Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS A KOLLEKTÍV MUNKAJOGBA Előadó: dr. Kártyás Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS A KOLLEKTÍV MUNKAJOGBA Előadó: dr. Kártyás Gábor"— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS A KOLLEKTÍV MUNKAJOGBA Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu

2 Miről lesz szó? 1.Bevezetés 2.A szakszervezetek 3.Az üzemi tanács 4.Kollektív szerződés

3 I. Bevezetés

4 A kollektív munkajog célja Mtató MV Mtató MV Szerződéses viszony Mellérendelt felek Utasítási jog Gazdasági erő Alárendeltség csökkentését segíti: - Eltérést nem engedő munkajogi szabályok - Munkavállalói érdekképviseletek

5 A munkavállalói érdekképviselet szervezete  Szakszervezet  Üzemi tanács  Munkavállalói küldöttek a felügyelő bizottságban  Munkavédelmi képviselet

6 SZAKSZERVEZET -Közvetett képviselet -Elkülönült szervezet (jogi személy) -Külső, szembenálló -Gazd/szoc. Érdekvédelem -Eszközei: KSZ, sztrájk, tv-i jogok ÜZEMI TANÁCS -Közvetlen képviselet -Munkáltató szervezetének része (nem jogi személy) -Belső, együttműködő -Részvétel a döntéshozatalban -Eszközei: vélemény, táj (együttdöntés) A szakszervezet és az üzemi tanács eltérő funkciója

7 1992. évi Mt.: kapcsolat az üzemi tanács és a szakszervezet között -Szakszervezet reprezentativitása az üzemi tanácson elért eredményhez kötött (legalább 10% kell) -Az ágazati párbeszéd bizottságokban is ez az egyik szempont 2012-től A két eltérő szervtípus gyakran összeolvad!

8 II. A szakszervezetek

9 A szakszervezet fogalma - Egyesület (civil szervezet) - 2011. évi CLXXV. törvény - Speciális célja van: - Mt. 270. § (2) bek. a) pont: „…elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése.”

10 A szakszervezet szervezete -ÖNÁLLÓAN ALAKÍTJA KI! (alapszabályban) - szervezeti rend - tisztségviselők - tagság feltétele -Munkaszervezeten belül is működtethet szervet, szövetségek hozhatók létre (Mt. 231. §)

11 Képviselettel rendelkező szaksz. Mt. 270. § (2) bek. b) pont Alapszabálya szerint a munkáltatónál: - képviseletére jogosult szervet működtet, - vagy tisztségviselővel rendelkezik.

12 A szakszervezet törvényi jogai Mt. 271-275. § - Diszkrimináció tilalma - Munkajogi védelem tisztségviselőknek - Kollektív alku joga (külön feltételekkel) - Képviseleti jog - Információs jogok - Működést elősegítő jogok - Munkaidő-kedvezmény - És: munkaharc joga

13 Képviseleti jog Csak tagokra! Jogi képviselet: Csak meghatalmazás alapján Érdekképviselet: Munkáltatóval, mtatói szervezettel szemben

14 Információs jogok -Munkavállalók tájékoztatása -Tájékoztatás kérése minden, a mv- ók munkaviszonnyal összefüggő gazd/szoc érdekeivel kapcsolatos kérdésben -Véleményezés bármely intézkedésről -Konzultáció kezdeményezése 7 napos felfüggesztő hatály!

15 Működésifeltételek biztosítása Működési feltételek biztosítása - Propaganda jog: hirdetmények - Helyiséghasználat (munkaidőben is) - Megbízás alapján szaksz. tagdíj levonása - Belépés joga (Mt. 275. §) nem mv-nak is! (ha van tag mv)

16 Munkajogi védelem tisztségviselőknek -Munkajogi védelem: felmondáshoz, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz felettes szaksz. szerv egyetértése kell -Megbízatás idejére, +6 hónapra, ha legalább 1 évig betöltötte -Korlátozott létszámra: Munkavállalói létszám Védett tisztségviselők száma 1-500 fő1 fő A képviselettel rendelkező szakszervezet legfőbb szerve által kijelölt + 1 fő munkáltatónként. 501-10002 fő 1001-20003 fő 2001-40004 fő 4001-5 fő

17 Munkaidő-kedvezmény -Védett tisztségviselő mentesül a munkavégzés alól a konzultáció időtartamára -Tagoknak: évente minden 2 tag után havi 1 óra, januári taglétszám alapján, 5 nappal előre be kell jelenteni -Távolléti díj jár -Megváltani nem lehet!

18 III. Az üzemi tanács

19 Az alapítás feltételei -Részlegenként (telephelyenként) -Választás útján -Központi és vállalatcsoport szinten is, delegálás útján (nincs hierarchia!) -Nközi szint: Európai Üzemi Tanács 15 munkavállaló alattnem lehetséges 16-50 munkavállalóüzemi megbízott 51- munkavállalóüzemi tanács, létszáma Mt. alapján

20 Az üzemi tanács működése - Mt. és az ügyrend alapján - Ügyrend elfogadása önállóan! - Testületként jár el - Első ülésén elnököt választ - Tagok csak személyesen járhatnak el

21 A működést elősegítő jogok - Hirdetmények elhelyezése - Munkaidő-kedvezmény (10%, 15%) - Munkajogi védelem csak az elnöknek! - Költségek biztosítása - Információs jogok - Konzultáció - Üzemi megállapodás lehetősége - Munkaügyi jogvita indításának joga

22 Az üzemi megállapodás -ÜT és mtató kapcsolatrendszerét szabályozza (kötelmi rész) -Sok eltérési lehetőség a törvénytől -Pl. munkaidő-kedvezmény, munkajogi védelem, létrehozás feltételei -KSZ-t pótló szerepet kaphat! (normatív rész) -Munkaviszonyra vonatkozó szabály lesz -Amíg nincs KSZ, KSZ kötésre jogosult szaksz. -Szabályozhatja a KSZ-re tartozó kérdéseket is! -Egy kivétel: munkabért nem szabályozhatja!

23 Az üzemi tanács részvétele a munkáltató döntéseiben - Együttdöntési jog: - Közös döntés a munkáltatóval - Tárgyköre: jóléti célú pénzeszközök felhasználásakor - Ha nincs megegyezés: kötelező döntőbíró! - Előzetes véleményezés: - Még a döntés előtt véleményt kell kérni - Az ÜT külön kérése nélkül is - A munkáltatót nem köti - Tájékoztatás: félévente

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BEVEZETÉS A KOLLEKTÍV MUNKAJOGBA Előadó: dr. Kártyás Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések