Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRTÉNET §Autos = önmaga §Ernst BLEUER 1911; – szkizofrénia egyik tünete §Leo KANNER 1943; Baltimore §Hans ASPERGER 1944; Bécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRTÉNET §Autos = önmaga §Ernst BLEUER 1911; – szkizofrénia egyik tünete §Leo KANNER 1943; Baltimore §Hans ASPERGER 1944; Bécs."— Előadás másolata:

1

2 TÖRTÉNET §Autos = önmaga §Ernst BLEUER 1911; – szkizofrénia egyik tünete §Leo KANNER 1943; Baltimore §Hans ASPERGER 1944; Bécs

3 KANNER AZ AUTIZMUSRÓL §Az „autisztikus magányról”: „… a kezdetektől fennálló, szélsőségesen autisztikus magány azt jelenti, hogy a gyermek, ahol csak lehet, semmibe vesz, figyelmen kívül hagy és kizár mindent, ami a külvilágból hat rá. Jó a kapcsolata a tárgyakkal, érdeklődik irántuk, órák hosszat boldogan eljátszik velük… Az emberekkel való kapcsolata más… Viselkedését a mély magányosság uralja.” §Az „állandósághoz való ragaszkodásról”: „…tevékenysége ugyanolyan monoton módon korlátozott, repetitív, mint artikulációja…az állandóság fenntartásához való, kínosan rögeszmés ragaszkodás irányítja.” §Az „elszigetelt képességekről”: „A beszélni tudó gyermekek meghökkentő szókincse, kitűnő visszaemlékezése a több évvel korábbi eseményekre, fantasztikus memőriája, a versek és nevek bemagolása terén, bonyolult minták és képsorok pontos felelevenítése…”

4 ASPERGER AZ AUTIZMUSRÓL §„…nem vesznek fel szemkontaktust…rövid mellékes pillantásokkal vesznek tudomást környezetükről §„…sok …a sztereotíp mozgás. Ezeknek nincs jelentésük.” §A beszédhasználat mindig abnormális…” §„…kizárólag saját indítékaik vezérlik, függetlenül a környezetük felállította követelményektől.” §„…nem lehet rávenni őket arra, hogy tanuljanak a felnőttektől, vagy tanítóiktól.” §Érdeklődési körük izolált.” §„Kiváló képességük lehet az elvont logikai gondolkodásra.” §„Új, egyéni szavakat alkotnak.”

5 AZ AMERIKAI PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG DIAGNOSZTIKUS RENDSZERÉBÕL DSM - IV. (1994) §299.00 Autisztikus zavar §Legalább hat jellemzõnek kell jelen lennie az (1), (2) és (3) pontokból, mégpedig legalább kettõnek az (1)-bõl, és legalább egy-egynek a (2)-bõl és (3)-ból. §(1) minõségi károsodás a szociális interakcióban, ami az alábbi két tünet megjelenésében nyilvánul meg: §a sokrétû nem-verbális viselkedéselemek, mint a szemkontaktus, arckifejezés, testtartás és gesztusok használatának jelentõs károsodása a szociális interakciókban §a fejlõdési szintnek megfelelõ kortárs-kapcsolatok kialakításának kudarca §a spontán törekvés hiánya az öröm, sikerélmény másokkal való megosztására (pl. az érdeklõdésének tárgyát nem mutatja meg, nem viszi oda, illetve nem mutat rá arra) §a szociális vagy érzelmi kölcsönösség hiánya §(2) minõségi károsodás a kommunikációban, ami az alábbiakból legalább egy tünet megjelenésében nyilvánul meg: §a beszélt nyelv kialakulásának késlekedése vagy teljes hiánya (melyet nem kísér a kommunikáció más módjait, pl gesztust, mimikát felhasználó kompenzációs törekvés) §adekvát beszéd birtokában lévõ egyénnél jelentõs károsodás a másokkal való beszélgetés kezdeményezésének vagy fenntartásának képességében §sztereotíp, repetitív nyelvhasználat vagy idioszinkrasztikus nyelvezet §a fejlõdési szintnek megfelelõ változatos, spontán minta-játék vagy szociális imitatív játék hiánya §(3) korlátozott, repetitív és sztereotíp jellegû viselkedés, érdeklõdés és tevékenység melyek az alábbiakból legalább egy tünet megjelenésében nyilvánulnak meg: §intenzitásában vagy tárgyában abnormális, egy vagy több, sztereotíp, korlátozott érdeklõdési kör, amely az egyént kizáró jelleggel foglalkoztatja §nyilvánvalóan rugalmatlan ragaszkodás bizonyos nem-funkcionális rutinokhoz vagy rituálékhoz §sztereotíp és repetitív motoros manírok (pl. a kéz, az ujjak repkedõ vagy csavaró mozgása, vagy komplex egésztest-mozgások) §tartós belefeledkezés tárgyak részleteibe §Hároméves kor elõtt megnyilvánuló késés vagy abnormális mûködés az alábbiak közül legalább egy területen: (1) szociális interakció, (2) a szociális kommunikációban használt beszéd, (3) szimbólikus vagy fantázia-játék §A zavar nem magyarázható jobban Rett-féle Zavarral vagy Gyermekkori Dezintegratív Zavarral

6 299.80 Asperger-féle zavar Minõségi károsodás a szociális interakciókban, ami az alábbiakból legalább két tünet megjelenésében nyilvánul meg: a számos nem-verbális viselkedéselem, mint például a szemkontaktus, arckifejezés, testtartás, gesztusok szociális interakcióban való használatának egyértelmû károsodása a fejlõdési szintnek megfelelõ kortárs-kapcsolatok kialakításának kudarca a spontán törekvés hiánya az öröm, érdeklõdés, sikerélmény másokkal való megosztására (pl. érdeklõdésének tárgyát nem mutatja meg, nem viszi oda másoknak, illetve nem mutat rá arra) a szociális vagy érzelmi kölcsönösség hiánya Korlátozott, repetitív és sztereotíp jellegû viselkedés, érdeklõdés és tevékenységek, melyek az alábbiak közül legalább egy tünet megjelenésében nyilvánulnak meg: intenzitásában vagy tárgyában abnormális, egy vagy több, sztereotíp, korlátozott érdeklõdési kör, amely az egyént kizáró jelleggel foglalkoztatja nyilvánvalóan rugalmatlan ragaszkodás bizonyos nem-funkcionális rutinokhoz vagy rituálékhoz sztereotíp és repetitív motoros manírok (pl. a kéz, az ujjak repkedõ vagy csavaró mozgása, vagy komplex egésztest-mozgások) tartós belefeledkezés tárgyak részleteibe A zavar klinikailag jelentõs károsodást okoz a szociális, munka vagy egyéb fontos funkciók terén Nincs klinikailag jelentõs általános elmaradás a beszédben (pl kétéves korra egyszerû szavak használata, hároméves korra kommunikatív kifejezések használata). Nincs klinikailag jelentõs késés a kognitív fejlõdésben vagy a kornak megfelelõ önkiszolgálási készségek, a szociális interakción kívüli adaptív viselkedés, illetve a környezet iránti érdeklõdés gyermekkori fejlõdésében. A Pervazív Fejlõdési Zavarok valamelyik másik, meghatározott alcsoportja, vagy a Skizofrénia kritériumainak nem felel meg.

7 A WORLD HEALT ORGANISATION DIAGNOSZTIKUS RENDSZERÉBÕL BNO-10 (1995) (AZ IDC-10, 1992 FORDÍTÁSA) F 84 Pervazív fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók és a kommunikációs sémák minõségi abnormalitása észlelhetõ. Ezek a minõségi abnormalitások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. F 84.0 Gyermekkori autizmus F 84.1 Atípusos autizmus F 84.2 Rett-szindróma F 84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar F 84.4 Mentális retardációval és sztereotíp mozgászavarral társult túlzott aktivitás F 84.5 Asperger-szindróma F 84.8 Egyéb pervazív fejlõdési zavar F 84.9 Nem meghatározott pervazív fejlõdési zavar

8 ELŐFORDULÁSI ARÁNY §Fombonne,E.: PDD 67,5/10.000 Autizmus 10/10.000 Asperger sy. 2,5/10.000 §Baird et al.:PDD57,9/10.000 §Chakrabati:PDD61,3/10.000 §Scott et al.:PDD 57/10.000 §Nemek szerinti arány Fombonne:Autizmus – 3:1 Atípusos autizmus – 3:1 Asperger sy – 8:1


Letölteni ppt "TÖRTÉNET §Autos = önmaga §Ernst BLEUER 1911; – szkizofrénia egyik tünete §Leo KANNER 1943; Baltimore §Hans ASPERGER 1944; Bécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések