Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PTE PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS MÉRNÖKI MENEDZSMENT TANSZÉK 2015. MINŐSÉGMENEDZSMENT 5. ELŐADÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PTE PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS MÉRNÖKI MENEDZSMENT TANSZÉK 2015. MINŐSÉGMENEDZSMENT 5. ELŐADÁS."— Előadás másolata:

1 PTE PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS MÉRNÖKI MENEDZSMENT TANSZÉK 2015. MINŐSÉGMENEDZSMENT 5. ELŐADÁS

2 AZ ELŐADÁS TARTALMA: A minőségirányítás fontosabb céljai és feladatai A minőségirányítás alapelvei

3 ELEMZÉSI SZEMPONTBÓL A MINŐSÉG: Megfelelés : a használatra való alkalmasságnak, konkrét igények kielégítésének úgy, mint: a vevők kifejezett elvárásainak, a vevő rejtett (látens), ki nem mondott igényeinek, a szabványoknak, előírásoknak, direktíváknak. (Kano-modell) A minőségteremtő elemek korról korra változnak!

4 A MINŐSÉGELLENŐRZÉSTŐL A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSÁIG MinőségellenőrzésMinőségszabályozásMinőségirányítás CélA hibák felfedezése, a hibás egységek elkülönítése A hibák Megismétlődésének elkerülése A hibák előfordulásának megelőzése Célzott rendszer A gép és/vagy a dolgozó A folyamatA rendszer (szervezet, eljárások, erőforrások) MódszerElőírásokkal való összehasonlítás A folyamat módosítása a képességmutatók alapján Az auditokon alapuló működésjavítás EredményMegelőzi a selejt kibocsátását Megelőzi a hiba megismétlődését A vevői elvárásokra optimalizálja a terméket és a működést.

5 MEGJEGYZÉSEK A TÁBLÁZATHOZ A vevői igényeknek való megfelelőség biztosításának leghatékonyabb módszere a minőségirányítás, amely a minőségirányítási rendszereken keresztül valósul meg és magába foglalja a minőségtervezést, minőségszabályozást, minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést is!

6 Minőségirányítás (Quality management): Az általános vezetési tevékenységnek az a része, amely a minőségpolitikát meghatározza és megvalósítja. Megjegyzések: 1. A kívánt minőség elérése megköveteli a szervezet valamennyi tagjának elkötelezettségét és részvételét, de a minőségirányításért a felelősség a felső vezetőségre hárul. 2. Általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést.

7 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS FONTOSABB CÉLJAI ÉS FELADATAI: megfelelni a társadalmi követelményeknek, elvárásoknak (elsősorban a törvényeknek, jogszabályoknak), megfelelni a vevő kifejezett és látens követelményeinek, elérni a vevő megelégedettségét, megfelelni (ha van ilyen követelmény) a szabvány követelményeinek, megfelelni saját adottságainknak, a vevők hosszú távú bizalmának megteremtése érdekében fejleszteni a rendszert. (PDCA) A sikeresség alapfeltétele: az irányítás módszeres és áttekinthető volta!

8 PDCA

9 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS CÉLJA A fő cél a profit növelése, mely jelentheti az értékesítés növelését (a piaci pozíciók megerősítése, a vevői megelégedettség növelése, a régi vevők megtartása, új vevők megszerzése, hiszen a fogyasztók számára biztonságot és jobb minőséget kínál) költségmegtakarítást (a termelékenység növelése, a „rossz minőség költségeinek" csökkentése, hiszen pl. az ISO 9001- szerint tevékenykedő szállító megtakarítja az utólagos javításokkal, a visszáruval és a selejttel kapcsolatos költségeket) A minőségirányítás ellenőrzési elve: Jó, a Rossz és a Csúf!

10 NYOLC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELV (ISO 9000:2008) 1. Vevőközpontúság A szervezetek vevőiktől függenek, ezért fontos, hogy megértsék a jelenlegi és a jövőbeli vevői szükségeteket, teljesítsék a vevők követelményeit, és igyekezzenek felülmúlni a vevők elvárásait. 2. Vezetés A vezetők megteremtik a célok és a szervezet vezetésének egységét. Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében.

11 NYOLC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELV (ISO 9000:2000) FOLYTATÁS 3. A munkatársak bevonása A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. 4. Folyamatszemléletű megközelítés A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként kezelik.

12 4. FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS

13 NYOLC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELV (ISO 9000:2000) FOLYTATÁS 5. Rendszerszemlélet az irányításban Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.

14 2.3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE (ISO 9000:2004) A minőségirányítási rendszerek kialakításakor és bevezetésekor alkalmazott megközelítés számos lépésből áll, beleértve a következőket: a)a vevők és más érdekelt felek igényeinek és elvárásainak meghatározását; b)a szervezet minőségpolitikájának és minőségcéljainak megfogalmazását; c)a minőségcélok eléréséhez szükséges folyamatok és felelősségi körök meghatározását; d)a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározását és biztosítását;

15 2.3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE (ISO 9000:2004) A minőségirányítási rendszerek kialakításakor és bevezetésekor alkalmazott megközelítés számos lépésből áll, beleértve a következőket: e)módszerek bevezetését minden egyes folyamat eredményességének és hatékonyságának méréséhez; f)ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását minden egyes folyamat eredményességének és hatékonyságánakmeghatározásához; g)eszközök meghatározását a nemmegfelelőségek megelőzésére és okaik kiküszöbölésére; h)egy folyamat bevezetését és alkalmazását a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez.

16 NYOLC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELV (ISO 9000:2000) FOLYTATÁS 6. Folyamatos fejlesztés A szervezet teljes működésének folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja. 7. Tényeken alapuló döntéshozatal Az eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak.

17 NYOLC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPELV (ISO 9000:2000) FOLYTATÁS 8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal A minőségirányítás alapja a tevékenységek szabályozása. E mellett természetesen fokozott figyelmet kell fordítani a környezet változásaira, az ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra !

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "PTE PMMIK ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS MÉRNÖKI MENEDZSMENT TANSZÉK 2015. MINŐSÉGMENEDZSMENT 5. ELŐADÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések