Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Basic of Competitiveness Hotel Industry 2015. 10. 13. 2:35 1 Dr. Juhász László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Basic of Competitiveness Hotel Industry 2015. 10. 13. 2:35 1 Dr. Juhász László."— Előadás másolata:

1 Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Basic of Competitiveness Hotel Industry 2015. 10. 13. 2:35 1 Dr. Juhász László PhD

2 Europa 2020 Intelligens növekedés tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. Inkluzív növekedés magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése. Fenntartható növekedés erőforrás-hatékony, környezetbarát és versenyképes gazdaság elősegítése Éghajlat (energia), versenyképesség Kiemelt kezdeményezés - „Iparpolitika a globalizáció korában” Európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása Versenyképesség „Iparpolitika a globalizáció korában” cél a vállalkozások – különösen a kkv-k – üzleti környezetének javítása világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kialakításának támogatása. – 2 A Bizottság által lefolytatott nyilvános konzultáció során a kifejtett témák erős támogatásban részesültek. A konzultáció során kifejtett véleményeket lásd: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 2015. 10. 13. 2:35:34

3 Costa Rican small hotel owners improve their competitiveness - 40% of hotel owners improved their infrastructure and services - 6,400 business owners trained - Improvements in access to online reservation systems - Tourism management seminars for Small Hotel Owners will be initiated Around 300 small hotel businesses in Central America, of which, more than 50% are from Costa Rica, have improved their competitive edge in tourism thanks to the Small Hotel Owners program which was developed in our country in 2003 and extends throughout the region. Hospetitiveness – the Empirical Model of Competitiveness in Romanian Hospitality Industry Versenyképesség fogalma Mikro szinten az a szálloda versenyképes amelyik versenytársaihoz képest tartósan kedvezőbb feltételekkel tudja kínálni szolgáltatásait. 2015. 10. 13. 2:35:34

4 Nemzeti szinten értelmezett versenyképesség fogalma az 1980-as években terjedt el az Amerikai Egyesült Államokban. Japán gazdasági előretörésével és a korszakban folyamatosan bővülő külkereskedelmével elbizonytalanította az amerikai társadalmat. Az amerikaiak elkezdték elemezni más államokhoz viszonyított helyzetüket. Amikorra nyilvánvalóvá vált, hogy az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági dominanciája nem megingathatatlan, a nemzeti versenyképesség ügye vált egy mindent magyarázni képes koncepcióvá. Az eredeti 1980-as évek amerikai kérdésfeltevése Hogyan áll a gazdaságunk? Hogyan állunk egyáltalán a többiekhez viszonyítva? http://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-BAKACS-final-031109.pdf Versenyképesség Koncepciók, Bakács András 2003, 2001 year Versenyképesség gyökere 2015. 10. 13. 2:35:34

5 Versenyképesség input-output oldala 5 2015. 10. 13. 2:35:34

6 Versenytárselemzésben az elért helyzet lehet versenyelőny vagy versenyhátrány Egy szálloda versenyképességi fokmérője, hogy mennyire képes a piacon eladható szolgáltatásokat nyújtani, hogy közben a vendégek, a munkatársak és a tulajdonos elégedettek. Szállodai - versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

7 Elégedett - vendég - munkatárs - tulajdonos Fenntartható fejlődés Versenyképesség erőforrások, szolgáltatások, teljesítmény Piaci, emberi, gazdasági célok Színhely, tevékenység, szolgáltatás - szegmensek Makro – külsőkörnyezet Globális turisztikai környezet Lokális versenytársi turisztikai környezet Közvéleményi környezet Teljesítmény kimenetek Versenyképességi indikátorok Vezetési teljesítmények Környezeti bementek Belső adottságok szolgáltatások Szállodai - versenyképesség összetett piramisa 2015. 10. 13. 2:35:34

8 Szállodai – versenyképességi indikátorok Versenyképességi indikátorok Teljesítmény Kibocsátás növekedése Növekedés lehetősége Foglalkoztatottság Munkaerő minősége Szaktudás Oktatás Fenntarthatóság Termelékenység Hatékonyság Jövedelemteremtő képesség Versenyképességi indikátorok Szolgáltatások Kapacitások Kapacitás indexek Kereslet Kínálat Disztribúció Elérhetőség Kategória Minőség Innováció Versenyképességi indikátorok Erőforrások Helyszín Közelségek Hozzáadott érték Erőforrások Élőmunka Tőke Eszközök Szektor beruházások Éves eszközpótlások Technológia 2015. 10. 13. 2:35:34

9 Klasszikusok XVIII. sz., Ricardo, Smith eszmerendszerén alapuló komparatív előnyök elmélete (a klasszikus elmélet a nemzetgazdaságok, nemzeti piacok kialakulása idején keletkezett) Napjaink jellemzője termelés globalizálódása, a világpiac egységesülése, az állami szabályozás lehetőségeinek csökkenése, a globalizált vállalatok növekvő mértékű hatalma (miközben a gazdaságpolitika formálásának intézményes keretét még most is az államok adják) 9 Nemzetgazdasági versenyképesség 2015. 10. 13. 2:35:34

10 World Competitiveness Yearbook egy ország nemzetközi versenyképességét általános tényezőkre vezeti vissza: - hozzáadott érték, - gazdagság létrehozásának képessége, - rendelkezésre álló erőforrások, - vonzerő és agresszivitás, - globalitás és közelség ennek megfelelő menedzselése és mindezek gazdasági társadalmi modellbe integrálása. 10 Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

11 Aiginger és Landessmann versenyképesség több szintjét különböztetik meg: Az első szinten a versenyképes gazdasági teljesítmény képessége, hogy növelje az egy főre jutó jövedelmet. Ennek a feltétele pedig a termelékenység növekedése. A versenyképesség további szintje Gazdaság induló pozíciója, a fenntarthatóság, a szociális rendszer, a környezet, egészségügy, oktatás, egyenlőség De elutasítják, hogy a versenyképesség azonos lenne az alacsony költségszinttel. 11 Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

12 Aiginger és Landessmann Tautológikus érvük költség-versenyképesség ellentmond a jövedelemnövekedés hosszú távú céljának „Low cost input”-okra épülő versenyképesség hosszabb távon önromboló, mert a jövedelmeknek előbb-utóbb növekedniük kell. Versenyképesség záloga ezért inkább a szaktudás, a kutatás és az új technológiák. Versenyelőny alapozható-e az alacsony munkabérre? 12 Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

13 Piacgazdaságban működő vállalkozásoknak az a képessége, hogy egyre jövedelmezőbb kínálattal szolgálják ki a fizetőképes keresletet http://hu.wikipedia.org/wiki/Versenyk%C3%A9pess%C3%A9g Porter egy adott ország versenyképességét híres „gyémánt modelljében” négy egymással szorosan összefüggő tényező által határozza meg, ezek: tényezőellátottság; keresleti viszonyok;kapcsolódó és beszállító iparágak; vállalati struktúra és verseny. Porter-féle modell kiválóan alátámasztja a különféle „benchmarking” módszereket, amelyek a versenyképesség különböző mutatóit próbálják meg azonosítani. Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

14 Mit jelent a versenyképesség? Az Amerikai Egyesült Államok elnökének ipari versenyképességgel foglalkozó bizottsága az alábbiakban definiálta a sokat vitatott fogalmat: „Egy nemzet versenyképessége annak fokmérője, hogy tökéletes versenyfeltételek mellett mennyire képes a világpiacon (is) eladható termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, miközben az ország állampolgárainak reáljövedelme nő.” [Rapkin, 1995, 2.o.] Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

15 Európai Bizottság (European Commission) szerint egy ország versenyképessége állampolgárai jólétének záloga. A nemzetgazdasági versenyképesség a termelés növekedését, a nagyarányú foglalkoztatást és a fenntartható környezetet jelenti, és egyik kulcseleme az alkalmazkodóképesség, amely a sokkokkal szembeni ellenálló-képességet is növeli 15 Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

16 Sharle (2003) versenyképességet - növekedési lehetőségként értelmezi, és - munkaerő-kínálat nagyságát, - a munkaerőpiac rugalmasságát és a munkaerő képzettségét jelöli meg fő szempontokként. Szerinte Magyarországon a magas inaktivitási ráta a legfőbb versenyképességet korlátozó tényező Megjegyzés: a magas inaktivitási ráta csak következmény, mivel a munkaerő termelési tényező, a termelés (állapotának) függvénye, így inaktivitása nem lehet ok. Munkaerő kínálat nagysága mellett a minőség fontosabb, lásd Magyarország 2010 16 Versenyképesség fogalma 2015. 10. 13. 2:35:34

17 Regionális versenyképesség egységes meghatározásában két mutató szerepel - relatíve magas jövedelem és - relatíve magas foglalkoztatási szint. Ezek alapján a területi versenyképességet az alábbi mutatók alapján vizsgálhatjuk: -a regionális GDP egy lakosra jutó nagysága, -a régióban a munka termelékenysége, - a régióban a foglalkoztatottsági ráta. Versenyképesség fogalma Regionális versenyképesség változói lehetnek 1.000 lakosra jutó a. mezőgazdasági vállalkozások száma b.kereskedelmi vállalkozások száma c.szálláshely szolgáltató egységek száma d. férőhelyek száma kereskedelmi szálláshelyeken e.férőhelyek száma magánszálláshelyeken f.vendégéjszakák száma g. vendéglátó vállalkozások, egységek száma f. népsűrűség 2015. 10. 13. 2:35:34

18 Desztináció természetei Hu-Ritchie (1993) szerint a desztináció a „turisztikai lehetőségek és szolgáltatások csomagja”, amely mint bármely más termék, számos multidimenzionális jellemzőből tevődik össze. Buhalis (2000) desztináció a turisztikai termékek „amalgámja”, amely integrált tapasztalatokat nyújt a fogyasztók számára. Bieger (1998) desztináció olyan, mint a turisztikai termék, amely a turisztikai piacon más termékekkel versenyez. Angelo Presenza- Lorn Sheehan-J.R.Brent Ritchie: Towards a model of the roles and activities of destination management organizations, 2005. Desztináció megközelítése 2015. 10. 13. 2:35:34

19 GDP részesedés (bázis: a szatellit számla által meghatározott alapadat). Jelenleg az ágazatonként kimutatott GDP táblázatokban a turisztikai ágazat hozzájárulását kizárólag a szálláshely-szolgáltatásból és vendéglátásból származó eredményekből számítják. Ez az érték 2002-ben 1,8% volt, 2013-ra elérheti a 3%-ot. A turizmus GDP-hez való teljes hozzájárulása (közlekedés, kereskedelem, egyéb szolgáltatások igénybe vétele) a multiplikátor hatásnak köszönhetően meghaladja a 10%-ot. A szakértői becslés alátámasztása a Turizmus Szatellit Számlával lehetséges. Szektorban elért átlagkereset (bázis: KSH legutolsó teljes éves adat) 2013-ra szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás a bruttó havi átlagkereset eléri a nemzetgazdaságra 2013-ban érvényes bruttó átlagkeresetet. 2006 nemzetgazdaság: 163.269, I: 98.712 (60.45%) 2010 év195.764I: 118.486(60.52%) 19.90%20.03%+0.7%pont Turisztikai versenyképességi indikátorok MT Zrt. Turizmus Stratégia 2005 2015. 10. 13. 2:35:34

20 IFA bevétel mértékének alakulása Bázis: 3.330 millió Ft (2003 országos adat) Célérték: 6.660 millió Ft (2013) IFA kivető önkormányzatok száma Bázis 466 (2003 év) Célérték 2013: valamennyi turizmusban érdekelt önkormányzat kiveti az idegenforgalmi adót, ez a vonzerőleltár alapján határozható meg Vendégéjszakák számának alakulása Bázis 2003-ban kereskedelmi vendégéjszakák száma: 18 millió vendégéjszaka Célérték 2013-ban a kereskedelmi vendégéjszakák száma: 24 millió vendégéjszaka Monitor 2010-ben 19 millió 2012-ben 21.600 Turisztikai versenyképességi indikátorok MT Zrt. Turizmus Stratégia 2005 2015. 10. 13. 2:35:34

21 Egy főre eső költés Bázis: 2003-ban a statisztikai rendszer hiányosságaiból adódóan a belföldiek költéséről kizárólag a kereskedelmi szálláshelyek adatai állnak rendelkezésre, a külföldiek esetében pedig a valutabeváltásokból lehet csak következtetni turisztikai kiadásaikra. Célérték: A külföldi turistákra jutó átlagos fajlagos költés a magyar turisztikai kínálat fejlődése és a költési lehetőségek bővülése révén 2013-ra meghaladja az 500 eurót (140.000 Ft) szállás ennek 40%-a azaz 56.000 Ft, jelenleg 12.000 Ft Turizmus Szatellit Számla összeállítása, illetve a hozzá kapcsolódó költésre vonatkozó, rendszeres megkérdezések pótolni fogják ezeket a hiányzó statisztikákat. Szálláshely szolgáltatás:20062010 Bevétel233.323234.284+0.4% Vendégéjszaka19.038.00019.031.000-0.04% Hányados 12.25712.310+0,43% Turisztikai versenyképességi indikátorok MT Zrt. Turizmus Stratégia 2005 2015. 10. 13. 2:35:34

22 Versenyképesség mérése Lausanne-i International Institute for Marketing Development által kiadott „World Competitiveness Yearbook” által alkalmazott módszerek. Az évente kiadott adattár sorrendet állít fel az általa vizsgált 49 országról aszerint, hogy mennyire képesek megfelelő üzleti környezetet biztosítani a vállalatok számára. A versenyképességet 286 statisztikai mutató alapján határozzák meg, ezeket négy főbb kategóriába lehet besorolni: 1. a gazdaság teljesítményét mérő mutatók, 2. kormányzati hatékonyságot értékelő adatok, 3. vállalkozás-barát környezet meglétét vizsgáló mutatók és 4. az infrastruktúra állapotát értékelő mérőszámok. Versenyképesség mérése 2015. 10. 13. 2:35:34

23 Hotel competitiveness monitor - Management performance Average production value per employee, total revenue, market share, average daily rate - Property Assets Total property asset, number of employees, number of rooms - Category, class, scale Number of chain hotels, class level - Communication distance Distance (hotels, train stations, airport) - Grey relational analysis (GRA) Hotel competitiveness ranking Versenyképesség számítása 2015. 10. 13. 2:35:34

24 Turisztikai versenyképességi indikátorok jövedelemteremtő képesség GOP szint élőmunka ráfordítás szint Revpar, Trevpar Gesper termelékenység növelési képessége szegmensek és specializáció összhangja árkapacitás % bevétel kapacitás % ADR, csomagár Megújulási ráta Tréningóra per munkatárs 2015. 10. 13. 2:35:34

25 Versenyképesség számítása 2015. 10. 13. 2:35:34


Letölteni ppt "Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Basic of Competitiveness Hotel Industry 2015. 10. 13. 2:35 1 Dr. Juhász László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések