Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulási eredmények a KKK-kban A 2015. szeptember 30-i budapesti csoportos konzultációra készült prezentáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulási eredmények a KKK-kban A 2015. szeptember 30-i budapesti csoportos konzultációra készült prezentáció"— Előadás másolata:

1 Tanulási eredmények a KKK-kban A 2015. szeptember 30-i budapesti csoportos konzultációra készült prezentáció toteva@ella.hu

2 A konzultáció célja Az eddig elkészült KKK tervezetekben felmerült kompetencia-leírási problémák megvitatása az anyagokban előforduló tipikus problémák és megjegyzések alapján

3 Előzetes megjegyzések A tanulási eredmények nem csupán mondatok. Megszövegezésükhöz az alapvető szemléletváltás elfogadása szükséges. Nem a képzés bemeneti elemeit vagy folyamatát kell leírni, hanem annak eredményét, a „termék”jellemzőit. Közös tanulási folyamatban vagyunk, a véleményezők is tanulják a témát. A véleményezés során több lépésben jöttek létre konszenzusok (itt a legfrissebbek szerepelnek). A további finomhangolás lehetőségében kellene gondolkodni. A megfogalmazott tanulási eredmények értékelhetősége fontos szempont. A hazai felsőoktatás értékelési kultúrájának fejlesztése sürgető feladat.

4 Segítő technikák / 1 Érdemes a már megfogalmazott tanulási eredményeket elhelyezni a 4 oszlopos táblázatban, és egy sorba rendezni a tartalmilag egymáshoz tartozó elemeket (tudás, képesség, attitűd, autonómia elem). Ez áttekinthetőbbé teszi a hiányokat, és segít az úgynevezett horizontális koherencia megteremtésében.

5 TudásKépességAttitűdAutonómia és felelősség 8. szint (PhD) 7. Szint (MSc) 6. Szint (BSc) 5. Szint (FoSzk)

6 Segítő technikák / 2 Az oszlopok (deskriptorok) megszokott sorrendje nem feltétlenül jelenti, hogy ilyen sorrendben kell megfogalmazni őket. A Támop 4.1.3. projektben megfogalmazódott tapasztalat, hogy sok esetben érdemes először a képességet megfogalmazni, majd megnézni, hogy milyen olyan tudás-elemek szükségesek hozzá, amelyek megalapozzák.

7 Segítő technikák / 3 Néhány szakterületen a kollégák egy ideiglenes 5-ik „segédoszlopot” helyeztek el a táblázatos formátumban, és azzal kezdték a munkát, hogy megpróbáltak blokkokat kialakítani, azaz azonosítani a képesítés/ szakma legfontosabb elemeit (pl. a művészképzésben sorra vették a művészi alkotó folyamatot, a műszaki területen a mérnöki munka legfontosabb lépéseit). Az ezekről lefolytatott szakmai viták során sok tartalmi elem is körvonalazódott. Ezek a blokkok vezérfonalat adtak az egyes tanulási eredmények megszövegezéséhez, és sorrendjük kialakításához.

8 Segítő technikák / 4 A tanulási eredmény írás nem magányos tevékenység. A megíráshoz, pontosításhoz fontos elem a csoportban folytatott vita.

9 Segítő technikák / 5 Érdemes az MKKR és a szakterületi leírások szövegét úgy átolvasni, hogy kigyűjtik belőle az igéket, igére épülő szerkezeteket. (Az anyagok elérhetők itt: http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/) Fontos a szintek (6.,7.,8.) egymásra épülése, illetve építkezése, és annak nyelvi eszközökkel való kifejezése. Pl.: Alapszinten ismeri, tisztában van vele – alaposan ismeri, átfogóan ismeri – rutinszerűen alkalmazza, magabiztosan ismeri és alkalmazza, stb.

10 Besorolási megállapodások (az értékelők körében kialakult konszenzus alapján) / 1 A folyamatos tanulásra,önképzésre, egész életen át tartó tanulásra vonatkozó elemeket az Attitűdök között soroljuk fel.

11 Besorolás, átsorolás/ 2 Szaknyelv, szakszókincs, idegen nyelv tudás Ennél a kompetenciánál a gyakorlati alkalmazás releváns, ezért a Képességek között javasolt felsorolni.

12 Besorolási megállapodások (konszenzus alapján) / 3 Ha az együttműködésre vonatkozó elem leírásában szakmai munkamegosztáson alapuló együttműködésre, szakmai ismeretekre van szükség, akkor a képességek közé sorolandó. Ha arra utal a leírás, hogy a képesítés birtokosa nyitott, együttműködési szándék vezérli, a munkatársai bevonása a célja, akkor attitűdként értelmezhető.

13 „Aktív” igével kifejezni / 1 – „Az élelmiszeripar szókincsének magas szintű anyanyelvi ismerete és a szakmai szókincs ismerete egy idegen nyelven. ” Itt absztrakt formában jelenik meg a kompetencia Javaslat az átfogalmazásra: Magas szinten alkalmazza az élelmiszeripar szakmai szókincsét magyarul és egy idegen nyelven.

14 „Aktív” igével kifejezni / 2 –„Képes felismerni az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, ha szükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára. ” Javaslat az átfogalmazásra: Tudatosan és szakszerűen használja az IT eszközöket, ismeri alkalmazásuk előnyeit és korlátait.

15 A leírás több szakra is ráillik – javasolt specifikálni, kontextus elemekkel kiegészíteni / 1 - „Képes a minőségi munkavégzésre” Példa a specifikált megfogalmazásra: Képes a természettudományi mintákban lévő alkotóelemek eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm–km mérettartományban.

16 A leírás több szakra is ráillik – javasolt specifikálni, kontextus elemekkel kiegészíteni / 2 – „Hatékonyan alkalmazza az informatikai rendszereket.” Javaslat az átfogalmazásra: Rutinszerűen és hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, vállalati információs, döntéstámogató és szakértői informatikai rendszereket tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátására.


Letölteni ppt "Tanulási eredmények a KKK-kban A 2015. szeptember 30-i budapesti csoportos konzultációra készült prezentáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések