Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Móczár Balázs. Építési törvény  1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) építménnyel szemben támasztott követelmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Móczár Balázs. Építési törvény  1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) építménnyel szemben támasztott követelmények."— Előadás másolata:

1 Dr. Móczár Balázs

2 Építési törvény  1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) építménnyel szemben támasztott követelmények  rendeltetésszerű és biztonságos használat  környezetvédelem építés, felújítás, átalakítás, bővítés, helyreállítás korszerűsítés során biztosítani kell  terület geológiai hidrogeológiai és szeizmológiai sajátosságainak való megfelelést 2

3 253/1997 (XII.20.) - Kormányrendelet  253/1997 (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint  az állékonyság és a mechanikai szilárdság  … környezetvédelem alapvető követelményeinek Az építmény és annak részét, szerkezetét … úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy azok … a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal  feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt az állékonyság és a mechanikai szilárdság … követelményeinek  feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak 3

4 Szabványi háttér 4 (Bond & Harris, 2008)

5  Geotechnikai tervezés: MSZ EN 1997-1:2006 (EC7-1) MSZ EN 1997-2:2008 (EC7-2) MSZ EN 1998-1..5 (EC8)  Anyagszabványok: MSZ EN 1992, MSZ EN 1993  Geotechnikai vizsgálatok: MSZE CEN ISO/TS 22476 - Terepi vizsgálatok MSZE CEN ISO/TS 17892 - Talajok laboratóriumi vizsgálata  Speciális mélyépítési munkák - kivitelezési szabványok: pl.: MSZ EN 1536 – Fúrt cölöpök pl.: MSZ EN 12699 – Talajkiszorításos cölöpök  pl.: MSZ EN 14199 – Mikrocölöpök 5 Szabványi háttér

6 6

7 Kiegészítő, segítő dokumentumok  Szepesházi Róbert: Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó geotechnikai szabványok szerint, Budapest, 2008  Czap, Mahler, Mecsi, Móczár, Nagy, Takács: Eurocode 7 vízépítő mérnököknek, Budapest, 2010  MMK GT: A geotechnikai tevékenység szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben, 2010  MMK GT+TT: Alapozások tervezése az EC7 (MSZ EN 1997-1, 2) geotechnikai tervezési szabványok alapján - útmutató, 2011.07.  MMK GT+TT: Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint, Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., Budapest, 2012  MMK GT: Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével, 2013  MMK: Tervdokumentációk tartalmi követelményei, 2014  R.P. Ray: Geotechnikai kézikönyv Földrengésre való méretezéshez, Budapest, 2014 7

8 Eurocode alapfeltételezése (MSZ EN 1997-1:2006, 1.3 (2)) E szabvány rendelkezései a következőkben felsorolt feltételezések teljesülésén alapulnak:  megfelelően képzett személyzet gyűjtötte össze, rögzítette és értelmezte a tervezéshez szükséges adatokat;  kellően képzett és tapasztalt szakemberek tervezték a tartószerkezeteket;  megfelelő a folyamatosság és a kapcsolattartás az adatgyűjtésben, a tervezésben és a kivitelezésben közreműködő szakemberek között;  megfelelő a műszaki felügyelet és a minőség-ellenőrzés az üzemekben, a telepeken és a munkahelyen;  a kivitelezést a vonatkozó szabványokat és előírásokat betartva, kellő jártassággal és tapasztalattal rendelkező személyek végzik;  az építési anyagokat és termékeket az ezen Eurocode, vagy az anyagra, illetve termékre vonatkozó előírások szerint használják fel;  a tartószerkezet fenntartása megfelelő lesz, és ezáltal az a tervezett teljes élettartama alatt biztonságos és használható lesz;  a tartószerkezetet a tervben meghatározott célra használják. 8

9 Geotechnikai tervezés alapelve MSZ EN 1997-1 2. A geotechnikai tervezés alapjai......... 2.4. Számításon alapuló geotechnikai tervezés 2.4.1. Általános elvek......... (2) Figyelembe kell venni, hogy a talajviszonyok ismerete függ az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségétől és minőségétől. Ezen ismeretek megszerzése és a kivitelezés szakszerű irányítása általában sokkal fontosabb az alapvető követelmények teljesítéséhez, mint a számítási modellek és a parciális tényezők pontossága 9

10 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés szempontjai 10 Építmény, feladat funkció, rendeltetés, jelleg méret, elrendezés, tartószerkezetek típusa terhelés jellemzői élettartam speciális sajátosságok Helyszíni, környezeti adottságok meteorológiai, hidrológiai adottságok domborzat, növényzet a hely története szomszédos építmények, közművek közlekedés, megközelíthetőség speciális veszélyek Építési körülmények építési időtartam, határidő, ütemezés technológiai kötöttségek minőségi követelmények vállalkozási sajátosságok korlátozások Talaj- és talajvízviszonyok geológiai adottságok talajrétegződés, talajjellemzők talajvízszint és ingadozása földrengésveszély speciális kedvezőtlen adottságok

11 Eurocode 7 – MSZ EN 1997-1:2006 – Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék: 1.Általános elvek9 2.A geotechnikai tervezes alapjai16 3.Geotechnikai adatok31 4.Az építés műszaki felügyelete, megfigyelés, fenntartás39 5.Földművek, víztelenítés, talajjavítás és talajerősítés43 6.Síkalapok47 7.Cölöpalapok54 8.Horgonyzások70 9.Támszerkezetek74 10.Hidraulikus talajtörés86 11.Általános állékonyság91 12.Töltések95 11

12 12 Eurocode 7 – A geotechnikai kategóriák 3 db geotechnikai kategória  már a tervezés legelején el kell dönteni hova tartozik az adott építmény  ennek megfelelően kell a szükséges vizsgálatokat kijelölni.

13 13 Eurocode 7 – A geotechnikai kategóriák Geotechnikai határállapot mérvadó Geotechnikai feladat bonyolultsága és kockázat értékelése tervezési követelmény feltárási program geotechnikai eljárások szaktervezők számítási eljárások kivitelezési technológia tervezési követelmény feltárási program geotechnikai eljárások szaktervezők számítási eljárások kivitelezési technológia geológiai adottságok tartószerkezet kockázati tényezők környezeti kölcsönhatás geológiai adottságok tartószerkezet kockázati tényezők környezeti kölcsönhatás tervezők közösen Geotechnikai kategória

14 Eurocode 7 – A geotechnikai kategóriák Az építmény kicsi és aránylag egyszerű? A talajadottságok összehasonlítható helyszíni tapasztalatokból ismertek és elegendőek egyszerűek ahhoz, hogy rutin módszerek alkalmazhatók legyenek a tervezéshez és a kivitelezéshez? Ha a földkiemelés a talajvízszint alá ér, akkor helyi összehasonlítható tapasztalat áll rendelkezésre, hogy az egyszerűen fog menni? A kockázat elhanyagolhatóan kicsi az általános álllékonyság és a talajelmozdulás vonatkozásában? 1. geotechnikai kategória Az építmény nagyon nagy vagy szokatlan? Felmerül szokatlan kockázat? Van szokatlan vagy kivételes talajréteg? Van szokatlan vagy kivételes terhelési viszony? Az építmény nagy szeizmicitású területre kerül? Az építmény olyan területen van, ami csúszásveszélyes vagy folyamatos mozgásban van? 2. geotechnikai kategória 3. geotechnikai kategória

15 Eurocode 7 – Tervezési állapotok  A szerkezetek igénybevételeinek tervezési értéke kisebb kell legyen az ellenállásuk tervezési értékénél.  Tervezési érték: a karakterisztikus érték parciális tényezővel korrigált értéke  Tervezési állapotok: tartós ideiglenes rendkívüli (pl. robbanás, ütközés)  Tervezési eljárások: számítások alkalmazása szokáson alapuló intézkedések, konstrukciók (összehasonlító tapasztalat) modellkísérletek és próbaterhelések megfigyeléses módszer (bonyolult feladat, ha összehasonlító tapasztalat sincsen) 15

16 Eurocode 7 – Tervezési eljárások típusai síkalapok esetén  Tervezési eljárások típusai síkalapok esetén Közvetlen tervezési eljárás Közvetett tervezési eljárás Szokáson alapuló tervezési eljárás 16

17 Eurocode 7 – Tervezési eljárások típusai  Közvetlen tervezési eljárás: Más-más számítási modellt alkalmazva vizsgáljuk az egyes határ- állapotokat:  Teherbírási határállapotok számításakor a törési mechanizmus legpontosabb modellezése  Használhatósági határállapotok ellenőrzése süllyedésszámítással 3. geotechnikai kategória esetében kötelező, 2. geotechnikai kategória esetében ajánlott eljárás „törőfeszültség képlet” – MSZ 15004-89 – illetve az MSZ EN 1997-1 ajánlott képletei FEM-programokkal történő numerikus méretezés  Törési állapotig terjedő terhelés-süllyedés kapcsolat vizsgálata 17

18 Eurocode 7 – Tervezési eljárások típusai  Közvetett tervezési eljárás: Összehasonlító tapasztalatok, valamint terepen vagy laboratóriumban végzett mérések, ill. észlelések eredményeit alkalmazzuk Pl.: Szondázás, pressziométeres vizsgálat eredményei alapján, tapasztalati képletek segítségével becsüljük a talajtörési ellenállást Két típusa van:  Süllyedésszámításon, a süllyedések szigorú korlátozásán alapuló méretezés  Talajtörési ellenállás számításán, a talajtöréssel szemben viszonylag nagy „globális biztonság” előírásán alapuló méretezés  Mindkét esetben elég a használhatósági határállapotban figyelembe veendő hatásokkal (karakterisztikus értékekkel) számolni Számítás terjedelme csökken  Jelentősége elsősorban az 1. geotechnikai kategóriánál van 18

19 Eurocode 7 – Tervezési eljárások típusai  Szokáson alapuló tervezési eljárás: Valószínűsített talajtörési ellenállással számolunk Elsősorban kőzeteken történő alapozás esetében alkalmazzuk, útmutatás a G mellékletben található  A kőzettípusa, tagoltsága és egyirányú nyomószilárdsága alapján lehet egy megengedett talpfeszültséget felvenni. MSZ 15004 szerinti „Határfeszültség alapértéken” történő méretezés (korábban) – új eljárás bevezetése folyamatban  csak az 1. geotechnikai kategóriában lehetséges  2. kategóriában előtervezésre  3. kategóriában az alkalmazása nem elfogadható, kizárt!!!  külön süllyedésszámítás szükséges 19

20 Eurocode 7 – Határállapotok  Teherbírási határállapotoknak a tartószerkezeten lévő emberek, a tartószerkezet, továbbá az ott tárolt anyagok, állatok biztonságával kapcsolatos határállapotokat nevezzük: Helyzeti állékonyság, amikor a tartószerkezet, vagy annak egy része, mint merev test egyensúlyát veszíti; Túlzott mértékű alakváltozás, a tartószerkezet, vagy egy tartószerkezeti rész folyási mechanizmussá való átalakulása, szilárdsági törés, a tartószerkezet vagy tartószerkezeti rész (ezen belül a támaszok, az alapozás) stabilitásának elvesztése, tönkremenetele.  Használhatósági határállapotnak nevezzük: A tartószerkezetnek, vagy a tartószerkezeti elemen a szokásos használati körülmények (jelentős lehajlás és túlzott repedezettség) közötti használhatóságával; Az emberek komfortérzetével; Az építmény külső megjelenésével (burkolat, nem tartószerkezeti elemek károsodásával) kapcsolatos határállapotokat. 20

21 Eurocode 7 – Teherbírási határállapotok  Teherbírási határállapotok: STR: a tartószerkezet vagy a tartószerkezeti elemek, például a síkalapok, a cölöpök vagy az alapfalak belső törése vagy túlzott mértékű alakváltozása, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a szerkezeti anyagok szilárdsága jelentősen befolyásolja; GEO: a talaj törése vagy túlzott mértékű alakváltozása, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a talaj vagy a szilárd kőzet szilárdsága jelentősen befolyásolja; 21

22 Eurocode 7 – Teherbírási határállapotok  Teherbírási határállapotok: EQU: az egyetlen merev testnek tekintett tartószerkezet vagy talaj- tömb állékonyságvesztése, melynek bekövetkezésekor az ellenállást a szerkezeti anyagok és a talaj szilárdsága nem befolyásolja jelentősen; UPL: a tartószerkezet vagy a talaj egyensúlyvesztése a víznyomás (felhajtóerő) vagy más függőleges hatás miatti felúszás folytán HYD: hidraulikus gradiens által a talajban okozott hidraulikus felszakadás, belső erózió vagy buzgárosodás  Geotechnikai szerkezetek esetében leggyakrabban a GEO és az STR határállapotokat kell vizsgálni. EQU UPL HYD Felborulás Felúszás Statikai egyensúly elvesztése Belső erózió Felszakadás Felhajtóerő

23 Eurocode 7 – Használhatósági határállapotok 23 SüllyedésSüllyedéskülönbsé g KihajlásElégtelen szivattyúzásSzivárgás Rezgés

24 Eurocode 7 – Számításon alapuló geotechnikai tervezés  Hatások és kombinációik Tartósságuk szerint:  állandó hatás (G)  esetleges hatás (Q)  rendkívüli hatás (A)  szeizmikus hatás (A E ) Hatások eredete: tartószerkezet súlya, hasznos terhek, meteorológiai terhek, földrengési hatások, stb. Geotechnikai hatások: talaj-kőzet-víz súlya, földnyomások, szivárgási nyomás, földkiemelés, talajtömeg kúszása, negatív köpenysúrlódás stb. 24

25 Eurocode 7 – Karakterisztikus érték meghatározás  Karakterisztikus érték:  Hatások: A hatások esetén a karakterisztikus érték a hatás jellegétől függően a tervezett élettartamra prognosztizált állandó- és esetleges tehermaximumok adott referencia időszakra vonatkoztatott alsó-, vagy felső küszöbértéke vagy várható értéke. Jelölése: G k, Q k, stb.  Ellenállások: Az ellenállás (teherbírás, szilárdság) esetében karakterisztikus érték az anyag- vagy termékjellemző statisztikai eloszlása alapján egy előírt (általában 5%-os) küszöbérték. Jelölése: c’ k, φ k  Geometria:  A geometriai adatoknál a karakterisztikus érték általában a terv szerinti névleges érték. 25

26 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke Talajfizikai paraméterek 26 Talajfizikai paraméter felvétele TVJTalaj-szerkezet kölcsönhatás Vizsgálati eredmények Származtatott geotechnikai paraméter Karakterisz- tikus érték Tervezési érték

27 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke Geotechnikai paraméterek származtatott értéke Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke Geotechnikai paraméterek származtatott értéke 27 Vizsgálati eredmények Más helytálló adatok Korreláció Elméleti megfontolás Empirikus összefüggés Geotechnikai paraméter származtatott értéke Vizsgált határállapot figyelembe vétele Egy geotechnikai paraméternek elméleti, korrelációs vagy tapasztalati összefüggés révén, vizsgálati eredményekből nyert számértéke. (EC7-1 1.5.2.5.)

28 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke 28 Figyelembe veendő a talajvizsgálati módszer mért eredmények szórása tapasztalati adatok az érintett talajzóna kiterjedése építmény merevsége paraméter feszültség- és alakváltozásfüggése a károsodás következményei EC7 irányelve „óvatosan becsült átlag vagy szélső érték” annak az értéknek óvatos becslésével kell kiválasztani, mely a vizsgált határállapot bekövetkezését előidézi 2.4.5.2. A geotechnikai paraméterek karakterisztikus értékei (1)P A geotechnikai paraméterek karakterisztikus értékeinek megválasztását laboratóriumi és terepi vizsgálatok eredményeire, illetve az ezekből származtatott értékekre kell alapozni, kiegészítve ezeket a széles körben elfogadott tapasztalatokkal.

29 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke 29 Geotechnikai paraméter származtatott értéke Karakterisztikus érték táblázatos adatok Statisztikai módszerek Geotechnikai paraméter karakterisztikus értéke Óvatos becslés Jól megalapozott tapasztalat

30 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke – statisztikai értékelés 30 karakterisztikus érték statisztikai paraméter (Schneider, 1997) Relatív szórás: hatékony belső súrlódási szög (  ’)  = 0,1 hatékony kohézió (c’) c = 0,3 drénezetlen nyírószilárdság (cu) cu = 0,4 összenyomódási modulus Es = 0,4

31 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke – „óvatos becslés” 31 EC7-1 2.4.5.2. (2)P A geotechnikai paraméterek karakterisztikus értékét a határállapot bekövetkeztére kiható érték óvatos becslésével kell megválasztani. óvatos (mn) – A veszélyt, ill. a kényes dolgokat elővigyázatosan kerülő. becslés (fn)– Valami értékének, mértékének megközelítő meghatározása. óvatos becslés – Valamely érték közelítő meghatározása, amely elővigyázatosan kerüli a veszélyt

32 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke 32 c u =55kPa c u =62kPa c u =55kPa c u =76kPa c u =65kPa c u =71kPa c u =60kPa c u =85kPa c u =73kPa c u =64kPa c u =75kPa N = 11 db c u,átl = 66,9 kPa c u,95 = 61,7 kPa c u,5 = 49,4 kPa N = 3 db c u,átl = 60,7 kPa c u,95 = 55,8 kPa c u,5 = 50,9 kPa

33 Geotechnikai paraméterek karakterisztikus értéke 33 Lemezalapozású merev épület Mélyebb talajzóna óvatos átlaga Pilléralapozású csarnok Felszín közeli zóna szélső értéke

34 Eurocode 7 – Tervezési értékek meghatározása  Tervezési érték: Karakterisztikus érték, a parciális biztonsági tényező és az egyidejűségi tényező segítségével Tervezési módszer függvénye! 34

35 Eurocode 7 – Parciális tényezők és értékei 35 határállapot tervezési módszer hatás vagy igénybevétel (A) talajparaméterek (M) ellenállás (R) jellemző állandó hasznos hatékony belső súrlódási szög hatékony kohézió drénezetlen nyírószilárdság térfogatsúly síkalapcölöphorgonytámszerkezet állé- konyság talajtörés elcsúszás típus talpellenállás palástellen- állás teljes ellen- állás húzási ellen- állás ideiglenes tartós talajtörés elcsúszás földellenállás GG QQ ''  c'  cu  R;v  R,h bb ss tt  s;t  s;p  R;v  R;h  R;e EQU k-tlen1,101,5 1,35 1,51,0 k-ző0,900 GEO STR 2 1,351,51,00 1,0 1,41,1 vert1,1ö1,10 1,25 1,10 1,401,101,40 fúrt1,251,101,201,25 CFA1,201,101,151,25 3 geo.1,001,3 1,35 1,51,0 1,00 felsz.1,351,50 UPL k-tlen1,001,50 1,25 1,41,0 1,40 k-ző0,900 HYD k-tlen1,351,50 1,25 1,41,0 k-ző0,900

36 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 36 A + M + R Action Hatás Action Hatás Hatások parciális tényezője:  F Igénybevételek parciális tényezői:  E Hatások parciális tényezője:  F Igénybevételek parciális tényezői:  E Resistance Ellenállás Resistance Ellenállás Ellenállások parciális tényezői:  R Ellenállások parciális tényezői:  R Material Anyag Material Anyag Anyagjellemzők parciális tényezői:  M Anyagjellemzők parciális tényezői:  M

37 Eurocode 7 – Tervezési módszerek  Tervezési módszerek (Design Approach = DA): 3 különböző módszer a határállapotok igazolására  különbség:   F ;  M és  R parciális tényezőket milyen  A(ction) „+” M(aterial) „+” R(esistance) kombinációban használjuk  Magyarországon kétféle tervezési módszer használatos (az ún. 1.tervezési módszert nem használjuk): 2.tervezési módszer:  síkalapok, cölöpök, támszerkezetek, talajhorgonyok és bármely más geotechnikai szerkezetre:  A1 „+” M1 „+” R2   A hatások F k karakterisztikus értékéből az igénybevételek E k karakterisztikus értékeit meghatározni, majd azt a  E -vel szorozva kell az igénybevételek E d tervezési értékét számítani 3.tervezési módszer:  rézsűk és bármely más geotechnikai szerkezet általános állékonyságának a vizsgálata:  A2 „+” M2 „+” R3 37

38 Eurocode 7 – 2. tervezési módszer 38 2. Tervezési módszer – A1 „+” M1 „+” R2 Hatások Anyagjellemzők Geometriai paraméterek Szilárdság térfogatsúly Számítási modell Alkalmazási alternatíva

39 Eurocode 7 – 2. tervezési módszer 39 2. Tervezési módszer – A1 „+” M1 „+” R2 Hatások Hatás kombinációk Ellenállások tervezési értéke Ellenőrzés Talajjellemzők karakterisztikus értéke

40 Eurocode 7 – 2. tervezési módszer (példa)  Példa – Síkalap méretezése: 40

41 Számítási modell Eurocode 7 – 3. tervezési módszer 41 3. Tervezési módszer geotechnikai alkalamzás esetén – A2 „+” M2 „+” R3 Hatások Anyagjellemzők Geometriai paraméterek Szilárdság térfogatsúly Alkalmazási alternatíva

42 Eurocode 7 – 3. tervezési módszer 42 3. Tervezési módszer – A2 „+” M2 „+” R3 Hatások Ellenőrzés Talajjellemzők karakterisztikus értéke

43 Eurocode 7 – 3. tervezési módszer (példa)  Példa – Rézsűállékonyság számítása: Rendszerint szoftverek segítségével a következő képpen 43 Terhek tervezési értékének bevitele a modellbe Térfogatsúly karakterisztikus értéke  Önsúlyteher Hasznos terhek biztonsági tényezővel felszorzott értéke (!)


Letölteni ppt "Dr. Móczár Balázs. Építési törvény  1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV) építménnyel szemben támasztott követelmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések