Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS."— Előadás másolata:

1 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS

2 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu 1. Bevezetés

3 2015. 10. 10. A kurzus tárgya, célja, felépítése Tárgya: vélekedések, állásfoglalások kialakítása, (Pl. Azt gondolom, hogy a BME hallgatója vagyok. Nem helyes adót csalni.) döntés, választás (Pl. Fölkeljek, és bemenjek órára, vagy szundikáljak még egy kicsit?) problémamegoldás (Pl. Hogyan lehetne egy kis pénzhez jutni?) Amikor a rövidség kedvéért döntésről beszélünk akkor ezeket mind beleértjük! (Tkp. a gondolkozásról van szó) Célja A véleményalkotást, döntést stb. befolyásoló tényezők megismerése. Eszközöket adni a strukturált gondolkozáshoz, könnyíteni azt. Javítani az ítéletalkotást, döntés, problémamegoldást. Szerkezete: 3 blokk: racionális, egyéni, társas

4 2015. 10. 10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órák legalább 70%-án való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban, hogy saját tapasztalatokra tegyenek szert a jelenségekkel kapcsolatban. A félév során a hallgatók rövid egyéni feladatokat kapnak, amelyet legkésőbb a következő hét csütörtök 12 óráig kell elkészíteni a következő módon: Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a házi feladta sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő csütörtök 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.margitay@filozofia.bme.hu Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

5 2015. 10. 10. A döntéshozatal vizsgálatának módjai Filozófiai (ismeretelméleti, tudományfilozófia), pszichológia, közgazdaság, matematika foglakoznak vele. Normatív (értékelő) megközelítés: Hogyan értékelhetők a döntések (vélekedések stb.), és ezek kialakításának módjai? Deskriptív (leíró): Hogyan hozunk döntéseket? Milyen körülmények befolyásolják a döntéshozatalt? Preskriptív (előíró): Hogyan javíthatók a döntéseink? Mit kell tennünk, hogy jobbak legyenek? Egyéni és társas döntéshozatal. Az egyéni hasznos absztrakció, de nincs ilyen, mert a társas befolyás mindent áthat.

6 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu 2. Racionális döntés

7 2015. 10. 10. A racionalitás fajtái és kritériumai: Teoretikus (elméleti) racionalitás a vélekedéseink, meggyőződéseinkre vonatkozik. Egy vélekedés racionális, ha (nagy valószínűséggel) igaz, helyes képet ad a világról. A teoretikus rac. problémája: Hogyan tehetek szert igaz, helyes vélekedésekre? (Ezzel tovább nem foglalkozunk. Lásd a Reprezentációelmélet és az Érvelés és elemzési módszerek órákat!) Praktikus (gyakorlati) racionalitás a cselekedeteinkre (problémamegoldás, döntés, szándék, terv stb.) vonatkozik. Egy cselekedet racionális, ha eredményes a vágyaink kielégítése szempontjából. A praktikus rac. problémája: Hogyan tudom a vágyaimat kielégíteni? A rac. cselekedet célszerű cselekedet. A célok eléréséhez hasznos, a vágyak kielégítéséhez célszerű cselekedet. Rac. döntés, amelyik az elvárásaink és a lehetőségeink szempontjából a legjobb. A racionalitás értékelést foglal magában és általában fokozati kérdés.

8 2015. 10. 10. Példa: autóvásárlás

9 2015. 10. 10. Interaktív ponttáblázat Az autóvásárlás szempontjai nem uniformizáltak, mindenki eltérő értékrend alapján ítéli meg az autók tulajdonságait. Saját értékelése szerint pontozhat, ha az üresen hagyott rubrikákban az adott jellemző fontosságának megfelelő szorzóval (1-től 5-ig) megszorozva alakítja ki a pontszámokat. Kia cee'dPeugeot 308Renault Mégane Karosszéria Helykínálat5x=04x=04x=0 Csomagtér mérete4x=05x=04x=0 Téralakítás4x=04x=05x=0 Kidolgozás4x=05x=05x=0 Ülések elöl4x=05x=04x=0 Ülések hátul5x=05x=04x=0 Kilátás4x=04x=03x=0 Kezelhetőség4x=04x=05x=0 Összesen34x =036x =034x =0 Motor, erôátvitel Motorkonstrukció4x=05x=03x=0 Viselkedés4x=04x=05x=0 Fogyasztás5x=04x=03x=0 Kuplung5x=05x=05x=0 Zaj4x=05x=03x=0 Váltó4x=04x=05x=0 Összesen26x =027x =024x =0 Futómű Kialakítás elöl5x=05x=05x=0 Kikalkítás hátul5x=04x=04x=0 Rugózás3x=04x=05x=0 Kanyartulajdonság3x=05x=04x=0 Kormány4x=04x=04x=0 Fék4x=05x=04x=0 Zaj4x=05x=03x=0 Összesen28x =032x =029x =0 Költségek Ár5x=04x=03x=0 Biztonsági felszereltség4x=03x=05x=0 Kényelmi felszereltség2x=03x=05x=0 Szerviz4x=05x=05x=0 Garancia5x=03x=03x=0 Értékvesztés4x=04x=04x=0 Összesen24x =022x =025x =0 Értékelés Karosszéria34x=036x=034x=0 Motor, erőátvitel26x=027x=024x=0 Futómű28x=032x=029x=0 Költségek24x=022x=025x=0 Összpontszám112x =0117x =0112x =0 Megjegyzés: A pontozás értékei egymáshoz viszonyított osztályzatok, nem abszolút értékek.

10 2015. 10. 10. A racionális döntési eljárás I. A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható): Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése. Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (s i -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)

11 2015. 10. 10. A racionális döntési eljárás II. A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (p mi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (H m -- az m-ik megoldás várható hasznossága: H m = ∑ s i * p mi )

12 2015. 10. 10. Döntési táblázat A probléma: A.B.C.D.E.F.G. Kritéri -umok A kritérium súlya* 1. mego.lehet. mennyire felel meg a krit.nak 1. mego.lehet. várható értéke:BxC 2. mego. mennyire felel meg a krit.nak 2. mego. várható értéke:BxE 3. mo. Stb… 1. krit.s1s1 p 11 s 1 p 11 p 21 s 1 p 21 2. krit.s2s2 p 12 s 2 p 12 p 22 s 2 p 22 3. krit.s3s3 p 13 s 3 p 13 p 23 s 3 p 23 ….……… ∑s i =100 * vagy [-100, +100] 0≤p 1i ≤100H1H1 H2H2

13 2015. 10. 10. Feladat: Megházasodjam-e?

14 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu A racionális döntés javítása

15 2015. 10. 10. Döntési táblázat A probléma: A.B.C.D.E.F.G. Kritéri- umok A kritérium súlya 1. mego.lehet. mennyire felel meg a krit.nak 1. mego.lehet. várható értéke:BxC 2. mego. mennyire felel meg a krit.nak 2. mego. várható értéke:BxE 3. mo. Stb… 1. krit.s1s1 p 11 s 1 p 11 p 21 s 1 p 21 2. krit.s2s2 p 12 s 2 p 12 p 22 s 2 p 22 3. krit.s3s3 p 13 s 3 p 13 p 23 s 3 p 23 ….……… ∑s i =1000≤p 1i ≤100H1H1 H2H2

16 2015. 10. 10. A rac. eljárás javítása Szét lehet húzni a mezőnyt: Lényeges különbséget teszünk a preferenciáink, azaz a súlyszámok (s) között. –Pl. széthúzzuk a súlyokat, a nem lényeges súlyokat lenullázzuk. –Pl. azzal, hogy rögzített egységnyi súlyt osztunk szét, akár mennyi szempontot veszünk is fel. Így sok szempont nehezebben tudja kiátlagolni egymást. –Két körös értékelés: ki húzzuk azokat a szempontokat, amelyekben az első körben az egyes megoldások közel azonosan teljesítettek. A második körben csak a megkülönböztető szempontokat súlyozzuk.(Kevesebb krit.- nagyobb kül.) Alaposan elemezzük és széthúzzuk a beválások valószínűségét (p). Pl. 0-100, vagy -100,+100 közötti skálát használunk. Nem követjük el a hibákat! A megfelelő szinte és NEM a megoldással, tünettel definiáljuk a problémát. Nem felejtünk ki lényeges krit.-okat. Mindet felvesszük, csak legfeljebb s=0 lesz! Szisztematikusan számba vesszük a lehetséges megoldásokat. Szisztematikusan értékeljük őket.

17 2015. 10. 10. Példa: Higgyünk-e Isten létezésében?

18 2015. 10. 10. Pascal játékelméleti modellje A cél előre látható nyereségünket maximalizálni és előre látható veszteségünket minimalizálni. (Minimax stratégia) A helyes stratégia: érdemes hinnünk Isten létezésében. Isten létezikIsten nem létezik Isten létezik örök élet (∞)örök kárhozat (-∞) Isten nem létezik némi élvezet feladása, felesleges imádkozás, illúzió jegyében élünk (-É) illúziómentes élet, belevethetjük magunkat az evilági örömökbe (+É) valóság hit

19 2015. 10. 10. 1. Házi feladat Mutasson be egy racionális döntési problémát! 1. Fogalmazza meg pontosan a megoldandó feladatot, gondolja végig, és mutassa be a racionális döntési eljárást döntési táblázat segítségével! 2. Elemezze a saját döntési eljárását, és mutasson rá a felmerülő fontosabb problémákra! Vagyis milyen problémák merültek fel, amikor végrehajtotta az 1. pontban a rac döntési eljárást.? A beadandó anyag terjedelme: összesen max. 1 oldal. (Önnek természetesen részletesebben kell kidolgoznia saját maga számára a feladatokat! Az Ön által kidolgozott feladatról ilyen terjedelemben kell elkészítenie és beadnia az összefoglalót.)

20 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu Racionális döntés több résztvevő esetén

21 2015. 10. 10. Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket? Feladat

22 2015. 10. 10. KritériumsúlyMeg- szakít Kon- dom SpirálTabl ffiTabl. nő Sebé- szi önmeg tart. Sem- mi STD megel. ffi09900001000 STD megel. nő09900001000 Eü bizt. Ffi90 100 0 Eü bizt. nő90 0501000 Terhesség megelő ffi 108596941000 Terhesség nő108596941000 Könnyű hasz ffi00100 0 Könnyű has nő50 80 0100 Szexuális örö f2080100 0 Szexuális ör nő2090100 0 Összhaszon: Fogamzásgátlás

23 2015. 10. 10. Csoport számára rac. döntés A fogamzásgátlásról való döntés mutatja, hogyan lehet a várható hasznosságot több ember számár a egyszerre maximalizálni. Nem csak egy egyén számára lehető legjobb megoldást lehet kiválasztani, hanem egy csoport számára összességében legjobb megoldást is. Ez teszi lehetővé a Csoport számára racionális döntést Az utilitariánus erkölcsi döntést: a jó maximalizálását

24 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu Döntési fák

25 2015. 10. 10. Feladat: Lottó Döntse el racionálisan, hogy megjátssza-e a héten az ötös lottón az 1, 2, 3, 4, 5 számokat!

26 2015. 10. 10. Ábrázolás döntési fával K ÉRDÉS L EHETŐSÉGEK A Z EGYES KIMENETEK É RTÉKE ( HASZNOSSÁGA ) pr≈ 1/44 000 000 Megjátsszam? Igen Nem Nyernek a számok Nem nyernek Nyernek a számok Nem nyernek 900 mFt + nagy öröm ≈ 1000mFt -225Ft + kis bánat ≈ -300 Ft 0Ft+nagy bánat≈ -100 mFt 0Ft+kis öröm≈ 225 Ft pr 1- pr pr 1- pr A Z EGYES KIMENETEK VÁRHATÓÉRTÉKE 1000mFt*pr=22,7 Ft ≈-300Ft ≈-2,3Ft ≈225Ft

27 2015. 10. 10. Döntés a fa alapján A megjátszom szubjektív várható hasznossága a hozzátartozó két kimenet összesített várható értéke: H 1 = 22,7+(-300)=-277,3 Ft A nem játszom meg szubjektív várható hasznossága: H 2 = -2,3+225=222,7 Ft H 1  H 2 Tehát racionális nem megjátszani.

28 2015. 10. 10. Ábrázolás döntési táblázatban A probléma: Megjátsszam a héten az 1,2,3,4,5 számokat az ötös lottón? A.B.C.D.E.F. KritériumokA krit. súlya 1. Megjátszom várható értéke:BxC 2. Nem játszom meg 2. Nem játszom meg várható értéke 1. Mennyi pénzt hoz? 1*20,5-225-204,500 2. Mennyi örömöt szerez? 1*2,3-75-72,7-2,3+225222,7 -∞0≤p 1i ≤+∞ Ft- ban H 1 =-277,2***H 2 =222,7** *Ha Ft-ban számoljuk az örömöt, akkor a súlynak nincs sok szerepe, mert azt a Ft érték megállapításánál figyelembe tudjuk venni. **H 2  H 1, tehát racionálisan H 2 -t kell választani.

29 2015. 10. 10. Összehasonlítás: táblázat és fa I. Döntési táblázat tulajdonság szemléletű Akkor célszerű, ha a döntés után már nincs más befolyásoló tényező, illetve ha sok kritérium szerint kell a legjobbat választani. Döntési fa esemény szemléletű Könnyű figyelembe venni, hogy a világ bizonytalan, és a döntés eredményét később más események is befolyásolják.

30 2015. 10. 10. Összehasonlítás: táblázat és fa II. Döntési táblázat Segíti a szempontok (krit.ok) figyelembevételét (Hogyan tudok megoldásokat adott kritériumok szerint összehasonlítani?) Ráirányítja a figyelmet a szempontok összemérésének és a kimenetek értékelésének problémájára Döntési fa Segíti a lehetséges események számbavételét Segíti a döntés eredményét befolyásoló külső tényezők számbavételét (Ha ezt teszem, akkor mi történhet utána? És mi lesz az eredménye, ha ez történik, mi, ha az? Stb.) Többlépcsős döntési folyamatok is ábrázolhatók

31 2015. 10. 10. Összehasonlítás: táblázat és fa III. Mindkettőben a szubjektív várható hasznosságot kell kiszámítani és maximalizálni. Gyakran érdemes a kettőt kombinálni! Ugyanis a fa kimeneteit is minden szempont/kritérium szerint értékelni kell, és itt használhatunk táblázatot. Vagyis a fa segítségével végiggondoljuk a lehetséges kimeneteket, majd ezek várható hasznosságát táblázat segítségével számítjuk ki.

32 2015. 10. 10. Feladat: esküdtszék Döntse el racionális eszközökkel, hogy Ali bűnös-e, részt vett-e a merényletben! Ismertesse a döntési eljárását!

33 2015. 10. 10. Egy lehetséges megoldás döntési fával Bűnös-e a vádpontban? Bűnös Ártatlan Ali valójában bűnös A. valójában ártatlan A. valójában bűnös A. valójában ártatlan Az infok alapján az „Ali bűnös” állítás igazságának a valószínűsége pr. Pl. 0,6 +80 -100 -80 +100 pr 1-pr pr 1-pr Relatív értékelés a +100 (legkedve- zőbb), - 100 (legrosszabb eset) skálán

34 2015. 10. 10. Második változat Alit bűnösnek találták, egy, az esettel össze nem függő két rendbeli emberölésben, amiért életfogytiglant kap. Hogy alakul a kimenetek értékelése?

35 2015. 10. 10. Problémák a megoldással A kimenetek értékelésénél a szempontok szerinti értékelés összesítve jelenítjük meg, de azokat külön számba kell venni, (szempontok pl. kriminalisztika, erkölcsi, esküdtszéki tagként az elégedettségem, stb.) (lásd lottó) A valószínűség becslése bizonytalan (ettől nem lesz irracionális) Hogyan lehet ezt figyelembe venni? Az értékelés szubjektív (ettől sem lesz irracionális) stb.

36 2015. 10. 10. Feladat: Választás Oldja meg döntési fa segítségével azt a döntési problémát, hogy melyik egyéni képviselőjelöltre kellett volna szavazni az elmúlt parlamenti választásokon az ön kerületében. (Csak a 3 legfontosabb képviselőjelöltet vegye figyelembe!) Ismertesse az alternatívákat, és határozza meg a hozzájuk tartozó szükséges paramétereket tetszése szerint, de mindegyiket indokolja! Rajzolja fel a döntés fát! Határozza meg ez alapján a döntést!

37 2015. 10. 10. Feladat Anita 31 éves, szingli, szókimondó és nagyon okos. Szociológia szakon végzett, és hallgatóként erősen foglalkoztatták a társadalmi igazságosság kérdései, és részt vett anti-rasszista tüntetéseken. Állítsa sorrendbe az alábbi állításokat aszerint, hogy milyen valószínűséggel igazak Anitára! (Legvalószínűbbtől a legkevésbé valószínűig.) A, Anita általános iskolai tanár. B, Anita aktív feminista. C, Anita szociális munkás egy családsegítő központban. D, Anita banktisztviselő. E, Anita biztosítási ügynök. F, Anita aktív feminista és közben banktisztviselő.

38 2015. 10. 10. Konjunkciós hiba pr(F) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/25/8041832/slides/slide_38.jpg", "name": "2015. 10. 10.", "description": "Konjunkciós hiba pr(F)

39 2015. 10. 10. 2. Házi feladat 1. Oldja meg az 1. hf-ben szereplő döntési problémát döntési fa segítségével is! 2. Hasonlítsa össze a táblázattal és a fával készült megoldást! (Különbségek- azonosságok, erősségek-gyengeségek) A beadandó anyag terjedelme: max.1 oldal. (Önnek természetesen részletesebben kell kidolgoznia saját maga számára a feladatokat. Az Ön által kidolgozott feladatról ilyen terjedelemben kell elkészítenie és beadnia az összefoglalót.) Keressen példát racionális döntésre, legalább annak lehetőségére, illetve a racionalizáció jelenségére, és mutassa be szóban a következő órán!

40 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu A racionális döntési eljárás kritikája

41 2015. 10. 10. A rac. eljárás feltevése, előfeltétele A rac. feltevése: a rac.döntési eljárás segítségével meg lehet találni a legjobb megoldást. (Normatív kérdés) (Attól függetlenül, hogy a tényleges napi gyakorlat közelítőleg rac.-e. Deskriptív kérdés) Előfeltétele: a táblázat az eljárás előírásai szerint kitölthető azaz A probléma kellő pontossággal előre megfogalmazható A kritériumok, és a súlyszámok előre rögzíthetők Az alternatívák a kritériumok szerint értékelhetők

42 2015. 10. 10. A racionális döntés problémái / korlátai* 1. A probléma meghatározásából 2. A preferenciák (súlyszámok) működéséből 3. Megismerési korlátokból adódnak *Egyik tábor (racionalisták) szerint ezek elvileg javítható problémák, másik (korlátozott racionalisták, irracionalisták) szerint elvi korlátok!

43 2015. 10. 10. Példa ●●● ●●● ●●●

44 2015. 10. 10. A Rac. Döntés Problémái: 1. A probléma meghatározásából A rac. döntés feltételezi, hogy a probléma és hozzá a lehetséges megoldások előre megadhatók. Hogy világos, hogy mi a probléma, és milyen kereteken belül keressük a megoldást. Ez gyakran nem áll fenn. Néha a problémát a lehetséges megoldások fényében újraértelmezzük, majd új megoldási lehetőségeket keresünk. Néha a probléma közelebbi megfogalmazása, vagy egyes megoldási lehetőségek éppen azáltal jönnek létre, hogy kijelöljük vagy megváltoztatjuk a kereteket.

45 2015. 10. 10. A Rac. Döntés Problémái: 2. A preferenciák működéséből Nem adhatók meg előre, a megoldástól függetlenül a preferenciák (súlyszámok) Pl. házasság, radikálisan új technikai megoldás Időben változnak (akaratgyengeség, szeszély, változunk) Pl. diéta Nem jól rendezettek Időnként nem akarunk szubjektív várható hasznosságot maximalizálni (nem ez a kérdés, vagy nem akarunk magunknak jót) Pl. házasság, önfeláldozás

46 2015. 10. 10. A Rac. Döntés problémái: 3. Megismerési korlátok Nem ismerjük a saját preferenciáinkat. Nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi jó nekünk. Nem tudjuk feltárni az összes kritériumot, az összes megoldási lehetőséget. Nem tudjuk megmondani, hogy válnak be az egyes megoldások. Nehéz megismerni plusz a világ bizonytalan! Nem tudjuk minden kritériumot minden megoldási lehetőségre alkalmazva kiszámítani a szubjektív várható hasznosságot. Korlátozott megismerési képességekkel rendelkezünk és a rac.döntéshez szükséges megismerés jelentős erőforrásokat igényel, amelyekkel nem rendelkezünk, vagy amelyeket nem akarunk rááldozni.

47 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu A preferenciák megismerésének korlátai

48 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 1. A, Havi 50 milliót keresne. B, Havi 500 ezret keresne.

49 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 2. Dan Gilbert nyomán A, Ha ötöse lenne a lottón? B, Lebénulna a mindkét lábára?

50 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 3.

51 2015. 10. 10. Vagy ezt?

52 2015. 10. 10. Mit szeretne, milyen végbéltükrözést? 4.

53 2015. 10. 10. A boldogság „Legfontosabb nekem a boldogság.” szoktuk mondani és gondolni. Azaz szeretnénk jól érezni magunkat, szeretnénk jó életet. DE gyakran NEM TUDJUK, hogy mi jó nekünk!! A boldogság két fogalma*: Tapasztaló ÉN: boldogság=megtapasztalt, átélt boldogság, jó közérzet Emlékező, reflektív ÉN: boldogság=elégedettség az életünkkel Példa: rosszul végződő nyaralás, béltükrözés (kolonoszkópia), pénz (jövedelem)

54 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 1. A, Havi 50 milliót keresne. B, Havi 500 ezret keresne.

55 2015. 10. 10. A Pénz ÉRTÉKE: Pénz és boldogság Jó közérzet: 75000 $/év jövedelem felett az USA-ban KÖZEL ÁLLANDÓ Elégedettség: a jövedelemmel degresszíven nő Forrás: http://www.pnas.org/content/107/38/16489 Forrás: http://www.pnas.org/content/107/38/16489 Lásd még: World Happiness Report http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/World%20Ha ppiness%20Report.pdf Gallup felmérés: http://www.news1130.com/2012/12/19/gross-national- happiness-the-happiest-and-saddest-countries-in-the-world/

56 2015. 10. 10. Positive affect, blue affect, stress, and life evaluation in relation to household income. Kahneman D, and Deaton A PNAS 2010;107:16489-16493 ©2010 by National Academy of Sciences

57 2015. 10. 10. Mit szeretne, milyen végbéltükrözést? 4.

58 2015. 10. 10. Gyakran nem tudjuk, mi jó nekünk 1. Gyakran tévedünk annak megítélésében, hogy mi tesz boldoggá minket: A tapasztaló én boldogsága (megélt boldogság, jó közérzet) és az emlékező én boldogsága (megelégedettség) között gyakran nincs korreláció, de nekünk általában csak az emlékeink állnak rendelkezésre, hogy mit tesz minket boldoggá, mit szeretnénk tenni. (kolonoszkópia, pénzkereset).

59 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 2. Dan Gilbert nyomán A, Ha ötöse lenne a lottón? B, Lebénulna a mindkét lábára?

60 2015. 10. 10. Mit szeretne? Mikor lenne boldogabb? 3.

61 2015. 10. 10. Vagy ezt?

62 2015. 10. 10. Gyakran nem tudjuk, mi jó nekünk 2. Gyakran tévedünk annak megítélésében, hogy mi tesz boldoggá minket: Hatás/következmény elfogultság: túlbecsüljük az egyedi események (és a külső körülmények) hatását a későbbi közérzetünkre (tapasztaló én boldogsága) és a megelégedettségünkre (emlékező én boldogsága). Pl. Lottó nyeremény/bénulás egy évvel az esemény után mindkét populáció kb. átlagosan érzi magát boldognak (de nem annyira elégedett az életével), nagy (pénzügyi, erkölcsi, vezetői) bukások után az emberek elégedettek az életükkel.* Pl. milyen autóval járunk dolgozni.

63 2015. 10. 10. Összegezve: Nem tudjuk, mi jó nekünk, „hibás” preferenciák Gyakran tévedünk annak megítélésében, hogy mi tesz boldoggá minket, MERT 1. „Kétboldogság-probléma”: A tapasztaló én boldogsága (megélt boldogság, jó közérzet) és az emlékező én boldogsága (megelégedettség) között gyakran nincs korreláció, de nekünk általában csak az emlékeink állnak rendelkezésre, hogy mit tesz minket boldoggá, mit szeretnénk tenni. (kolonoszkópia, pénzkereset) 2. Hatás/következmény elfogultság: túlbecsüljük az egyedi események (és a külső körülmények) hatását a későbbi közérzetünkre (tapasztaló én boldogsága) és a megelégedettségünkre (emlékező én boldogsága). (Lottó nyeremény/amputálás, bukás, milyen autóval járunk dolgozni.)

64 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu Összegzés: A Racionális döntési eljárás, a fejlődés módja

65 2015. 10. 10. A rac.döntési eljárás értékelése Attól függ racionalisták, vagy korlátozott rac/irracionalisták vagyunk. Milyen képünk van az emberről. A rac. döntési eljárás arra a feltevésre épül, hogy a kritériumok „becserélhetők”, ki tudják egyenlíteni egymást. Ha az egyik megoldás valamiben jó, akkor az tudja kompenzálni a más pontokon mutatkozó hiányosságait. Ez azonban nem minden kritériumra igaz!! Vannak abszolút kritériumaink!! (Pl. bizonyos megoldásokat erkölcsi szempontok minden előnyétől függetlenül kizárnak.) Összegezve: Van, ahol a rac. döntés nem alkalmazható, vagy csak aránytalanul nagy költséggel. De ahol alkalmazható, ott ez a mérce!

66 2015. 10. 10. Összefoglalás: A fejlődés módja I. Hogyan tud fejlődni abban, hogy racionálisabb döntéseket tudjon hozni gyakorlati helyzetben, amikor szüksége van rá? (Néhány fontos elem) Lássa világosan, hogy a rac. döntés, ítéletalkotás, problémamegoldás egy módszer, amellyel a saját maga számára legjobbat tudja biztonságosan kiválasztani, azt amelyik az ön számára várhatóan a leghasznosabb lesz! (maximális szubjektív várható hasznosság) Értse meg, tanulja meg és tartsa be a racionális döntési eljárás (I-II.) egyes lépéseit ! Ügyeljen a sorrendre! Használjon döntési táblázatot, ha sok tulajdonság szerint kell összehasonlítani alternatívákat, illetve ha az eredményt későbbi események már nem befolyásolják lényegesen! Ügyeljen a táblázat kitöltésének sorrendjére! (kritériumok, súlyok, megoldási lehetőségek, a megoldási lehetőségek hasznossága / várható beválása az egyes kritériumok szerint, a várható beválás szorzása a súlyokkal, összeadás) A táblázatban az egyes kritériumok szerinti várható hasznosságot számítjuk, majd ezeket súlyozzuk.

67 2015. 10. 10. Összefoglalás: A fejlődés módja II. Alkalmazzon döntési fát, ha a döntés eredménye még más eseményektől is függ. Derítse fel, milyen események milyen valószínűséggel, hogyan befolyásolják az ön döntésének eredményét! Határozza meg a lehetséges kimeneteket! Az egyes kimenetek várható hasznosságának számításakor szisztematikusan vegye figyelembe az értékelés különböző szempontjait! Ha kell a kimenetek várható hasznosságának számításához használjon táblázatot! Figyeljen a rac. eljárás során elkövethető hibákra! Lássa a rac. eljárás korlátait! E kettő fényében gondolja át újra és korrigálja az ön által alkalmazott rac. döntést mielőtt véglegesíti! Gyakoroljon tét nélküli helyzetekben! Lássa a hétköznapi helyzeteit rac. döntési feladatként, és próbálja megoldani őket e szerint! Tétre menő helyzetben sokkal nehezebb rac. döntést hozni! (Lásd az előző pontot!)

68 2015. 10. 10. Összefoglalás: A fejlődés módja III. A rac.döntés az ön számára lehető legjobbat választja ki az ön preferenciái (kritériumai és súlyszámai) valamint a világ tényeire vonatkozó tudása és becslése alapján (megoldások várható értéke az egyes kritériumok szerint). Tehát a rac.döntés sikere szempontjából meghatározó az ÖNISMERET! Tudnunk kell, mit szeretnénk, mi jó nekünk! Fejlessze önismeretét!


Letölteni ppt "BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések