Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014. évi személyi jövedelemadó- és Tao-bevallások tapasztalatai, valamint kata és kiva jellemzők Komárom-Esztergom megyében Karácsonyi Norbert igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014. évi személyi jövedelemadó- és Tao-bevallások tapasztalatai, valamint kata és kiva jellemzők Komárom-Esztergom megyében Karácsonyi Norbert igazgató."— Előadás másolata:

1 A 2014. évi személyi jövedelemadó- és Tao-bevallások tapasztalatai, valamint kata és kiva jellemzők Komárom-Esztergom megyében Karácsonyi Norbert igazgató NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, 2015. október 1.

2 A magánszemélyek 2014. évi jövedelemadózásának főbb jellemzői

3 Az Szja-bevallások száma Komárom- Esztergom megye: 146 448 db (+ 1 930 db) Fejér megye: 202 364 db (+ 3 057 db) Veszprém megye: 167 903 db (+ 1 898 db) Ország: 4 575 002 db (+ 80 341 db) Közép-dunántúli régió: 516 715 db (+ 6 885 db) NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

4 Teljes adattartalmú bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás Adónyilatkozat 2014. év összesen: 146 448 (+1,3%) A feldolgozott bevallások benyújtási forma szerint Egyszerűsített bevallást benyújtók Munkáltatóval elszámolók Önbevallók 47 960 (0,0%) 67 413 (+1,7%) 3 364 (+33,1%) NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 6 902 (+3,2%) 20 809 (-1,1%) 118 737 (+1,7%)

5 Szja-bevallások kiemelt adatai Összevonás alá eső jövedelmek Forrásadós jövedelmek Összes adókötelezettség 2013. év 290 83815 20142 363 2014. év 314 99217 67946 462 + 8,3 % + 16,3 % + 9,7 % millió Ft NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

6 Az összevont jövedelmek, s azon belül a munkaviszonyból származó bérjövedelmek is jelentősen emelkedtek (8,3 és 8,7%-kal). 2014-ben (2 ezerrel többen) 130,3 ezer magánszemély rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos havi összege mintegy 188 ezer Ft/fő volt. Ez az előző évihez képest több mint 12 ezer forintos béremelkedésnek felel meg. Dinamikusan, 10%-ot meghaladóan növekedtek az önálló tevékenységből származó jövedelmek. Jövedelemtípusok csoportjai 2013.2014. Változás Megoszlás (millió Ft) 2013.2014. 1. Nem önálló tevékenységből 281 550305 128+8,4%96,8%96,9% a) munkaviszonyból származó bér 270 017293 413+8,7%92,8%93,2% b) egyéb nem önálló jövedelem 11 53311 715+1,6%4,0%3,7% 2. Önálló tevékenységből 7 9418 755+10,3%2,7%2,8% a) egyéni vállalkozói kivét 2 6922 767+2,8%0,9% b) mezőgazdasági őstermelő jövedelme 194296+52,6%0,1% c) átalányadózás szerinti jövedelem 271269-0,7%0,1% d) egyéb önálló jövedelem 4 7845 423+13,4%1,6%1,7% 3. Egyéb jövedelmek 1 3471 109-17,7%0,5%0,3% a) egyéb jogcímen kapott jövedelem 835728-12,8%0,3%0,2% b) külföldön is adózott jövedelmek 512381-25,6%0,2%0,1% Összevont jövedelmek (1+2+3) 290 838314 992+8,3%100,0% Az összevont jövedelmek alakulása NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

7 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként Országos átlag: 181 611 Ft/fő (+5,8%) (Ft/fő) Komárom-Esztergom megye a listán a 4. helyen szerepel. +7% NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

8 Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezményt 2014. évben az összevont jövedelemmel rendelkező magánszemélyek egynegyede, 35 137 fő vett igénybe. Az összes adóalap-kedvezmény 39,6 milliárd forintot tett ki (+676 millió forint), ez 6,3 milliárd forint olyan adókedvezményt jelentett, ami a magánszemélynél maradt. 2014. évtől lehetőség van a családi kedvezmény ún. „családi járulékkedvezmény” formájában történő igénybevételére is. A bevallást benyújtó magánszemélyek által érvényesített járulékkedvezmény összege közel 1,3 milliárd forint volt. Vagyis az új lehetőséget is figyelembe véve 2014. évben a családoknál összesen 7,6 milliárd forint maradt Komárom- Esztergom megyében. Kedvezmény jellegű tételek 1. NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

9 Adócsökkentő kedvezmények: Összevont adóalapot terhelő adóval szembeni csökkentő tétel 20 594 főnél összesen 801 millió forint (+21,7%) volt, melyből az önkéntes pénztári számlák javára történő rendelkezések összege 394 millió forintot (+34,9%) tett ki. A kedvezmények emelkedésben nagymértékben közrejátszott a súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény (265 millió forint) közel háromtizedes bővülése. E két tétel fedte le e kedvezmények több mint 80 százalékát. Kedvezmény jellegű tételek 2. NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

10 A forrásadós jövedelmek alakulása Az elkülönülten adózó jövedelmek 2,5 milliárd forinttal emelkedtek, míg 10 947 fő (-288 fő) mutatott ki forrásadós jövedelmet, éves szinten átlagosan 1,6 millió forintot. A legnagyobb súlyú, osztalékból származó jövedelmek – melyet több mint 4 600 fő szerepeltetett – több mint 1,3 milliárd forinttal nőttek. Jelentősen, – az érintett magánszemélyek számának (536 fő) több mint háromtizedes emelkedése mellett – másfélszeresére növekedtek az ingatlanértékesítésből származó jövedelmek. Jövedelemtípusok 2013. (millió Ft) 2014. (millió Ft) Változás Megoszlás 2013. Megoszlás 2014. Összes forrásadós jövedelem 15 20117 679+16,3%100,0% ebből: Osztalékból származott 10 96512 306+12,2%72,1%69,6% Árfolyamnyereségből származott 449455+1,3%3,0%2,6% Ingatlanértékesítésből származott 265401+51,3%1,7%2,3% Tőzsdei ügyletből származott 587650+10,7%3,9%3,7% NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

11 Szja-kötelezettség Az összes adókötelezettség – mely az adózók közel 92%-át érintette – 46,5 milliárd forint volt. Az adófizetési kötelezettséget vallók száma 2,1%-os bővülést követően 134 598 fő, az egy főre jutó 2014. évi adókötelezettség 345 ezer forint volt. Az összevont jövedelem adóterhelése 2014. évben az előző évinél 0,2 százalékponttal magasabb, 13,9%-os volt. A forrásadós jövedelmet terhelő adó 2,7 milliárd forintról közel 3,2 milliárd forintra emelkedett. NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

12 TOP összevont jövedelmek (millió Ft) 2013. év 1. hely: 190,3 2. hely: 137,5 3. hely: 131,5 2014. év 1. hely: 314,3 2. hely: 192,0 3. hely: 153,7 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek (millió Ft) 2013. év 1. hely: 190,3 2. hely: 131,0 3. hely: 111,0 2014. év 1. hely: 314,3 2. hely: 152,9 3. hely: 102,7 TOP forrásadós jövedelmek (millió Ft) 2013. év 1. hely: 1.329,3 2. hely: 450,0 3. hely: 240,0 2014. év 1. hely: 600,0 2. hely: 270,0 3. hely: 166,4 Komárom-Esztergom megyei TOP-ok NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13 A Tao-bevallást benyújtó vállalkozások 2014. évi adózásának főbb jellemzői

14 A Tao-bevallások kiemelt adatai NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2014. év 2014/2013.

15 Társasági adó és összetevőinek alakulása NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Megnevezés 2013.2014.Változás milliárd Ft % Adózás előtti nyereség 136,6128,6-5,9 Nyereségesek száma (db) 6 1076 319+3,5 Adózás előtti veszteség -35,8-30,2-15,6 Veszteségesek száma (db) 3 9653 529-11,0 Nulla eredményt vallók száma (db) 742606-18,3 Adózás előtti eredmény 100,898,4-2,4 Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 184,1166,4-9,6 Adózás előtti eredményt növelő tételek 154,9147,0-5,1 Pozitív adóalap 101,2109,1+7,8 Számított adó 14,114,8+5,0 Adókedvezmények 3,82,9-22,7 Adókötelezettség 10,211,9+16,4 Átlagos adóterhelés %-a 10,110,9-

16 Adókedvezmények alakulása NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ millió Ft 3 752,22 901,8 -22,7%

17 Tao-kötelezettség alakulása NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - 3,2 % + 27,0 % + 25,0 % + 18,4 % + 16,4 % Változás millió Ft

18 A kata és kiva szerint adózók 2014. évi legfőbb jellemzői

19 Kata (kisadózó vállalkozások tételes adója):  2014. végén 2 581 működő kata-alanyt tartottunk nyilván, ebből 2 272 egyéni vállalkozó, a többi gazdasági társaság volt.  2015. augusztus végére a kata szerint adózók száma közel egynegyedével, 3 207-re nőtt.  2014. évre vonatkozóan a kata hatálya alá tartozó adózók – a szeptember 1-jei adatok alapján - 2 817 db 14KATA bevallást nyújtottak be. Kiva (kisvállalati adó):  2014. végén közel 142 működő kiva-alanyt tartottunk nyilván. Valamennyi adóalany társas vállalkozás, több mint háromnegyedük Kft., közel egyötödük pedig betéti társaság. A kata és kiva adózók 2014. évi legfőbb jellemzői NAV KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A 2014. évi személyi jövedelemadó- és Tao-bevallások tapasztalatai, valamint kata és kiva jellemzők Komárom-Esztergom megyében Karácsonyi Norbert igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések