Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A parapszichológusok kétfrontos harca

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A parapszichológusok kétfrontos harca"— Előadás másolata:

1 A parapszichológusok kétfrontos harca
Parapszichológia A parapszichológusok kétfrontos harca Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

2

3 Tartalom I. A kanálhajlítók esete II. A parapszichológia kérdései
III. A parapszichológia előtörténete és a kísérleti parapszichológia kialakulása IV. A parapszichológia legitimációjának problémái V. Kritikák és válaszok VI. Összefoglalás Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

4 I. Esettanulmány: a kanálhajlítás
Előzmények: a 70-es évek elejétől Uri Geller divat PMB: paranormal metal bending  telekinézis Geller korlátozott mértékben hozzájárul képességei tudományos elemzéséhez  vizsgáló csoportok, támogatók, szponzorok (pl. Ed Mitchell űrhajós) + publicitás a médiában komoly ellentámadás tudósok részéről (CSICOP, „szkeptikus” fórumok, pl. The Sceptical Inquirer) a parapszichológiai hagyománytól viszonylag független, a parapszichológusok is szkeptikusak! Kanálhajlítós kísérlet 1975 május-szeptember, Bath-i Egyetem, a kísérletvezető: Brian Pamplin (szilárdtestfizikus) és Harry Collins (szociológus) kísérleti alanyok: 6 „mini-Geller”: 8 és 13 év közötti lányok (4) és fiúk (2), akik azt állítják, hogy tudnak kanalat hajlítani Cél: lefotózni és lefilmezni azt a pillanatot, amikor a kanál meghajlik Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

5 A kísérleti elrendezés
Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

6 Eredmények Kétszintű megfigyelés
Eredeti ötlet: a kamera és a kísérletvezetők zavarják a gyerekeket, nem elég „lazák”  titokban veszik fel, amikor ellazultak Kiderül: a gyerekek hajlamosak csalni  ez leleplezhető a rejtett kamerával 6 gyerek közül 3 nyilvánvalóan, 2 valószínűleg csalt vagy csalni próbált  ez nyilván nem jelenti, hogy mindenki csal  a sajtóban általában ezt állították a beszámolók Rövid beszámoló jelenik meg a Nature-ben: „(…) Megállapítottuk, hogy egyetlen esetben sem tapasztaltuk a rúd vagy kanál meghajlását más módon, mint nyilvánvalóan normális eszközökkel. Természetesen nem következhetünk arra, hogy az ún. Geller-effektus minden esetben csalásnak tudható be. Mindazonáltal annak reményével közöljük kísérleti eljárásunk részleteit, hogy ezek segítséget nyújthatnak olyan kísérletek megtervezéséhez, melyekben a csalás gyanúja felmerül.” „A” alany a lába alatt hajlította meg (amikor a megfigyelők kimentek kávézni), „B”, „E” és „F” két kézzel hajlította vagy csak próbálta, „D” ugyanezt az asztal alatt. „C” nem csalt, de nem is hajlott meg a kanál. Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

7 Eredmények értékelése
Parapszichológusok (lehetséges) válasza: Kedvezőtlenek a körülmények: erős fény, komoly idegenek, kamera és lámpaláz, … A gyerekek nem tudtak ellazulni, egyre frusztráltabbak lettek, és mivel eredményt kellett produkálni, egy kicsit „rásegítettek” Nem bátorították-e a csalást? A megfigyelők direkt kimentek. Hányan nem csalnánk? (Pl. zh-n...) Hogyan mérhető a „csalás”? A legtöbb eset nem egyértelmű, de a megfigyelők visszanézték a felvételeket, vitatkoztak egyet, majd megállapodtak Amikor a felvételeket másoknak is megmutatták (pl. tudósok), azok nem láttak egyértelmű csalást Mi látszik a fényképen? Az alany mindkét kezével fogja a kanalat, de izmai lazák, szemei másfelé néznek Szubjektív faktor: mi ott voltunk, mi tudjuk, hogy ez csalás, még ha a kép nem is bizonyítja… Igencsak kérdéses, mit sikerült „bizonyítani” Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

8 Utózmányok 1: hajlítás üvegcsőben
Ha csak otthon megy a dolog, akkor üvegcsőbe zárjuk a kanalat, és úgy hajlítsd meg Minden eredmény negatív, kivéve: Anya telefonon: „Nem fogja elhinni, elhajlott a kanál!” Kísérletező: „Hát ez fantasztikus! Mikor nézhetném meg?” Anya: „Hát sajnos annyira elhajlott, hogy szétzúzta az üvegcsövet…”  Ellenérv: az üveg árnyékolja a pszí erőt Újabb kísérlet: kis lyukakat fúrnak az üvegbe Ekkor sokaknak sikerül meghajlítani  Ellenérv: spéci eszközökkel benyúltak a lyukon Végső kísérlet: hártyával befedni a lyukakat Ekkor megint sikertelen  Mi van, ha a hártya is árnyékol?  stb. Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

9 Utózmányok 2: A Randi-díj
James Randi a CSICOP (Committee for Skeptical Inquiry of Claims of the Paranormal) egyik alapító tagja: nevet és vagyont mint hivatásos bűvész-mágus szerzett, dollár jutalom annak, aki kanalat hajlít kísérleti körülmények között 1996: dollár annak, aki paranormális képességeit hitelt érdemlőn bizonyítja (www.randi.org) Kritikák állítólag nincs is meg ez az összeg az előzetes vizsgálatok olyanok, hogy nehogy véletlenül valakinek sikerülhessen nem független a vizsgálóbizottság ki és hogyan dönti el a „hitelt érdemlő” mértékét? Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

10 De miről is szól a Randi-díj?
A kísérletvezetőnek: „Alulírott elfogadom, hogy a … kísérlet döntő bizonyíték arra, hogy a kísérleti személy képes-e fém tárgyak paranormális hajlítására kielégítő kísérleti körülmények között” A kísérleti alanynak: „Kijelentem, hogy hasonló jellegű múltbeli bemutatások alkalmával nem használtam a megtévesztés és a kibúvás eszközeit. Beleegyezek, hogy a kísérlet lezárásakor elfogadom a bírák abbéli véleményét, hogy történt-e paranormális esemény, és hozzájárulok, hogy nevemet minden további megszorítás nélkül felhasználják bármilyen későbbi beszámolóban”  a cél: nyilvános megszégyenítés Valóban az?? Mivégre a nagy felhajtás? Pl. közvélemény-kutatás: „Kijelentem, hogy minden nap nézem a ‘Barátok közt’-öt, és hogy ebben a kérdésben sosem hazudnék, és sosem kaptam feketepontot az iskolában hazugság miatt…”  ??? Miért lenne érdekes, hogy XY gyerek csalt a kísérleten? Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

11 II. Mi a parapszichológia?
görög eredetű: mellett, közelében parapszichológia: Max Dessoir nevezte így először 1889-ben egy Sphinx című lapban Definíció az ismert fizikai kölcsönhatásoktól független mentális képességek vizsgálata Alaphipotézis az organizmusok képesek információt szerezni és befolyásolni a környezetüket, a ma ismert érzékek és az izmok részvétele nélkül Wikipedia: In 1889, in an article in the German periodical Sphinx, Dessoir coined the term 'parapsychology' (actually in its German equivalent, 'Parapsychologie'): "If one ... characterizes by para- something going beyond or besides the ordinary, than one could perhaps call the phenomena that step outside the usual process of the inner life parapsychical, and the science dealing with them parapsychology. The word is not nice, yet in my opinion it has the advantage to denote a hitherto unknown fringe area between the average and the pathological states; however, more than the limited value of practical usefulness such neologisms do not demand." Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

12 Főbb területei 1) Extra-Sensory Perception (ESP): érzékszerveken kívüli észlelés, részei: telepátia: elmék közötti közvetlen kommunikáció clairvoyance (tisztánlátás, távolbalátás; továbbá: clairaudience, clairgustance): távoli környezetről való normális érzékszerveken túli észlelés prekogníció (retrokogníció): jövőbeli (múltbeli) események előrejelzése (nem következtetés alapú) különleges, a legtöbbek által nem érzékelhető aspektusok észlelése (pl. auraolvasás) 1., Ezek az elnevezések sokszor nem a jelenségre utalnak, hanem a kísérlet típusára (pl: telepátia- prekognició sokszor elkülöníthetelen, mint jelenség, de a kísérlet-típus jól azonosítható) Ezért is jött létre az ESP kifejezés, mint mindezeket lefedő kifejezés. ( PA FAQ-ból: ”A fenti kifejezések a hétköznapi nyelvhasználatot tükrözik, a parapszichológusok azonban általában semlegesebb vagy műveleti értelmű fogalmakkal határozzák meg a pszít. Ennek az az oka, hogy a megjelölések gyakran erős, de ki nem mondott másodlagos jelentéseket hordoznak, melyek téves értelmezésekhez vezethetnek. A telepátiát például lényegében a gondolatolvasással azonosítja a közvélemény. A gyakorlatban, különösen pedig a laboratóriumi kutatásokban, a telepátiaélmények ritkán jelentik tényleges gondolatok észlelését, maga a jelenség pedig sok esetben nem feltétlenül teszi szükségessé két elme egymás közti kommunikációját -- "magyarázható" clairvoyance-ként vagy prekognícióként is. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy a pszí leírására használt elnevezések és fogalmak tulajdonképpen többet mondanak azokról a helyzetekről, amelyekben a jelenségek megfigyelhetők, mint maguknak a jelenségeknek az alapvető tulajdonságairól. Ha két eseményt ugyanabba a kategóriába sorolunk is, ez még nem jelenti azt, hogy azonos eseményekről van szó. Ezen felül a tudományos gyakorlatban a fentebb felsorolt alapfogalmakat rendszerint olyan jelzőkkel látják el, mint "látszólagos", "vélelmezett", "állítólagos", stb. Ugyanis számos, feltételezetten pszível összefüggő jelenség esetében fennáll az a lehetőség, hogy mégsem pszí áll a hátterében, hanem normális pszichológiai, vagy tévesen értelmezett fizikai okok.”) 2., ESP, mint input – PK, mint output Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

13 Főbb területei 2) Pszichokinézis (PK): tárgyak mozgatása puszta akarattal, izommozgás nélkül macro-PK (pl. kanálhajlítás) micro-PK (pl. véletlenszám-generátorra való hatás) bio-PK: élő szervezettel való közvetlen kölcsönhatás (pl. elektrodermális aktivitásra, vérnyomásra hatás) recurrent spontaneous PK (pl. poltergeist-jelenség) 3) Különleges élmények: Out-of-body experience, near-death experience, past-life experience, apparitions Az ESP és PK-val foglalkozók inkább parapszichológusoknak hívjuk, a 3-sal foglalkozókat pedig psychic researcher-nek. Sok kutató is csak az ESP-ben vagy csak a micro-PK-ban hisz. A pszi-hit nem szükségszerűen fedi le mind a 3 alterületet. Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

14 És mi nem parapszichológia?
Asztrológia, UFOk, alkímia,vámpírok, varázslás, jetikutatás… Bár az ezekben hívők közül sokan hisznek parapszichológiai képességekben, de ez fordítva nem feltétlenül igaz Amíg az okkult izék sokszor intuíciót követelnek, valamint a tradícióval való megfelelő azonosulást, addig a parapszi művelőinek egy része objektív bizonyítékokra kívánja alapozni tudományát A tudományos parapszi módszereiben a tudományt követi eredményei pedig olyan vaskos, kísérleti leírásokat és statisztikai elemzéseket tartalmazó száraz, szakmai kötetekbe vannak foglalva, amelyeket soha nem olvasnának mágiahívők művelői tudományos fokozattal rendelkező kutatók, akik nem könnyen fellángoló és kihunyó lelkesedők (lásd alább a PA-tagság feltételeit) Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

15 Tehát mi a parapszichológia?
Pillanatnyilag sok jelenség mögött nem ismerjük az energetikai vagy információs folyamatokat, ezért „paranormálisnak” hívjuk őket A parapszichológusok pedig bíznak benne, hogy idővel megtalálják a most még nem ismert tudományos magyarázóelvet a jelenségek mögött Kutatási területére olyan ismeretszerző vagy környezetbefolyásoló módszerek tartoznak, amelyek a ma ismert érzékszervi vagy motorikus utakon nem magyarázhatók Ezzel ellentétes az: „anomalistic psychology is the study of human behaviour and experience connected with what is often called the paranormal, without the assumption that there is anything paranormal involved” (wikipedia) Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

16 III. Előtörténet: a spiritualizmus
Franz Anton Mesmer (1734–1815): „mesmerizáció” – hipnózis a gyógyításban animális magnetizmus: a mágnesesség és elektromosság mellett egy harmadik erő  1784, Párizs: egy bizottság csalásnak bélyegzi 1847-től spirituális szeánszok Amerikában + számos vendégmédium Angliában (70-es évekig) támogató tudósok: de Morgan, Wallace, Galton, Rayleigh ellenző tudósok: Faraday, Tyndall és sokan mások B. Hare (vegyészprofesszor): gép a pszi erő mérésére  1855: AAAS elutasítja mint gyanús tevékenységet W. Crookes (kitűnő kísérleti tudós): módszeresen vizsgál médiumokat (pl. D.D. Home), és új erőt tételez fel  igen komoly támadások hatására felhagy a témával Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

17 Előtörténet: pszi-kutató társaságok
Folyóiratok már korábban is: pl. Spiritualist Magazine 1882, London: Society for Psychical Research lelkes, gazdag amatőrök + híres emberek (püspökök, miniszterelnökök) + tudósok (1887: a Roy. Soc. 8 tagja) Komoly publikációs tevékenység: ig oldal folyóiratcikk és 4000 oldal könyv Több száz tag (1900-ra majdnem ezer) Főként híres médiumok vizsgálata, de egyre rendszeresebb és módszertanilag egyre tudatosabb kutatások Hasonló szervezetek világszerte: Pl. 1884: American Society for Psychical Research Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

18 Paradigmaváltás: J. B. Rhine
Akadémiai státus és tudomá- nyos elismerés: Duke University Laboratory (később Rhine Research Center) Rhine terminusa az ESP Segít megalapítani a Journal of Parapsychologyt (1937) és a Parapsychological Associationt (1957, a továbbiakban PA), amely ben felvételt nyert az American Association for the Advancement of Science-be (AAAS) Szisztematikus, progresszív program, amely megbízható kísérletekre alapoz: megkísérli pontosan körülhatárolni a pszi-jelenség feltételeit és előfordulási körülményeit (ahelyett, hogy pusztán a létét bizonyítaná). A pszi-jelenségek szigorú tudományos alapokra helyezése, a korábbi amatőr és nem egymásra építkező kutatások helyett 1., Biológus ( ) 2.,Rhine felesége: Louisa Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

19 Rhine Extra-Sensory Perception c. könyve
Rhine a Duke diákjaival kísérletezik, több tízezer kártyakitalálós kísérletet végeznek (ún. Zener-kártyákkal), a körülményeket változtatva Az előfeltevés az, hogy a pszichikus képességek nem csak egy szűk, fogékony réteg kiváltságai, hanem széles körben elterjedtek (sőt talán mindenkiben lakoznak) A könyv igen száraz tudományos munka: 45 táblázat, 5 grafikon, hosszas dokumentációk Standard procedúrák bevezetése, fontos újítások nem a médiumok feltételei érvényesülnek kártyaminták, eredmények rögzítése, terminológia egységesítése, megújítása nagy hangsúly a csalás kizárásán amikor kiderül az egyik intézet igazgatójáról, hogy manipulálta az eredményeket, Rhine erről komoly cikket írt, és teljes mértékben kizárta az illetőt a szakmából A statisztika a fő eszköz, amely segít megkülönböztetni a véletlent a statisztikailag szignifikáns eltérésektől Ami itt folyik, már igen távol van a 19. sz-i asztaltáncoltatástól és halottidézéstől, már a 80-as évektől kezdve (l. fenti intézmények) meggyökeresedik a gondolat, hogy nem szellemek behatása okozhat különös eseményeket, hanem a médiumok telepatikus, pszichokinetikus képességei Jelentős médianyilvánosság (főleg körül), de a tudományos közösségek (főként a frissen intézményesülő pszichológusok) gyanakvók maradnak Zener cards Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

20 Egy kis statisztika http://stattrek.com/tables/binomial.aspx
1.,Rule of thumb: nem véletlen, ha valósznűsége kisebb,mint 0,05. (20-ból 1) 2., Kritika: pl: Adott kártyapaklinál lehet használni binominális eloszlást?? (kártyapakliban a lapok száma véges) DE: sok matematikus Rhine védelémében + statisztika is fiatal 3., Story a statisztikához (Koestler: A vak véletlen gyökerei) „1934-ben dr Soal, aki akkor matematikát tanított a londoni University College-ban, olvasott Rhine kísérletiről és megpróbálta maga is elvégezni azokat és 1939 között 160 alany próbát tett a Zener-kártyákkal, s az eredmény: nulla – a valószínűség diktálta találati aránytól semmiféle eltérés nem volt tapasztalható. „Arra kellett következtenie – jegyezte meg Louisa Rhine -, hogy vagy hamisak az Egyesült Államokból érkezett adatok, vagy az angoloknak egyszerűen nincsenek ESP-képességeik.” Még azt is megkockáztatta, hogy Soal kudarca az alanyok érzelmi elkötelezettségének hiányával magyarázható: „Soal alanyai elsősorban az újsághirdetésekre jelentkezve kerültek a kísérlet-sorozatba. Vadidegenek voltak, s készségesen és tisztességgel végrehajtották a feladatokat, amelyeket a gondos és komoly kísérletvezető valaki más [Rhine] nyomán, őt ismételve kívánt elvégeztetni velük. Mindenesetre Soal nem a saját lámpása fényében tapogatózott az ismeretlen; próbálkozása olyan volt, mint a gépkocsi, amelyből csak a gyújtógyertyák hiányoznak” (L. Rhine, 1957) Soal már-már undorral fordult el az egész históriától, amikor egy munkatársa, Whately Carington azzal az ötlettel állt elő, hogy vegyék számba az „elcsúszott” találatokat is, Vagyis azokat, amelyeknél az alanyoknak az aktuális kártya előtti vagy utáni lapra sikerült ráhibázniuk. … Soal habozva bár, de nekifogott a sok ezer számoszlopot tartalmazó kísérleti jegyzőkönyvek átnézésének, s megörvendeztette, egyben pedig elképesztette, amit talált: az egyik alany, Basil Shackleton folytonosan a következő kártyalapot jelölte meg – vagy érezte meg előre, s olyan magas találati aránnyal, hogy az már semmiképp sem volt véletlenségnek nevezhető. … A kísérletek során egy további különleges fényre is sor derült. Shackleton azt találta a legalkalmasabbnak, ha 2-6 másodperc volt az időkülönbség két kártyalap, két találgatás között. Ennél a ritmusnál következetesen a soros kártya utáni lapot találta el. Ha mintegy másfélszeresére gyorsították a tempót, vagyis kb. 1,4 másodperces időközökben követték egymást a lapok, éppoly megbízhatóan a következő utáni kártya ábráját jelölte meg. Másként fogalmazva. Megérzése valamiképpen ahhoz az eseményhez rögzült, amely körülbelül 2,5 előzte meg a pillanatnyi jelent. …” Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

21 ESP eredmények ESP – ábrás (Zener-kártyás) kísérletek összefoglaló eredményei, 1934 – 1939 (Radin, 1997, 96.old) Matyi Csongor: ÉRZÉKSZERVEKEN KÍVÜLI ÉSZLELÉS VIZSGÁLATA RÉSZLEGES SZENZOROS DEPRIVÁCIÓ KERETEI KÖZÖTT Szakdolgozat; 2010/2011 őszi félév Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

22 Kísérleti parapszichológia a 40-es évektől
Laboratóriumi kísérletek A különféle helyeken, különféle intézményekben végzett kutatások között jelentős az együttműködés az első laborok alapítói közül sokan Rhine tanítványai közül kerültek ki ESP-vizsgálatok Forced-choice studies: zárt válaszlehetőségek, mint a Rhine-féle kártyakísérletekben Free-response studies: nyílt válaszlehetőségek Ennek vizsgálatára fejlesztették ki többek között az ún. ganzfeld („teljes mező”) vizsgálatokat, amikor a telepátiát úgy vizsgálják, hogy közben minimalizálják az érzékszerveket érő külső hatásokat PK-vizsgálatok pl. véletlenszám-generátor befolyásolása: a kísérleti alany megpróbálja mentális úton megváltoztatni a véletlen számok eloszlását – ezt korábban például pénzfeldobásokkal vizsgálták, ahol a cél az volt, hogy egy érme sokszori feldobásakor több fejet dobjunk, mint írást (Helmot Schmidt végzett úttörő kísérleteket e téren) A parapszichológusok szerint ezek a kísérletek kis mértékű, de szignifikáns, és több évtizedes idősorok alapján stabil eredményt tudnak felmutatni Elemző kutatások, metaanalízisek Korábbi kísérletek nagy adatbázisainak összehasonlító kiértékelése Továbbá esettanulmányok, elméleti kutatás, történeti kutatás… Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

23 IV. A legitimáció felé Egy 1972-es amerikai felmérés a parapszichológusokról: 51%-uk a legfőbb érdeklődése a pszi; 60%-nak van doktorija, további 27%-nak tudományos mesterfokozata; 70% gondolja úgy, kell is az egyetemi fokozat ahhoz, ha valaki komoly parapszi kutatásokba fog; bár 70% mondja azt is, hogy ezen felül kell valami olyan tréning is, ami kívül van a normál oktatáson 49% dolgozik egyetemen, 17% privát kutatóintézetekben, Ezek 30%-a pszichológia, 19% pszichiátria, 18% fizika, 12% biológia, és 21% egyéb tanszéken – egyszóval elég interdiszciplináris világ Kívülről olyanok, mint bármely tudomány művelői első pillantásra, ha nem ismerjük a parapszi terminológiát, nem is volna olyan könnyű megkülönböztetni egy JP-ben megjelent cikket egy kísérleti pszichológia folyóiratban megjelent cikktől PA honlapról: A fizikusok általában azért érdeklődnek a parapszichológia iránt, mert az felveti annak lehetőségét, hogy valamit alapvetően félreértünk a tér és az idő természetével, valamint az energia és az információ átvitelével kapcsolatban. A biológusokat azért érdekli a téma, mert a pszí a világ érzékelésének egy újabb, eddig megmagyarázatlan módjára mutathat rá. A pszichológusok érdeklődését a pszínek az észlelés és a memória természetével kapcsolatos jelentősége táplálja. A filozófusok pedig azért érdeklődnek, mert a pszí-jelenségek szorosan összefüggenek számos ősrégi filozófiai problémával, így az elme szerepével a fizikai világban, valamint az objektív, ill. a szubjektív dolgok természetével és viszonyával. A teológusok és a közvélemény azért találja a parapszichológiát érdekfeszítőnek, mert a személyes pszí-élményt átélő személyeknek gyakran az az érzésük, hogy az átélt eseményeknek mély, szavakkal ki nem fejezhető jelentése van. Egyesek emiatt úgy vélik, hogy a pszínek "spirituális" következményei is vannak. Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

24 A parapszichológiáról
Láthatóan megvan az intézményes háttér Van laikus parapszichológia is (pénzért ESP tanítás, pszichikus jelenségek előállítása, népszerű könyvek, folyóiratcikk) Ettől kívánja magát elhatárolni a kísérleti parapszi A hivatalos tudomány azonban továbbra is ellenáll neki nem publikálnak a témában cikkeket ortodox lapokban, hacsak nem azért, hogy cáfolják a parapszi állításait; a PA-tagok úgy érzik, kissé diszkriminálják őket (publikálás, pozíció, pénzügyi támogatás terén) Ennek ellenére vannak részleges sikereik AAAS tagság, valamennyi amerikai szövetségi pénz kutatásokra, egy-egy szimpatizáló cikk ortodox lapokban A tudományos parapszi programja a tudományos közélet szereplőinek meggyőzése, és nem elsősorban a laikusoké (erre még visszatérünk). Az ok: a források, a kutató-utánpótlás, az eredmények ismertetési lehetőségeinek bővítése. Parapsychological Association (PA;1957) – 2006: 275 tag „to advance parapsychology as a science, to disseminate knowledge of the field, and to integrate the findings with those of other branches of science”, bár nehéz bekerülni, szinte mindenki benne van, aki ezekben az intézetekben dolgozik Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

25 A legitimáció nehézségei
A tudósok meggyőzése azonban nem egyszerű feladat… Amikor felveszik a PA-t az AAAS-be, annak korábbi elnöke, E. U. Condon írja: „Korábban spiritualizmusnak hívták, most érzékszerveken kívüli észlelésnek, pszichokinézisnek, és hasonlóknak (...) Abban az esetben, amikor a gyermekek gondolkodásának megrontása a kérdés, nem hiszek a sajtó és a szólás szabadságában. Véleményem szerint azokat a kiadókat és tanárokat, akik bármely áltudományt mint megalapozott igazságot publikálnak és tanítanak, ha bűnösnek bizonyulnak, nyilvánosan meg kell korbácsolni, és örökre kikergetni ezekből a tiszteletre méltó szakmákból.” Warren Weaver, matematikus (1963) „Azt hiszem ez a dolog [az ESP] intellektuálisan annyira kényelmetlen, hogy szinte fáj. Végül is ara jutottam, hogy Rhine professzor bizonyítékaira nem tudok magyarázatot, de az értelmezését sem tudom elfogadni.” Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

26 Az érme egyik oldala: a tudósok
Igyekeznek megfelelni a legszigorúbb tudományos elvárásoknak Rhine: az egyszeri drámai esetek igen fontosak lehetnek az elméletek felállításához, de csak a kísérletek útján lehet fejlődni Módszeresen igyekeznek kiszűrni a csalást és az eredmények hibás feljegyzését: ban kritikus pszichológusokat hívnak meg a JP szerkesztőségébe, és 2,5 éven keresztül kritikai megjegyzéseiket együtt publikálják a kísérleti eredményekkel Ennek ellenére nincs haladás a legitimációban, sőt, a nagyon komoly ellenőrzések a kísérletek sikerét veszélyeztetik A tudományos közeg jogos vagy jogtalan kritikáiról hamarosan (Előzetes: megismételhetetlen kísérletek, kell hogy legyen másik ok, alapvetően fenyegeti a tudományunk alapfeltevéseit) A parapszichológusok is tisztában vannak a kritikákkal (67%-uk ezt jelöli meg az elutasítás egyik fő okának), csak nem hibát, hanem kutatásra érdemes jelenséget látnak benne Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

27 Az érme másik oldala: a laikusok
A laikusok meggyőzése fontos a támogatás jelentős része innen jön (pénz, berendezések, épületek) DE a pénzek sokszor címzettek: egy gazdag ember azt mondja, kutassák a halál utáni életet, az emberi lélek létezésének bizonyítása belőlük rekrutálódnak sokszor a kutatók is (miután az egyetemi hallgatókhoz korlátozott a hozzáférés) A laikusok számos veszéllyel is járnak hevesebbek a tudományos viták, ha laikusok is bevonódnak, megpróbálnak ellenállni a kívülállók jelentette fenyegetéseknek így van ez pl. a magyar eredettörténeti konferenciákon is Az ellenzők sokszor összemossák a parapszi tudományát a tömegek lelkesedésével – ez korrumpálja a jó hírét Jelentős a mágiahívők nyomása az intézményekre is ez így van pl. a mágiatörténészeknél is Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

28 Laikusok és PA A válasz a laikusok jelentette kihívásra
a PA tagokkal szembeni követelmények sokkal szigorúbbak egy bevett tudományos társaságénál A teljes tagság feltételei a PA honlapjáról: „a) who is engaged in the advancement of parapsychology as a science b) who has prepared a paper on some aspect of parapsychology which, in the opinion of the Membership Committee, is of high professional caliber, and which has been published in a scientific journal or which merits such publication c) who has a doctorate degree from a university of recognized standing or has a professional affiliation with a recognized academic institution or research organization or who has been nominated by three Directors d) who has been nominated by two Full Members of the Corporation (this requirement is fulfilled by a person who satisfies the third alternative requirement of 'c') e) who has been elected by a vote of six members of the Membership Committee f) who has paid membership dues.” Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

29 V. Kritikák – Megismételhetőség
„Nyilvánvaló, hogy a sikeres ESP kísérletek nem megismételhetőek, és így nem felelnek meg a tudományos kísérlettel szembeni alapvető elvárásainknak” (D. Cohen) Válaszok a megismételhetőség kérdésére → más „puhább” tudományokban is probléma lehet a reprodukció (pl. pszichológia) → az ESP erősebb érzelmileg motivált helyzetekben (az, hogy szerelmünk éppen autóbalesetet szenvedett, erősebben hat ránk, mint hogy kártyákon lévő jeleket kell kitalálnunk, még ha az utóbbit jobban is lehet kísérleti szituáció tárgyává tenni) → parapszi éppen azt találja, hogy a pszi függ a személy attitűdjeitől, hangulatától, motivációjától, a kísérleti szituációtól, a kísérletvezetővel való interakciótól stb. A szkeptikusok negatív energiája például rombolólag hat a pszichikus energiákra Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

30 Kritikák – Módszertan Rossz módszertan
Ismert kapcsolatteremtési módok nincsenek teljes mértékben kiküszöbölve Pl. ESP-kártyák esetében a lapok átlátszósága, tükröződés a szemben stb. Pl. Bio-PK esetén ha egy szobában van az alany és a küldő, akkor nincsenek kizárva a természetes csatornák (mint pl. a levegővétel) Problémák a „véletlen” körül Pl. kártypakli-keverés, céltárgyak kiválasztása → Hát, éppen ezeknek a kizárásán dolgoznak Rhine óta… persze tökéletesen soha sem kizárható ki minden alternatíva, de ne várjunk szigorúbb episztemológiát a parapszichológiától, mint a bevett tudományoktól +visszajelzés kérdése, bírálók érzékelése, mesterséges PK, kísérletvezetők eredmény-ismerete Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

31 Kritikák – Statisztika
A pozitív eredmények csak véletlen egybeesések → erre válasz a korrekt statisztikai elemzés Statisztikai problémák nem megfelelő módszer „The agnostic statisticain, advising on resarch on psi, should take account of the possible inappropiateness of classical inferential statistics” (Gilmore, 1989) nem megfelelő alkalmazás nagyon sok változós vizsgálat – biztos lesz valami, ami korrelál adatmeghatározás, kiválasztás Statisztikailag inszignifikánsak az eredmények → ez egyszerűen nem igaz, a parapszichológusok korrekt statisztikai tudással rendelkeznek, és vannak markánsan szignifikáns eredmények J. Utts: Replication and Meta-Analysis in Parapschology (Statistical Science, 1991, Vol 6, No 4, ) „Spencer-Brown (1957) attempted to show that true randomness is impossible, at least in finite sequence, and that this could be the explanation for the results in parapsyhology” -366.o. Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

32 Kritikák – Tudományos háttér
Nem tudományos eredet és cél Hit, babona alapú: „Világos, hogy a parapszichológia iránti érdeklődést a hit táplálja. Az emberek hinni akarnak egy okkult valamiben” (E. G. Boring) Inkább mágia, mint tudomány: „…bár a parapszichológiát tudományos gúnyába öltöztetik, még mindig főként a mágia jegyeit viseli magán” (G. R. Price) Pusztán a tömegek szenzációigényének kielégítésére szolgál → És a többi tudomány múltja hova vezet vissza bennünket? A kísérleti parapszi határozottan elhatárolódik az okkult áramlatoktól → Biztos, hogy a tudományos statisztikai elemzések a tömegek kielégítését szolgálják? Nincs korrekt elmélet mögötte „…több mint fél évszázados érdeklődés és erőfeszítés ellenére ma sincs semmi, ami megérdemelné, hogy elméletnek nevezzük…” (Thomas Szasz) → Attól még nem tűnnek el az anomáliák a tudományban, hogy ha nincs mögöttük elmélet… Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

33 Kritikák – Filozófiai alapok
Rossz filozófiai alapok „A csoda megszegi a természet törvényeit, s mivel e törvényeket szilárd és változatlan tapasztalat szentesíti, ezért a csodával szembeni bizonyíték a dolog természeténél fogva a lehető legnyomósabb, amit tapasztalati bizonyítékként elképzelhetünk” (Hume: A csodák ellen) Vagyis: a parapszi ellentmond a fizikának. De a fizikát rengeteg tapasztalat támasztja alá, ez tehát a parapszit cáfolja → És a parapszi eddigi eredményei? „Occam borotvája alapján csak azt kell megmutatnunk, hogy nem minden elfogadható, normális magyarázat került kizárásra, és akkor ezeket a magyarázatokat kell előnyben részesítenünk” (J. Hanlon) → Ki dönti el, hogy mi a „normális” magyarázat? Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

34 Kritikák – Összeegyeztethetetlenség
Ellentmond a fizika törvényeinek, távolságfüggetlenség, kauzalitás időbelisége → Jó, de a „fizika törvényei” egyszerűen az ismert fizikai törvények halmazát jelenti, ezt időről időre felülbírálhatjuk (pl. kvantumelmélet) Pl. a prekogníció ellentmond az egyirányú kauzalitás fogalmunknak → A kauzalitás kérdése a modern fizikai elméleteknek is komoly kihívást jelent, másrészt a fizika filozófiája is rágódik ilyesmiken (időben visszafelé ható okság) → Egyébként is, inkább az vizsgálandó, hogy tán nem is prekogníció zajlik, hanem PK, és a megérző befolyásolja a későbbi eseményeket, vagy a későbbi kártyakiválasztó használta látnoki képességeit Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

35 Kritikák – Csalás és sok minden más
Biztos, hogy csalás volt, mert más nem adhat magyarázatot → Biztos?? (lásd kanálhajlítós esettanulmány) Mé’ nem csinálnak sok pénzt, ha ilyen jól tudnak eseményeket bejósolni, sőt befolyásolni? Egy kis PK-val tarolni lehetne totón, lottón, ruletten, boxmeccseken stb. → ESP eredmények statisztikailag szignifikáns voltának kimutatásához kísérletek százait/ezreit összegzik. Lehet hogy kaszinókban is ki lehetne mutatni a hatást, ha a tulajdonosok rendelkezésre bocsátanák a szükséges adatokat. makro PK persze továbbra is kérdés…. „Extraodinary claims require extraordinary evidence” (Sagan) ha azt olvassunk, hogy az USA elnöke Dél-Koreába látogatott, hiszünk az újsághírnek, ha azt, hogy egy 92 éves ember fél órával megdöntötte a maratonfutás rekordját, további bizonyítékokra vágyunk → Ellenérv: lehet, de a pszi nem extraordinary, ez csak elfogultság Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

36 Kritikák – Esettanulmány haladóknak
Egy abszolút friss, mai szakmai vita Daryl J. Bem, prof. emeritus, Cornell University „Feeling the Future: Experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and effect.” Journal of Personality and Social Psychology 100, 407–425 Response to Alcock’s „Back from the future: Comments on Bem” (2010. dec. 10.) James Alcock, prof, York University (Canada) „Back from the future: Parapsychology and the Bem Affair.” The Comittee for Sceptical Inquiry (2010. dec. 6.) Response to Bem’s Comments (2011. jan 6.) A kritika tárgya: a parapszichológia megalapozottsága, kísérleti módszertana, cikkírás, statisztikai elemzés… Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

37 Kritikák – Kevésbé jogos kritikák
Veszélyt jelent a társadalomra Lásd pl. a National Science Foundation (a legnagyobb, alapkutatásokat finanszírozó amerikai szervezet) egyik, a nyilvánosság tudományhoz való viszonyáról szóló jelentésében: „Komoly aggodalmat kelt, mindenekelőtt a tudomány közösségében, a paranormális jelenségekbe vetett hit terjedése. Tudósok (és mások is) megfigyelték, hogy azoknak az embereknek, akik hisznek a paranormális jelenségek létében, nehezükre eshet megkülönböztetni a fantáziát a valóságtól. Hitük arra utalhat, hogy hiányában vannak a kritikai gondolkodás alapvető képességeinek, amelyek nem csupán ahhoz szükségesek, hogy a szavazófülkében és a polgári törvényszéken (például az esküdtszéken) megalapozott döntést hozzunk, hanem a mindennapi élethez szükséges értelmes döntésekben is.” Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

38 Kritikák – Kevésbé jogos kritikák
Ünnepélyes és tekintélyelvű hangvétel (mint a korábban ismertetett asztrológiaellenes kiáltvány) Vajon a kijelentést szövegező tudósok végeztek-e olyan ellenőrzött vizsgálatokat, amely korrelációt állapíthatott meg a parapszichológiába vetett hit és a szavazófülkében hozott megalapozatlan döntés közt? (Egyáltalán, ki is mondja meg, mi a jó döntés a szavazófülkében? Komolyan gondolják a tudósok, hogy a pszichikus jelenségekben hívőknek problémái vannak a mindennapi döntési szituációkban? Nem tudnak bevásárlólistát írni? Vagy a csapot nem zárják el, mielőtt elmennek otthonról? Végeztek erről vizsgálatot? Burkolt fenyegetés: aki áltudományos nézeteket dédelget, nem képes állampolgári jogainak érvényesítésére Tehát kizárandó a szavazásból és az esküdtszéki tagságból? A parapszichológusok olyanok, mint a kisgyermekek és a mentálisan terhelt ápoltak? A mindennapi életben sem képesek eljárni, és felügyeletre szorulnak? Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

39 Kritikák – Kevésbé jogos kritikák
Rengeteg pénz megy el butaságokra, amit jobban is lehetne költeni (pl. az én kutatásomra) → Jó, igaz, hogy vannak sürgősebb teendők (l. Afrikában éheznek), de azért gondoljunk bele, hogy míg a népesség 10%-ának (400 millió embernek) vannak pszichikus tapasztalatai, és ezek megmagyarázatlanságából eredően pszichológiai problémái, mégis nagyon kevesen és kevés pénzből kutatják ezt → na de honnan van ez a 10%-os adat??? → Minden kutatásnak lehetnek nagyon hasznos mellékhatásai: az EEG-t (elektroenkephalogrammot) Hans Berger úgy találta fel 1929-ben, hogy a telepátiát próbálta magyarázni agyhullámokkal Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

40 Kritikák – Kevésbé jogos kritikák
„Különben sem hiszem el” „Nem tudom elhinni. Sem a Royal Society összes tagjának véleménye, sem saját érzékszerveim tanúsága nem győzne meg arról, hogy létezhet két személy között gondolatátvitel az ismert érzéki csatornáktól függetlenül. Ez nyilván lehetetlen” (Helmholtz) Brown (matematikus): ha kísérletek + statisztika = pszi, akkor inkább megkérdőjelezem a statisztika alapjait „Miért nem fogadjuk el az ESP-t pszichológiai tényként? Rhine elég bizonyítékot szolgáltatott ahhoz, hogy azzal szinte bármi más témáról meggyőzött volna minket… Az én okom e nézetek visszautasítására: szó szerint előítélet” (D.O. Hebb) Az érvek sokszor nem tudományos kritikának tűnnek, hanem a görcsös elhatárolódási szándék jelének Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

41 VI. Összefoglalás De ha ennyi baj van a parapszichológiával, az nem túl sok baj? Még mindig közel áll a tudományos státuszhoz? Ami biztos, hogy vita övezi a területet: nem alakult ki tudományos konszenzus róla pontosabban: nagyjából konszenzus van mindkét oldalon, de közöttük mély szakadék nem olyan, mint egy tudományos vita: nincs közeledési szándék, közösen elfogadott alap Tudomány-e a parapszichológia? Belülről talán igen: ismertetőjegyei nagyon hasonlóak a tudományos tevékenységhez Kívülről nem: a tudományos diszciplínák hálózata nem hajlandó magába fogadni: nem építenek az eredményeire, nem lép szövetségre más diszciplínákkal, sőt heves ellenállásba ütköznek Pont olyan, mint egy forradalmian új tudományos terület, amelyik létjogosultságáért küzd DE: beteljesületlen forradalom: több mint 50 éve nem született sikeres „kemény mag”  vajon azért, mert elhibázott, vagy azért, mert elnyomják? Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

42 Egyetemen kívüli kutatóintézetek
Institute of Noetic Sciences (IONS) was founded in 1973 by astronaut Edgar Mitchell to explore the frontiers of consciousness through rigorous scientific research The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) program was established at Princeton University in 1979 by Robert G. Jahn, then Dean of the School of Engineering and Applied Science Society for Psychical Research (SPR). The original scientific society founded in London in 1882 American Society for Psychical Research (ASPR). Rhine Research Center and Institute for Parapsychology, originally part of Duke University, now an independent research center The accomplished physicist Irving Langmuir, a founder of many studies in atmospheric electricity and plasma physics, visited Rhine at his laboratory in Rhine admitted (rather proudly and contentiously) to Langmuir that he had discarded data that was "wrong" because it did not support his belief in extrasensory perception. See Langmuir's 1953 talk Pathological Science at Princeton University Parapsychology Foundation Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

43 Egyetemeken működő intézetek
Koestler Parapsychology Unit at the University of Edinburgh Global Consciousness Project at Princeton The VERITAS Research Program at the University of Arizona Consciousness and Transpersonal Psychology Research Unit of the Liverpool John Moores University Psychology Research Cluster at University College Northampton Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) at Princeton University Division of Personality Studies (DOPS), a unit of the Department of Psychiatric Medicine at the University of Virginia Bigelow Chair of Consciousness Studies at the University of Nevada, Las Vegas (UNLV) Anomalistic Psychology Research Unit (APRU) at the University of Adelaide Anomalistic Psychology Research Unit at Goldsmiths University of London Perrott-Warrick Research Unit in the Psychology Department of the University of Hertfordshire Tudomány, tudományellenesség, áltudomány – BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék


Letölteni ppt "A parapszichológusok kétfrontos harca"

Hasonló előadás


Google Hirdetések