ich kaufewir kaufen du kaufstihr kauft er kauftsie/Sie kaufen

5  Hangzóproblémák (1) ha az igető –d/-t-re végződik  -e- ejtéskönnyítő pl.: arbeiten (du arbeitest, er arbeitet), baden ugyanígy a kimondhatatlan mássalhangzó- torlódásoknál: pl.: rechnen (du rechnest, er rechnet), öffnen (2) sziszegő hangzóra (-s, -ß, -x, -z) végződő igető esetében az E/2 (du) személyragja csak – t, következésképpen az E/2=E/3 pl.: tanzen, heißen, sitzen (du sitzt, er sitzt), essen (du isst, er isst), lesen (du liest, er liest) (3) –eln-re végződő főnévi igenév esetén E/1- ben –le a személyrag: pl.: sammlen  ich sammle, du sammelst…

6  Rendhagyó igék – tőhangzóváltók tőhangzóváltás csak E/2 és E/3-ban történik!!! (1) Umlautos igék legegyszerűbben: a  ä (továbbá: au  äu, o  ö) pl.: fahren (du fährst, er fährt) laufen (du läufst, er läuft) stoßen (du stößt, er stößt) Továbbá: raten: ich rate, du rätst, er rät einladen: ich lade ein, du lädst ein, er lädt ein

7 (2) e  i/ie váltós igék helfen (segíteni)  du hilfst, er hilft lesen (olvasni)  du liest, er liest nehmen (venni)  du nimmst, er nimmt

8  Rendhagyó igék – segédigék A haben (birtokolni, van vkinek vmije), a sein (lenni, létezni) és a werden (lesz vmiből/vkiből vmi, válik vmi vmivé) időbeli segédigék, azonban önálló tartalmi (lexikai) jelentéssel is bírnak. Ragozásuk rendhagyó. SEIN ich binwir sind du bistihr seid er istsie/Sie sind

9 HABEN ich habewir haben du hastihr habt er hatsie/Sie haben WERDEN ich werdewir werden du wirstihr werdet er wird sie/Sie werden

10  A módbeli segédigék können (tudni, képesnek lenni, -hatni/-hetni) ich kannwir können du kannstiht könnt er kannsie/Sie können dürfen (szabad vkinek vmit csinálni) ich darfwir dürfen du darfstihr dürft er darfsie/Sie dürfen

11 mögen (szeretni vmit) ich mag wir mögen du magstihr mögt er magsie/Sie mögen feltételes módú alakja a möchte (szeretne vki vmit csinálni) ich möchtewir möchten du möchtestihr möchtet er möchtesie/Sie möchten

12 müssen (kell – belső kényszer) ich musswir müssen du musstihr müsst er musssie/Sie müssen sollen (kell – külső kényszer, ill. javaslat, felajánlás) ich sollwir sollen du sollstiht sollt er sollsie/Sie sollen wollen (akarni) ich willwir wollen du willstihr wollt er willsie/Sie wollen

13  használata megegyezik a magyarral azzal a megjegyzéssel, hogy a német szívesebben használja a jelen időt a jövő kifejezésére is, ld. a példa alább  Képzése  werden + Infintiv (az ige szótári alakja)  Ich werde ins Kino gehen. (Moziba fogok menni.)  Ich gehe morgen ins Kino. (Holnap moziba megyek.)

14  A hétköznapi nyelvhasználatban gyakorlatilag nem létezik.  Használata: olyan esemény leírására, amely a jövő bizonyos időpillanatában le fog zárulni. Ennek kifejezésére azonban használható a II. múlt is.  Bis 2020 wird Hans alle Prüfungen abgelegt haben. (2020-ig Hans az összes vizsgáját leteszi.) Ugyanez II. múlttal: Bis 2020 hat Hans alle Prüfungen abgelegt.  Képzése:  werden + Infinitiv II.

15  szótári alakja a főnévi igenév (Infinitiv I. vagy Infinitiv Präsens)  kaufen = vásárolni  az igető az –en (ritkábban –n) levágásával kapható  kaufen  kauf-  A németben létezik a befejezettséget kifejező Infinitiv Perfekt vagy Infinitiv II.  gekauft haben  Ennek képzése a múlt időkről szóló dia segítségével érthető meg.  Léteznek továbbá ezek passzív alakjai is, melyekhez a passzív igemód ismerete szükséges:  gekauft werden (Infinitiv Präsens Passiv) és gekauft worden sein (Infinitiv Perfekt Passiv)

16  Ez egy alapfokú diasor, ezért nem tárgyalja:  a módbeli segédigék és a jövő idők vélekedéskifejező -képességét.


Letölteni ppt "Alapok. logikai igeidők jelen (Gegenwart) múlt (Vergangenheit) jövő (Zukunft) nyelvtani igeidők jelen (Präsens) I. múlt, elbeszélő múlt (Präteritum)I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések