Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PAPP KINGA ENIKŐ A TÁRGYTÓL A MŰTÁRGYIG MI KÜLÖNBÖZTETI MEG A MŰTÁRGYAT A HÉTKÖZNAPI TÁRGYTÓL? Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PAPP KINGA ENIKŐ A TÁRGYTÓL A MŰTÁRGYIG MI KÜLÖNBÖZTETI MEG A MŰTÁRGYAT A HÉTKÖZNAPI TÁRGYTÓL? Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd."— Előadás másolata:

1 PAPP KINGA ENIKŐ A TÁRGYTÓL A MŰTÁRGYIG MI KÜLÖNBÖZTETI MEG A MŰTÁRGYAT A HÉTKÖZNAPI TÁRGYTÓL? Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

2 Az emberiség (VILÁG)ÖRÖKSÉGének elemei Kulturális örökség Természeti örökség Természeti képződmények, jellegzetességek: Term. képződmények, jellegzetességek Olyan fizikai/biológiai képződményekből, vagy azok csoportjaiból áll, amelyek esztétikai vagy tudományos értéke kiemelkedő. Természeti területek: A természeti szépség, megőrzés vagy a tudomány szempontjából kiemelkedő értékű, precízen lehatárolható területek. Geológiai és fizikai képződmények: Olyan precízen lehatárolható területek, amelyek veszélyeztetett, megőrzés vagy a tudomány szempontjából kiemelkedő értékű állat- és növényfajok élőhelyét adják. Anyagi kulturális örökség (tapintható, megfogható) Szellemi kulturális örökség (tapinthatatlan) szájhagyomány, ének, előadó művészet, Ingó (tárgyi, mozgatható) kulturális örökség (tárgyak) Ingatlan ( mozgathatatlan) kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek) Köz és magán gyűjteményi tárgyak: Múzeumi tárgyak Művészeti galériák tárgyai Levéltárakban és könyvtárakban őrzött dokumentumok, tárgyak, kép- és hang arhívumok Épületeken belüli ingóságok Műemlékek Védett építmények (önmagokban vagy csoportosan, város központok) Monumentális szobrok és festmények Épületen belüli ingóságok Régészeti jellegű szerkezetek (romok) Műemléki területek Régészeti örökség (értékek, területek/ lelőhelyek) pl. temető temetkezési hely Történeti kertek Történeti város-/falu központok Műemléki környezet Történeti barlangok Sziklába vájt templomok Történeti táj Az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki, stb.) szempontból jelentős részlegesen beépített terület, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot és amelyet jogszabály ilyenként védetté nyilvánított

3 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd Esztétikai érték : Művészi érték Építészeti érték Design érték Művészet nélküli szépség Utálat Helyi értékek: Emlékezeti/ Szimbólikus Szociális Szellemi Evidenciális értékek: Kulturális Természeti Gazdasági és emocionális értékek Történeti értékek: Illusztratív Asszociatív Tudományos értékek JELENTŐSÉG

4 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

5 A meglévő kulturális javak eredetiségét, autentikusságát megőrző kezelések esetén beszélünk restaurálás ról, ami nem engedi meg az eredeti anyagok cseréjét – szemben az építészeti helyreállítással – ahol a használatból eredő követelmények miatt számos eredeti anyag kicserélhető. Ha egy műalkotás eredetiségének megőrzése és hiteles helyreállítása a feladat, az anyagait érintő kezelések, illetve annak eldöntése, hogy az alkalmazott kezelés milyen gyakorlattal bíró szakember közreműködésével valósítható meg, az tapasztalt restauráto rra tartozik. A kulturális örökség helyreállításával kapcsolatos olyan rokon tevékenységeket, amelynek feladata az elpusztult, vagy már nem restaurálható javak pótlására vagy régiség illúzióját keltő megjelenítésére irányulnak – amit a köznyelv és a műszaki nyelv makacsul „restaurálásnak” mond – nevezzük inkább: renoválás nak (lat. renovatio): renovál, megújít, felfrissít; rekonstrukció nak (lat. reconstructio): régi elpusztult, vagy megsérült képző és iparművészeti alkotások fönnmaradt részeinek, tartozékainak, díszítő elemeinek újjáalkotása részleteiben vagy egészében. A jövőben megalkotandó kulturális értékek létrehozása az építészet, kézművesség vagy művészeti szakmák területére tartozik: a templomfestők, kőfaragók, díszmű-kovácsok és más ide tartozó kézművesek, illetve képzőművészek és iparművészek feladata, hogy újraalkossák azt, ami már nem létezik, vagy amit már nem lehet megmenteni és hitelesen bemutatni. E területen a restaurátor szerepe, hogy felkutassa és rekonstruálja a feledésbe merült kézműves-technikákat, anyagokat, eszközöket, szükség esetén szakértőként irányítsa a felújítási munkálatokat. Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

6 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

7 Konzerválás/ Restaurálás különböző tudományágakat, tevékenységeket és intézkedéseket felölelő összefüggő és rendszerezett tevékenység, amely magába foglalja a diagnosztikai vizsgálatot, a preventív konzerválást, az állagjavító konzerválást, az esztétikai helyreállítást, a restaurálás lényegéhez tartozó tervezéseket, eljárásokat és intézkedéseket, csakúgy, mint a folyamat egyes szakaszainak dokumentálását. A tevékenység tervezéséért felelős restaurátornak biztosítania kell a megvalósításban érdekelt felek közötti interdiszciplináris folyamatokat és az ő feladata meghatározni, hogy a kulturális vagyon anyagát érintő vizsgálatok és kezelések milyen képzettséggel és gyakorlattal bíró szakember közreműködésével valósítható meg. Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

8 MINIMÁLIS BEAVATKOZÁS: A lehető legkevesebb beavatkozást alkalmazzuk, hogy a műtárgy eredetisége a maximális mértékben megmaradjon a restaurálás után. Ez a hozzáállás kerüli a radikális változtatásokat és az eredetiség valamint a tárgyat felépítő anyagok minimális veszteségével, változtatásával vagy eltávolításával jár. A minimális beavatkozás különösen vonatkozik az elemek bontására, csak ott bontunk, ahol ez feltétlenül szükséges. Az eredeti elemeket, azok anyagát a maximális mértékben megtartjuk. A kezelések, beavatkozások és az alkalmazott anyagok reverzibilitása valamint tartóssága elsődleges szempont. Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd Restaurálás lépései 1. Állapotfelmérés 2. Fotózás 3. Anyagvizsgálatok 4. Restaurálási terv 5. Fertőtlenítés 6. Szilárdítás 7. Felvált felületek rögzítése 8. Tisztítás 9. Ragasztás 10. Kiegészítés 11. Felületkezelés 12. Dokumentálás

9 1. ÁLLAPOTFELMÉRÉS a műtárgy leírása - elnevezése - leltári száma - befoglaló méretei - anyagai - alkalmazott technikák, készítés technikai megfigyelések - gyűjtési, származási hely Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd a különböző károsodások számbavétele - biológiai hatások - fizikai-kémiai elváltozások - egyéb környezeti ártalmak - mechanikai sérülések - készítés technikai megoldásokból származó hibák - korábbi beavatkozások

10 2. FOTÓZÁS FOTÓTECHNIKAI ELJÁRÁSOK - normál fényben minden oldalról - a károsodott területekről részletek - uv sugárzásban javítások, bevonatok - infravörös tartományban alárajzolások, aláfestések - röntgen sugárzással szerkezet Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

11 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd UV fotózás

12 3. ANYAGVIZSGÁLATOK faanyag-meghatározás - makroszkópos - mikroszkópos - pásztázó elektronmikroszkópos Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd Bevonatok - mikroszkópos keresztmetszet csiszolatok - keresztmetszet csiszolatok UV fényben - mikrotesztek klf. reagensekkel - gázkromatográfiás vizsgálat - infravörös spektroszkópiás vizsgálat -Teas-féle oldószerháromszög diagram oldószer tesztsorok Metszetek a fa három anatómiai irányában

13 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd - infravörös spektroszkópiás vizsgálatmikroszkópos keresztmetszet csiszolatok - normál és UV fényben Kutatóablak készítése

14 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

15 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

16 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd X-RAY computer tomográphy 3D Laser Scanner

17 4. RESTAURÁLÁSI TERV az állapotfelmérés és az anyagvizsgálatok alapján - a restaurálás fő lépései szerint pontokba szedve a tervezett beavatkozások - a beavatkozások indoklása - a tervezett módszerek és falhasználásra kerülő anyagok indoklása - korábbi javítások eltávolítása esetén azok indoklása - mi várható a restaurálástól - idő és anyagigény tervezése Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd 5. FERTŐTLENÍTÉS - megelőző (preventív, profilaktikus) cél: a károsítók megtelepedésének megakadályozása módszerek: - preventív konzerválási eljárások - légnedvesség és hőmérsékletszabályozás - higiénia - rendszeres ellenőrzés - építészeti megoldások - fertőtlenítő kezelések - biológiai módszerek - riasztó és csalogatóanyagok

18 -megszüntető (szanáló) cél: a károsítók mindenfajta fejlődési stádiumának elpusztítása módszerek: - vegyszerek (folyadékok): -vizes fázisú vagy szerves oldószeres fertőtlenítő szerek - gázok: - reaktív (mérgező) - inert (oxigénelvonás) - fizikai eljárások: - sugárzás (radioaktív, gamma, röntgen) - hőhatás: melegítés (biztosítani a páratartalom állandóságát) a légnedvesség állandó értéken marad – thermo, lignum és klavex eljárás - fagyasztás (hirtelen –20 o c-ra hűt) - mikrohullám - ultrahang - vákuum - túlnyomás - biológiai (károsotokkal táplálkozó szervezetek) - kombinált módszerek cél: a károsítók elpusztítása mellett védelem kialakítása Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd 5. FERTŐTLENÍTÉS

19 6. SZILÁRDÍTÁS olyan kezelés, amely a meggyengült alkotó elemek „eredeti” mechanikai tulajdonságait állítja vissza és összefogja a károsodott és esetleg szétvált szövetet. A szilárdító szerekkel szembeni etikai elvárások: - láthatatlanság (ne okozzon optikai elváltozásokat) - reverzibilitás - stabilitás - szilárdság a felületi jellemzők megmaradjanak Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd 7. FELVÁLT FELÜLETEK RÖGZÍTÉSE Az eredetinek megfelelő típusú ragasztóanyaggal.

20 8. TISZTÍTÁS A leglátványosabb és talán legveszélyesebb restaurátori beavatkozás irreverzibilis! Felületi tisztítás A tárgyhoz nem tartozó por és egyéb rárakódott rétegek eltávolítása a szennyeződés a „nem megfelelő helyen lévő” anyagok kifejezéssel jellemezhető, a környezetből származó anyagokat tartalmaz. (fehérjék, zsírok és olajok, sók, fémoxidok, fém-komplexek, ásványi anyagok pigmentek, gomba spórák, pollenek, mikroorganizmusok, melyek gyengébben és erősebben kötődnek egymáshoz és a felülethez. Mechanikus tisztítás Porolás, letörlés, porszívózás – sérülések keletkezhetnek porlékony pigmentek, vagy felvált rétegek esetén Felületi szennyeződések eltávolítása folyékony tisztítószerekkel Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

21 Bevonatok és átfestések eltávolítása Mielőtt egy bevonatot, átfestést eltávolítanánk meg kell fogalmazni a célt, miért végezzük el ezt az irreverzibilis beavatkozást ?????!!!!!!! Célok: - megöregedett bevonat eltávolítása, az eredetihez közelálló színvilág megjelenítése - korábbi javítás során felvitt, elváltozásokat okozó lakkréteg eltávolítása - sérülésből vagy ízlésváltozásból származó átfestés, javítás - Fontos az információhordozó szerep szem előtt tartása! Etávolítás előtt a feladattól függően szükséges a különböző rétegek: - műszeres és/vagy analitikai - uv, infra, röntgen vizsgálata - mikroszkópos keresztmetszet vizsgálata - kutatóablakok nyitása - oldódási próbák, kötőanyagok típusának meghatározása Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

22 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

23 9. RAGASZTÁS Természetes anyagokkal, lehetőleg az eredeti ragasztónak megfelelő típusúval, műanyag alapú ragasztóval csak nagyon indokolt esetben! A ragasztási felületek csonkolása, egyenesre vágása nélkül! Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd 10. KIEGÉSZÍTÉS - lehetőleg az eredetinek megegyező alapanyaggal - a pótlás megfelelő formára alakításával - a törésfelületek csonkolása nélkül! - csak a biztonsággal kikövetkeztethető részeket vagy analógiák alapján

24 38. Nemzetközi Restaurátor Konferencia

25

26

27 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd 11. RETUS ÉS FELÜLETKEZELÉS Festett tárgyaknál megkülönböztető vagy beilleszkedő retus. A retusálás nem terjedhet ki, nem boríthatja az eredeti felületet. Bevonatok hiányainál lakkretus alkalmazása. Csak olyan anyagok alkalmazhatók, amelyek később az eredeti festékréteg vagy bevonat sérülése nélkül eltávolíthatók (nem azonos az oldószerük), ha szükséges izoláló réteg alkalmazása az eredeti és az új bevonó réteg között.

28 Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

29 HAMISÍTÁSNAK SZÁMÍTANAK, ÉS EZÁLTAL A NÉMETORSZÁGI ANTIKVITÁS-KIÁLLÍTÁSOKRÓL VALÓ KIZÁRÁSHOZ VEZETNEK AZ ALÁBBI ESETEK 1. Megújítás, csere az összes láb az egész tetőlap egész oldallapok és ajtók (a teljesen újrafurnérozottak is) átpácolt, kiegészített fiókok 2. Hátoldalak és fiókok ha rétegelt lemezből készült vagy kiegészített és pácolt 3. Stílusidegen javítások és kiegészítések pl. A restaurálás során diógyökér helyett más furnér alkalmazása műanyagok és keménylemezek használata 4. Funkciójukban átalakított bútorok 5. Újra festett bútorok 6. Átpácolt bútorok 7. Az erősen „megszépített”, ezáltal hamisított bútorok pl. Későbbi intarzia, veretek ha nem felelnek meg a tárgy korának és/vagy származásának lakkszórással kialakított felületek felületkezelésként csak világos sellakpolitúrt – és mattítást szabad alkalmazni A német régiség kiállításokra kerülő bútorok esetében előírás, hogy dokumentációhoz csatolt nyilatkozatot kell a tárgy mellé adni arról, milyen kiegészítések történtek rajta. Tilos a bútorok belsejének „felöltöztetése”, kitapétázása, mert az ilyen kasírozások, ha nem is teszik lehetetlenné, de megnehezítik a bútor meghatározását. Más szavakkal „a visszáját” is megismerhetővé kell tenni a darabnak. Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

30 SOHA NE TEGYÜK!!! Lúgozás, teljes külső-belső tisztítás, csiszolás. A bútor szerkezetének javítása, helyreállítása kiváltással, teljes cserével. Díszek, faragások, lábak pótlása, egyértelmű analógia nélkül. Az intarziás részek restaurálása, pótlása azokra a helyekre ahonnan korábbi beavatkozás során szándékosan távolították el. Tusfestés leoldása, lecsiszolása, majd helyreállítása Sérült aranyozás eltávolítása és új arany felületttel való pótlása. Felületek átpácolása, eredetileg nem sellakk bevonatú tárgyak átsellakk politúrozása. Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd

31 38. Nemzetközi Restaurátor Konferencia Köszönöm a figyelmet! Párbeszéd Sárkány Balázs: Van Gogh parafrázis


Letölteni ppt "PAPP KINGA ENIKŐ A TÁRGYTÓL A MŰTÁRGYIG MI KÜLÖNBÖZTETI MEG A MŰTÁRGYAT A HÉTKÖZNAPI TÁRGYTÓL? Postamúzeum, Budapest VI., Benczúr utca 27., Párbeszéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések