Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. MI A SZOCIOLÓGIA?. Mai órán Félévi követelmények A szociológia, mint tudomány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. MI A SZOCIOLÓGIA?. Mai órán Félévi követelmények A szociológia, mint tudomány."— Előadás másolata:

1 I. MI A SZOCIOLÓGIA?

2 Mai órán Félévi követelmények A szociológia, mint tudomány

3 Szakirodalom

4 1. A szociológia tudománya az ember társas életével, a csoportokkal és a társadalommal foglalkozó tudomány a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány tudományos módszerek ELMÉLET tudományos módszerekkel való összevetés VALÓSÁG

5 Mi a szociológia? Socio-logos Nagy csoportokkal, társadalommal foglalkozik rendszeres, koherens, reflexív és kritikai elméletileg és empirikusan megalapozott módszeres és átfogó, leíró, magyarázó és értelmező tudomány Alkalmazott tudomány?

6 Szociológia és más társadalomtudományok Pszichológia – egyéneket kutat Szociológia – nagy csoportokat vizsgál Szociálpszichológia – egyén viselkedését csoportban További kapcsolódások: -filozófia -politikatudomány -közgazdaságtan -antropológia, néprajz -vallás -etika -esztétika, irodalom

7 2. Társadalmi struktúra, intézmények, kultúra Társadalmi struktúra – az egyének és társadalmi csoportok közötti viszonylag tartós viszonyok. Társadalmi intézmény – a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető mintája. Szervezet – intézmény Az intézmények szűkebb értelemben (institúciók): közösségi célra alakult társadalmi, vagy állami szervezetek Kultúra – az anyagi javak, értékek és normák együttese.

8 3. A társadalomtudományok történeti kialakulása filozófiai elmélkedések történetírás: az írásbeliség kezdetei óta különálló tudomány a többi társadalomtudományok mind a filozófiáról váltak le demográfia: XVII. század közepe (John Gaunt) politikatudomány: XVII. század második felében (John Locke) közgazdaságtan: XVIII. század második fele (Adam Smith) szociológia: XIX. század eleje (Auguste Comte) szociálpszichológia: XX. század eleje (Gustav Le Bon) kulturális antropológia: XX. század eleje (Edward Burnett Tylor, Franz Boas)

9 Szociológia ágazatai Oktatás-, nevelésszociológia Szervezetszociológia Gazdaságszociológia Kisebbségszociológia Népességszociológia (Demográfia) Faluszociológia Családszociológia Vallásszociológia Politikai szociológia

10 Szociológián belül Szociológiaelmélet Szociológiatörténet

11 4. A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete a társadalmi élet valamennyi jelenségét kutatja a tömegesen előforduló jelenségekre vonatkozó empirikus adatgyűjtést és ezen adatoknak elemzését használja kitüntetett módszernek az ember életének minden jellemzőjét erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete a társadalmi helyzet befolyásolja, hogy az egyén: –mekkora jövedelmet tud elérni –milyen lakásban és milyen lakóhelyen lakik –milyen iskolai végzettséget szerez –várhatóan hány évig él, milyen valószínűséggel válik alkoholistává vagy kerül börtönbe stb.

12 5. A társadalomtudományok emberképe homo oeconomicus versus homo sociologicus a homo sociologicus alapja: –az ember tevékenységében a társadalmi normákhoz igyekszik alkalmazkodni –a normák hátterében értékek állnak –a társadalom tagjainak többsége egyetért ezekkel a normákkal és értékekkel –a normákat és értékeket a társadalom tagjai a gyerekkori szocializációjuk során sajátítják el

13 6. Mire jó a szociológia?  jobban megértjük azt a társadalmat, amelyben élünk  konkrét társadalmi problémák megoldását segíti elő (pl. szociálpolitika)  tudatosítja a kulturális különbségeket (kulturális öntudat)  képes bizonyos jelenségek várható alakulásának előrejelzésére (pl. képzett munkaerő iránti kereslet)  középszintű törvényszerűségek kutatására, középszintű elméletek megfogalmazására használható (pl. szerepkészletek elmélete)

14 7. A szociológus szerepei Raymond Aron francia szociológus szerint háromfajta szociológus vagy szociológiai magatartás létezik: –az uralkodó tanácsadója –a nép orvosa –a tudomány főpapja

15 8. Szociológiai kutatás és politikai cselekvés a szociológiai kutatások eredményeinek politikai következményei vannak leleplezheti a kormányzat célja és propagandája, valamint a valóság közötti ellentmondásokat (Hitler, Sztálin, Reagan) a tudós számára a tudományos igazság kimondása az érték a politikus arra törekszik, hogy hatalomra jusson, a hatalmat megtartsa, vagy politikai eszményeit a társadalomban megvalósítsa (Weber)

16 9. A szociológiai kutatások objektivitása  a kutató saját munkásságát is befolyásolja a saját társadalmi helyzete, politikai állásfoglalása  fontos előre tudni, hogy a tudományos megállapításokat milyen célra, milyen ügyek alátámasztására lehet felhasználni  külön kell választani a megállapított tényeket és az ebből levont következtetéseket, valamint az esetleges politikai javaslatokat  a szociológia nyilvános jellege, a kritikai tevékenység fontos szerepet játszik az objektivitás biztosításában A társadalmi valóság tárgyilagos szociológiai feltárása szükségszerűen elősegíti a társadalmi viszonyok javulását!

17 A romantikus szerelem természetes emberi érzés, ennélfogva előfordul valamennyi társadalomban, szoros kapcsolatban a házassággal.

18 Az emberi élet hossza biológiailag meghatározott, és a társadalmi különbségek nem befolyásolhatják jelentős mértékben.

19 A múltban a család szilárd egységet képezett, ma viszont egyre nagyobb a „csonka családok” aránya.

20 Minden társadalomban az emberek egy része boldogtalan és depressziós, ennélfogva az öngyilkossági ráta nagyjából azonos az egész világon.

21 Az emberek többsége mindenhol fontosnak tartja az anyagi jólétet, és minden lehetőséget megragad előrejutása érdekében.


Letölteni ppt "I. MI A SZOCIOLÓGIA?. Mai órán Félévi követelmények A szociológia, mint tudomány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések